8.Sınıf 2.Ünite Millî Uyanış Test

4 Ekim 2022 3 By testimiz.com

8.Sınıf 2.Ünite Millî Uyanış

8.Sınıf Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

TEBRİKLER.

8.Sınıf Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kurtuluş Savaşı’nın yöntem ve gerekçesi ilk kez aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?
A
Havza Genelgesi
B
Sivas Kongresi
C
Erzurum Kongresi
D
Amasya Genelgesi
Soru 2
TBMM’nin aldığı kararlardan hangisi, güçler birliği ilkesinin benimsendiğinin kanıtıdır?
A
Padişah, meclisin düzenleyeceği yasaya göre yerini alacaktır.
B
TBMM’nin üstünde güç yoktur.
C
Yasama ve yürütme yetkisi mecliste toplanmıştır.
D
Hükûmet kurmak gereklidir.
Soru 3
Amasya Genelgesi'nde ilk defa iktidarın millete ait olduğu belirtilmiştir. Aşağıdaki maddelerden hangisi bu ifadeyi kanıtlar?
A
Doğu illeri adına Erzurum'da bir kongre toplanacaktır.
B
İstanbul Hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirememektedir.
C
Vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir.
D
Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.
Soru 4
Sivas'ta ulusal bir kongrenin toplanması kararlaştırıldı. - İstanbul Hükümeti ilk kez eleştirilmiştir. - İleride yönetim biçiminin değişeceğinin sinyalleri verlmiştir. Bu özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?
A
Havza Mitingi
B
Erzurum Kongresi
C
Amasya Genelgesi
D
Samsun Raporu
Soru 5
Mustafa Kemal, Amasya Görüşmeleri’nde, Osmanlı Meclis-i Mebusanının İstanbul dışında bir yerde toplanması gerektiğini söylemiştir. Mustafa Kemal’in yukarıdaki düşüncesinin haklılığı aşağıdakilerden hangisiyle anlaşılmıştır?
A
İstanbul’un işgal edilmesiyle
B
TBMM’nin açılmasıyla
C
Misakımillî’nin kabul edilmesiyle
D
Amasya Görüşmeleri’nin yapılmasıyla
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi ile sağlanmak istenen temel amaçtır?
A
Halkın ulusal bağımsızlık mücadelesine katılımını sağlamak
B
Padişahı ve halifeyi içinde bulunduğu baskıdan kurtarmak
C
Doğu Karadeniz’de Pontus devleti kurulmasını engellemek
D
Kuvayımilliye birliklerini birleştirerek düzenli ordu kurmak
Soru 7
Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık döneminde, aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmıştır?
A
Millî cemiyetlerin birleştirilmesine
B
Temsilciler Kurulunun oluşturulmasına
C
Amasya Görüşmeleri’nin yapılmasına
D
Güçlü bir devletin koruyuculuğu altına girilmesine
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Son Osmanlı Mebuslar Meclisinde kabul edilen Misakı -millî’nin kararları arasında yer almaz?
A
Batı Trakya’da halkoylaması yapılmalıdır.
B
Kapitülasyonlar kaldırılmalıdır.
C
Geçici bir hükûmet kurulmalıdır.
D
Boğazların güvenliği sağlanmalıdır.
Soru 9
16 Mart 1920’de İstanbul’un resmen işgal edilmesi ve Meclis-i Mebusanın dağıtılması aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?
A
Saltanatın kaldırılması
B
İstanbul Hükûmetinin kurtuluş için harekete geçmesi
C
TBMM’nin açılması
D
Kuvayımilliye’nin oluşması
Soru 10
Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı’nda müttefiklerine yardım amacıyla aşağıdaki cephelerden hangisine asker göndermiştir?
A
Kafkas Cephesi
B
Filistin Cephesi
C
Kanal Cephesi
D
Galiçya Cephesi
Soru 11
Mondros Ateşkes Anlaşması ile başlayan işgallere karşı oluşan tepkilerden hangisi diğerlerinden önce ortaya çıkmıştır?
A
Kuvayımilliye
B
Düzenli ordu
C
Millî cemiyetler
D
Kongreler
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşlarının sonuçları arasında yer almaz?
A
İstanbul işgale uğramıştır.
B
Birinci Dünya Savaşı uzamıştır.
C
İtilaf Devletleri Çanakkale Boğazı’nı geçememişlerdir.
D
Rusya’da ihtilal çıkmıştır.
Soru 13
Aşağıdaki millî cemiyetlerden hangisi Adana çevresinde Ermenilere karşı mücadele etmiştir?
A
İngiliz Muhipleri Cemiyeti
B
Kilikyalılar Cemiyeti
C
Wilson Prensipleri Cemiyeti
D
Pontus Cemiyeti
Soru 14
Mustafa Kemal, ülke bütünlüğümüzün tehlikede olduğunu aşağıdakilerden hangisiyle halka açıklamıştır?
A
Sivas Kongresi
B
Erzurum Kongresi
C
Havza Genelgesi
D
Amasya Genelgesi
Soru 15
Hukuk-u Beşer gazetesi yazarı Hasan Tahsin, İzmir'in Yunanlılarca işgali sırasında İşgal kuvvetlerine tek başına ateş açmış ve bu olayın sonucunda şehit edilmiştir. Hasan Tahsin'i n bu davranışının en önemli sebep aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
İzmir'in işgaline tepki olarak
B
Yunan askerlerine şahsi kin duyuyor olması
C
Yunanlılar tarafından aranan ve yakalanacak bir suçlu olması
D
Doğum yeri olan Selanik'in işgal edilmiş olması
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi’nin aldığı kararlar ile ulusal bir meclis gibi hareket ettiğinin göstergesi olamaz?
A
Doğu Anadolu’daki direniş cemiyetlerini birleştirmesi
B
Vatanın bölünmezliğini kabul etmesi
C
Ulusal iradenin egemen kılınacağı kararını alması
D
Geçici bir hükûmet kurulması gerektiğini vurgulaması
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşına katılma nedenlerinden biri değildir?
A
İttihat ve Terakki Hükümeti'nin Almanya'nın savaşı kazanacağına inanması
B
Daha önce kaybettiği toprakları geri almak istemesi
C
Almanya'ya Ortadoğu'da Pazar sağlamak istemesi
D
Devletin yeniden Avrupa'da kuvvetli duruma gelmesinin sağlanmak istemesi
Soru 18
Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi imzalandığı hâlde yürürlüğe girmemiştir?
A
Lozan Antlaşması
B
Sevr Antlaşması
C
Atina Antlaşması
D
Gümrü Antlaşması
Soru 19
19. yy. boyunca Avrupa'da sanayileşme hız kazandı, devletler, hammadde kaynakları ve pazar elde etmede birbirleriyle yarıştılar. Bu yarış devletler arasında gerilimi arttırarak 20. yy. başlarında savaşa neden oldu. Buna göre, 20. yy. başlarında devletler arasındaki savaşın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
İmparatorluklardaki ayaklanmalar
B
Devletler arası ekonomik çıkar çatışmaları
C
Demokratik haklar elde etme çabası
D
Kralların yetkilerini genişletme isteği
Soru 20
Manda ve himaye ilk kez nerede reddedilmiştir?
A
Sivas Kongresi’nde
B
Amasya Genelgesi’nde
C
Erzurum Kongresi’nde
D
Havza Genelgesi’nde
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

İndir

Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşlarının sonuçları arasında yer almaz?
Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı’nda müttefiklerine yardım amacıyla aşağıdaki cephelerden hangisine asker göndermiştir?
Manda ve himaye ilk kez nerede reddedilmiştir?
Kurtuluş Savaşı’nın yöntem ve gerekçesi ilk kez aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?
Mondros Ateşkes Anlaşması ile başlayan işgallere karşı oluşan tepkilerden hangisi diğerlerinden önce ortaya çıkmıştır?
Mustafa Kemal, ülke bütünlüğümüzün tehlikede olduğunu aşağıdakilerden hangisiyle halka açıklamıştır?
Aşağıdaki millî cemiyetlerden hangisi Adana çevresinde Ermenilere karşı mücadele etmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi ile sağlanmak istenen temel amaçtır?
Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi’nin aldığı kararlar ile ulusal bir meclis gibi hareket ettiğinin göstergesi olamaz?
Aşağıdakilerden hangisi Son Osmanlı Mebuslar Meclisinde kabul edilen Misakı -millî’nin kararları arasında yer almaz?
16 Mart 1920’de İstanbul’un resmen işgal edilmesi ve Meclis-i Mebusanın dağıtılması aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?
TBMM’nin aldığı kararlardan hangisi, güçler birliği ilkesinin benimsendiğinin kanıtıdır?
Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi imzalandığı hâlde yürürlüğe girmemiştir?
Mustafa Kemal, Amasya Görüşmeleri’nde, Osmanlı Meclis-i Mebusanının İstanbul dışında bir yerde toplanması gerektiğini söylemiştir. Mustafa Kemal’in yukarıdaki düşüncesinin haklılığı aşağıdakilerden hangisiyle anlaşılmıştır?
Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık döneminde, aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmıştır?
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşına katılma nedenlerinden biri değildir?
Sivas’ta ulusal bir kongrenin toplanması kararlaştırıldı. – İstanbul Hükümeti ilk kez eleştirilmiştir. – İleride yönetim biçiminin değişeceğinin sinyalleri verlmiştir. Bu özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?
19. yy. boyunca Avrupa’da sanayileşme hız kazandı, devletler, hammadde kaynakları ve pazar elde etmede birbirleriyle yarıştılar. Bu yarış devletler arasında gerilimi arttırarak 20. yy. başlarında savaşa neden oldu. Buna göre, 20. yy. başlarında devletler arasındaki savaşın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Amasya Genelgesi’nde ilk defa iktidarın millete ait olduğu belirtilmiştir. Aşağıdaki maddelerden hangisi bu ifadeyi kanıtlar?
Hukuk-u Beşer gazetesi yazarı Hasan Tahsin, İzmir’in Yunanlılarca işgali sırasında İşgal kuvvetlerine tek başına ateş açmış ve bu olayın sonucunda şehit edilmiştir. Hasan Tahsin’i n bu davranışının en önemli sebep aşağıdakilerden hangisi olabilir?