ANA SAYFA

Düzey belirleme testi, Seviye belirleme testi, Dbs testi, Sbs testi, Başarı değerlendirme testi, Konu tarama testi, Başarı belirleme testi,

1 / 20
 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “burun” sözcüğü temel anlamıyla kullanılmıştır?     

   Ayakkabının burnu delinmiş.
   Burnundan ameliyat olmuş.
   O, burnundan kıl aldırmaz.
   Kayığın burnu suya battı.
 2. Aşağıdaki fiillerin hangisi emir kipindedir?

   Uyanmalı 
   Uyansa  
   Uyansın 
   Uyanasın
 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, fiil kipi ''her zaman'' anlamı taşımaktadır?

   Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.  
   Bahar gelince yazlıklar çıkarıldı.
   Yarın memlekete döneceğim.  
   Bir hafta sonra dönüyorum.
 4. Aşağıdaki fiillerden hangisi oluş bildiriyor?    

   Bakıyor
   Sararıyor
   Uyumuş
   Güldü
 5. Aşağıdaki kelimelerden bir cümle oluşturulduğunda hangisi dışarıda kalır?
  “sadakadır, güzel, söz, imkânsız, söylemek” 

   Güzel
   İmkânsız
   Sadakadır
   Söz
 6.  “Su akar güldür güldür,
  Mendilim dolu güldür,
  Yeri göğü yaratan
  Bir gün beni de güldür.”
  Yukarıdaki dörtlükte “güldür” kelimeleri tekrarlanmıştır.Yazılışları aynı, anlamları farklı olan bu tür kelimelere ne ad verilir?

   Eş anlamlı(Anlamdaş)  
   Eş sesli(Sesteş) 
   Zıt anlamlı  
   Deyim
 7. Bir konuyu okuyucuyu sıkmadan, onunla konuşuyormuş gibi doğal ve samimi bir dille anlatan, gazete ve dergilerde yayınlanan düşünce yazılarına ne ad verilir?

   Deneme
   Tiyatro  
   Sohbet( Söyleşi)    
   Makale
 8. Aşağıdakilerin hangisinde yapılmakta olan bir iş bildirilmektedir?

   Yarın yola çıkıyoruz.
   Dün pazara gittik.
   Babam salı gün geliyor.
   Verdiğin kitabı büyük zevkle okuyorum.
 9. Aşağıdaki altı çizili fiillerin hangisi mastar haliyle kullanılmıştır?   

   Bana verdiğin kitabı hemen okuyacağım.
   Derste en hoşuma giden etkinlik yazı yazmak.
   Hakan topu attı.
   Sıra arkadaşım çok güzel resim çiziyor.
 10. Bazı fiiller ‘sararmak’ eyleminde olduğu gibi öznenin yapısındaki değişmeyi ifade eder.
  Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde böyle bir eylem kullanılmıştır?

   Bütün gün onun gelmesini bekledik.
   Bugün yeni aldığım ceketi giyeceğim.
   Bu maça çok iyi hazırlandılar.
   Artık hava erkenden kararıyor.
 11. “Bir zafer müjdesi burada her isim
  Yekpâre bir anda gün,saat,mevsim
  Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın
  Hâlâ bu taşlarda gülen rüyanın”
  Bursa’da Zaman (A.Hamit TARHAN)
  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, şiirdeki fiille aynı kipte çekimlenmiş fiil bulunmaktadır?

   Aydınlanmış buldum tebessümünle
   Başındayım sanki bir mucizenin
   Çalıyor bir zaman vehmiyle
   Billur bir avize,Bursa’da zaman
 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir dilek kipi kullanılmıştır?  

   Çevresine faydalı olabilmek için çok çalışmış.
   Her gün bu yolları iki kez yürüyor.
   Sigaranın sağlığa zararlarını arkadaşlarıma anlatmalıyım.
   Bayramda dedemleri arayacağım.
 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? 

   Herkesin beni düşündüğünü biliyorum.
   Kar yüzünden birtakım köy yoları kapanmış.
   Birçok arkadaşımla aynı okulu kazandık.
   Herşeyin güzel olacağını söyledi.
 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi”nin yazımı yanlıştır?

   Beni deli etmez mi.
   Güzel mi güzel çocuk.
   Senmi beni çağırdın?
   Sınıfa girecek misiniz?
 15. Aşağıdaki fiillerden hangisi gelecek zaman kipiyle  çekimlenmiştir?

   Sevdim  
   Görmekteyim
   Giderler   
   Seveceksin
 16. Aşağıdaki  cümlelerde geçen fiillerden hangisi oluş bildirmez?

   Dün sabah erkenden büyük caddede yürüdüm.
   Bahçemizdeki güller çabuk soldu.
   Son yağmurlardan sonra bitkiler büyüdü.
   Güneş bu gün sanki erken doğdu.
 17. Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerden hangisi  dilek kiplerinden biriyle çekimlenmiştir? 

   Bahçıvan çiçekleri vazoya yerleştirdi.
   Yazdığım mektubu yarın arkadaşıma göndereceğim.
   Bir an önce işlerimizi tamamlayalım.
   Şiir okurken çok heyecanlanıyorum.
 18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman kavramı vardır? 

   Öğretmenim şiiri çok güzel okudu.
   Son olaylar onu da olumsuz etkiledi.
   Bütün dünya cennet olsa.
   Yarın Cumhuriyet Bayramı kutlanacak.
 19. ‘’Bazı haber kiplerinin ekleri fiillere eklendiklerinde fiilin yapısında bazı ses değişikleri görülür.’’
  Yukarıdaki açıklamaya örnek cümle aşağıdaki şıkların hangisinde vardır?

   Kazma ve kürekleri elimize alıp işe koyulduk.
   O benim daha çok işime yarar.
   Başarılı olmak için çok uğraştık.
   Gün geçtikçe  olayların doğruluğunu   anlıyorduk.
 20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim anlamına uygun olarak kullanılmamıştır?

   Bu olayda başı ağrımış, aylarca uğraşmıştı.
   Öğretmenin gözüne girmek için çırpınıyordu.
   Ona doğru yolu gösterebilmek için çok dil döktüm.
   Öyle yorgundum ki gözlerime kan çöktü.