8.Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 2.Yazılı Değerlendirme Test

28 Aralık 2022 0 By testimiz.com

8.Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 2.Yazılı

TEST ÇÖZ

 

Toplumda yardımlaşma olmazsa aşağıdakilerden hangisi görülmez?
Yardımlaşma ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?
Aşağıda verilenlerden hangisi paylaşma ve yardımlaşmanın sonuçlarından biri olamaz?
I – İnsanlar bir bedenin farklı organları gibidirler; bir organ rahatsızlanırsa di­ğerleri de rahatsız olur.

 

II  – Komşusu açken tok yatan bizden değildir.

III – Fakirleri araştırıp bulunuz, görüp gözetiniz.

IV – Her kim eli dar olan borçluya kolaylık gösterirse, Allah da dünya ve ahrette ona kolaylık gösterir.

Yukarıda verilen hadislerden hangilerin konusu hangisidir?

Âl-i İmrân suresi, 92. Ayet: – Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça, gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir.- emredilerek aşağıdakilerden hangisini yapmamız istenmiştir?
Dinen zengin sayılan Müslümanların yılda bir kez mallarının belli miktarını ihtiyaç sahiplerine vermelerine ne denir?
Aşağıda verilen ibadetlerden hangisi paylaşma ve yardımlaşmayı öne çıkaran ibadettir?
Aşağıdakilerden hangisi “zekât “kelimesinin anlamlarından biri değildir?
Zengin bir Müslüman’ın, zenginliğinin belli bir oranını senede bir defa dinin emrettiği yerlere vermesine ne denir?
Aşağıdaki terimlerden hangisi bir Müslüman’ın Allah’ın (c.c.) sevgisini kazanmak amacıyla yaptığı hayırlı işlerin tamamı için kullanılır?  
Sadaka ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
Aşağıda verilenlerden hangisinin zekat verme yükümlülüğü yoktur?
Aşağıda verilenlerden hangisi zekat vermenin faydalarından birisi değildir? 
Nisab aşağıda verilen ibadetlerden hangisini doğrudan ilgilendirmez?
Toprak ürünlerinden verilen zekata ne ad verilir?
Karşılıksız yapılan her türlü yardıma, güzel ve yararlı davranışa ne ad verilir? 
Aşağıdakilerden hangisi sadakaya örnek olamaz?
Ramazan Ayında verilmesi gereken sadakaya ne denir?
Aşağıdakilerden hangisinde fıtır sadakasının (fitre) ne zaman verileceği doğru olarak belirtilmiştir? 
Aşağıdakilerden hangisi fitre için söylendiğinde yanlış olur?