8.Sınıf Cemiyetler Ve Kuvâ-yı Millîye Test

4 Ekim 2022 0 By testimiz.com

8.Sınıf Cemiyetler Ve Kuvâ-yı Millîye

 

8.Sınıf İnkılap Tarihi Cemiyetler Ve Kuvâ-yı Millîye Test Çöz

TEBRİKLER.

8.Sınıf İnkılap Tarihi Cemiyetler Ve Kuvâ-yı Millîye Test Çöz

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Doğu Anadolu Müdafa - i Hukuk Cemiyeti hangi azınlık cemiyetine karşı mücadele etmek amacıyla kurulmuştur?  
A
Pontus Rum Cemiyeti
B
Taşnak ve Hınçak Cemiyeti
C
Kürt Teali Cemiyeti
D
Mavri Mira Cemiyeti
Soru 2
Anadolu’da bağımsız olarak yaşamanın mümkün olmadığına inanan bazı Müslümanlar da çeşitli cemiyetler kurdular. Bunlar içinde kendi emellerini gerçekleştirmek isteyenlerin yanında, büyük bir devletin himayesi altına girilmesi gerektiğini savunanlar da vardı. Aşağıdakilerden hangisi bu cemiyetlerden birisi değildir?
A
Teâl-i İslam Cemiyet
B
İngiliz Muhipleri Cemiyet
C
Hürriyet ve İtlaf Fırkası
D
Millî Kongre Cemiyet
Soru 3
Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra başlayan işgaller karşısında Damat Ferit Paşa Hükûmeti’nin sessiz kalması Türk halkını harekete geçirdi. Türk halkı Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri kurarak işgaller karşısında teşkilatlanmaya ve sesini duyurmaya çalıştı. Yunanistan’ın Doğu Trakya’yı işgalini engellemek ve Mavri Mira Cemiyetine karşı mücadele etmek amacıyla kurulan yararlı cemiyet hangisidir?  
A
İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
B
Kilikyalılar Cemiyeti
C
Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
D
Redd-i İlhak Cemiyeti
Soru 4
-Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Anadolu’da yaşayan azınlıklar da cemiyetler kurdular. Bazı azınlıklar yurdun işgaline zemin hazırlamak ve işgalleri kolaylaştırmak için İtilaf Devletleriyle iş birliği yaptılar.- Aşağıdakilerden hangisi bu cemiyetlerden birisi değildir?    
A
Pontus Rum Cemiyeti
B
Mavri Mira Cemiyeti
C
Kürt Teâl-i Cemiyeti
D
Hınçak ve Taşnak Cemiyetleri
Soru 5
Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Çukurova bölgesinin Fransızlar tarafından işgalini ve Ermenilerin bölgedeki olumsuz faaliyetlerini engellemek için kurulmuştur?    
A
Millî Kongre Cemiyeti
B
Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti
C
Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
D
Kilikyalılar Cemiyeti
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetlerin Kurtuluş Mücadelesine sağladığı faydalardan birisi değildir?    
A
Sivas Kongresi’nde “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyet” adı altında birleştirilerek bütün yurt için çalışmaya başladılar.
B
Azınlıkların kurduğu cemiyetlere karşı kurulan yararlı cemiyetler sadece kendi bölgelerini savunmak için çalışmışlardır.
C
Gazeteler çıkarıp mitingler düzenleyerek işgallere karşı millî bilincin uyanmasında etkili oldular. Başlangıçta kendi bölgelerini korumak için çalışan bu cemiyetler
D
Kuvâ-yı Millîye birliklerinin kurulmasına öncülük ettiler ve bu birliklerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı oldular.
Soru 7
Aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin amacı Ermeni ve Pontus Rumlarının bölgedeki faaliyetlerine karşı koymaktı?    
A
Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
B
Kilikyalılar Cemiyeti
C
Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti
D
Millî Kongre Cemiyeti
Soru 8
İzmir’in Yunanlar tarafından iş galini önlemek için kurulan, bölgenin Türk yurdu olduğunu kanıtlamak için çalışan yararlı cemiyet hangisidir?    
A
İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
B
Redd-i İlhak Cemiyeti
C
Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
D
Kilikyalılar Cemiyeti
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Yunan işgaline karşı kurulan cemiyetlerden birisi değildir?    
A
İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
B
Redd-i İlhak Cemiyeti
C
Kilikyalılar Cemiyeti
D
Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
Soru 10
İzmir ve çevresinin Yunanlara verilmesini önlemek için kurulan, bölgedeki millî direnişi teşkilatlandırmak için Balıkesir ve Alaşehir’de kongreler düzenleyen cemiyet hangisidir?    
A
Redd-i İlhak Cemiyeti
B
İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
C
Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
D
Kilikyalılar Cemiyeti
Soru 11
Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Ermenilerle mücadele etmek amacıyla kurulmamıştır?    
A
Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti
B
Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
C
Kilikyalılar Cemiyeti
D
Millî Kongre Cemiyeti
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisinde Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Türkler aleyhinde faaliyet gösteren cemiyetler ve amaçları yanlış eşleştirilmiştir?    
A
Teali İslam : Saltanat ve halifeliği kurtarmak.
B
İngiliz Muhipleri ( Sevenler ) : Doğuda bir Ermeni devleti kurmak.
C
Pontus Rum : Karadeniz sahillerinde Rum Devleti kurmak.
D
Mavri Mira : Batı Anadolu ve Trakya’yı Yunanistan’a katmak.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

İndir

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra başlayan işgaller karşısında Damat Ferit Paşa Hükûmeti’nin sessiz kalması Türk halkını harekete geçirdi. Türk halkı Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri kurarak işgaller karşısında teşkilatlanmaya ve sesini duyurmaya çalıştı. Yunanistan’ın Doğu Trakya’yı işgalini engellemek ve Mavri Mira Cemiyetine karşı mücadele etmek amacıyla kurulan yararlı cemiyet hangisidir?
İzmir ve çevresinin Yunanlara verilmesini önlemek için kurulan, bölgedeki millî direnişi teşkilatlandırmak için Balıkesir ve Alaşehir’de kongreler düzenleyen cemiyet hangisidir?
İzmir’in Yunanlar tarafından iş galini önlemek için kurulan, bölgenin Türk yurdu olduğunu kanıtlamak için çalışan yararlı cemiyet hangisidir?  
Aşağıdakilerden hangisi Yunan işgaline karşı kurulan cemiyetlerden birisi değildir?
Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Ermenilerle mücadele etmek amacıyla kurulmamıştır?
Aşağıdakilerden hangisinde Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Türkler aleyhinde faaliyet gösteren cemiyetler ve amaçları yanlış eşleştirilmiştir?
Doğu Anadolu Müdafa – i Hukuk Cemiyeti hangi azınlık cemiyetine karşı mücadele etmek amacıyla kurulmuştur?
Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetlerin Kurtuluş Mücadelesine sağladığı faydalardan birisi değildir?
Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Çukurova bölgesinin Fransızlar tarafından işgalini ve Ermenilerin bölgedeki olumsuz faaliyetlerini engellemek için kurulmuştur?
Aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin amacı Ermeni ve Pontus Rumlarının bölgedeki faaliyetlerine karşı koymaktı?
-Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Anadolu’da yaşayan azınlıklar da cemiyetler kurdular. Bazı azınlıklar yurdun işgaline zemin hazırlamak ve işgalleri kolaylaştırmak için İtilaf Devletleriyle iş birliği yaptılar.- Aşağıdakilerden hangisi bu cemiyetlerden birisi değildir?
Anadolu’da bağımsız olarak yaşamanın mümkün olmadığına inanan bazı Müslümanlar da çeşitli cemiyetler kurdular. Bunlar içinde kendi emellerini gerçekleştirmek isteyenlerin yanında, büyük bir devletin himayesi altına girilmesi gerektiğini savunanlar da vardı. Aşağıdakilerden hangisi bu cemiyetlerden birisi değildir?