ANA SAYFA

Türkçe 1.Dönem Değerlendirme Testi

1 / 20
 1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi terimdir?
  A) Atletizm müsabakaları haziran ayı içinde yapılacak.
  B) Bayram geldi, yine masraf kapıları açıldı.
  C) Onun gözleri arkaya, maziye çevrilmişti.
  D) Benim yerimde kim olsa aynısını yapardı.
   SEÇ
 2. Aşağıdakilerden hangisi küçük ünlü uyumuna uymaz?
  A) Kenarında
  B) Çiçekçi
  C) Görüntü
  D) Hamur
   SEÇ
 3. Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır?
  A) Şaşkın
  B) Fırıncı
  C) Gözlerin
  D) Taşlığa
   SEÇ
 4. Aşağıdakilerin hangisinde anlamdaş sözcükler bir arada verilmiştir?
  A) Dergi - Kitap
  B) Hikâye - Öykü
  C) Kalem - Silgi
  D) Afiş - Sinema
   SEÇ
 5. Gülü yetiştirir dikenli çalı. Arı her çiçekten yapıyor balı, Kişi sabır ile bulur kemali. Sabretmeyen maksudunu bulamaz. Âşık Veysel Bu dörtlükte aşağıdaki hece ölçülerinden hangisi kullanılmıştır?
  A) 7’li
  B) 8’li
  C) 11’li
  D) 12’li
   SEÇ
 6. Bahar gördüm yaz gördüm
  Güzel gördüm naz gördüm.
  Her tarafı dolaştım,
  Senin gibi az gördüm.
  Bu dörtlükte “gördüm” sözcüğünün redif olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Birden çok anlamda kullanılması
  B) Dizelerde aynı görevde tekrarlanması
  C) Dizelerin ortasında bulunması
  D) Çekim eki alması
   SEÇ
 7. Aşağıdakilerden hangisi birleşik sözcük değildir?
  A) Hanımeli
  B) Gelivermek
  C) Bakışmak
  D) Ateşkes
   SEÇ
 8. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamı dışında kullanılmıştır?
  A) Bizi çok sıcak karşıladılar.
  B) Karlı, fırtınalı gecelerde bu serviler inilder, haykırır.
  C) Koca bir kazan patates kaynattık.
  D) Şen insanlarla sohbet etmeyi çok severdi.
   SEÇ
 9. Ele alınan düşünceyi kanıtlamadan, okuyucuyla konuşur gibi yazılan yazılara ne denir?
  A) Söyleşi
  B) Roman
  C) Makale
  D) Gezi yazısı
   SEÇ
 10. Tümcede anlatılan eylemin zamanını ve nasıl gerçekleştiğini belirten öge aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Özne
  B) Zarf tümleci
  C) Dolaylı tümleç
  D) Düz tümleç
   SEÇ
 11. Herkesin coşku içinde bulunduğu bir sırada o, durgun ve düşünceliydi. Bu cümledeki numaralandırılmış sözcüklerden hangisi belgisiz zamirdir?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
   SEÇ
 12. “Bir varlığın yerine geçen ..... ekine ilgi zamiri denir.” tanımındaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) -niz
  B) -de
  C) -ki
  D) -ler
   SEÇ
 13. Aşağıdakilerin hangisindeki sözcükler birbiriyle zıt anlamlıdır?
  A) Sürekli - süreksiz
  B) Uzun - kısa
  C) İyi - zayıf
  D) Gelecek - gelmeyecek
   SEÇ
 14. Aşağıdakilerin hangisinde dilek-şart kipi kullanılmıştır?
  A) Birlikte gülelim, birlikte eğlenelim.
  B) Hedefine ulaşmak için çalışmalısın.
  C) Bu öğüdümü ölünceye kadar unutmayın.
  D) Her gün gelsem çok sevinecek.
   SEÇ
 15. Aşağıdakilerin hangisinde rivayet birleşik zaman eki kullanılmıştır?
  A) geleceksem
  B) sevmiş miydik
  C) kaçmıyorlarmış
  D) okurdu
   SEÇ
 16. Aşağıdakilerin hangisinde “Deli bir çayın kıyısındaki yalçın bir kaya gibiydi.” cümlesindeki “çay” sözcüğünün sesteşi kullanılmıştır?
  A) Bize birer fincan çay ikram etti.
  B) Yine çay kenarında kuyu kazdı.
  C) Tahta köprü yıkılınca çayı geçemedi.
  D) Köyümüzün içinden geçen çay, Karadeniz’e dökülüyordu.
   SEÇ
 17. Aşağıdakilerden hangisi deyimleşmiş birleşik fiildir?
  A) Gelivermek
  B) Yazabilmek
  C) Hasta olmak
  D) Göz atmak
   SEÇ
 18. “Kalabalık yavaş yavaş meydanı dolduruyordu.” cümlesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Yüklem etken fiildir.
  B) Özne sözde öznedir.
  C) Yüklem geçişli fiildir.
  D) Cümlede işi yapan bellidir.
   SEÇ
 19. Aşağıdakilerin hangisinde yüklem, olumsuzluk eki almıştır?
  A) Bana yardım eden yok.
  B) İşe çok erken geldim.
  C) Ne gelen var ne giden.
  D) Onlar da bu sorunu çözememişler.
   SEÇ
 20. Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur?
  A) O feci kazadan, burnu bile kanamadan kurtuldu.
  B) Doğrusu, alnından öpülecek adamdı.
  C) İstanbul’un fethi, akıllara durgunluk veren bir fetihti.
  D) Gönlünü kaptırmıştı imkânsız bir ülküye.
   SEÇ