8.Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Testi

26 Ekim 2021 0 By testimiz.com

8.Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 1.Yazılı

 

8. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 1. Değerlendirme

TEBRİKLER.

8. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 1. Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Evrendeki her şey, Allah’ın (c.c.) koyduğu biyolojik, fiziksel ve toplumsal yasalara göre hareket etmektedir. Yağmurun yağması, gece ve gündüzün birbirini takip etmesi, ısınan suyun buharlaşması gibi olaylar Allah’ın (c.c.) koyduğu hangi yasaların bir sonucudur?    
A
Biyolojik yasalar.
B
Fiziki yasalar.
C
Kimyasal yasalar.
D
Toplumsal yasalar.
Soru 2
Aşağıda verilen Allah’ın (c.c.) sıfatlarının hangisinin kaderle olan ilişkisi yoktur?    
A
Beka
B
Kudret
C
İlim
D
İrade
Soru 3
Kur’an-ı Kerim’de, -O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmân’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun?- ayeti ile aşağıdakilerden hangisine dikkat çekilmiştir?    
A
Evrenin nasıl yaratıldığına dikkat çekilmektedir.
B
Evrende var olan düzene dikkat çekilmektedir.
C
Allah’ın yaratma gücüne dikkat çekilmektedir.
D
Kader ve kazanın Allahtan olduğuna dikkat çekilmektedir.
Soru 4
Aşağıda verilenlerden hangisi bir kimsenin verdiği kararların sonuçlarını üstlenmesi, yaptığı ya da yapması gerekirken yapmadığı işlerden dolayı hesap vermek zorunda olmasıdır?    
A
Düşünce
B
İrade
C
Sorumluluk
D
Hukuk
Soru 5
Sevgi, kardeşlik, doğruluk, adalet, kul hakkı gibi ilkeler aşağıdakilerden hangisinin temelini oluşturur?    
A
Hukuk yasaları
B
Toplumsal yasalar.
C
Sosyal yasalar.
D
Fiziksel yasalar.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (c.c.) her şeye gücünün yetmesi, dilediğini dilediği zamanda var veya yok etmesidir?    
A
İlim
B
Kudret
C
İrade
D
Beka
Soru 7
Özgürlük, zorlama olmadan insanın kendi iradesine dayanarak karar vermesi ve buna göre davranmasıdır. Sorumluluk ise verdiği kararlardan sonra ortaya çıkan durumların sonuçlarını üstlenmesidir. İnsan aklı ve iradesi sebebiyle tercihlerinde özgürdür ve bu tercihler sonucu ortaya çıkan durumlardan da sorumludur. Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
İnsan, tercih ettiği davranışlardan sorumludur.
B
İnsan, kötü davranışları kendi özgür iradesiyle yapmaz.
C
İnsan, akıllı ve irade sahibi bir varlıktır.
D
Sorumluluk, ceza ya da ödül gerektirir.
Soru 8
Varlıkları istediği şekilde ve biçimde yaratması, insanların özgür iradeleriyle yapacaklarını Allah’ın (c.c.) önceden bilmesi ve düzenlemesine ne denir?    
A
Semi
B
Kader
C
Basar
D
Kaza
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi tüm yapılması gerekenleri yaptıktan sonra insanın içinde duyması gereken iç huzur, mutmain olma ve en önemlisi Allah’ın (c.c.) takdir edeceği sonuç ne olursa olsun buna razı olma ahlakıdır?    
A
Rızık
B
İrade
C
Tevekkül
D
Nimet
Soru 10
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi kaza kavramı ile ilgili değildir?    
A
Kaza önceden takdir edilen bir olayın vukuu bulması yani gerçekleşmesidir.
B
Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah’ın varlıklara karşı karar, emir ve fiillerini ifade etmek için kullanılmaktadır.
C
Allah’ın (c.c.) her şeyi önceden bilmesi ve düzenlemesine kaza denir.
D
Kaza, hükmetmek, emretmek, yaratmak ve gerçekleştirmek anlamlarına gelir.
Soru 11
İnsanın akıllı ve irade sahibi olması hangi anlama gelir?    
A
Davranışlarından sorumlu olması anlamına gelir.
B
Yaptıklarından sorumlu olmaması olması anlamına gelir.
C
İnanmak zorunda olması anlamına gelir.
D
Yaşama hakkı olması anlamına gelir.
Soru 12
İnsan iradesi ile ilgili aşağıda verilen kavramlardan hangisi doğru değildir?    
A
İnsana vahiyle doğru yol gösterilmiştir.
B
İnsan bağımlı bir varlıktır.
C
İnsan akıl ve irade sahibi bir varlıktır.
D
İnsana düşünme yeteneği verilmiştir.
Soru 13
Allah’ın insanlara verdiği iyi ve kötüyü seçebilme ve tercih edebilme yeteneğine ne denir ?    
A
Ruh
B
İrade
C
Akıl
D
Bilgi
Soru 14
Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: -O, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, Güneşi ve Ayı da ince birer hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin, hakkıyla bilenin takdiridir (ölçüp biçmesidir).- Yukarıda verilen ayetin konusu aşağıdakilerden hangisidir?    
A
İrade
B
Kader
C
Kudret
D
Kaza
Soru 15
Aşağıda verilen ayetlerden hangisi toplumsal yasalarla ilgili değildir?    
A
Şüphesiz ki bir topluluk kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez…
B
Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı?...
C
Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun…
D
Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı. Sonra da sizi birbirinize eş kıldı. O’nun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır ne doğurur…
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (c.c) mutlak ve sınırsız iradesidir ve her şeye hâkim olan, her şeyi içine alan iradedir?    
A
Külli irade
B
Milli irade
C
Şahsi irade
D
Cüzi irade
Soru 17
Tevekkülle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?    
A
Allah’ın bize yardım edeceğine inanmak gerekir.
B
Allah’a güvenen kişi çalışmasa da başarılı olur.
C
İnsan yaratılan rızklardan yararlanabilmek için çaba göstermelidir.
D
Allah’a inanmalı ve güvenmelidir.
Soru 18
Allah (c.c.) şöyle buyurur: -Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı. Sonra da sizi birbirinize eş kıldı. O’nun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır ne doğurur…- ayetinde hangisi vurgulanmıştır?    
A
Toplumsal yasalar.
B
Fiziki yasalar.
C
Kimyasal yasalar.
D
Biyolojik yasalar.
Soru 19
Allah insana iyiliği de kötülüğü de göstermiş, iyiliği tercih etmesinin kendisi için daha hayırlı olacağını bildirmiştir. İyiliği hangisi sayesinde tercih ederiz?  
A
İrade
B
Akıl
C
Varsayım
D
Ruh
Soru 20
Canlıların doğması, gelişmesi ve üremesi gibi olaylar hangi yasalar kapsamında değerlendirilir?    
A
Toplumsal yasalar.
B
Biyolojik yasalar.
C
Fiziki yasalar.
D
Kimyasal yasalar.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

 

Varlıkları istediği şekilde ve biçimde yaratması, insanların özgür iradeleriyle yapacaklarını Allah’ın (c.c.) önceden bilmesi ve düzenlemesine ne denir?  
Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: -O, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, Güneşi ve Ayı da ince birer hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin, hakkıyla bilenin takdiridir (ölçüp biçmesidir).- Yukarıda verilen ayetin konusu aşağıdakilerden hangisidir?  
Aşağıda verilen Allah’ın (c.c.) sıfatlarının hangisinin kaderle olan ilişkisi yoktur?
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (c.c.) her şeye gücünün yetmesi, dilediğini dilediği zamanda var veya yok etmesidir?
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi kaza kavramı ile ilgili değildir?
Kur’an-ı Kerim’de, -O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmân’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun?- ayeti ile aşağıdakilerden hangisine dikkat çekilmiştir?
Evrendeki her şey, Allah’ın (c.c.) koyduğu biyolojik, fiziksel ve toplumsal yasalara göre hareket etmektedir. Yağmurun yağması, gece ve gündüzün birbirini takip etmesi, ısınan suyun buharlaşması gibi olaylar Allah’ın (c.c.) koyduğu hangi yasaların bir sonucudur?  
Canlıların doğması, gelişmesi ve üremesi gibi olaylar hangi yasalar kapsamında değerlendirilir?  
Allah (c.c.) şöyle buyurur: -Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı. Sonra da sizi birbirinize eş kıldı. O’nun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır ne doğurur…- ayetinde hangisi vurgulanmıştır?  
Sevgi, kardeşlik, doğruluk, adalet, kul hakkı gibi ilkeler aşağıdakilerden hangisinin temelini oluşturur?  

Aşağıda verilen ayetlerden hangisi toplumsal yasalarla ilgili değildir?

İnsan iradesi ile ilgili aşağıda verilen kavramlardan hangisi doğru değildir?
İnsanın akıllı ve irade sahibi olması hangi anlama gelir?
Allah insana iyiliği de kötülüğü de göstermiş, iyiliği tercih etmesinin kendisi için daha hayırlı olacağını bildirmiştir. İyiliği hangisi sayesinde tercih ederiz?
Aşağıda verilenlerden hangisi bir kimsenin verdiği kararların sonuçlarını üstlenmesi, yaptığı ya da yapması gerekirken yapmadığı işlerden dolayı hesap vermek zorunda olmasıdır?
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (c.c) mutlak ve sınırsız iradesidir ve her şeye hâkim olan, her şeyi içine alan iradedir?
Aşağıdakilerden hangisi tüm yapılması gerekenleri yaptıktan sonra insanın içinde duyması gereken iç huzur, mutmain olma ve en önemlisi Allah’ın (c.c.) takdir edeceği sonuç ne olursa olsun buna razı olma ahlakıdır?  
Allah’ın insanlara verdiği iyi ve kötüyü seçebilme ve tercih edebilme yeteneğine ne denir ?  
Tevekkülle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  

Özgürlük, zorlama olmadan insanın kendi iradesine dayanarak karar vermesi ve buna göre davranmasıdır. Sorumluluk ise verdiği kararlardan sonra ortaya çıkan durumların sonuçlarını üstlenmesidir.

İnsan aklı ve iradesi sebebiyle tercihlerinde özgürdür ve bu tercihler sonucu ortaya çıkan durumlardan da sorumludur. Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?