8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Değerlendirme Testi

29 Mart 2022 0 Yazar: testimiz.com

8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Değerlendirme

 

8.Sınıf 2.Dönem 1.Değerlendirme

TEBRİKLER.

8.Sınıf 2.Dönem 1.Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Yandaki makara düzeneğinde 40 N kuvvet uygulanarak kaç N’luk yük kaldırılabilir?  
A
160 N
B
80 N
C
40 N
D
120 N
Soru 2
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  
A
Kaldıraçların her zaman kuvvetten kazanç sağlar.
B
Kaldıraç, eğik düzlem ve çıkrık birer basit makinedir.
C
Kaldıraçlarda kuvvet kolu büyüdükçe, kuvvet kazancı artar.
D
Cımbız, kapı menteşesi, makas günlük hayatta kullandığımız kaldıraçlardandır.
Soru 3
Basit makine sitemleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Eğik düzlemde daima yoldan kayıp kuvvetten kazanç vardır.
B
Palangalarda hareketli makara sayısı arttıkça yoldan kazancı artar.
C
Mekanik saatlerin içinde farklı büyüklükte dişliler kullanılır.
D
Vida yolu bir silindir etrafında sarılı bir çeşit eğik düzlemdir.
Soru 4
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?  
A
Saf bir sıvı her sıcaklıkta buharlaşır fakat belirli sıcaklıkta kaynar.
B
Bir maddenin donma sıcaklığı, erime sıcaklığına eşittir.
C
Bir sıvının ısı alarak gaz hâline geçmesi sırasında tanecikler arası çekim kuvveti artar.
D
Bir sıvının ısı vererek katı hâle geçmesine donma, bir gazın ısı vererek sıvı hâle geçmesine de yoğuşma denir.
Soru 5
Asitler, sulu çözeltilerinde tamamen iyonlarına ayrılıyorsa kuvvetli asit, sulu çözeltilerinde tamamen iyonlaşmıyorsa zayıf asit adını alır. Aşağıdakilerden hangisi zayıf asitlere örnek oluşturur?  
A
Nitrik asit,
B
Malik asit
C
Sülfürik asit
D
Hidroklorik asit,
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?    
A
Basit makinelerde kuvvet kazancı oranında yoldan kayıp vardır.
B
Basit makinelerde giriş kuvvetinden daha fazla çıkış kuvveti elde edebiliriz.
C
Basit makineye uyguladığımız kuvvetle daha fazla iş yapabiliriz.
D
Basit makineler birleşerek bileşik makine oluşur.
Soru 7
Bazlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?    
A
Bazlar da asitler gibi sudaki iyonlaşma derecelerine göre kuvvetli ve zayıf olarak ayrılabilir.
B
Bazlar asitler gibi suda iyonlaşarak çözünmezler.
C
Bazların sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
D
Sulu çözeltilerinde ortama OH- iyonu veren maddelere ise baz denir.
Soru 8
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?    
A
Etil alkolün kaynama noktası, suyun kaynama noktasından büyüktür.
B
Su ve etil alkolün kaynama noktaları farklıdır.
C
Saf maddeler hâl değiştirirken maddelerin sıcaklıkları sabit kalır.
D
Suyun tanecikleri arasındaki bağ etil alkolünkinden daha fazladır.
Soru 9
Bisiklet yapımında aşağıdaki basit makinelerden hangisi kullanılmamıştır?  
A
Makara
B
Palanga
C
Kaldıraç
D
Dişli
Soru 10
Aşağıdaki araçlardan hangisinin destek noktası ortadadır?    
A
Ceviz kıracağı
B
Pense
C
El arabası
D
Raket
Soru 11
Basit makinelere ait olan özelliklerden hangisi yanlıştır?  
A
Eğik düzlem enerji kazancı sağlar.
B
Kaldıraçta yoldan kayıp vardır.
C
Vida kuvvet kazancı sağlar.
D
Çıkrık kuvvetten kazanç sağlar.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi hem sıvıların hem de gazların ortak özelliğidir?    
A
Tanecikleri birbirine çok yakındır.
B
Tanecikleri titreşim ve öteleme hareketi yapar.
C
Tanecikleri arasındaki çekim kuvveti çok zayıftır.
D
Tanecikleri arasındaki boşluk çok fazladır.
Soru 13
Yandaki eğik düzlemde yük kaç N’dir?    
A
40 N
B
50 N
C
20 N
D
80 N
Soru 14
Yukarıda kaldıraç tipleri ve kaldıraçlara günlük hayattan bazı örnekler verilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi I. Kaldıraca örnek gösterilebilir?    
A
Kürek
B
Menteşe
C
Kerpeten
D
El arabası
Soru 15
Ceren, 50 g ve eşit ısıda su ve zeytinyağını özdeş iki ispirto ocağında eş zamanlı olarak ısıttı. Suyun ve zeytinyağının ilk ve son sıcaklıklarını karşılaştırdı. Ceren aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamaz?    
A
Ceren, farklılığın maddelerin öz ısılarının farklı olmasından kaynaklandığı çıkarımında bulunur.
B
Zeytinyağı sudan daha çok ısı almıştır.
C
Su daha az ısı alır ve aldığı ısıyı yağa göre daha geç verir.
D
Zeytinyağının öz ısısı, suyun öz ısısından küçüktür.
Soru 16
Aşağıda verilen kaynama sıcaklığındaki sıvılardan eşit kütlelerde örnekler alınıp özdeş kaplarda özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyor. Hangisi daha kısa sürede gaz haline geçer?  
A
Su
B
Alkol
C
Cıva
D
Aseton
Soru 17
Kuvvetin ortada olduğu kaldıraca günlük hayatta kullandığımız araçlardan hangisi örnek oluşturmaz?    
A
Tel zımba
B
Ceviz kıracağı
C
Maşa
D
El arabası
Soru 18
Basit makinelerin özellikleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?  
A
İş kolaylığı sağlar.
B
Kuvvetin yönünü değiştirir.
C
Kuvvet kazancı sağlayabilir.
D
Hepsi yol kazancı sağlar.
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi sıvıların temel özelliklerinden birisidir?    
A
Maddenin en yüksek enerjili hâlidir.
B
Tanecikleri arasındaki çekim kuvveti çok fazladır.
C
Belirli hacmi vardır fakat belli bir şekli yoktur.
D
Maddenin en düzenli hâlidir.
Soru 20
Suyun donma noktası 0°C, kaynama noktası 100°C’dir. Demirin erime noktası 1540°C, alüminyumunki 658°C’dir. Bu durumu en doğru anlatan ifade hangisidir?    
A
Farklı maddelerin donma noktası farklıdır.
B
Farklı maddelerin hâl değiştirme sıcaklıkları farklıdır.
C
Farklı maddelerin buharlaşma farklıdır.
D
Farklı maddelerin erime noktası farklıdır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön