ANA SAYFA

Türkçe Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1 / 20
 1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

   Okulun açılacağı günü heyecanla bekliyordu.
   Eser, kuru bir anlatımla kaleme alınmış.
   Gözlerini açınca ilk işi saatine bakmak oldu.
   Sokağın başındaki fırından sıcak ekmek kokusu geliyor.
 2. Okuma türleri arasında en öğretici nitelik taşıyan okumadır. İlk koşulu, sözcükleri kusursuz söylemek ve konuşur gibi okumaktır. İnsanın konuşma yeteneğini artırır, fikirlerimizi kolayca karşıdakine anlatabilme gücü verir.
  Bu okuma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

   Soru sorarak okuma
   Göz atarak okuma
   Sesli okuma
   Eleştirel okuma
 3. Amacı “Konuşmada, karşısındakinin değer yargılarını, duygu ve düşüncelerini anladığını hissettirerek etkili bir iletişim kurmak” olan konuşma yöntem ve tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

   İkna etme
   Tartışma
   Empati kurma
   Serbest konuşma
 4. Aşağıdaki dinleme yöntem ve tekniklerinden hangisinin amacı “Dinleme sürecinde zihinde oluşan soruların konuşmacıya iletilerek dinlenenlerin daha iyi kavranması”dır?

   Seçici dinleme
   Katılımlı dinleme
   Yaratıcı dinleme
   Not alarak dinleme
 5. Aşağıdakilerden hangisi düşünce yazılarından biridir?

   Öykü
   Deneme
   Anı
   Tiyatro
 6. Aşağıdaki sorulardan hangisi, bir metni dil ve anlatım yönünden değerlendirirken sorulmaz?

   Konuya uygun bir başlık seçilmiş mi?
   Sözcükler, görevleri ve anlamları bakımından yerinde kullanılmış mı?
   Anlatıma katkısı olmayan gereksiz sözcük kullanmaktan kaçınılmış mı?
   Uzun ve karmaşık yapılı cümle kurmaktan kaçınılmış mı?
 7. Muhtelif toplantılarda yapılan konuşmaları, söylenen sözleri herhangi bir olayın şekil ve sonuçlarını bildiren imzalı yazılara ne ad verilir?

   Mektup
   Makale
   Rapor
   Tutanak
 8. Bir eserin, bir sorunun, bir olayın özelliklerini, en ince ayrıntılarını araştırarak göz önüne seren yazı türüne ne ad verilir?

   İnceleme
   Röportaj
   Hikâye
   Eleştiri
 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme vardır?

   Sağlığım geçen haftaya göre daha iyi.
   Bu olayda parmağı olmadığı açık.
   Karanlıkta zümrüt gibi parlayan bir yıldız gördüm.
   Kendi yaşıtlarından daha genç bir görünüşü vardı.
 10. Kelimeleri oluşturan harfler, seslerin işaretleridir.
  Bu işaretlerle göz önünde bulunmayan her şeyi göz önüne getirebilir, ölüleri diriltebilir, ağaçları konuşturabilirsiniz.
  Bu metinde düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?

   Tanımlama
   Tanık gösterme
   Benzetme
   Karşılaştırma
 11. Bahar sabahında bir, iki, üç, beş, on
  Altın rengi başları altın bir madalyon.
  Göğüslerini yelken gibi gere gere
  Ve kollarını doğan güneşe açarak
  Büyük Su’yu özleyen çocuklar, yalnayak
  Koşarlar dalgaların koşuştuğu yere
  Ahmet Muhip Dıranas
  Bu dörtlükte çocukların özlemini çektiği varlık aşağıdakilerden hangisidir?

   Dalga
   Deniz
   Yelkenli
   Güneş
 12. Günümüz dünyasında çevre kirliliği, tüm gezegeni kaplayan boyutlara ulaşmış durumda. Dünyanın birçok bölgesinde insanlar, çevre felaketine karşı korumasız, radyasyondan habersiz bir yaşam sürmektedir. Bu yüzden küresel çevre sorunlarının çözümü konusunda her ülke, halkını bilgilendirmelidir.
  Bu metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?

   Dünyanın birçok ülkesi radyasyondan habersizdir.
   Yakın arkadaşlarımızı çevre kirliliği konusunda bilinçlendirmeliyiz.
   Küresel çevre kirliliğine duyarsız kalmamalı, çözümü için önlemler almalıyız.
   Her ülke, dünyayı tehdit eden çevre sorunlarının çözümü konusunda insanlarını bilinçlendirmelidir.
 13. İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı;
  Önce hafiften bir rüzgâr esiyor;
  Yavaş yavaş sallanıyor
  Yapraklar, ağaçlarda;
  Uzaklarda, çok uzaklarda,
  Sucuların hiç durmayan çıngırakları;
  İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı
  Orhan Veli Kanık
  Bu şiirde aşağıdaki sözcüklerden hangisinin karşıt(zıt) anlamlısı yoktur?

   Az
   İleri
   Açık
   Yakın
 14. “Anlattım” fiilinin zamanı ve kişisi aşağıdakilerden hangisidir?

   Şimdiki zaman, 2. tekil kişi
   Geniş zaman, 2. tekil kişi
   Geçmiş zaman, 1. tekil kişi
   Gelecek zaman, 1. tekil kişi
 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı kullanılmıştır?

   Yaşlı kadın kocaman evde yalnız yaşıyor.
   Merdiveni balkonun demirlerine dayadı.
   Ailesiyle tatile gelecek yıl gidecekmiş.
   Betül sınavlara hazırlanmaya başladı.
 16. Aşağıdaki altı çizili fiillerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?

   Bahçenin ortasına küçük bir çukur kazdı.
   Yeni çırak, söylediklerimi eksiksiz yapıyordu.
   Başımdan geçen olayları bir kâğıda yazdım.
   Ondan, her geçen gün uzaklaşıyordu.
 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil olumsuz çekimlenmiştir?

   Buraya her sabah gelir temizlik yaparım.
   Saat kaçta buluşacağımızı şimdi hatırlamıyorum.
   Balıkçıların hepsi, eve ekmek götürme derdindeydi.
   Telaşla merdivenlerden aşağı indi ve sokağa baktı.
 18. Her fırsatta zeki( ) olduğunu söylüyor.
  Bu cümleye alay veya küçümseme anlamı kazandırmak için yay ayraçla belirtilen yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

   ?
   .
   !
   :
 19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gereklilik kipi” kullanılmıştır?

   Türkçe kitabının otuz üçüncü sayfasını açın.
   Arkasına dönse bütün olup biteni görecekti.
   Bildiklerimin hepsini size anlatayım.
   Elektrik faturasını bankaya yatırmalısın.
 20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

   Levhanın üzerindeki “dolmuş durağı” yazısı dikkatimi çekti.
   Makalenin ana başlığı “DİLİN TARİHİ” idi.
   Dergideki resmin altında “İnsanoğlu bu kuş türüne çağlar önce büyük saygı göstermişti.” yazıyordu.
   Kulübenin üstüne asılmış olan levhada hâlâ “Şehirler Arası Telefon” yazılıydı.