8.Sınıf Din Kültürü Kader İnancı Test Çöz

19 Eylül 2020 0 Yazar: testimiz.com

8.Sınıf Din Kültürü Kader İnancı Test Çöz

TEBRİKLER.

8.Sınıf Din Kültürü Kader İnancı Test Çöz

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Allah (c.c.) tarafından insana verilen sınırlı özgürlük ve insanın tercih etme kabiliyetidir?
A
Milli irade
B
Cüzi irade
C
Külli irade
D
Şahsi irade
Soru 2
Toplumun sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için uyulması gereken yasalara ne ad verilir?
A
Fiziksel yasalar.
B
Sosyal yasalar.
C
Hukuk yasaları.
D
Toplumsal yasalar.
Soru 3
Aşağıda verilenlerden hangisi Allah’a (c.c.) dayanıp güvenmek, çalışıp çabalarken Allah’ı (c.c.) daima yanımızda bilmek ve işlerin sonucunu Allah’a (c.c.) bırakmak demektir?
A
İrade
B
Tevekkül
C
Nimet
D
Rızık
Soru 4
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi kader kavramı ile ilgili değildir?
A
Varlıkları istediği şekilde ve biçimde yaratması, insanların özgür iradeleriyle yapacaklarını Allah’ın (c.c.) önceden bilmesi ve düzenlemesine kader denir.
B
Bir şeye gücü yetmek, biçimlendirmek, planlamak, ölçü ile yapmak, kıymetini bilmek, mukayese etmek anlamlarına gelir.
C
Ezelde bilinen ve takdir edilen şeyin, zamanı ve yeri geldiğinde Allah (c.c.) tarafından yaratılması demektir.
D
Allah’ın (c.c.)* sonsuz ilmi ve kudretiyle, evrende olmuş ve olacak olan her şeyi takdir etmesidir.
Soru 5
Allah’ın (c.c.) varlıklarla ilgili karar ve takdiri bir ayette şöyle ifade edilmektedir: “Böylece onları, iki günde (iki evrede) yedi gök olarak yarattı ve her göğe kendi işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. İşte bu, mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah’ın takdiridir.- Bu ayetin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kader
B
Kudret
C
Kaza
D
İrade
Soru 6
Akıl ve irade sahibi olma ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Allah’ın (c.c.) emir, yasak ve öğütlerine insanın muhatap olmasının sebebi, onun akıl ve irade sahibi olmasıdır.
B
Allah’ın (c.c.) insana verdiği en büyük nimetlerden biri olan akıl, insanı diğer canlılardan ayıran en temel özelliktir.
C
İnsan, aklı sayesinde düşünür, araştırma yapar, mutlu olmak ve hayatı kolaylaştırmak için çalışır, üretimde bulunur.
D
Dünyadaki bütün canlılar aklı sayesinde iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı ayırt edebilir.
Soru 7
Aşağıda verilenlerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de : -Kim iyi bir iş yaparsa faydası kendisinedir ve kim kötülükte bulunursa zararı kendisinedir…- şeklinde ifade edilmiştir?
A
Sorumluluk
B
Hukuk
C
İrade
D
Düşünce
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (c.c.) dilemesi ve dilediğini dilediği şekilde yapmasıdır?
A
Beka
B
İlim
C
Kudret
D
İrade
Soru 9
Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A
Allah’ın (c.c.) her şeyi bir ölçüye ve düzene göre yarattığının örnekleri insalar tarafından anlaşılmayacak kadar karmaşıktır.
B
Allah’ın (c.c.) evreni yaratması planlı ve ölçülüdür.
C
Evreni ve içindekileri yaratan Allah (c.c.) bu düzenin ahenk içinde devam etmesini de sağlamaktadır.
D
Evrende var olan her şey Allah’ın (c.c.) yaratmasıyla oluşmuştur.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (c.c.) ilminin sonsuz olduğunu, her şeyi kuşatan bir iradesi bulunduğunu ve O’nun kudretinin bütün varlıklardan üstün olduğunu kabul etmektir?
A
Kader ve kazaya iman
B
Allah’a iman
C
Kitaplara iman
D
Meleklere iman
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (c.c.)* sonsuz ilmi ve kudretiyle, evrende olmuş ve olacak olan her şeyi takdir etmesidir?
A
Kaza
B
Basar
C
Semi
D
Kader
Soru 12
Aşağıda verilenlerden hangisi ezelde bilinen ve takdir edilen şeyin, zamanı ve yeri geldiğinde Allah (c.c.) tarafından yaratılması demektir?
A
İrade
B
Kudret
C
Kader
D
Kaza
Soru 13
Allah’ın (c.c.) canlılar için yarattığı nimetler onların yaşamlarını sürdürebilmesi içindir. Bunların tamamı hangisi ile değerlendirilir?
A
İrade
B
Rızık
C
Tevekkül
D
Nimet
Soru 14
Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur: -Bu Kur’an; kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir.- bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A
Akıllı olmanın insana yüklediği sorumluluk.
B
Akıllı olmanın sonuçları.
C
Akıllı olmak için yapılması gerekenler.
D
İnsanların akıllı olması gerektiği.
Soru 15
Aşağıda verilenlerden hangisi külli irade ile ilgili değildir?
A
Küllî irade Allah’ın (c.c) mutlak ve sınırsız iradesidir.
B
Allah (c.c.) tarafından insana verilen sınırlı özgürlük ve insanın tercih etme kabiliyetidir.
C
Küllî irade, her şeye hâkim olan, her şeyi içine alan iradedir.
D
Allah’ın (c.c) istediğini istediği gibi dilemesi ve seçmesidir.
Soru 16
İnsan iradesi ile ilgili aşağıda verilen kavramlardan hangisi doğru değildir?
A
İnsan akıl ve irade sahibi bir varlıktır.
B
İnsana düşünme yeteneği verilmiştir.
C
İnsana vahiyle doğru yol gösterilmiştir.
D
İnsan eylemlerinden sorumlu değildir.
Soru 17
Güneş’in, Ay’ın ve Dünya’nın birbirlerine olan mesafeleri, kendi yörüngelerinde hareket etmeleri, aralarındaki çekim kuvveti Allah’ın (c.c.) takdir ettiği değişmez evrensel yasaların göstergesidir. Yukarıdaki anlatımda evrendeki yasalardan hangisi anlatılmıştır?
A
Biyolojik yasalar.
B
Toplumsal yasalar.
C
Fiziksel yasalar.
D
Kimyasal yasalar.
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (c.c.) gerek duyular âlemini gerekse duyu ötesine ait bütün nesne ve olayları bilmesidir?
A
Kudret
B
Beka
C
İrade
D
İlim
Soru 19
Allah (c.c.) şöyle buyurur: -Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı. Sonra da sizi birbirinize eş kıldı. O’nun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır ne doğurur…- ayetinde aşağıdaki yasalardan hangisine vurgu yapılmıştır?
A
Fiziksel yasalar.
B
Biyolojik yasalar.
C
Toplumsal yasalar.
D
Kimyasal yasalar.
Soru 20
İnsanın varlığını sürdürebilmesi için solunum, sindirim ve dolaşım gibi sistemlere sahip olması gerekmesi evrenin hangi yasasıyla ilgilidir?
A
Fiziksel yasalar.
B
Biyolojik yasalar.
C
Toplumsal yasalar.
D
Kimyasal yasalar.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (c.c.)* sonsuz ilmi ve kudretiyle, evrende olmuş ve olacak olan her şeyi takdir etmesidir?
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi kader kavramı ile ilgili değildir?
Aşağıda verilenlerden hangisi ezelde bilinen ve takdir edilen şeyin, zamanı ve yeri geldiğinde Allah (c.c.) tarafından yaratılması demektir?
Allah’ın (c.c.) varlıklarla ilgili karar ve takdiri bir ayette şöyle ifade edilmektedir: “Böylece onları, iki günde (iki evrede) yedi gök olarak yarattı ve her göğe kendi işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. İşte bu, mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah’ın takdiridir.- Bu ayetin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (c.c.) gerek duyular âlemini gerekse duyu ötesine ait bütün nesne ve olayları bilmesidir?
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (c.c.) dilemesi ve dilediğini dilediği şekilde yapmasıdır?
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (c.c.) ilminin sonsuz olduğunu, her şeyi kuşatan bir iradesi bulunduğunu ve O’nun kudretinin bütün varlıklardan üstün olduğunu kabul etmektir?
Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
Güneş’in, Ay’ın ve Dünya’nın birbirlerine olan mesafeleri, kendi yörüngelerinde hareket etmeleri, aralarındaki çekim kuvveti Allah’ın (c.c.) takdir ettiği değişmez evrensel yasaların göstergesidir. Yukarıdaki anlatımda evrendeki yasalardan hangisi anlatılmıştır?
Allah (c.c.) şöyle buyurur: -Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı. Sonra da sizi birbirinize eş kıldı. O’nun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır ne doğurur…- ayetinde aşağıdaki yasalardan hangisine vurgu yapılmıştır?
İnsanın varlığını sürdürebilmesi için solunum, sindirim ve dolaşım gibi sistemlere sahip olması gerekmesi evrenin hangi yasasıyla ilgilidir?
Toplumun sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için uyulması gereken yasalara ne ad verilir?
İnsan iradesi ile ilgili aşağıda verilen kavramlardan hangisi doğru değildir?
Akıl ve irade sahibi olma ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur: -Bu Kur’an; kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir.- bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
Aşağıda verilenlerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de : -Kim iyi bir iş yaparsa faydası kendisinedir ve kim kötülükte bulunursa zararı kendisinedir…- şeklinde ifade edilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi Allah (c.c.) tarafından insana verilen sınırlı özgürlük ve insanın tercih etme kabiliyetidir?
Aşağıda verilenlerden hangisi külli irade ile ilgili değildir?
Allah’ın (c.c.) canlılar için yarattığı nimetler onların yaşamlarını sürdürebilmesi içindir. Bunların tamamı hangisi ile değerlendirilir?
Aşağıda verilenlerden hangisi Allah’a (c.c.) dayanıp güvenmek, çalışıp çabalarken Allah’ı (c.c.) daima yanımızda bilmek ve işlerin sonucunu Allah’a (c.c.) bırakmak demektir?