8.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Yazılı Test

1 Kasım 2022 3 By testimiz.com

8.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Yazılı

Test Çöz

Aşağıdakilerden hangisi Dolanma Düzlemi olarak adlandırılır?
Aşağıdakilerden hangisi eksen eğikliği ve Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanımı sonucunda oluşur?
Aşağıda verilenlerden hangisi eksen eğikliğinin sonuçlarından birisi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın günlük hareketleri sonucu oluşmaz?
Isınma ve soğuma gibi çeşitli etkenler sonucunda yeryüzünde oluşan basınç farklılıkları, havanın yer değiştirmesine neden olmaktadır. Yatay yönlü yer değiştiren hareketlerine ne denir?
Aşağıdakilerden hangisi geniş bölgelerde çok uzun zaman içerisinde aynı kalan ortalama hava şartları olarak tanımlanabilir?
İklimle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Dünya’yı paralel olarak iki eş parçaya ayırdığı varsayılan çizgiye ne ad verilir?
Aşağıda verilen tarihlerin hangisinde bütün Dünya’da gece ve gündüz süreleri birbirine eşittir?
Aşağıda verilen iklime ait özelliklerden hangisi doğru değildir?
DNA ya da kromozom yapısında veya kromozom sayısında değişmeler yaşanması sonucunda canlının genetik yapısında meydana gelen değişmelere ne ad verilir?
-DNA bölünme sürecinde kısalıp kalınlaşarak ve etrafına bazı özel proteinler eklenerek kromatin ipliklere, kromatin iplikler de yoğunlaşıp, kısalıp kalınlaşarak dönüşür. Bu dönüşümler kalıtsal özellikleri taşıyan ve hücre bölünmesi başlangıcında oluşan yapılardır.- Yukarıdaki anlatımda aşağıdaki oluşumlardan hangisi tanımlanmıştır?
-DNA, çift sarmal yapıda olduğu için kendini eşleyeceği zaman enzimler yardımıyla nükleotidler arasındaki bağlar birbirinden ayrılır. DNA, bir fermuar gibi açılır. Açılan uçlara, sitoplazmada serbest hâlde bulunan uygun tamamlayıcı nükleotidler gelir. Böylece başlangıçtaki DNA ile nükleotid dizilimi aynı olan iki yeni DNA molekülü oluşur. – Yukarıdaki anlatım aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?
Aşağıdakilerden hangisi bir canlının dış görünüşüdür ve canlının sahip olduğu genlerin dışa yansımasıdır?
Canlıların, belirli çevre koşullarında yaşama ve üreme şanslarını artıran kalıtsal özellikleri kazanmalarına ne denir?  
Canlıların, doğadaki yaşam şartlarına adaptasyon gösterenlerin yaşamasına, gösteremeyenlerin ise yok olmasına ne denir?
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Aşağıda verilen saf döl, çekinik, homozigot, heterozigot kavramlarının açıklamalarından hangisinde yanlışlık yapılmıştır?