ANA SAYFA

Tam Sayılarda Toplama İşlemi

1 / 20
 1. (+2) + (+4) + (+1) işleminin sonucu nedir?
  A) 7
  B) 6
  C) 5
  D) 4
   SEÇ
 2. [(-2) + (-1) + (-3)] işleminin sonucu nedir?
  A) 6
  B) 4
  C) 0
  D) -6
   SEÇ
 3. l2al = 10 ise a sayısının en büyük ve en küçük değerleri toplamı kaçtır?
  A) –10
  B) –5
  C) 0
  D) 10
   SEÇ
 4. (-101) + (+100) + (-15) + (+20) işleminin sonucu kaçtır?
  A) -5
  B) -4
  C) 4
  D) 9
   SEÇ
 5. [(+5) + (-4)] + [(-10) + (-11) + (+25)] işleminin sonucu kaçtır?
  A) +13
  B) +8
  C) +5
  D) +3
   SEÇ
 6. a = 5, b = 3 için [(-a) + (-b)] + [(a)+(b)] işleminin sonucu kaçtır?
  A) -16
  B) -8
  C) 0
  D) 16
   SEÇ
 7. (-55) + (+17) + (+41) = a ise a sayısının toplama işlemine göre tersi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) -3
  B) 0
  C) 3
  D) 6
   SEÇ
 8. a + (-7) = 21 ise a tam sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 28
  B) 16
  C) 14
  D) 7
   SEÇ
 9. (–55) + (–42) + (+34) + (-14) + (50) işleminin sonucu aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucuna eşittir?
  A) (–20) + (+7)
  B) (+27) + (0)
  C) (–13) + (–14)
  D) (–30) + (–3)
   SEÇ
 10. [(+3) + (–10) + (–8)] + [(–4) + (+21) + (–18)] işleminin sonucu kaçtır?
  A) –16
  B) –17
  C) –18
  D) –19
   SEÇ
 11. (–81) + (+17) + (–41) + (–16) + (–15) + (+66) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) –80
  B) –70
  C) +70
  D) +236
   SEÇ
 12. [(–25) + (+32)] + (–44) = (–25) + [A + (–44)] eşitliğinde A yerine hangi sayı gelmelidir?
  A) 0
  B) –32
  C) 32
  D) 44
   SEÇ
 13. I. (–6) + (-7) + (–5) + (+10) = –8
  II. (+35) + (–25) + (–10) = 0
  III. (–55) + (+5) + (+15) + (–35) = 0
  IV. (–1) + [(–6) + (+5)] = –2
  Yukarıdaki toplama işlemlerinden kaç tanesi doğru çözülmüştür?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
   SEÇ
 14. l(–21) + (–15) + (–4)l + (–40) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) –80
  B) 0
  C) 40
  D) 80
   SEÇ
 15. ll–100l + (–79) + (–14) + (–45)l işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 28
  B) 38
  C) 180
  D) 238
   SEÇ
 16. l(–21) + (–14) + (–35)l + [(–45) + (-17) + (+12)] işleminin sonucu nedir?
  A) 20
  B) 40
  C) 70
  D) 120
   SEÇ
 17. A = (–25) + (+39) + (–51) B = (+45) + (–35) + (–11) + (+2) veriliyor. Buna göre lA + Bl ifadesinin sonucu nedir?
  A) 128
  B) 78
  C) 36
  D) 34
   SEÇ
 18. –4 ten küçük, en büyük tam sayının değeri a ise, a + (+5) ifadesinin sonucu kaçtır?
  A) –10
  B) –2
  C) 0
  D) +2
   SEÇ
 19. Tam sayılar kümesinde toplama işlemi için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Kapalılık özelliği vardır.
  B) Değişme özelliği vardır.
  C) Etkisiz elemanı sıfırdır.
  D) Her elemanın tersi yoktur.
   SEÇ
 20. Rakamları birbirinden ve sıfırdan farklı üç basamaklı en büyük negatif tam sayı ile rakamları birbirinden ve sıfırdan farklı üç basamaklı en büyük pozitif tam sayının toplamı kaçtır?
  A) 899
  B) 885
  C) 876
  D) 864
   SEÇ