8.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Çalışma Testi

26 Ekim 2021 2 Yazar: testimiz.com

8.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

8. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Değerlendirme Test Çöz

TEBRİKLER.

8. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Değerlendirme Test Çöz

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi bir canlının dış görünüşüdür ve canlının sahip olduğu genlerin dışa yansımasıdır?    
A
Fenotip
B
Genotip
C
Biyotip
D
DNA
Soru 2
İklimle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?    
A
Meteoroloji tahminleri ile oluşur.
B
Belirtilirken güneşli, rüzgârlı, yağmurlu gibi ifadeler kullanılır.
C
Günlük değişken atmosfer olaylarıdır.
D
Geniş bir bölgede uzun yıllar devam eden atmosfer olaylarının ortalamasıdır.
Soru 3
Aşağıda verilen saf döl, çekinik, homozigot, heterozigot kavramlarının açıklamalarından hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A
Homozigot: Bir karakteri kontrol eden iki genin birbirinin aynısı olma durumudur.
B
Çekinik: Bireyin DNA’ sında bulunduğunda etkisini her zaman gösteren gendir.
C
Heterozigot: Biri anneden biri babadan gelen gen çiftlerinin farklılık göstermesi durumudur.
D
Saf döl: Bir karakteri oluşturan 2 genin de aynı şekil ve özellikte olmasıdır.
Soru 4
Dünya’yı paralel olarak iki eş parçaya ayırdığı varsayılan çizgiye ne ad verilir?    
A
Ekvator çizgisi
B
Yörünge çizgisi
C
Dönme ekseni
D
Dolanma düzlemi
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?    
A
Güneş ışınları yıl içerisinde sadece bir yarım küreye dik olarak düşer.
B
Güneş ışınlarının düşme açısı, yeryüzüne aktarılan ısı enerjisini etkiler.
C
Ekvator düzlemi ile Dünya’nın dolanma düzlemi çakışık değildir.
D
Atmosferdeki su buharı miktarına, nem adı verilir.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi eksen eğikliği ve Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanımı sonucunda oluşur?    
A
Mevsimler
B
Gece ve gündüz
C
Ekinoks
D
Bir yıl
Soru 7
Canlıların, belirli çevre koşullarında yaşama ve üreme şanslarını artıran kalıtsal özellikleri kazanmalarına ne denir?    
A
Modifikasyon
B
Adaptasyon
C
Mutasyon
D
Varyasyon
Soru 8
Aşağıda verilen iklime ait özelliklerden hangisi doğru değildir?    
A
Çok uzun zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.
B
Geniş bir bölgede etkilidir.
C
Tahminî sonuçlardır.
D
En az 35-40 yıllık ortalamalardır.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Dolanma Düzlemi olarak adlandırılır?
A
Gök cisimlerinin kendi çevresinde dolanırken izlediği yola denir.
B
Gök cisimlerinin yüzeylerinin kapladığı alana denir.
C
Gök cisimlerinin başka bir gök cismi çevresinde dolanırken izlediği yola denir.
D
Gök cisimlerinin başka bir gök cismine konumuna denir.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi geniş bölgelerde çok uzun zaman içerisinde aynı kalan ortalama hava şartları olarak tanımlanabilir?    
A
Hava durumu
B
Basınç merkezi
C
Mevsimler
D
İklim
Soru 11
Isınma ve soğuma gibi çeşitli etkenler sonucunda yeryüzünde oluşan basınç farklılıkları, havanın yer değiştirmesine neden olmaktadır. Yatay yönlü yer değiştiren hareketlerine ne denir?    
A
Rüzgar
B
Basınç
C
Sis
D
Yağış
Soru 12
Canlıların, doğadaki yaşam şartlarına adaptasyon gösterenlerin yaşamasına, gösteremeyenlerin ise yok olmasına ne denir?      
A
Varyasyon
B
Yapay Seçilim
C
Doğal Seçilim
D
Modifikasyon
Soru 13
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
Biyoteknolojik çalışmaların olumlu ve olumsuz yönleri vardır.
B
Canlıların doğadaki yaşama şartlarına adaptasyon gösterenlerin hayatta kalmasına, gösteremeyenlerin ise yok olmasına ‟doğal seçilim” denir.
C
Orak hücreli anemi, mutasyon sonucu ortaya çıkan genetik bir hastalıktır.
D
Spor yapan bir kişinin kaslarının gelişmesi adaptasyondur.
Soru 14
DNA ya da kromozom yapısında veya kromozom sayısında değişmeler yaşanması sonucunda canlının genetik yapısında meydana gelen değişmelere ne ad verilir?    
A
Modifikasyon
B
Adaptasyon
C
Doğal seçilim
D
Mutasyon
Soru 15
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A
Baskın aleller küçük harfler ile gösterilir.
B
Kalıtım ile ilgili çalışma yapan önemli bilim insanlarından biri de Gregor Mendel’dir.
C
Çekinik aleller etkisini her durumda gösterebilir.
D
Genler birleşerek nükleotidleri oluşturur.
Soru 16
Aşağıda verilen tarihlerin hangisinde bütün Dünya’da gece ve gündüz süreleri birbirine eşittir?    
A
21 Aralık
B
21 Haziran
C
23 Eylül
D
24 Mart
Soru 17
-DNA bölünme sürecinde kısalıp kalınlaşarak ve etrafına bazı özel proteinler eklenerek kromatin ipliklere, kromatin iplikler de yoğunlaşıp, kısalıp kalınlaşarak dönüşür. Bu dönüşümler kalıtsal özellikleri taşıyan ve hücre bölünmesi başlangıcında oluşan yapılardır.- Yukarıdaki anlatımda aşağıdaki oluşumlardan hangisi tanımlanmıştır?    
A
DNA’lar
B
Nükleotid
C
Gen
D
Kromozomlar
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın günlük hareketleri sonucu oluşmaz?    
A
Yerel saat farklarının oluşması.
B
Mevsimlerin oluşması.
C
Günlük sıcaklık farklarının oluşması.
D
Gece ve gündüz oluşması.
Soru 19
-DNA, çift sarmal yapıda olduğu için kendini eşleyeceği zaman enzimler yardımıyla nükleotidler arasındaki bağlar birbirinden ayrılır. DNA, bir fermuar gibi açılır. Açılan uçlara, sitoplazmada serbest hâlde bulunan uygun tamamlayıcı nükleotidler gelir. Böylece başlangıçtaki DNA ile nükleotid dizilimi aynı olan iki yeni DNA molekülü oluşur. – Yukarıdaki anlatım aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?    
A
DNA ‘nın yapısı nasıl değişir?
B
DNA ile nükleotid dizilimi nasıl oluşur?
C
DNA kendini nasıl eşler?
D
DNA ‘nın yapısı nasıldır?
Soru 20
Aşağıda verilenlerden hangisi eksen eğikliğinin sonuçlarından birisi değildir?    
A
Mevsimlerin oluşması,
B
Ay’ın konumunun değişmesi,
C
Gölge boylarında değişim yaşanması,
D
Bir noktaya düşen Güneş ışınlarının değişmesi,
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Aşağıdakilerden hangisi Dolanma Düzlemi olarak adlandırılır?
Aşağıdakilerden hangisi eksen eğikliği ve Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanımı sonucunda oluşur?
Aşağıda verilenlerden hangisi eksen eğikliğinin sonuçlarından birisi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın günlük hareketleri sonucu oluşmaz?
Isınma ve soğuma gibi çeşitli etkenler sonucunda yeryüzünde oluşan basınç farklılıkları, havanın yer değiştirmesine neden olmaktadır. Yatay yönlü yer değiştiren hareketlerine ne denir?
Aşağıdakilerden hangisi geniş bölgelerde çok uzun zaman içerisinde aynı kalan ortalama hava şartları olarak tanımlanabilir?
İklimle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Dünya’yı paralel olarak iki eş parçaya ayırdığı varsayılan çizgiye ne ad verilir?
Aşağıda verilen tarihlerin hangisinde bütün Dünya’da gece ve gündüz süreleri birbirine eşittir?
Aşağıda verilen iklime ait özelliklerden hangisi doğru değildir?
DNA ya da kromozom yapısında veya kromozom sayısında değişmeler yaşanması sonucunda canlının genetik yapısında meydana gelen değişmelere ne ad verilir?
-DNA bölünme sürecinde kısalıp kalınlaşarak ve etrafına bazı özel proteinler eklenerek kromatin ipliklere, kromatin iplikler de yoğunlaşıp, kısalıp kalınlaşarak dönüşür. Bu dönüşümler kalıtsal özellikleri taşıyan ve hücre bölünmesi başlangıcında oluşan yapılardır.- Yukarıdaki anlatımda aşağıdaki oluşumlardan hangisi tanımlanmıştır?
-DNA, çift sarmal yapıda olduğu için kendini eşleyeceği zaman enzimler yardımıyla nükleotidler arasındaki bağlar birbirinden ayrılır. DNA, bir fermuar gibi açılır. Açılan uçlara, sitoplazmada serbest hâlde bulunan uygun tamamlayıcı nükleotidler gelir. Böylece başlangıçtaki DNA ile nükleotid dizilimi aynı olan iki yeni DNA molekülü oluşur. – Yukarıdaki anlatım aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?
Aşağıdakilerden hangisi bir canlının dış görünüşüdür ve canlının sahip olduğu genlerin dışa yansımasıdır?
Canlıların, belirli çevre koşullarında yaşama ve üreme şanslarını artıran kalıtsal özellikleri kazanmalarına ne denir?  
Canlıların, doğadaki yaşam şartlarına adaptasyon gösterenlerin yaşamasına, gösteremeyenlerin ise yok olmasına ne denir?
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Aşağıda verilen saf döl, çekinik, homozigot, heterozigot kavramlarının açıklamalarından hangisinde yanlışlık yapılmıştır?