8.Sınıf Asit ve Bazların Genel Özellikleri Konu Testi

29 Ocak 20220Yazar:testimiz.com

8.Sınıf Asit ve Bazların Genel Özellikleri Konu Testi

 

8. Sınıf Fen Bilimleri Asit ve Bazların Genel Özellikleri Testi

TEBRİKLER.

8. Sınıf Fen Bilimleri Asit ve Bazların Genel Özellikleri Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?     
A
Yoğurt (laktik asit)
B
Çilek (malik asit)
C
Sirke (asetik asit)
D
Portakal (sitrik asit)
Soru 2
Asit ve bazların karşılaştırılması ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?     
A
Asitlerin fenolftalein damlatıldığında renkleri maviye dönüşür. - Fenolftalein damlatıldığında renkleri kırmızıya döner.
B
Kuvvetli asitler, yakıcı ve parçalayıcıdır. - Bazların sulu çözeltileri, ele kayganlık hissi verir.
C
Asitler metal ve mermerlere etki eder. - Bazlar cam ve porselenlere etki eder.
D
Asitlerin tatları ekşidir. – Bazların tatları acıdır.
Soru 3
Çağımızın en önemli çevre sorunlarından biri de asit yağmurlarıdır. Aşağıda verilenlerden hangisi asit yağmurlarının sebeplerinden birisi değildir?     
A
İklim değişikliklerinin olumsuz etkileri.
B
Ormanların kontrolsüz bir şekilde yok edilmesi.
C
Fosil yakıtların kullanılması sonucu atmosferin kirlenmesi.
D
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım alanının sürekli artması.
Soru 4
Aşağıda verilenlerden hangisi asit yağmurlarının sonuçlarından birisi değildir?       
A
Asit yağmurları sonucu bitkilerin zarar görmesi
B
Asit yağmurları sonucu metal yüzeylerin aşınması
C
Asit yağmurları sonucu tarihi yapıların hızla aşınması
D
Asit yağmurları sonucu atmosferdeki zararlı gazların temizlenmesi
Soru 5
Aşağıda verilenlerden hangisi zayıf asitlere örnek gösterilemez?       
A
Üzüm (tartarik asit)
B
Portakal (sitrik asit)
C
Limon (sitrik asit)
D
Çilek (folik asit)
Soru 6
Sulu çözeltilerinde ortama H+ iyonu veren maddelere ne ad verilir?       
A
pH
B
Baz
C
Nötr
D
Asit
Soru 7
Kırmızı lahanadan elde edilen çözeltinin rengi, asit ve baz değerine bağlı olarak değişir. Bu nedenle doğal belirteç olarak kullanılırlar. Kırmızı lahananın belirteç olarak kullanılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?     
A
Asitliğinin fazla olması durumunda çözeltinin rengi kırmızıya dönüşür.
B
Bazikliğin artması durumunda ise çözeltinin rengi yeşile dönüşür.
C
Bazikliğin olması durumunda çözeltinin rengi mordan maviye dönüşür.
D
Asit oranının artması sonucu çözeltinin rengi mora dönüşür.
Soru 8
Pek çok bilim insanına göre asit yağmurları en büyük felaketlerden biridir. Asit yağmurlarını önlemek için aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir? 
A
Fabrikaların bacalarına filtre takılması.
B
Ulaşımda özel araçlar yerine toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi.
C
Fosil yakıt kullanımının özendirilmesi.
D
Ağaçlandırma çalışmalarına ağırlık verilmesi.
Soru 9
pH değerinin 7 olması ise asitlik ve bazlık açısından nötr olarak tanımlanır. Nötr maddelerde H+ miktarı, OH- miktarına eşittir. Yani bu maddeler ne asit ne de bazdır. Aşağıda pH değeri verilenlerden hangisi baz değildir?       
A
Lavabo açıcı-12,0
B
Bulaşık deterjanı-7,44
C
Gargara-5,45
D
Sodyum hidroksit-13,5
Soru 10
Asitler, sulu çözeltilerinde tamamen iyonlarına ayrılıyorsa kuvvetli asit, sulu çözeltilerinde tamamen iyonlaşmıyorsa zayıf asit adını alır. Aşağıdakilerden hangisi zayıf asitlere örnek oluşturur?       
A
Nitrik asit,
B
Hidroklorik asit,
C
Malik asit
D
Sülfürik asit
Soru 11
Yiyeceklerin tatlarına bakarak asit ya da baz olduğuna karar verebiliriz. Ancak asit ya da baz özelliği fazla olan maddelerin yakıcı ve parçalayıcı özelliği olduğundan, bir maddenin asit ya da baz olduğuna karar vermek için ayraç (belirteç) kullanılır. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?     
A
Fenolftalein–Kırmızı–Baz-Renksiz
B
Turnusol kâğıdı–Asit-Kırmızı–Baz-Mavi
C
Metil oranj–Asit-Kırmızı–Baz-Sarı
D
Kırmızı lahana suyu–Asit-Kırmızı–Baz-Mavi
Soru 12
pH (power of Hydrogen-hidrojenin gücü), çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini açıklayan bir ölçü birimidir. Asidik çözeltiler pH ölçeğinde 0 ile 7 arasında değer alırken bazik çözeltiler ise 7 ila 14 arasında değişen değerler alır. Aşağıda pH değeri verilenlerden hangisi asit değildir?       
A
Portakal-3,5
B
Damıtılmış su-7,0
C
Domates-4,5
D
Kola-2,6
Soru 13
Bazlar da asitler gibi sudaki iyonlaşma derecelerine göre kuvvetli ve zayıf olarak ayrılabilir. Sulu çözeltilerinde tamamen iyonlaşan bazlar kuvvetli baz, sulu çözeltilerinde tamamen iyonlaşmayan bazlar ise zayıf baz adını alır. Aşağıdakilerden hangisi zayıf bazlara örnektir?     
A
Kalsiyum hidroksit
B
Potasyum hidroksit
C
Sodyum hidroksit
D
Amonyak
Soru 14
Bazlar da asitler gibi suda iyonlaşarak çözünür. Bu nedenle bazların da sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Aşağıdakilerden hangisi bazlara örnek gösterilemez? 
A
CH3COOH
B
KOH
C
Ca(OH)2
D
NaOH
Soru 15
Asitler suda iyonlaşarak çözünür. Bu nedenle asitlerin sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Aşağıdakilerden hangisi günlük hayatta sık kullanılan asitlerden değildir?       
A
H2SO4
B
HCl
C
HNO3
D
KOH
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

Sulu çözeltilerinde ortama Hiyonu veren maddelere ne ad verilir?
Asitler suda iyonlaşarak çözünür. Bu nedenle asitlerin sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Aşağıdakilerden hangisi günlük hayatta sık kullanılan asitlerden değildir?
Asitler, sulu çözeltilerinde tamamen iyonlarına ayrılıyorsa kuvvetli asit, sulu çözeltilerinde tamamen iyonlaşmıyorsa zayıf asit adını alır. Aşağıdakilerden hangisi zayıf asitlere örnek oluşturur?
Aşağıda verilenlerden hangisi zayıf asitlere örnek gösterilemez?
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
Bazlar da asitler gibi suda iyonlaşarak çözünür. Bu nedenle bazların da sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Aşağıdakilerden hangisi bazlara örnek gösterilemez?
Bazlar da asitler gibi sudaki iyonlaşma derecelerine göre kuvvetli ve zayıf olarak ayrılabilir. Sulu çözeltilerinde tamamen iyonlaşan bazlar kuvvetli baz, sulu çözeltilerinde tamamen iyonlaşmayan bazlar ise zayıf baz adını alır. Aşağıdakilerden hangisi zayıf bazlara örnektir?

Yiyeceklerin tatlarına bakarak asit ya da baz

olduğuna karar verebiliriz. Ancak asit ya da baz özelliği fazla olan maddelerin yakıcı ve parçalayıcı özelliği olduğundan, bir maddenin asit ya da baz olduğuna karar vermek için ayraç (belirteç) kullanılır. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Kırmızı lahanadan elde edilen çözeltinin rengi, asit ve baz değerine bağlı olarak değişir. Bu nedenle doğal belirteç olarak kullanılırlar. Kırmızı lahananın belirteç olarak kullanılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
pH (power of Hydrogen-hidrojenin gücü), çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini açıklayan bir ölçü birimidir. Asidik çözeltiler pH ölçeğinde 0 ile 7 arasında değer alırken bazik çözeltiler ise 7 ila 14 arasında değişen değerler alır. Aşağıda pH değeri verilenlerden hangisi asit değildir?
pH değerinin 7 olması ise asitlik ve bazlık açısından nötr olarak tanımlanır. Nötr maddelerde H+ miktarı, OH- miktarına eşittir. Yani bu maddeler ne asit ne de bazdır. Aşağıda pH değeri verilenlerden hangisi baz değildir?
Asit ve bazların karşılaştırılması ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
Çağımızın en önemli çevre sorunlarından biri de asit yağmurlarıdır. Aşağıda verilenlerden hangisi asit yağmurlarının sebeplerinden birisi değildir?
Aşağıda verilenlerden hangisi asit yağmurlarının sonuçlarından birisi değildir?
Pek çok bilim insanına göre asit yağmurları en büyük felaketlerden biridir. Asit yağmurlarını önlemek için aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

       8.Sınıf Asit ve Bazların Genel Özellikleri Konu Testi Hakkında:

      Etkileşimli 8.Sınıf Asit ve Bazların Genel Özellikleri Testinin Hazırlanışı:

İnteraktif 8.Sınıf Asit ve Bazların Genel Özellikleri konu testi özellikle sanal bir çalışmadır. Ancak 8.Sınıf Asit ve Bazların Genel Özellikleri testi internet bağlantısı ile etkinleşir. Etkileşimli 8.Sınıf Asit ve Bazların Genel Özellikleri testi yalnız MEB kazanımları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Çevrimiçi 8.Sınıf Asit ve Bazların Genel Özellikleri testi hazırlanırken genellikle ders kitapları esas alınmıştır. Aynı zamanda 8.Sınıf Asit ve Bazların Genel Özellikleri testi hazırlanırken sınıf içi uygulamalar da örnek alınmıştır. Çünkü 8.Sınıf Asit ve Bazların Genel Özellikleri testi bireysel başarıyı artırmayı hedeflemektedir. Kısacası 8.Sınıf Asit ve Bazların Genel Özellikleri kazanım testi öğrenme hedeflidir. Bunun yanında 8.Sınıf Asit ve Bazların Genel Özellikleri testi konusunda uzman öğretmenlerin katkı ve görüşleri alınmıştır. İnteraktif 8.Sınıf Asit ve Bazların Genel Özellikleri testi için öğrenci ya da öğretmen görüşü önemlidir. Son olarak 8.Sınıf Asit ve Bazların Genel Özellikleri testi sizin görüşleriniz doğrultusunda geliştirilecektir.

testimiz.com

      Online 8.Sınıf Asit ve Bazların Genel Özellikleri Test Çalışmasının Yapısı:

Testleriimiz programlar doğrultusunda sürekli yenilenmekte ya da güncellenmektedir. İnteraktif 8.Sınıf Asit ve Bazların Genel Özellikleri test soruları genellikle çoktan seçmelidir. 8.Sınıf Asit ve Bazların Genel Özellikleri konu testi hazırlanırken 1.2. ve 3.Sınıflar için genellikle 3 seçenek tercih edilmiştir. Çünkü 8.Sınıf Asit ve Bazların Genel Özellikleri testinin zorluk seviyesini seçenek sayısı belirler. Etkileşimli 8.Sınıf Asit ve Bazların Genel Özellikleri testi için 4.sınıf ya da ikinci kademede 4 seçenek tercih edilmiştir. 8.Sınıf Asit ve Bazların Genel Özellikleri testinde her sorunun özellikle bir cevap hakkı vardır. Aynı zamanda istediğiniz zaman cevap tercihinizi değiştirebilirsiniz. 8.Sınıf Asit ve Bazların Genel Özellikleri konu testi özellikle dinamik bir yapıya sahiptir. Yani 8.Sınıf Asit ve Bazların Genel Özellikleri testini tekrar tekrar çözebilirsiniz. Çünkü 8.Sınıf Asit ve Bazların Genel Özellikleri testini yenilediğinizde soru ve seçeneklerin yerleri değişmektedir. Böylelikle her tekrarda 8.Sınıf Asit ve Bazların Genel Özellikleri konusunda farklı bir test çözmüş gibi olacaksınız. Ancak bağlantı verilen testlerde bu özellik yoktur.

 

      İnteraktif 8.Sınıf Asit ve Bazların Genel Özellikleri Test Çalışmasının Genel Özellikleri:

Çevrimiçi 8.Sınıf Asit ve Bazların Genel Özellikleri testi özellikle bireysel başarıyı artırmak için hazırlanmıştır. Etkileşimli 8.Sınıf Asit ve Bazların Genel Özellikleri testi genellikle çevrim içidir. Ancak sanal ortamda etkileşimli olarak çözülmektedir. Çünkü 8.Sınıf Asit ve Bazların Genel Özellikleri çalışma testi interaktif bir çalışmadır. Ancak 8.Sınıf Asit ve Bazların Genel Özellikleri konu testini yazdırmak isterseniz dokümanlar bölümünden indirebilirsiniz. Testimiz indir bölümünde PDF olarak açılacaktır. İnteraktif 8.Sınıf Asit ve Bazların Genel Özellikleri testi özellikle ekonomik ve çevrecidir. Çünkü 8.Sınıf Asit ve Bazların Genel Özellikleri kazanım testini çevrimiçi çözerken kâğıt israfı olmaz. Ancak indirilen dokümanlarda da içerik sıkıştırılarak kâğıt israfı önlemiştir. Böylelikle 8.Sınıf Asit ve Bazların Genel Özellikleri testi atık oluşturmaz.

.

      8.Sınıf Asit ve Bazların Genel Özellikleri Testi Telif Hakkı:

İlk olarak 8.Sınıf Asit ve Bazların Genel Özellikleri testi genel eğitim amacı ile hazırlanmıştır. İnteraktif 8.Sınıf Asit ve Bazların Genel Özellikleri testi genellikle özgün bir çalışmadır. Özellikle intihal denetimi yapılarak oluşturulmuştur. Telif hakkı ile ilgili bilgilendirmek kanuni gerekliliktir. 8.Sınıf Asit ve Bazların Genel Özellikleri testini internetten ücretsiz çözebilirsiniz. Ayrıca sitemizi uygulama olarak mobil cihazınıza ekleyebilirsiniz. Özellikle 8.Sınıf Asit ve Bazların Genel Özellikleri konu testi telif hakkı aksi ispatlanmadıkça testimiz.com sitesine aittir. Ancak testimiz.com 8.Sınıf Asit ve Bazların Genel Özellikleri kazanım testi telif hakkını saklı tutar. Sonuç olarak 8.Sınıf Asit ve Bazların Genel Özellikleri testinin kullanımı izne tabidir.