8.Sınıf 1.Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti Test

4 Ekim 2022 2 By testimiz.com

8.Sınıf 1.Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti

 

8.Sınıf 1.Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti

TEBRİKLER.

8.Sınıf 1.Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
19.yüzyılın ikinci yarısında Avrupa devletlerinin öncelikle hangi ikisinin siyasi çıkar çatışmaları nedeniyle 1.Dünya Savaşı başlamıştır.
A
İngiltere-Fransa
B
Fransa-İtalya
C
İngiltere-Almanya
D
İtalya-Almanya
Soru 2
Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasına yol açan iki temel neden aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?  
A
Fransız ihtilali – Açlık
B
Fransız ihtilali – Sanayi devrimi
C
Açlık – Irkçılık
D
Sanayi devrimi – Irkçılık
Soru 3
Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinden biridir?  
A
Avusturya-Macaristan
B
İtalya
C
Rusya
D
Almanya
Soru 4
Almanya I. Dünya Savaşı niçin Osmanlı Devleti’ni kendi tarafına çekmek istemiştir?
A
Osmanlı Devleti’nin savaşı kazanacağına inanması.
B
Siyasi yalnızlıktan kurtulmak için.
C
Halifenin dinsel gücünden yararlanmak.
D
Rusya’ya yardım ulaştırmak.
Soru 5
I.Dünya Savaşı’nın aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?  
A
Sınırların değişmesine
B
Sömürgeciliğin önemini kaybetmesine
C
İmparatorlukların dağılmasına
D
Rejim değişikliklerine
Soru 6
Birinci Dünya Savaşı aşağıdaki olayların hangisiyle fiili olarak başlamış oldu?  
A
Rusya’nın Osmanlı Devletine saldırması ile
B
Almanya’nın Fransa’ya saldırması ile
C
İngiltere’nin Almanya’ya saldırması ile
D
Avusturya-Macaristan’ın, Sırbistan’a saldırması ile.
Soru 7
Mustafa Kemal I. Dünya savaşında hangi cephede savaşmamıştır?  
A
Çanakkale
B
Kanal
C
Suriye
D
Kafkas
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisinde İtilaf devletleri birlikte verilmiştir?  
A
İngiltere-Rusya-Fransa-İtalya
B
İngiltere-Rusya-Almanya-Fransa
C
İngiltere-Rusya-Amerika-İtalya
D
İngiltere-İtalya-Almanya-Rusya
Soru 9
I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İttifak devletlerinden biridir?  
A
Almanya
B
İngiltere
C
Fransa
D
Rusya
Soru 10
Birinci Dünya Savaşında ittifak devletleri tarafındayken İtilaf Devletleri tarafına geçen Devlet aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Bulgaristan
B
Yunanistan
C
Romanya
D
İtalya
Soru 11
Sanayi İnkılabıyla basit aletlerin yerini makineler almış, çok mal üreten fabrikalar     kurulmuş, sanayi ve ticaret gelişmiş, ulaşım imkanları kolaylaşmıştır. Buna bağlı olarak      üretim ve pazarlama ihtiyaçları da artmıştır.             Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı ile ilgili değildir?
A
Üretimde kalitenin artması
B
Sömürgecilik yarışının hızlanması
C
İşçi sınıfının ortaya çıkması
D
Fransız İhtilali’ne zemin hazırlanması
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisinde ittifak devletleri tam olarak verilmiştir?
A
Almanya-Avusturya-İngiltere-Osmanlı devleti- Bulgaristan
B
Almanya-İtalya-Macaristan-Osmanlı devleti- Bulgaristan
C
Almanya-Avusturya-Macaristan-Osmanlı devleti-Bulgaristan
D
İtalya-Avusturya-Macaristan-Osmanlı devleti- Bulgaristan
Soru 13
Birinci Dünya Savaşı öncesi Almanya ile Fransa Arasındaki sorun aşağıdakilerden   hangisidir.  
A
Panslavizm
B
Sömürgecilik yarışı
C
Ekonomik rekabet
D
Alsas ve Loren
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Almanların Osmanlıyı 1. Dünya Savaşına sokma nedenlerinden değildir ?  
A
İngiliz sömürgelerine giden yolları kapatmak
B
Halifelik nüfuzundan yararlanmak
C
Yeni cepheler açmak
D
Ruslarla işbirliği yapmak
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nı hazırlayan sebeplerden değildir?   
A
Hızlı silahlanma
B
Sömürgecilik yarışı
C
Siyasi bloklaşma
D
İtalya’nın Habeşistan’a saldırması
Soru 16
Sanayi inkılabının yarattığı en önemli siyasi sonuç aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Sömürgecilik
B
Osmanlıcılık
C
Ümmetçilik
D
Milliyetçilik
Soru 17
Osmanlı Devletinin I.Dünya Savaşına katılmasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A
Almanya’nın savaştan yenik düşmesi
B
İtilaf devletleri ve Rusya arasında irtibatın iyice kopması
C
Yeni cephelerin açılması
D
Savaşın uzaması
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi ittifak devletleri arasında yer almaz?  
A
İngiltere
B
Osmanlı Devleti
C
Avusturya-Macaristan
D
Almanya
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşına girme nedenlerinden biridir?
A
İngiliz sömürgelerine giden yolları kapatmak
B
Yeni cepheler açmak
C
Kaybedilen yerleri geri almak
D
Sömürgeler elde etmek
Soru 20
Birinci Dünya savaşı öncesi birliğini geç tamamlayan devletler aşağıdakilerden hangisidir?    
A
Almanya-İtalya
B
İtalya-Fransa
C
İngiltere-Fransa
D
Almanya-Avusturya
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinden biridir?
Mustafa Kemal I. Dünya savaşında hangi cephede savaşmamıştır?
Aşağıdakilerden hangisi ittifak devletleri arasında yer almaz?
I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İttifak devletlerinden biridir?
Aşağıdakilerden hangisinde İtilaf devletleri birlikte verilmiştir?
Birinci Dünya Savaşı aşağıdaki olayların hangisiyle fiili olarak başlamış oldu?
Birinci Dünya Savaşında ittifak devletleri tarafındayken İtilaf Devletleri tarafına geçen Devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasına yol açan iki temel neden aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Birinci Dünya Savaşı öncesi Almanya ile Fransa Arasındaki sorun aşağıdakilerden   hangisidir.
Birinci Dünya savaşı öncesi birliğini geç tamamlayan devletler aşağıdakilerden hangisidir?
Sanayi İnkılabıyla basit aletlerin yerini makineler almış, çok mal üreten fabrikalar     kurulmuş, sanayi ve ticaret gelişmiş, ulaşım imkanları kolaylaşmıştır. Buna bağlı olarak      üretim ve pazarlama ihtiyaçları da artmıştır.             Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı ile ilgili değildir?
Almanya I. Dünya Savaşı niçin Osmanlı Devleti’ni kendi tarafına çekmek istemiştir?
Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nı hazırlayan sebeplerden değildir? 
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşına girme nedenlerinden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi Almanların Osmanlıyı 1. Dünya Savaşına sokma nedenlerinden değildir ?
Sanayi inkılabının yarattığı en önemli siyasi sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
19.yüzyılın ikinci yarısında Avrupa devletlerinin öncelikle hangi ikisinin siyasi çıkar çatışmaları nedeniyle 1.Dünya Savaşı başlamıştır.
I.Dünya Savaşı’nın aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?
Osmanlı Devletinin I.Dünya Savaşına katılmasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisinde ittifak devletleri tam olarak verilmiştir?