ANA SAYFA

Türkçe 1.Dönem 2.Değerlendirme Testi

1 / 20
 1. Kitap en iyi arkadaş,
  Bana, neyi sorsam söyler.
  Ne anlatsa en sonunda:
  Çalış, iyi, doğru ol der.
  F. Hüsnü Dağlarca
  Şiire göre, kitap için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Çalışmayı öğütlediği
  B) En iyi arkadaş olduğu
  C) Okul kadar güzel olduğu
  D) Her konuda bilgi verdiği
   SEÇ
 2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde deyim vardır?
  A) Bu konuda bir yazı yazınız.
  B) Eski arabasını elden çıkardı.
  C) Ders çalışmak için geldik.
  D) Öyle başarılı bir çocuk ki…
   SEÇ
 3. 1- Şimdi bütün kuşlar bu ağaca konuyor.
  2- Ötekileri hep kestiler.
  3- Onu da keserlerse, sokağımıza kuşlar uğramaz olur.
  4- Sokağımızda bir ağaç kaldı.
  Yukarıdaki cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olmalıdır?
  A) 3-2-4-1
  B) 4-2-1-3
  C) 2-1-3-4
  D) 1-2-3-4
   SEÇ
 4. Amacı “Öğrencilerin öğrendikleri kelime, kavram, atasözü ve deyimleri anlatımlarında kullanmalarını sağlayarak söz varlıklarını ve ifade güçlerini zenginleştirmek” olan konuşma yöntem ve tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Serbest konuşma
  B) Eleştirel konuşma
  C) Güdümlü konuşma
  D) Kelime havuzundan seçerek konuşma
   SEÇ
 5. Metnin yapısı, dili, metinde yer alan şahış ve varlık kadrosunun özelliklerinin anlaşılmasını sağlamak esastır. Bu açıklama, aşağıdaki okuma yöntemlerinin hangisine aittir?
  A) Ezberleme
  B) Söz korosu
  C) Okuma tiyatrosu
  D) Eleştirel okuma
   SEÇ
 6. Amacı “Dinleme sürecinde zihinde oluşan soruların konuşmacıya iletilerek dinlenenlerin daha iyi kavranması” olan dinleme yöntem ve tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Katılımlı dinleme
  B) Seçici dinleme
  C) Not alarak dinleme
  D) Yaratıcı dinleme
   SEÇ
 7. Aşağıdakilerden hangisi olay yazısıdır?
  A) Deneme
  B) Tiyatro
  C) Makale
  D) Tutanak
   SEÇ
 8. İnsanların başından geçebilecek olayların, etkili ve güzel bir dille anlatıldığı uzun yazılara ne ad verilir?
  A) Hikâye
  B) Gezi yazısı
  C) Roman
  D) Deneme
   SEÇ
 9. Kemal, ablasının karşısına bir minder çekip oturdu. Kedisi kucağında idi. Yerine iyice yerleşti. Odaya sobanın üstündeki kestanelerin kokusu yayılmıştı. Ablası, o güzel sesiyle elindeki kitabı okumaya başladı. Bu parçada aşağıdaki hikâye ögelerinden hangisi yoktur?
  A) Zaman
  B) Şahıs
  C) Olay
  D) Yer
   SEÇ
 10. Aşağıdakilerden hangisi türemiş fiil değildir?
  A) Önemse-
  B) Yürü-
  C) Düzelt-
  D) Sırala-
   SEÇ
 11. Aşağıdakilerden hangisi durum fiilidir?
  A) Taşı-
  B) Otur-
  C) Yeşer-
  D) Büyü-
   SEÇ
 12. “Koş-” fiili, aşağıdakilerin hangisinde istek kipiyle çekimlenmiştir?
  A) Koşalım
  B) Koşsan
  C) Koşun
  D) Koşarlar
   SEÇ
 13. Aşağıdakilerin hangisinde şimdiki zaman kipi, geniş zaman yerine kullanılmıştır?
  A) Haftaya tatile gidiyoruz.
  B) Yerlere kağıt atmayalım.
  C) Her hafta sonu yanıma geliyor.
  D) Bunca sıkıntısı çok çalışmasından olacak.
   SEÇ
 14. Aşağıdakilerin hangisinde fiil (eylem) yoktur?
  A) Gel kardeşim.
  B) Sevelim birlik olalım.
  C) Yarınlara selam salalım.
  D) Mutluluk bizim de hakkımız.
   SEÇ
 15. Aşağıdakilerin hangisinde fiil, olumsuz soru şeklinde çekimlenmiştir?
  A) Görüyor mu
  B) Anlatmalı mısın
  C) Gelecek misiniz
  D) Seyretmeyelim mi
   SEÇ
 16. Aşağıdaki kurallı birleşik fiillerden hangisi “tezlik” fiilidir?
  A) Kitabı bir solukta okuyuverdi.
  B) Hayretimi gizleyemedim, şaşakaldım.
  C) Koşabilmek için önce yürümek gerekir.
  D) Sinemada öyle sıkıldım ki çıkayazdım.
   SEÇ
 17. Aşağıdakilerin hangisinde “yer-yön zarfı” vardır?
  A) Bu işi böyle yapmayınız.
  B) Çocuklar bağırarak oynadılar.
  C) Cansu, dışarıda kitap okuyor.
  D) Sandalı boyamak için sabaha kadar çalıştım.
   SEÇ
 18. Aşağıdakilerin hangisinde “akıllı” sözcüğü, ek fiil aracılığıyla duyulan geçmiş zaman kipinde çekilmiştir?
  A) Akıllıydı
  B) Akıllıdır
  C) Akıllıysa
  D) Akıllıymış
   SEÇ
 19. Aşağıdaki kelimelerden hangisi yanlış yazılmıştır?
  A) Hiç biri
  B) Birçoğu
  C) Herhangi
  D) Bir türlü
   SEÇ
 20. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti (?) konmalıdır?
  A) Metni önce sessiz, sonra sesli okumalıyız
  B) Kurtuluş, bilimsel düşünüşe dayalı eğitimle olur
  C) Atatürk, TBMM’yi açış konuşmasında şöyle der
  D) Sağlıklı yaşamanın yolu dengeli beslenmeden mi geçer
   SEÇ