ANA SAYFA

Cümlede Anlam Bilgisi Testi

1 / 20
 1. "Sakın bu adama sırrını söyleme, çünkü ..."sözleri aşağıdakilerden hangisiyle en uygun biçimde tamamlanabilir?
  A) çok rahat edersin.
  B) ağzında laf tutmaz.
  C) başında kavak yelleri esiyor.
  D)seni çok kırar.
   SEÇ
 2. O her zaman: "ilk tercihimi kazanmak şöyle dursun. herhangi bir yeri kazanayım yeter." derdi, cümlesinde altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
  A) kazanamasam da
  B) kazanmak yerine
  C) kazanmayı geç
  D) kazanmaktansa
   SEÇ
 3. "Sadece haykırmak değil susmak da bir taşkınlıktır." Bu cümlenin anlamca en yakını aşağıdakilerden hangisidir?
  A) insan susarak hiçbir yere varamaz.
  B) Susmak da haykırmak da meydan okumaktır.
  C) İnsan susarsa sonunda taşkınlık gösterebilir.
  D) Duygularını dışa vurma da sakinlik gerekir.
   SEÇ
 4. Aşağıdakilerden hangisinde "karşılaştırma" söz konusudur?
  A) Köylüler tarlada akşama kadar çalıştı.
  B) Erhan kadar yakışıklı olduğu söylenemez.
  C) Köprüye kadar koşarak gidip döndü.
  D) O kadar ısrar etti ki dayanamadım.
   SEÇ
 5. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin anlamı diğerlerinden farklıdır?
  A) Rahat ararsan mezarda.
  B) Derdini söylemeyen derman bulamaz. C Dert gider ama yeri boş kalmaz.
  D) Dertsiz baş olmaz.
   SEÇ
 6. "Gerçek sanatçı, zamanın her ânında güzelin, faydalının, doğrunun, sevginin sabırlı araştırıcısı ve yorumcusu olmalıdır." Yukarıdaki cümleye göre gerçek sanatçıdan aşağıdakilerden hangisi beklenemez?
  A) Güzel olan şeylere ilgi duyması
  B) Her zaman doğrunun yanında olması,
  C) istediği şeyleri hemen elde etmek istemesi,
  D)Sabırlı bir araştırıcı olması.
   SEÇ
 7. (I) Aşık Veysel Şatıroğlu, Sivas'ın Sivrialan köyünde doğmuştur. Cumhuriyet dönemi saz şairlerindendir. (II) Yedi yaşındayken gözlerini kaybetmiş, kendine verilen kırık bir sazla çalıp söylemeye başlamıştır. (III) Yurdun değişik yerlerini dolaşan şair, insan, yurt ve toprak sevgisini dile getirmiştir. (IV) Şiirlerinde sade bir dil kullanmıştır. Paragrafta numaralandırılmış cümlelerin hangisinde şairin üslûbu ile ilglii bir bilgiye yer verilmiştir?
  A) I
  B)II
  C) III
  D) IV
   SEÇ
 8. Aşağıdakilerden hangisi bir tanım cümlesidir?
  A) Başarının temelinde sistemli bir çalışma vardır.
  B) Nesneyi, geçişli fiillerin yüklemi alır.
  C)Yapım eki, kelimenin anlamını değiştirir.
  D)Şiir, duyguların coşkulu bir şekilde ifadesidir.
   SEÇ
 9. Dünyayı seyredecek yerde, dürbünün kendisine bakan biri, dünyayı değil dürbünü görür." Cümlesiyle çelişen cümle aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bakmak ve görmek farklı şeylerdir.
  B) Bir işe başlamadan önce hedef belirlemelidir.
  C)Ne yapacağımızı bilmezsek amaca ulaşılmaz.
  D) Görmek için sadece bakmak yeterlidir.
   SEÇ
 10. (I) Yaşar Kemal: "Her sanat eseri, bütünüyle bir düşünceyi savunur." der. (II) Böylece tezli romanı, yani bir düşüncenin aracı olan romanı savunur. (III) Kemal Tahir'in aksine, Orhan Kemal'e yaklaşarak önce roman değil önce tez demek istiyor. (IV) Sanatın birleştirici, onarıcı değerini unutuyor. Böyle olunca da edebi alanda biraz yitik kalıyor. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?
  A) I
  C) III
  B) II
  D) IV
   SEÇ
 11. "Dertlerini gözyaşında boğmak isteyenlere dertlerin yüzme bildiğini söyle." Diyen bir kişinin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez?
  A) Sıkıntılardan ağlayarak kurtulmak mümkün değildir.
  B) İnsan ne kadar gözyaşı dökse de dertler gözyaşında boğulmaz.
  C) Dertlere ağlamak yerine onlardan kurtulmanın çaresi aranmalıdır.
  D) Her ne kadar çare olmasa da insan ağlayarak rahatlamalıdır.
   SEÇ
 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 'şart' anlamı vardır?
  A) Şair duygulara seslenirse başarılı olur.
  B)Bana göre şiir.özünü halk kültüründen almalı.
  C) Doğruluk şaşar sanma, ne varsa doğrudadır.
  D) Akşama onlara da uğrayalım.
   SEÇ
 13. "Bir insanın davranışları, onun karakter ve aldığı terbiyenin aynasıdır." Cümlesiyle aynı anlama gelen cümle aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Güzel davranışlar ailede kazanılır.
  B) Kişilik ve eğitim tavırların göstergesidir.
  C) Karakterli kişiler iyi terbiye edilmiştir.
  D) İnsanın karakteri terbiyesiyle denktir.
   SEÇ
 14. Alın, dünyalar sizin olsun alın! Gölgeler söyleyin sermayenizi... Orada toprağa dokunan alın, Burada karınca içer denizi... Yukarıdaki şiirin kaçıncı dizesinde mecazlı bir anlatım yoktur?
  B) II
  A)!
  C) III
  C)IV
   SEÇ
 15. "Her çalışmasında yeni birşeyler ortaya koydu. Müzik seçiminde de hiçbir zaman kolaya kaçmadı. Giderek çağdaş ve evrensel bir çizgiye ulaştığını son çalışmalarıyla kanıtladı." Bu cümlede geçen "hiçbir zaman kolaya kaç-madı "sözünün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez?
  A) Kendine yeni imkânlar sağladı.
  B) Halkın istediği yönde gitti.
  C) Kestirme yolu seçmedi.
  D)Sıradışı davrandı.
   SEÇ
 16. I. sevip
  II. sevdiğini de
  III. insanları
  IV. aklın yarısıdır
  V. hissettirmek
  Yukarıdaki sözcük ve sözcük gruplarıyla kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?
  A)III-I-II-V-IV
  B) IV-III-II-I-V
  C) lll-ll-V-l-IV
  D) ll-V-lll-l-IV
   SEÇ
 17. Aşağıdaki yargılardan hangisi öznel nitelik taşımaktadır?
  A) Türkçe Ural-Altay dil grubuna girer.
  B) Dilini geliştirmeyen toplum yok olur.
  C) Bizim dilimizde 29 ses vardır.
  D) istiklâl Marşı'nın yazarı M. Akif Ersoy'dur.
   SEÇ
 18. Sormaz ki bilsin, sorsa bilirdi. Bilmez ki sorsun, bilse sorardı. Yukarıdaki sözlerden çıkarılamayacak yargı hangisidir?
  A) Bir şeyi bilmek için sormak gerekir.
  B) insan sormayı bilirse öğrenir.
  C) Öğrenmenin yolu sormaktan geçer.
  D) Bilmek ve sormak birbiriyle ters orantılıdır.
   SEÇ
 19. "Kederler, insanı vaktinden önce yıpratıyor. Bu doğru! Kış günü solgun güneş çabuk batıyor." Sözlerine anlamca en yakın atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Olanla ölene çare bulunmaz.
  B) Derdini söylemeyen derman bulamaz.
  C) Dertsiz baş terkide gerek.
  D) Gam ile kasavet ömür törpüsüdür.
   SEÇ
 20. Aşağıdakilerden hangisinde birinci cümle ikinci cümlenin yorumudur?
  A) Oğlum öyle uslu ki, bugün hiç ağlamıyor.
  B) Parası çok olmalı ki kendine bir ev almış.
  C) İyi beslenelim ki sağlıklı yaşayalım.
  D) Müdür Bey kapıyı öyle çarptı ki korktuk.
   SEÇ