ANA SAYFA

Tümcenin Öğeleri Testi

1 / 20
 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne bir isim tamlamasından oluşmuştur?
  A) Burada son fırtına son dalı kırıyordu.
  B) Arkadaşı ona bir sigara uzattı.
  C)Yeşilin hasretini Türk işledi çiniye.
  D)Arslan Bey kır atını ileri sürdü.
   SEÇ
 2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde birden çok nesne vardır?
  A) Annemin ellerini arıyor avuçlarım.
  B) Susuzluktan çatlamış topraklar gördüm.
  C) Kalbine gömdüm acılarımı, sevdiklerimi.
  D) Beni anneme götürün, kimsesizliğimle
   SEÇ
 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?
  A) Aradım / gecenin kör boşluğunda.
  B) Kabus gibi / çöker / geceler.
  C) Ayrılıklar / vurur / beni.
  D) Geç gelen / öğrenci / yoktu.
   SEÇ
 4. "Bir kıvılcım kadar ufak ve parlak gözleri ateş böcekleri gibi havada, bir oraya, bir buraya ateş¬ten kavisler çizer." cümlesinin öğelerinin sıra¬lanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru ola¬rak verilmiştir?
  A) Özne-Zarf tümleci-Dolaylı tümleç-Nesne-Yük¬lem
  B) Özne-Zarf tümleci-Dolaylı tümleç-Zarf tümle-ci-Yüklem
  C) Özne-Zarf tümleci-Dolaylı tümleç-Dolaylı tüm-leç-Nesne-Yüklem
  D) Özne-Belirtili nesne-Zarf tümleci-Dolaylı tüm-leç-Yüklem
   SEÇ
 5. "Tuna boylarında sıra serviler varmış." Yukarıdaki dizedeki öge dizilişinin benzeri aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
  A) Gül bahçelerinde baykuşlar öter.
  B) Ak alnına kara çatkı bağlanmış!
  C) Şahin yuvasını kargalar sarmış!
  D) Arkadaşlar geç saatlere kadar çalıştılar.
   SEÇ
 6. "Gönlüme dolan kokusu bana bu kadar bayıltıcı geliyordu." cümlesinin öğeleri hangisinde doğru verilmiştir?
  A) Özne-Dolaylı tümleç-Zarf tümleci-Zarf tümle-ci-Yüklem
  B) Belirtili nesne-Dolaylı tümleç-Dolaylı tümleç-Zarf tümleci-Yüklem
  C) Belirtili nesne-Zarf tümleci-Zarf tümleci-Belirti-siz nesne-Yüklem
  D) Özne-Zarf tümleci-Zarf tümleci-Belirtili nesne-Yüklem
   SEÇ
 7. "Bir başkasının sorununu kendi sorunuymuş gibi benimseyip yardıma koşabilmek, birlikte ağlayıp birlikte gülmek demektir." cümlesinin öğeleri¬nin sıralanışı hangi seçenekte doğru veril¬miştir?
  A) Tümleç-Yüklem
  B) Özne-Yüklem
  C) Özne-Tümleç-Yüklem
  D) Tümleç-Özne-Yüklem
   SEÇ
 8. "Dağ sanır kendini alçak yerdeki tepecik" cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Dağ
  B) Kendini
  C) Tepecik
  D) Alçak yerdeki tepecik
   SEÇ
 9. "Hayatta hiç kitap okumadan yazı yazmak yanlış bir davranıştır." cümlesinin öğeleri, hangi se¬çenekte doğru verilmiştir?
  A) Tümleç-Tümleç- Yüklem
  B) Tümleç-Özne-Yüklem
  C)Tümleç-Yüklem
  D)Özne-Yüklem
   SEÇ
 10. "Okunu hedeften öteye atan okçu, okunu hede¬fe ulaştırmayan okçudan daha başarılı sayıl¬maz." cümlesinin öğelerinin dizilişi hangi se¬çenekte doğru verilmiştir?
  A) Tümleç-Özne-Yüklem
  B) Özne-Tümleç-Yüklem
  C)Yüklem-Özne-Tümleç
  D) Tümleç-Yüklem-Özne
   SEÇ
 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru özneyi bulmaya yöneliktir?
  A) Son oturumu kim yönetti?
  B) Ahmet Haşim'i mi okuyorsunuz?
  C) Hangi mağazadan alış veriş yaptınız?
  D) Şimdiye kadar kaç maç yaptınız?
   SEÇ
 12. Şiirin gücü, insanın değişik duygularını ortaya çı¬karır. Yukarıdaki cümleyi öğelerine ayrılışı hangi¬sinde doğru verilmiştir?
  A) Özne-Belirtisiz nesne-Zarf tümleci-Yüklem
  B) Özne-Belirtili nesne-Belirtili nesne-Dolaylı tümleç-Yüklem
  C) Özne-Belirtisiz nesne-Dolaylı tümleç-Yüklem
  D) Özne-Belirtili nesne-Dolaylı tümleç-Yüklem
   SEÇ
 13. "Sabahın ilk ışıklarıyla kovanlarından çıkan arı sürüsü tatlı bir koşuşturmayla işe koyuldu." Cümlesinin öznesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
  A) Arı sürüsü
  B) Çıkan arı sürüsü
  C)Kovanlardan çıkan arı sürüsü
  D) Sabahın ilk ışıklarıyla kovanlarından çıkan arı sürüsü.
   SEÇ
 14. "Ahırın avlusunda oynarken, aşağıda, gümüş söğütler altında görünmeyen derenin hazin şırıl¬tısını işitirdik." Cümlesinin öge sıralanışı nasıl¬dır?
  A) Zarf tümleci-Dolaylı tümleç-Nesne-Yüklem
  B) Zarf tümleci-Nesne-Yüklem
  C)Zarf tümleci-Zarf tümleci-Nesne-Yüklem
  D) Zarf tümleci-Özne-Nesne-Yüklem
   SEÇ
 15. "Bu güzel çiçekleri nereden aldın?" cümlesinde hangi öge yoktur?
  A) Dolaylı tümleç
  B) Zarf tümleci
  C) Belirtili nesne
  D) Yüklem
   SEÇ
 16. Hangi cümlede özne, tamlama şeklinde de¬lildir?
  A) Bu bölgede boydan boya kıraç topraklar uzanır.
  B) Günün ilk saatlerinde, kuş cıvıltılarıyla uyandım.
  C)Acil bir hasta için nöbetçi eczahane aranıyor.
  D)Sonunda mağaradan bir çıkış yolu çıktı.
   SEÇ
 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi, isim tamlaması şeklinde yapılmış bir birleşik sözcüktür?
  A) Olayın böyle sonuçlanacağını hissetmiştim.
  B) İçinizde ilkbaharı sevmeyeniniz var mı?
  C)Balkondaki hanımeli dikkatimi çekiyordu.
  D) En verimli yağmur alınteridir.
   SEÇ
 18. Hangi cümlenin nesnesi sıfat tamlamasıdır?
  A) Olaylara gerçekçi eleştiriler getirdi.
  B)Yine yeni isteklerini sıraladı.
  C)Evdeki hesap çarşıya uymaz.
  D) Beyaz gül, güllerin en güzelidir.
   SEÇ
 19. Tabanlarımızın ısınan kum üzerinde bir kızgın kül üstünde yürür gibi yandığını hissediyordum. Yukarıdaki cümlenin öge dizilişi nedir?
  A) Dolaylı tümleç-Belirtili nesne-Yüklem
  B) Belirtili nesne-Dolaylı tümleç-Yüklem
  C) Belirtili nesne-Zarf tümleci-Yüklem
  D) Belirtili nesne-Yüklem
   SEÇ
 20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cevap öznedir?
  A) Onu kim çizdi? -Öykü
  B) Murat onun nesidir? —Kardeşi
  C) Bolu'ya ne zaman gittiniz? Geçen sene
  D) Bu kitabı nereden aldın? Okuldan
   SEÇ