8.Sınıf Fen Bilimleri Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi Konu Testi

7 Şubat 2021 0 Yazar: testimiz.com

8.Sınıf Fen Bilimleri Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi

 

8.Sınıf Fen Bilimleri Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi

TEBRİKLER.

8.Sınıf Fen Bilimleri Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“Bir manyetik alan içinde bulunan bir iletkenden elektrik akımı geçilirse iletken manyetik alan içinde hareket eder.” Aşağıdakilerden hangisi bu ilkeden faydalanılarak yapılmıştır?
A
elektromıknatıs
B
elektrik motoru
C
elektrik zili
D
telgraf
Soru 2
Elektriklenme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Nötr cisimler birbirini etkilemezler.
B
Zıt yükler birbirini çeker.
C
Yüklü cisimler nötr cisimleri çeker.
D
Aynı yükler birbirini çeker.
Soru 3
Gücü 5 kW olan bir ütü günlük 8 saat çalıştırılmaktadır. Ütünün çalıştırılması ile bir aylık elektrik enerjisinin tutarı kaç TL olur? (1 kWh enerjinin 0,2 TL olduğu kabul edilecek)
A
240
B
120
C
80
D
300
Soru 4
“Plastik balonu yün kumaşa sürten bir öğrenci, elektriklenmiş balonla masa üzerindeki kağıt parçalarını çekebilir. Bu tarz elektriklenmeye sürtünme ile elektriklenme denir. Cam ve cam gibi davranan cisimler pozitif yüklü, ebonit çubuk ve ebonit çubuk gibi davranan cisimlerde negatif yüklü cisimlerdir.” Aşağıda verilen sürtünme ile elektriklenmenin özelliklerinden hangisi yanlıştır?
A
Sürtünen cisimler arasında alınan ve verilen yükler eşittir.
B
Cisimler eşit sayıda ve aynı yönde yükle yüklenir.
C
Sürtünen cisimler birbirine temas ederse tekrar nötr hale geçer.
D
Negatif (-) yükler hareket eder.
Soru 5
Bir öğrenci; bir çivi üzerine sardığı bakır telin uçlarına bir pil bağlayarak oluşturduğu elektromıknatısı toplu iğne dolu bir kaba daldırıyor ve mıknatısın çektiği toplu iğneleri sayıyor. Daha sonra çiviye sardığı telin uçlarına ikinci bir pili seri bağlayarak yine toplu iğne dolu bir kaba daldırıyor ve mıknatısın çektiği toplu iğneleri sayıyor. Öğrenci son olarak telin uçlarından pilleri çıkarıp toplu iğne dolu bir kaba daldırarak mıknatısın çektiği toplu iğ neleri sayıyor. Bu öğrenci, yukarıdaki denemelerle, aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabını bulmaya çalış maktadır?
A
Elektromıknatıs ne tür cisimleri çekmektedir?
B
Elektromıknatısın üzerinden geçen akım şiddetinin çekme etkisi üzerindeki rolü nedir?
C
Elektromıknatısın şekli, çekme etkisini değiştirir mi?
D
Doğal bir mıknatıs ile yapay bir mıknatısın çekme etkileri arasında fark var mıdır?
Soru 6
Basit bir elektrik devresinde bulunan elektrik ampulü, enerjisinin % 5’ini ışığa. % 95’ini ısıya dönüştürmektedir. Lambanın gücü 20 W ise 2 dakikada dışarıya yayılan ışık enerjisi kaç J olur?
A
120
B
180
C
240
D
400
Soru 7
Gücü 3 kW olan bir klimanın günde 6 saat çalıştırılması ile bir aylık kullanılan elektrik enerjisi miktarının tutarı kaç TL olur? (1 kWh enerjinin 0,2 TL olduğunu düşünelim.)
A
235
B
108
C
220
D
145
Soru 8
Aşağıdaki araçlardan hangisi elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürebilen araçtır?
A
Elektrik motoru
B
Dinamo
C
Jeneratör
D
Akümülatör
Soru 9
Yüksek elektrik akımlarının oluşturabileceği tehlikelerden korunmak için aşağıdaki araçlar dan hangisi kullanılır?
A
Akümülatör
B
Reaktör
C
Jeneratör
D
Sigorta
Soru 10
Aşağıdaki birimlerden hangisi elektrik enerjisi birimi değildir?
A
Kilowatt- saat
B
Joule
C
Watt- saniye
D
Watt
Soru 11
Elektromıknatısın manyetik çekme özelliği aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangilerine bağlı olarak değişir?

I. Akım şiddetine

II. Bobin telinin rengine

III. Sarım sayısına

A
I ve III
B
Yalnız II
C
II ve III
D
I ve II
Soru 12
“Yüklü bir cisme bir başka cisme yaklaştırıldığında, cisim etki ile elektriklenir. Aynı yükler birbirini itmesi, zıt yüklerin birbirini çekmesinden dolayı nötr cisim üzerinde yük dengesizliği oluşur. Bu tür elektriklenmeye etki ile elektriklenme denir.”  Etki ile elektriklenmenin özelliklerinden hangisi yanlış verilmiştir?
A
Etki ile elektriklenmenin kalıcı olması için cismin topraklaması gerekir.
B
Etki ile elektriklenme de cisimlerin kazandıkları elektrik yükleri kalıcı değildir.
C
Yüklü cisim uzaklaştırdığında, nötr cisim tekrar eski haline döner.
D
Etki ile elektriklenen cisim topraklama yapılırsa, elektriklenen cisim ile elektriklenmeyi sağlayan cisim aynı yüklerle yüklenirler.
Soru 13
Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlış verilmiştir?
A
Elektron kaybeden cisim pozitif yüklü olur. (+ yükler hareket etmez). Kısaca + yük sayısı - yük sayısından fazla olan cisimdir.
B
Elektron alan cisim pozitif yüklü olur. Kısaca - yük sayısı + yük sayısından fazla olan cisimlerdir.
C
Elektrik yüklerinin (elektronların) bir cisimden başka bir cisme geçerek birikmesine elektriklenme
D
Bir atomda + yük (proton) ve - yük (elektron) sayısı birbirine eşitse cisim nötr (yüksüz)'dür.
Soru 14
“Dokunma ile elektriklenme yüklü bir cisim, nötr veya yüklü bir başka iletken cisme dokundurulması sonucu aralarında yük alışverişi olur. Bu tür elektriklenmeye dokunma ile elektriklenme denir.” Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış olur?
A
Dokunma ile elektriklenen cisimlerin elektrik yükleri, cisimlerin büyüklüklerine göre paylaşılır.
B
Dokunma ile elektriklenen cisimlerin yükleri aynı olur.
C
Cisimler arasında sadece elektronlar hareket ederler.
D
Dokunma ile elektriklenen cisimler birbirlerini çekerler.
Soru 15
Gücü 1500 W olan bir ısıtıcı 3 saatte kaç kWh değerinde elektrik enerjisi kullanır?
A
4,5
B
1,5
C
500
D
4500
Soru 16
Elektriklenme olayının teknolojide kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Fabrika bacalarına takılan filtrelerde bacadan çıkan küçük toz parçaları (partiküller) elektriklenme ile tutularak havaya karışması engellenmiş olur.
B
Otomobil ve beyaz eşyaların boyanmasında boyanacak yüzey pozitif, boya damlacıkları negatif yükle yüklenir.
C
Fotokopi makinesinin çalışmasında pozitif yüklenmiş kağıt üzerine negatif yüklenmiş toner tozları yapışır.
D
Parmak izinin alınmasında elektriklenmeden yararlanılır. Parmak izi elektriklenme özelliğine sahiptir.
Soru 17
Elektriklenme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Protonlar (+ yükler) ise atomun çekirdeğinde bulunur, bir atomdan diğerine geçer.
B
Maddenin yapıtaşı atomdur. Atomlar proton, nötron ve elektronlardan oluşur.
C
Elektronların (- yükler) hızla hareket etmektedir, elektronlar bir atomdan diğerine geçebilir.
D
Elektriklenme atomdaki elektronlardan kaynaklanır.
Soru 18
Transformatör ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A
Alternatif akımın gerilimini değiştirir.
B
Elektromanyetik dalgaları sese çevirir.
C
Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çevirir.
D
Alternatif akımı doğru akıma çevirir.
Soru 19
Günlük hayatta kullandığımız elektrikli araçla rın harcadığı enerji aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangilerine bağlı değildir?

I. Elektrikli aracın gücüne

II. Elektrikli aracın boyutlarına

III. Elektrikli aracın kullanıldığı süreye

IV. Elektrikli aracın cinsine

A
Yalnız II
B
I ve III
C
II ve IV
D
Yalnız I
Soru 20
“Nükleer elektrik santrallerinde………………, termik santrallerde ise …………………. yararlanılarak elektrik enerjisi üretilir.” cümlesindeki boşluğa sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
radyoaktif maddelerden, fosil yakıtlardan
B
barajlardaki sudan, radyoaktif maddelerden
C
barajlardaki sudan, fosil yakıtlardan
D
fosil yakıtlardan, barajlardaki sudan
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Elektriklenme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlış verilmiştir?
Elektriklenme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Gücü 5 kW olan bir ütü günlük 8 saat çalıştırılmaktadır. Ütünün çalıştırılması ile bir aylık elektrik enerjisinin tutarı kaç TL olur? (1 kWh enerjinin 0,2 TL olduğu kabul edilecek)
Aşağıdaki birimlerden hangisi elektrik enerjisi birimi değildir?
Günlük hayatta kullandığımız elektrikli araçla rın harcadığı enerji aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangilerine bağlı değildir?

I. Elektrikli aracın gücüne

Elektrikli aracın boyutlarına

III. Elektrikli aracın kullanıldığı süreye

IV. Elektrikli aracın cinsine

Bir öğrenci; bir çivi üzerine sardığı bakır telin uçlarına bir pil bağlayarak oluşturduğu elektromıknatısı toplu iğne dolu bir kaba daldırıyor ve mıknatısın çektiği toplu iğneleri sayıyor. Daha sonra çiviye sardığı telin uçlarına ikinci bir pili seri bağlayarak yine toplu iğne dolu bir kaba daldırıyor ve mıknatısın çektiği toplu iğneleri sayıyor. Öğrenci son olarak telin uçlarından pilleri çıkarıp toplu iğne dolu bir kaba daldırarak mıknatısın çektiği toplu iğ neleri sayıyor. Bu öğrenci, yukarıdaki denemelerle, aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabını bulmaya çalış maktadır?
Aşağıdaki araçlardan hangisi elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürebilen araçtır?
Gücü 1500 W olan bir ısıtıcı 3 saatte kaç kWh değerinde elektrik enerjisi kullanır?
Yüksek elektrik akımlarının oluşturabileceği tehlikelerden korunmak için aşağıdaki araçlar dan hangisi kullanılır?
Gücü 3 kW olan bir klimanın günde 6 saat çalıştırılması ile bir aylık kullanılan elektrik enerjisi miktarının tutarı kaç TL olur? (1 kWh enerjinin 0,2 TL olduğunu düşünelim.)
Basit bir elektrik devresinde bulunan elektrik ampulü, enerjisinin % 5’ini ışığa. % 95’ini ısıya dönüştürmektedir. Lambanın gücü 20 W ise 2 dakikada dışarıya yayılan ışık enerjisi kaç J olur?
Elektromıknatısın manyetik çekme özelliği aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangilerine bağlı olarak değişir?

I. Akım şiddetine

Bobin telinin rengine

III. Sarım sayısına

Transformatör ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
“Nükleer elektrik santrallerinde………………, termik santrallerde ise …………………. yararlanılarak elektrik enerjisi üretilir.” cümlesindeki boşluğa sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
“Bir manyetik alan içinde bulunan bir iletkenden elektrik akımı geçilirse iletken manyetik alan içinde hareket eder.” Aşağıdakilerden hangisi bu ilkeden faydalanılarak yapılmıştır?

Plastik balonu yün kumaşa sürten bir öğrenci

, elektriklenmiş balonla masa üzerindeki kağıt parçalarını çekebilir. Bu tarz elektriklenmeye sürtünme ile elektriklenme denir. Cam ve cam gibi davranan cisimler pozitif yüklü, ebonit çubuk ve ebonit çubuk gibi davranan cisimlerde negatif yüklü cisimlerdir.” Aşağıda verilen sürtünme ile elektriklenmenin özelliklerinden hangisi yanlıştır?

“Dokunma ile elektriklenme yüklü bir cisim, nötr veya yüklü bir başka iletken cisme dokundurulması sonucu aralarında yük alışverişi olur. Bu tür elektriklenmeye dokunma ile elektriklenme denir.” Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış olur?
“Yüklü bir cisme bir başka cisme yaklaştırıldığında, cisim etki ile elektriklenir. Aynı yükler birbirini itmesi, zıt yüklerin birbirini çekmesinden dolayı nötr cisim üzerinde yük dengesizliği oluşur. Bu tür elektriklenmeye etki ile elektriklenme denir.”  Etki ile elektriklenmenin özelliklerinden hangisi yanlış verilmiştir?
Elektriklenme olayının teknolojide kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

       8.Sınıf Fen Bilimleri Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi Testi Hakkında:

      Etkileşimli Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi Testinin Hazırlanışı:

İnteraktif Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi konu testi özellikle sanal bir çalışmadır. Ancak Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi testi internet bağlantısı ile etkinleşir. Etkileşimli Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi testi yalnız MEB kazanımları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Çevrimiçi Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi testi hazırlanırken genellikle ders kitapları esas alınmıştır. Aynı zamanda Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi testi hazırlanırken sınıf içi uygulamalar da örnek alınmıştır. Çünkü Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi testi bireysel başarıyı artırmayı hedeflemektedir. Kısacası Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi kazanım testi öğrenme hedeflidir. Bunun yanında Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi testi konusunda uzman öğretmenlerin katkı ve görüşleri alınmıştır. İnteraktif Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi testi için öğrenci ya da öğretmen görüşü önemlidir. Son olarak Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi testi sizin görüşleriniz doğrultusunda geliştirilecektir.

testimiz.com

      Online Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi Test Çalışmasının Yapısı:

Testleriimiz programlar doğrultusunda sürekli yenilenmekte ya da güncellenmektedir. İnteraktif Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi test soruları genellikle çoktan seçmelidir. Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi konu testi hazırlanırken 1.2. ve 3.Sınıflar için genellikle 3 seçenek tercih edilmiştir. Çünkü Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi testinin zorluk seviyesini seçenek sayısı belirler. Etkileşimli Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi testi için 4.sınıf ya da ikinci kademede 4 seçenek tercih edilmiştir. Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi testinde her sorunun özellikle bir cevap hakkı vardır. Aynı zamanda istediğiniz zaman cevap tercihinizi değiştirebilirsiniz. Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi konu testi özellikle dinamik bir yapıya sahiptir. Yani Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi testini tekrar tekrar çözebilirsiniz. Çünkü Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi testini yenilediğinizde soru ve seçeneklerin yerleri değişmektedir. Böylelikle her tekrarda Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi konusunda farklı bir test çözmüş gibi olacaksınız. Ancak bağlantı verilen testlerde bu özellik yoktur.

      İnteraktif Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi Test Çalışmasının Genel Özellikleri:

Çevrimiçi Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi testi özellikle bireysel başarıyı artırmak için hazırlanmıştır. Etkileşimli Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi testi genellikle çevrim içidir. Ancak sanal ortamda etkileşimli olarak çözülmektedir. Çünkü Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi çalışma testi interaktif bir çalışmadır. Ancak Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi konu testini yazdırmak isterseniz dokümanlar bölümünden indirebilirsiniz. Testimiz indir bölümünde PDF olarak açılacaktır. İnteraktif Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi testi özellikle ekonomik ve çevrecidir. Çünkü Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi kazanım testini çevrimiçi çözerken kâğıt israfı olmaz. Ancak indirilen dokümanlarda da içerik sıkıştırılarak kâğıt israfı önlemiştir. Böylelikle Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi testi atık oluşturmaz.

.

      Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi Testi Telif Hakkı:

İlk olarak Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi testi genel eğitim amacı ile hazırlanmıştır. İnteraktif Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi testi genellikle özgün bir çalışmadır. Özellikle intihal denetimi yapılarak oluşturulmuştur. Telif hakkı ile ilgili bilgilendirmek kanuni gerekliliktir. Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi testini internetten ücretsiz çözebilirsiniz. Ayrıca sitemizi uygulama olarak mobil cihazınıza ekleyebilirsiniz. Özellikle Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi konu testi telif hakkı aksi ispatlanmadıkça testimiz.com sitesine aittir. Ancak testimiz.com Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi kazanım testi telif hakkını saklı tutar. Sonuç olarak Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi testinin kullanımı izne tabidir.