8.Sınıf Fen Bilimleri Basit Makineler Ünite Testi

7 Şubat 2021 1 Yazar: testimiz.com

8.Sınıf Fen Bilimleri Basit Makineler

8.Sınıf Fen Bilimleri Basit Makineler

TEBRİKLER.

8.Sınıf Fen Bilimleri Basit Makineler

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Yukarıdaki şekilde yük F kuvveti ile dengelenmiştir. Buna göre hangisi doğrudur?
A
Kuvvet kazancı vardır.
B
F kuvvetinin değeri yükün değerinden büyüktür
C
İşten kazanç vardır.
D
Yükün değeri F kuvvetinden büyüktür.
Soru 2
Bir kalas ya da levhanın bir ucunun yükün çıkarılacağı yüksek yere dayandırılmasıyla elde edilen basit makinelere eğik düzlem denir. Eğik düzlemler, kendisini oluşturan yüzeylerin iki ucu arasında belli bir yükseklik farkı oluşturularak elde edilir. Eğik düzlemi diğer basit makinelerden ayıran en önemli özellik hareketsiz olmasıdır.  Eğik düzlemle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Eğik düzlem kullanarak kuvvetten daha çok kazanç elde edebilmek için eğik düzlemin yüzeyindeki sürtünme kuvveti azaltılmalıdır.
B
Eğik düzlemler kuvvet kazanç sağlarken yoldan kaybettiren basit makinelerdir.
C
Kaldırılması zor olan yükleri belirli bir yüksekliğe çıkarmayı sağlar.
D
Eğik düzlem kuvvetten kazandırdıkları oranda yoldan kaybettirirler. Bu nedenle yapılan iş azalmaz yani işten kazanç sağlar.
Soru 3
Tek taraflı kaldıraçlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Yük, daha az kuvvet ile hareket ettirilebilir.
B
Kuvvetten sağlanan kazanç oranında da yoldan da kazanç vardır.
C
Yük, uygulanan kuvvetle aynı yönde hareket eder.
D
Destek ve kuvvetin iki uçta, yük de bu ikisinin arasındadır.
Soru 4
Çıkrık düzeneğine göre; bir silindir, ona bağlı olan bir kolla daha büyük daireler oluşturacak şekilde döndürüldüğünde kuvvetten kazanç elde edilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi çıkrık düzeneğine göre çalışır?
A
Çekiç
B
Kapı kolu
C
Makas
D
El arabası
Soru 5
Sabit bir noktaya asılan ve dönerek cisimlerin hareket etmelerine kolaylık sağlayan makaralara sabit makara denir. Sabit makaralarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Kuvvetten ve yoldan kazanç veya kayıp yoktur.
B
Yükün ağırlığına (makara ağırlığı önemsiz ise) eşit büyüklükte kuvvet uygulamak gerekir
C
Yüke 1 m yol aldırabilmek için ipi de 1 m çekmek gerekir.
D
Uygulanan kuvvetin yönünü değiştirmez.
Soru 6
“Günlük yaşamda işlerimizi daha kolay yapabilmek için çeşitli makineler kullanırız. Ağır bir taşı yerinden kaldırabilmek için kas gücümüzün yetersiz kaldığı durumlarda, sağlam bir kalas kullanabiliriz. Bu kalası bir desteğe dayadığımızda yerinden oynatamadığımız taşı rahatlıkla kaldırabiliriz.” Böyle basit bir makaranın adı nedir?
A
Palanga
B
Kaldıraç
C
Tulumba
D
Makara
Soru 7
Kaldıraçta yükün konulduğu yerin destek noktasına olan mesafesine ne denir?
A
Kuvvet kolu
B
Yük kolu
C
Destek
D
etki kolu
Soru 8
Bir çubuk ve çubuğun etrafında serbestçe dönebileceği bir destek noktasından oluşan basit makinelere kaldıraç denir. Kaldıraçların kullanım amaçlarından en önemlisi bir yükü, yükün ağırlığından daha az kuvvet uygulayarak kaldırmaktır. Kaldıraç kullanarak yük kaldırabilmek için kaldıraca kuvvet uygulanır. Kaldıraca kuvvet uygulanan noktanın, kaldıracın destek noktasına olan mesafesine ne denir?
A
Kaldırma kolu
B
Destek
C
Etki kolu
D
Yük kolu
Soru 9
Basit makinelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Uygulanan kuvvet tek yönlüdür.
B
Uygulanan kuvvetin yönü değiştirilebilir.
C
İş ve enerjiden kazanç sağlanır.
D
İş kolaylığı sağlanır.
Soru 10
Yükün arada (kuvvet ve destek arasında) olduğu kaldıraçlar tek taraflı kaldıraç denir. Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı kaldıraçlara örnek oluşturmaz?
A
Gazoz açacağı
B
Fındık ya da ceviz kıracağı
C
Keser
D
El arabası
Soru 11
Basit makinelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Basit makineler, kendilerine bir noktalarından kuvvet uygulandığında bu kuvveti başka bir noktası ile temas hâlindeki cisme aktaran araçlardır.
B
Günlük hayatta iş yapma kolaylığı sağlamak amacıyla kullanılan makara, palanga, kaldıraç, eğik düzlem, çıkrık, dişli çark, vida ve kasnak adı verilen araçlara genel olarak basit makineler
C
Basit makinelerde uygulanan kuvvet giriş kuvveti veya uygulanan kuvvet, giriş kuvvetinden dolayı basit makinelerden elde edilen ya da basit makinenin temas halinde olduğu cisme uyguladığı kuvvete ise çıkış kuvveti veya doğan kuvvet
D
Basit makinelerde çıkış kuvveti giriş kuvvetinden büyük olabilir ancak çıkış kuvvetinin yönü giriş kuvvetinin yönünden farklı olamaz.
Soru 12
Verilen basit makinelerden hangisi yalnızca iş kolaylığı sağlar?
A
Palanga
B
Eğik düzlem
C
Hareketli makara
D
Sabit makara
Soru 13
Sabit makaralı düzenek ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Kuvvetin yönü değişmemiştir.
B
İş kolaylığı sağlar.
C
Basit makine düzeneğidir.
D
Kuvvet = Yük’tür.
Soru 14
Basit makinelerin kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Basit makineler uygulanan kuvveti aynı oranda işe iletir. Giriş kuvveti ile çıkış kuvveti her zaman eşittir.
B
Basit makineler İnsan gücüyle çalışırlar. Elektrik enerjisi gibi başka enerji türleriyle çalışan araçlar basit makine olarak kabul edilmez.
C
Bazıları uygulanan kuvvetin sadece yönünü değiştirirken bazıları da hem yönünü, hem büyüklüğünü değiştirir. Bu değişiklik sayesinde basit makineler kullanılarak işler daha kolay ve hızlı yapılabilir.
D
Basit makineler bir veya iki parçadan oluşup tek bir kuvvetin etkisiyle çalışır.
Soru 15
Desteği arada (kuvvet ve yükün arasında) olan kaldıraçlara çift taraflı kaldıraç denir. Aşağıdakilerden hangisi çift taraflı kaldıraca örnek oluşturmaz?
A
Makas
B
Ceviz kırıcı
C
Pense
D
Kerpeten
Soru 16
Yükle birlikte hareket eden makaralara hareketli makara denir. Bu tür makaralarda yük, çekilen yönde (aşağı veya yukarı doğru) makarayla birlikte hareket eder. Hareketli makaralarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Uygulanan kuvvetin büyüklüğü (makara ağırlığı önemsiz ise) yükün ağırlığının yarısına eşittir. Yani yükün ağırlığı makaranın iki tarafındaki ipler arasında eşit olarak paylaşılır.
B
Kuvvetten kazanç, yoldan kayıp olduğu için işten kazanç vardır.
C
Yüke 1m yol aldırabilmek için ipi 2m çekmek gerekir. Yani yoldan 2 kat kayıp vardır.
D
Uygulanan kuvvetin yönü aynıdır.
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi sabit makara ve hareketli makaralar için ortak bir özelliktir?
A
Yoldan kayıp oluşturması.
B
İş kolaylığı sağlaması.
C
Kuvvetten kazanç sağlaması.
D
Uygulanacak kuvvetin yüke eşit olması.
Soru 18
Yukarıda verilen makara sistemi dengededir. Buna göre makara sistemi ile ilgili; I. 2 hareketli, 1 sabit makaradan oluşmuştur. II. Yoldan kazanç vardır. III. F kuvveti, P yükünden küçüktür. ifadelerinden hangileri doğrudur?
A
I ve III.
B
I ve II.
C
I, II ve III
D
II ve III.
Soru 19
Dönme eksenleri çakışık(aynı), çapları birbirinden farklı iki veya daha fazla silindirden meydana gelen, çapı küçük olan silindire iple bağlanan yükün, çapı büyük olan silindire kuvvet uygulanması sonucu oluşan dönme hareketi ile asılı olduğu ipin silindire dolanmasıyla yukarı çıkarılmasını sağlayan basit makinelere çıkrık denir. Aşağıdakilerden hangisi çıkrığa örnek oluşturmaz?
A
Kalemtıraş
B
El arabası
C
Kapı kolu
D
Direksiyon
Soru 20
En az bir adet sabit makara ile en az bir adet hareketli makaradan ve bütün makaraların oluklarından geçen kesintisiz ipten oluşan makara sistemlerine palanga (bileşik makara sistemi) denir. Palangayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Palangalarda yükü üzerinde taşıyan ip sayısı arttıkça uygulanacak kuvvetin büyüklüğü aynı kalır.
B
Palangalar kuvvetten kazanç sağlayarak iş yapma kolaylığı sağlar.
C
Palangalarda yükü belirli bir yüksekliğe çıkarmak için çekilmesi gereken ip miktarı da yükü taşıyan ip sayısı oranında artar.
D
Palanga ile hem uygulanan kuvvetin yönü değiştirilebilir hem de yükü kaldırmak için uygulanması gereken kuvvetin büyüklüğü azaltılabilir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

“Günlük yaşamda işlerimizi daha kolay yapabilmek için çeşitli makineler kullanırız. Ağır bir taşı yerinden kaldırabilmek için kas gücümüzün yetersiz kaldığı durumlarda, sağlam bir kalas kullanabiliriz. Bu kalası bir desteğe dayadığımızda yerinden oynatamadığımız taşı rahatlıkla kaldırabiliriz.” Böyle basit bir makaranın adı nedir?
Ya da Basit makinelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Basit makinelerin kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Ya da Basit makinelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Verilen basit makinelerden hangisi yalnızca iş kolaylığı sağlar?
 Veya Yukarıdaki şekilde yük F kuvveti ile dengelenmiştir. Buna göre hangisi doğrudur?
 Yukarıda verilen makara sistemi dengededir. Buna göre makara sistemi ile ilgili; I. 2 hareketli, 1 sabit makaradan oluşmuştur. II. Yoldan kazanç vardır.  F kuvveti, P yükünden küçüktür. ifadelerinden hangileri doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi sabit makara ve hareketli makaralar için ortak bir özelliktir?
Sabit makaralı düzenek ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
Çıkrık düzeneğine göre; bir silindir, ona bağlı olan bir kolla daha büyük daireler oluşturacak şekilde döndürüldüğünde kuvvetten kazanç elde edilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi çıkrık düzeneğine göre çalışır?
Sabit bir noktaya asılan ve dönerek cisimlerin hareket etmelerine kolaylık sağlayan makaralara sabit makara denir. Sabit makaralarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Yükle birlikte hareket eden makaralara hareketli makara denir. Bu tür makaralarda yük, çekilen yönde (aşağı veya yukarı doğru) makarayla birlikte hareket eder. Hareketli makaralarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
En az bir adet sabit makara ile en az bir adet hareketli makaradan ve bütün makaraların oluklarından geçen kesintisiz ipten oluşan makara sistemlerine palanga (bileşik makara sistemi) denir. Palangayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Bir çubuk ve çubuğun etrafında serbestçe dönebileceği bir destek noktasından oluşan basit makinelere kaldıraç denir. Kaldıraçların kullanım amaçlarından en önemlisi bir yükü, yükün ağırlığından daha az kuvvet uygulayarak kaldırmaktır. Kaldıraç kullanarak yük kaldırabilmek için kaldıraca kuvvet uygulanır. Ya da Kaldıraca kuvvet uygulanan noktanın, kaldıracın destek noktasına olan mesafesine ne denir?

Kaldıraçta yükün konulduğu yerin destek noktasına olan mesafesine ne denir?

Desteği arada (kuvvet ve yükün arasında) olan kaldıraçlara çift taraflı kaldıraç denir. Aşağıdakilerden hangisi çift taraflı kaldıraca örnek oluşturmaz?
Tek taraflı kaldıraçlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Yükün arada (kuvvet ve destek arasında) olduğu kaldıraçlar tek taraflı kaldıraç denir. Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı kaldıraçlara örnek oluşturmaz?
Bir kalas ya da levhanın bir ucunun yükün çıkarılacağı yüksek yere dayandırılmasıyla elde edilen basit makinelere eğik düzlem denir. Eğik düzlemler, kendisini oluşturan yüzeylerin iki ucu arasında belli bir yükseklik farkı oluşturularak elde edilir. Ancak Eğik düzlemi diğer basit makinelerden ayıran en önemli özellik hareketsiz olmasıdır.  Eğik düzlemle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Dönme eksenleri çakışık(aynı), çapları birbirinden farklı iki veya daha fazla silindirden meydana gelen, çapı küçük olan silindire iple bağlanan yükün, çapı büyük olan silindire kuvvet uygulanması sonucu oluşan dönme hareketi ile asılı olduğu ipin silindire dolanmasıyla yukarı çıkarılmasını sağlayan basit makinelere çıkrık denir. Aşağıdakilerden hangisi çıkrığa örnek oluşturmaz?

       8.Sınıf Fen Bilimleri Basit Makineler Konu Testi Hakkında:

      Etkileşimli 8.Sınıf Basit Makineler Testinin Hazırlanışı:

İnteraktif 8.Sınıf Basit Makineler konu testi özellikle sanal bir çalışmadır. Ancak 8.Sınıf Basit Makineler testi internet bağlantısı ile etkinleşir. Etkileşimli 8.Sınıf Basit Makineler testi yalnız MEB kazanımları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Çevrimiçi 8.Sınıf Basit Makineler testi hazırlanırken genellikle ders kitapları esas alınmıştır. Aynı zamanda 8.Sınıf Basit Makineler testi hazırlanırken sınıf içi uygulamalar da örnek alınmıştır. Çünkü 8.Sınıf Basit Makineler testi bireysel başarıyı artırmayı hedeflemektedir. Kısacası 8.Sınıf Basit Makineler kazanım testi öğrenme hedeflidir. Bunun yanında 8.Sınıf Basit Makineler testi konusunda uzman öğretmenlerin katkı ve görüşleri alınmıştır. İnteraktif 8.Sınıf Basit Makineler testi için öğrenci ya da öğretmen görüşü önemlidir. Son olarak 8.Sınıf Basit Makineler testi sizin görüşleriniz doğrultusunda geliştirilecektir.

testimiz.com

      Online 8.Sınıf Basit Makineler Test Çalışmasının Yapısı:

Testleriimiz programlar doğrultusunda sürekli yenilenmekte ya da güncellenmektedir. İnteraktif 8.Sınıf Basit Makineler test soruları genellikle çoktan seçmelidir. 8.Sınıf Basit Makineler konu testi hazırlanırken 1.2. ve 3.Sınıflar için genellikle 3 seçenek tercih edilmiştir. Çünkü 8.Sınıf Basit Makineler testinin zorluk seviyesini seçenek sayısı belirler. Etkileşimli 8.Sınıf Basit Makineler testi için 4.sınıf ya da ikinci kademede 4 seçenek tercih edilmiştir. 8.Sınıf Basit Makineler testinde her sorunun özellikle bir cevap hakkı vardır. Aynı zamanda istediğiniz zaman cevap tercihinizi değiştirebilirsiniz. 8.Sınıf Basit Makineler konu testi özellikle dinamik bir yapıya sahiptir. Yani 8.Sınıf Basit Makineler testini tekrar tekrar çözebilirsiniz. Çünkü 8.Sınıf Basit Makineler testini yenilediğinizde soru ve seçeneklerin yerleri değişmektedir. Böylelikle her tekrarda 8.Sınıf Basit Makineler konusunda farklı bir test çözmüş gibi olacaksınız. Ancak bağlantı verilen testlerde bu özellik yoktur.

      İnteraktif 8.Sınıf Basit Makineler Test Çalışmasının Genel Özellikleri:

Çevrimiçi 8.Sınıf Basit Makineler testi özellikle bireysel başarıyı artırmak için hazırlanmıştır. Etkileşimli 8.Sınıf Basit Makineler testi genellikle çevrim içidir. Ancak sanal ortamda etkileşimli olarak çözülmektedir. Çünkü 8.Sınıf Basit Makineler çalışma testi interaktif bir çalışmadır. Ancak 8.Sınıf Basit Makineler konu testini yazdırmak isterseniz dokümanlar bölümünden indirebilirsiniz. Testimiz indir bölümünde PDF olarak açılacaktır. İnteraktif 8.Sınıf Basit Makineler testi özellikle ekonomik ve çevrecidir. Çünkü 8.Sınıf Basit Makineler kazanım testini çevrimiçi çözerken kâğıt israfı olmaz. Ancak indirilen dokümanlarda da içerik sıkıştırılarak kâğıt israfı önlemiştir. Böylelikle 8.Sınıf Basit Makineler testi atık oluşturmaz.

.

     Basit Makineler Testi Telif Hakkı:

İlk olarak 8.Sınıf Basit Makineler testi genel eğitim amacı ile hazırlanmıştır. İnteraktif 8.Sınıf Basit Makineler testi genellikle özgün bir çalışmadır. Özellikle intihal denetimi yapılarak oluşturulmuştur. Telif hakkı ile ilgili bilgilendirmek kanuni gerekliliktir. 8.Sınıf Basit Makineler testini internetten ücretsiz çözebilirsiniz. Ayrıca sitemizi uygulama olarak mobil cihazınıza ekleyebilirsiniz. Özellikle 8.Sınıf Basit Makineler konu testi telif hakkı aksi ispatlanmadıkça testimiz.com sitesine aittir. Ancak testimiz.com 8.Sınıf Basit Makineler kazanım testi telif hakkını saklı tutar. Sonuç olarak 8.Sınıf Basit Makineler testinin kullanımı izne tabidir.