8.Sınıf Fen Bilimleri Çevre Sorunları Konu Testi

1 Mayıs 2021 0 By testimiz.com

8.Sınıf Çevre Sorunları

 

8.Sınıf Çevre Sorunları

TEBRİKLER.

8.Sınıf Çevre Sorunları

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Ozon tabakasının seyrelmesi veya incelmesi olayına aşağıdakilerden hangisi sebep olmuştur?    
A
Asit yağmurları
B
Çevre kirliliği
C
Kimyasal gazlar
D
Orman yangınları
Soru 2

Hızla artan nüfus, plansız sanayileşme ve zararlı kimyasal kullanımı gibi olumsuzlukları beraberinde getirmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu olumsuzluklardan birisi değildir?    
A
Ozon tabakasının delinmesi
B
Küresel ısınma
C
İklim değişikliği
D
Kırsal yerleşimin azalması
Soru 3
Ozon tabakası ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
Ozon atmosfer içerisinde yer alan üç adet oksijen atomundan oluşan bir gazdır.
B
Bu tabakanın görevi, ultraviyole (UV) ışınlarına karşı canlıları korumaktır.
C
Ozon tabakası, ozon gazından oluşan 10–50 km arası kalınlıkta bir tabakadır.
D
Ozon tabakası, yeryüzüne ulaşan zararlı güneş ışınları için bir filtre görevi görür.
Soru 4
Sürdürülebilir kalkınma ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
A
Çevre kirliliği iklim değişikliklerine ve doğal afetlere neden olur.
B
Ülkeler, nüfuslarının ihtiyaçlarını karşılamak için kalkınmak zorundadır.
C
Maden kömürleri, petrol, doğal gaz ve nükleer enerji yenilenebilen enerji kaynaklarıdır.
D
Güneş ve rüzgâr enerjisi doğayı kirletmeyen temiz enerji kaynaklarıdır.
Soru 5
Aşağıdaki uygulamalardan hangisi çevre kirliliğine sebep olmaz?    
A
Sprey, deodorant kullanımının yaygınlaşması
B
Karbondioksit salınımını azaltacak önlemler alınması
C
Geri dönüşümü yapılabilen atıkların çöpe ve çevreye atılması
D
Motorlu araçların bakımının zamanında yapılmaması
Soru 6
Atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunun artmasına bağlı olarak Güneş ışınlarının yeryüzünden yansıdıktan sonra atmosfer içinde kalması ve atmosfer içinde kalan bu ısının yerkürenin sıcaklığını artırması nasıl adlandırılır?  
A
Sera etkisi
B
Asit yağmuru
C
Ozon tabakasının incelmesi
D
Küresel ısınma
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi çevre sorununa neden olmaz?  
A
Zararlı kimyasal kullanımı
B
Hızla artan nüfus
C
Plansız sanayileşme
D
Doğal hayatın korunması
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisini yapmak çevre kirliliğini önlemeye katkı sağlamaz?    
A
Fosil yakıt tüketiminin yaygınlaştırılması
B
Fabrika bacalarına filtre takılması
C
Ormanlık alanların korunması
D
Kaynakların tasarruflu kullanılması
Soru 9

Ozon tabakasındaki seyrelme, ozon tabakasının gittikçe inceliyor olması demektir. İncelmenin sebeplerinden bazıları, sanayide ve günlük yaşamda kullanılan kimyasallardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu kimyasallardan birisi değildir?  
A
Halonlar
B
Metil bromid
C
Kloroflorokarbonlar
D
Karbondioksit
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin bir sonucu değildir?    
A
Hava kirliliği
B
Çarpık kentleşme
C
Toprak kirliliği
D
Su kirliliği
Soru 11

Aşağıda ozon tabakasına zarar veren kimyasalların uygulama alanları verilmiştir.
Hangisi bunlardan birisi değildir?  
A
Yangın söndürme tüplerinde kullanılan gazlar.
B
Bitkisel ve hayvansal atıklar.
C
Parfüm, deodorant gibi kozmetik ürünler.
D
Tarım alanında kullanılan ilaçlar.
Soru 12

Ozon tabakasının seyrelmesi sonucunda yeryüzüne daha fazla UV ışınları ulaşmaya başlar. Yapılan araştırmalara göre ozon tabakasındaki seyrelmenin %1 artması, Dünya’ya gelen zararlı ultraviyole ışınlarının %2 oranında artmasına neden olmaktadır. Buna bağlı olarak artan ışınlar da tüm canlı organizmaları olumsuz etkiler.
Aşağıdakilerden hangisi ozon tabakasının seyrelmesinin olumsuz etkilerinden birisi değildir?    
A
Deri kanserine yakalanma
B
Tarımda sera üretiminin artması
C
Bitkilerde fotosentezin durmasına veya yavaşlaması
D
Bağışıklık sisteminin zayıflaması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

8.Sınıf Çevre Sorunları Konu Testi Hakkında:

1. Etkileşimli 8.Sınıf Çevre Sorunları Konu Testinde Çoktan Seçmeli Sorular ve Cevapları Yer Almaktadır. Etkileşimli Testi Çözmek İçin Başlat Düğmesine Basınız

2. 8.Sınıf Çevre Sorunları Konu Testi Neye Göre Hazırlamıştır?

Çözümlü Çevre Sorunları Testi MEB kazanımları dikkate alınarak hazırlanmıştır. İnteraktif veya etkileşimli Çevre Sorunları Konu Testi kazanım temelli bir çalışmadır. Kazanım temelli yada etkileşimli Çevre Sorunları Çalışma Testi 4 seçenekli 12 sorudan oluşmaktadır. Çevre Sorunları Testi soruları kısa veya uzun olabilir. Çevre Sorunları testinde sorular bir yada iki cümle olabilir. Ancak 15 cümleyi de içerebilir. Online Çevre Sorunları Konu ve Tarama Testi gibi çalışmalar konuyu anlama, öğrenme ve pekiştirme amacı taşımaktadır.

3. 8.Sınıf Çevre Sorunları Konu Testinin Amacı Nedir?

Etkileşimli Çevre Sorunları Testi etkinliğimiz test çözerken öğrenmeyi amaçlamıştır. İnteraktif veya Çözümlü Çevre Sorunları Kazanım Testi müfredatta yer alan ders kazanımları doğrultusunda hazırlanmıştır. Çünkü İnteraktif Çevre Sorunları Testi ders kitabındaki bilgiler esas alınarak özgün olarak hazırlanmıştır. Ancak Çevre Sorunları testini interaktif çözdüğünüz gibi dokümanlardan indirip de çözebilirsiniz. Sonuçta Çevre Sorunları Testini yazdırıp çözmek de başka bir deneyimdir. Ancak Çevre Sorunları çözdükten sonra cevapları aynı sayfadan kontrol etmeyi unutmayın. Çünkü cevap anahtarı Çevre Sorunları Testini indirme sayfasında yer alacaktır.

4. 8.Sınıf Çevre Sorunları Konu Testini Nasıl Çözebiliriz?

Online veya interaktif Çevre Sorunları Çalışma Testini çözmek için başla butonuna basmanız yeterli olacaktır. Çözümlü Çevre Sorunları Testini yeniden çözmek istediğinizde soru ve seçeneklerin yeri değişecektir. Böylece Çevre Sorunları kazanım testini yepyeni bir testmiş gibi yeniden çözebilirsiniz. Ancak bağlantı verilen bazı testlerimizde bu özellik yoktur.

5. 8.Sınıf Çevre Sorunları Konu Testi Bize Ne Kazandırır?

Etkileşimli Çevre Sorunları Testimiz öğrenme hedeflidir. Okul ders ortamında işlenen konulardan sonra Çevre Sorunları Konu Testi yapılması kalıcı öğrenmeyi sağlayacaktır. İnteraktif Çevre Sorunları Testini en az üç tekrar yaparak çözmek faydalı olacaktır. Çevre Sorunları Testinde sorular kısa konu anlatımları yapılarak hazırlamıştır. Online Çevre Sorunları Kazanım Testi zengin içerikli soru çeşitleriyle oluşturulmuştur. Gerekli olduğunda Etkileşimli Çevre Sorunları Testinde konular gif formatında animasyonlar ve çeşitli görsellerle desteklenmektedir. Çözümlü Çevre Sorunları Testini çözdükten sonra değerlendir butonuna bastıktan sonra karşınıza sonuç değerlendirme ekranı çıkacaktır.

6. 8.Sınıf Çevre Sorunları Konu Testi Değerlendirme Raporunda Neler Yer Almaktadır?

Sonuç raporunda Çevre Sorunları Testindeki başarınızı yüzdelik olarak görebilirsiniz. Ayrıca kaç doğru kaç yanlış yaptığınızı da görebilirsiniz. Etkileşimli veya interaktif Çevre Sorunları Testini değerlendirdiğinizde öğretmen görüşlerine de yer verilmiştir. Öğretmen görüşü doğrultusunda online Çevre Sorunları Testini gerekli ise yeniden çözmek sizin yararınıza olacaktır. İnteraktif yada etkileşimli Çevre Sorunları Testini değerlendirdikten sonra ekrana doğru ve yanlış cevaplarınız gelecektir. İnteratif Çevre Sorunları Çalışma Testi sorularını tekrar inceleyerek öğrenme beceriniz hakkında bilgi edinebilirsiniz. Etkileşimli Çevre Sorunları Testinde sorular ip ucu verilerek doğru sonuca ulaşmanız amaçlanmıştır. Ancak İnteraktif Çevre Sorunları Değerlendirme Testi sadece değerlendirme amacı taşımamaktadır Online çözüm gibi etkileşimli Çevre Sorunları testi de aynı zamanda test çözerken öğrenmeyi de amaçlamaktadır. İnteraktif veya online çözümlü Çevre Sorunları Testini çözdükten sonra arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Çünkü paylaşılan bilgi değerlidir.

7. 8.Sınıf Çevre Sorunları Konu Testinin Telif Hakkı Var mıdır?

İnteraktif veya etkileşimli Çevre Sorunları Kazanım Tarama Testi testimiz.com sitesi için hazırlanmıştır. Etkileşimli yada interaktif Çevre Sorunları Testinin telif hakkı testimiz.com sitesine aittir. Ancak online çözülen Çevre Sorunları Yaprak Testi genel eğitim amaçlı olup ticari amaçla kullanılamaz.