ANA SAYFA

Tümcede Anlam Testi

1 / 20
 1. "Şairlerin gerçek sevgilileri belki de sözcükler-dir. "diyen biri için hangisi söylenemez?
  A) Sözcüklerin gerçek sevgili olduğuna inanmaktadır.
  B) Sevginin en iyi, sözcüklerle ifade edildiğini düşünmektedir.
  C)Şairlerin sevmeyi bilmediğine inanmaktadır.
  D) Şairlerin duygusal insanlar olduğunu düşünmektedir.
   SEÇ
 2. "Sabahleyin altı buçukta tabiatla kavga için sokağa fırlayan adam, isterse insanları aldatmak için didinsin, kaç para eder." Yukarıdaki paragrafta geçen "tabiatla kavga etmek için sokağa fırlamak" sözüyle ne anlatılmak istenmektedir?
  A) Tabiatı yenmek, ondan yararlanmak için sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlamak.
  B)Tabiatın olumsuz etkilerinden kurtulmak için onunla mücadele etmek.
  C)Tabiatla devamlı mücadele içinde bulunmak,
  D)Çalışmanın insan hayatında çok önemli olduğunu vurgulamak.
   SEÇ
 3. Aşağıdakilerden hangisi bir tanım cümlesi değildir?
  A) Para, iyi bir uşak;kötü bir efendidir.
  B) Para, kullanılmadıkça işe yaramaz.
  C)Para,insanı avlamak için en iyi yemdir.
  D) Para.her istediğimizi yapan sihirli şeydir.
   SEÇ
 4. "Bana hiç bir şey söyleme Sonucuna ben karışmam." Yukarıdaki cümlenin anlamca tamamlanabilmesi için boş yere aşağıdakilerden hangisini getirmek uygun düşmez?
  A) Atı alan Üsküdar'ı geçmiş.
  B) Her şeyinle ben ilgilenirim.
  C) Bildiğin gibi yap.
  D) Eline yüzüne bulaştırmış.
   SEÇ
 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-so-nuç ilişkisi vardır?
  A) Top oynamayı çok sever.
  B) Yağmur yağdı, sırılsıklam olduk.
  C)Bu akşam bize gelmeni istiyorum.
  D) Seninle buluşursak akşama kadar gezeriz.
   SEÇ
 6. Aşağıdaki atasözlerinin hangisi "acelecilik"le ilgili değildir?
  A) Bir denmeden iki denmez.
  B) Ağır git ki yol alasın.
  C) Acele ile menzil alınmaz.
  D) Aç, elini kora sokar
   SEÇ
 7. "Yüksek dağlarda hem yılana, hem de kartala rastlanır. Ama bunlardan biri sürünerek, biri de uçarak çıkmıştır." cümlesinden aşağıdakiler-den hangisi çıkarılamaz?
  A) Mükemmele ulaşmak için çok çalışmak gerekir.
  B) Önemli olan hedefe ulaşmaktır. Nasıl gidildiği değil.
  C)Zahmet çekilmeden kazanılan başarıların anlamı yoktur.
  D) Başarılar, zorluklarla ulaşıldığında daha değerlidir.
   SEÇ
 8. Şiirde öğüt, kaba davulculuk; telkin ise sihirli kemancılıktır. Aşağıdakilerden hangisi burada belirtilen yargıya en yakındır?
  A) Şiir, düşünceleri anlatmak için bir vasıta değildir, onunla birilerini inandırmak çok zordur.
  B) Şiirde tavsiye açıktan yapılmamalı, istenen şey hissettirilmelidir.
  C) Şiiri şiir yapan, yüce duygulan anlatıp insanları bu duygular etrafında toplamasıdır.
  D) Şiir, yüksek bir sanat olduğundan gayesi sadece sihirli duyguları anlatmak olmalıdır.
   SEÇ
 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşula bağlı bir anlatım söz konusudur?
  A) Hayat kolay değildir.
  B)Okul, onun için kurtuluş olmuştu.
  C) Yarın gelirsen sinemaya gideriz.
  D) Onun tek meziyeti saygı ve hoşgörüdür.
   SEÇ
 10. Soldu, günden güne sessiz, soldu. Dediler hep: Kıza bir hâl oldu. Tâ içindendi gelen hıçkırığı, Kalbinin vardı derin bir kırığı. Yukarıdaki şiirin hangi dizelerinde mecazlı anlatım vardır?
  A) l-IV
  B) l-l
  C)II-IV
  D) II
   SEÇ
 11. "Düşünmekte olduğun şey başarmakta olduğundan daha önemlidir." Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyle anlam bakımından çelişir?
  A) İnsanın değeri bulunduğu mevki ile değil göz diktiği yerle ölçülür.
  B) İdealler, yapılmakta olan çok üstün işlerin bile üstündedir.
  C) Neyle uğraştığım değil neyle uğraşacağım bir anlam ifade eder.
  D) Yapılmakta olan işler ileride yapılacaklara basamak olmalıdır.
   SEÇ
 12. (I) Şair yazar Ahmet Oktay'ın geniş bir arşiv çalışmasına dayanan yeni kitabı popüler kültür alanının sorunlarını tartışmaya açıyor. (II) 256 sayfalık kitabında Kerime Nadir'den, Pınar Kür'e, Esat Mahmut'tan, Yaşar Kemal'e kültürel olguları sorguluyor. (III) Cumhuriyet'in başlangıcından günümüze, magazin dergilerinin ve televizyon dizilerinin ideolojik arka planlarını da araştırıyor. (IV) Bunun da türündeki diğer kitaplar gibi fazla okuyucu bulamayacağı kesin. Yukarıdaki numalarandırılmış cümlelerin hangisinde bir ön yargı söz konusudur?
  B) III
  C) II
  D)
  A) IV
   SEÇ
 13. "Yazarın burnu büyüdükçe kalemi küçülür." Altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağı-dakilerden hangisinde vardır?
  A) Burnunun ucunu göremeyen insanlar çok hata yaparlar.
  B) Dedem her zaman: "Lafla peynir gemisi yürümez" derdi.
  C) Kibirlenmek yeteneklerini köreltti, kendisine olan ilgi azaldı.
  D) İyi yazar kalemi güçlü olan yazardır.
   SEÇ
 14. (I) Hem açık seçik, akıcı bir anlatım, hem hiçbir ayrıntıyı kaçırmayan bir titizlik. (II) Hem herkesin bildiği konulara eğiliş, hem de çok ince bir zihin yapısı isteyen derinliklere iniş. (III) Denediği türlerin çokluğuyla değil, değişik yorumlarla sunmasıyla dikkati çeken bir yazar. (IV) 19. yüzyılda yaşamış günümüzdeki tek sanatçı. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisinde yorum söz konusu değildir?
  A) IV
  B) III
  C) II
  D) I
   SEÇ
 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin konusu farklıdır?
  A) Mithat Cemal, herhangi bir edebi topluluğa bağlı olmadan eserler vermiştir.
  B) Şiirlerinin ana özelliği "epik" ve "sosyal" olmaktır.
  C) Mithat Cemal şahsi duygularını dile getiren bir şair değildir.
  D) Konularını kendi iç dünyasından değil, dışarıdan almıştır.
   SEÇ
 16. (1) Son devrin en tanınmış romancıları arasında bulunan Halide Edip, bu şöhretini bilhassa karakter yaratmakta gösterdiği başarıya borçludur. (2) Daha çok kadınlar arasından seçilmiş karakterlerin bütün psikolojik incelikleriyle canlandırılmasında romancı, büyük bir güç gösterir. (3) Fakat, etraflarındaki erkekleri hızla tesirleri altına alan bu kadın kahramanların abartılı olduklarını söylemek gerekir. (4) Bu karakterlerin içinde bulundukları sosyal çevre ile ilgileri de hiç kesilmez. Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisinde "beğenmeme" söz konusudur?
  A)1
  B)2
  C)3
  D) 4
   SEÇ
 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin sürekliliğinden söz edilemez?
  A) iş dönüşü kahveye uğramadan eve gelmez.
  B) Her gece ayı seyrediyorum seni düşünerek.
  C)0 akşamları bir bardak süt içmeden yatmaz.
  D) Dershanede ara ara karşılaştığımız oluyor.
   SEÇ
 18. "Dağ ne kadar yüce olursa olsun, yol üstünden geçer." Bu söz, aşağıdaki cümlelerin hangisiyle devam ederse sözdeki yargı reddedilmiş olur?
  A) Sorunlara mutlaka çözüm bulunur.
  B) Bu zamana kadar pek çok zorlukları yendik.
  C) Maalesef işlerimi bir türlü yoluna koyamadım.
  D) Bu sıkıntıların da bir çözüme kavuşacaktır.
   SEÇ
 19. I. vardır
  II. arkasında
  III. her acının
  IV. bir
  V. açık
  VI. pencere
  Yukarıdaki sözcük ve sözcük gruplarıyla cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?
  A) III, I, II, IV, IV, VI
  B) I, III, II, V, IV, VI
  C)lll, II, IV, V, VI, I
  D) II, III, IV, IV, VI
   SEÇ
 20. (I) Okullarda ruh sağlığı eğitimi, öğretmenlerin E olumsuz tutumları düzelmeden beklenen sonuçları vermez. (II) Önce okullardan dayağın kalkması gerekir. (III) Ne yazık ki başkentten en uzak köye dek tüm okullarımızda dayak ve yıldırma baş disiplin aracı olmaktan çıkamadı. (IV) ilerici geçinen, demokrasi ilkelerini savunan öğretmenler içinde bile geleneksel baskıcı tutumu sürdürenler az değildir. Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde "yakınma" söz konusudur?
  A) I—II
  B) II—III
  C) fil—IV
  D) ll-IV
   SEÇ