8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Değerlendirme Testi

23 Mayıs 2022 0 Yazar: testimiz.com

8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Değerlendirme

 

8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Değerlendirme Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

-Yansıyan ışık, atmosferdeki gazlar tarafından tutulur ve atmosferin sıcaklığı artar. Buzulların erimesine ve kuraklığa yol açar.

- Suda yaşayan canlıların ölmesine, biyolojik çeşitliliğin azalmasına sebep olur. Besin zinciri yoluyla diğer canlılara geçerek zarar verir.

- Uzun süre toprakta, suda kalarak gelişim bozukluklarına ve kanserlere sebep olur.

  Yukarıda dünyada ve ülkemizde görülen çevre sorunları ile ilgili bazı özellikler verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerin ait bir çevre sorunu değildir?    
A
Nükleer kirlilik
B
Asit yağmurları
C
Sera etkisi
D
Su kirliliği
Soru 2
Geri dönüşüm ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
Birçok alanda ihtiyaç duyulan ham madde sağladığı için ekonomiye katkıda bulunur.
B
Atıkların doğada birikmesini ve doğaya zarar vermesini önler.
C
Kullanım dışı kalan atıkların yeniden üretime katılmasını sağlar.
D
Atıkların yeniden kazanılması sayesinde doğal kaynakların tüketimi hızlanır.
Soru 3
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?    
A
Topraklama:Yüklü bir cismin iletken bir telle toprağa bağlanması işlemi
B
Elektroskop: Bir cismin yüklü olup olmadığını, yüklüyse yük cinsini anlamamızı sağlayan araç
C
Nötr cisim: Negatif yük miktarı, pozitif yük miktarından fazla olan cisim
D
Çekme kuvveti: Zıt cins yüklü cisimler ve yüklü bir cisim ile nötr bir cisim arasında oluşan elektriksel kuvvet
Soru 4
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?    
A
Fotosentez ve solunum, doğadaki karbon - oksijen döngüsünün devamını sağlayan temel olaylardır.
B
Doğadaki suyun tükenmeden kalmasını sağlayan temel olaylar buharlaşma ve yoğuşmadır.
C
Doğada döngüsü gerçekleşen maddeler; su, karbon, oksijen ve azottur.
D
Havadaki azotun toprağa bağlanması yanma olaylarıyla sağlanır.
Soru 5
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik imkânların kısıtlanmadan şimdiki nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına sürdürülebilirlik denir.
B
Isınmak ve sıcak su elde etmek için güneş enerjisinden yararlanılması, sınırlı olan kaynakların tükenmesine sebep olur.
C
Enerji kaynaklarının tasarruflu kullanılması hem ülke ekonomisine katkı sağlar hem de kaynakların tükenmesini önler.
D
Enerji elde etmek için yenilenebilir kaynakların kullanılması, zaten doğada sınırlı olarak bulunan petrol, kömür gibi kaynakların gelecek nesillere aktarılmasını sağlar.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi kaynakların tasarruflu kullanılmasını sağlamak için okulda, evde ve çevremizde alınabilecek önlemlerden birisi değildir?    
A
Az atık oluşturmaya çalışmak
B
Isı yalıtımı yaptırmak
C
Gereksiz ise ışıkları kapatmak, suyu boşa akıtmamak
D
Geri dönüşümü azaltmak.
Soru 7
Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?    
A
Toprağa bağlı pozitif yüklü iletken bir cisim fazla pozitif yüklerini toprağa verir ve nötr olur.
B
Negatif yüklü bir elektroskoba nötr, iletken bir cisim dokundurulursa elektroskobun yükü azalır ve yaprakları biraz açılır
C
Negatif yüklü bir elektroskoba, yükü daha fazla olan negatif yüklü iletken bir cisim dokundurulursa elektroskobun yük miktarı artar ve yaprakları biraz açılır.
D
Negatif yüklü bir elektroskoba, negatif yüklü bir cisim yaklaştırılırsa yaprakları biraz kapanır.
Soru 8
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?    
A
Elektriklenme olaylarında daima negatif yük geçişi vardır, pozitif yükler hareketsizdir.
B
Elektroskobun yük miktarı arttığında yaprakları arasındaki açıklık artar.
C
Nötr bir elektroskoba bir cisim yaklaştırıldığında yapraklar biraz açılıyorsa cisim yüklü demektir.
D
Pozitif yüklü bir cisim, nötr ve iletken bir cisme dokundurulursa nötr cisme pozitif yük geçer.
Soru 9
Hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren araca ne ad verilir?  
A
Ampul
B
Jeneratör
C
Bobinatör
D
Batarya
Soru 10

Özdeş ve iletken K, L ve M cisimlerinin yük fazlalıkları sırasıyla +10, +20 ve –30 dur.

Bu cisimler aynı anda birbirlerine dokundurulursa aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşmez?      
A
M cismi elektron kaybeder.
B
L cismine elektron geçer.
C
K ve L cisimleri M’ ye yük verir.
D
Cisimlerin üçü de nötr olur.
Soru 11
Topraklama olayı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?    
A
Topraklama yaparken iletken bağlantı kablosu kullanılır.
B
(+) yüklü cisimler topraklandığında (+) yükler toprağa akar.
C
Topraklanan cisimler nötrlenir.
D
(–) yüklü cisimler topraklandığında (–) yükler toprağa geçer.
Soru 12
aşağıdaki olaylardan hangisi su döngüsü ile ilgili değildir?    
A
Hayvanların atıklarındaki azotlu bileşikler, ayrıştırıcılar tarafından ayrıştırılarak suya katılır.
B
Bitkiler fotosentez yapmak için ihtiyaç duydukları suyu kökleriyle topraktan alır.
C
Atmosferde yükselen su buharı, soğuk tabakalarla karşılaşınca yoğuşur ve yağış şeklinde yeryüzüne düşer.
D
Yağışlarla yeryüzüne inen su, yer üstü ve yer altı sularına karışır.
Soru 13

- Devreden fazla akım geçtiğinde akımı kesen devre elemanıdır.

- Devrelerin aşırı ısınmasını önler ve tehlikelerden korur.

Yukarıda özellikleri verilen devre elemanı hangisidir?    
A
Lamba
B
Duy
C
Sigorta
D
Anahtar
Soru 14
Elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanılması için yapılması gerekenlerden birisi değildir?    
A
Boşa yanan ışıkları kapatmak.
B
A sınıfı ve enerji verimliliği fazla elektrikli araçlar tercih etmek.
C
Aydınlatma aracını tavana doğru yönlendirmek.
D
Kapalı alanları büyüklüğüne göre ve doğru şekilde aydınlatmak.
Soru 15
Ozon tabakasının seyrelmesinin canlılara verdiği zararlarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?    
A
Bitkilerde çiçek ve meyvenin azalmasına yol açar.
B
Hayvanlarda bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar.
C
İnsanlarda cilt kanserine ve katarakta neden olur.
D
Tarım alanlarında verimliğin azalmasına neden olur.
Soru 16
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?    
A
Gündüz saatlerinde sınıftaki ışıkların tamamını açmak.
B
Televizyonu kapatırken üzerindeki düğmeden kapatmak.
C
Beyaz eşya alırken A sınıfı ürünler tercih etmek.
D
Çalışmayan elektrikli araçların fişini prizden çıkarmak.
Soru 17
Hangisi doğru değildir?    
A
Elektrik devrelerinde açığa çıkan ısı miktarı, devredeki direncin büyüklüğü ile doğru orantılıdır.
B
Elektrik enerjisi, iletken maddelerin dirençlerinden dolayı ısıya dönüşür ve bu nedenle üzerinden akım geçen tüm iletkenler az ya da çok ısınır.
C
Elektrik enerjisinin ısı ve ışık enerjisine dönüşümünü temel alan birçok teknolojik uygulama vardır.
D
Akkor filamanlı ampulün yapısında bulunan küçük dirençli filaman, elektrik enerjisini ısı ve ışığa dönüştürür.
Soru 18
Sürdürülebilir kalkınma için kaynakların tasarruflu kullanılması için evimizde aşağıda verilenlerden hangisini yapmak uygun olmaz?
A
Damlayan musluklar tamir ettirilmelidir.
B
Bulaşık ve çamaşır makinelerini tamamen doldurmadan da çalıştırmalıyız.
C
Normal ampuller yerine floresan lambalar kullanılmalıdır.
D
Enerji verimi yüksek cihazlar kullanmalıyız.
Soru 19

Rüzgâr enerjisi → Hareket enerjisi → Elektrik enerjisi

Çekim potansiyel enerjisi → Hareket enerjisi → Elektrik enerjisi

Kimyasal enerji → Isı enerjisi → Hareket enerjisi → Elektrik enerjisi

Yukarıda bazı güç santrallerinin enerji dönüşümleri verilmiştir. Hangi santralin enerji dönüşümü yer almaz?    
A
Nükleer santral
B
Rüzgâr santrali
C
Hidroelektrik santral
D
Termik santral
Soru 20
Aşağıdaki solunum türlerine ait özellikler verilmiştir. Hangisi diğerlerinden farklıdır?    
A
Sonucunda üretilen maddeler, fotosentezde kullanılan maddelerle aynıdır.
B
Sonucunda laktik asit ya da etil alkol oluşur.
C
İlkel yapılı hücrelerde de gelişmiş hücrelerde de sitoplazmada gerçekleşir.
D
Sonucunda çizgili kas hücrelerinde birikerek yorgunluk yapan madde üretilir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön