8.Sınıf Fen Bilimleri Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi Ünite Testi

7 Şubat 2021 0 By testimiz.com

8.Sınıf Fen Bilimleri Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

8.Sınıf Fen Bilimleri Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

TEBRİKLER.

8.Sınıf Fen Bilimleri Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Fotosentezde aşağıdakilerden hangisi üretilir?
A
Su
B
Glikoz
C
Güneş ışığı
D
Karbondioksit
Soru 2
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Kurt, akbaba, kartal, aslan etçil canlıdır.
B
Bakteri ve mantarlar otçul canlıdır.
C
Koyun, inek, keçi, zürafa, tavşan, geyik, eşek otçul canlıdır.
D
Ayı, insan, fare, tavuk, kedi, kurbağa, serçe, kaplumbağa hem otçul hem etçil (hepçil) canlıdır.
Soru 3
Aşağıdaki enerji türlerinin hangisinin kökeninde fotosentez vardır?
A
Jeotermal
B
Rüzgar
C
Güneş
D
Biyokütle
Soru 4
Fotosentez ile ilgili:

I. Bitkiler fotosentez ile inorganik moleküllerden organik besin moleküllerini sentezler.

II. Fotosentezde karbon kaynağı olarak havadan alınan karbon dioksit kullanılır.

III. Fotosentez ile ışık enerjisi, kimyasal bağ enerjisine dönüştürülerek besin molekülünde depolanır.

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A
I ve II
B
I - II ve III
C
II ve III
D
I ve III
Soru 5
Tüketici canlılar (Heterotroflar) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
İnsanlar ve hayvanlar tüketici canlılardır.
B
Besinlerini dışarıdan hazır olarak alan canlılardır.
C
Tüketiciler etçil, otçul, hem otçul hem etçil olmak üzere üç çeşittir.
D
Besin zincirinin ilk basamağında her zaman tüketiciler bulunur.
Soru 6
Aşağıdaki canlılardan hangisi, fotosentez yapabilen ototof bir canlı değildir?
A
Şapkalı mantar
B
Öglena (kamçılı hayvan)
C
Eğrelti otu
D
Ökse otu
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi ATP’nin özelliklerinden biri değildir?
A
Hücresel enerjidir.
B
Tüm canlılık olaylarında kullanılır.
C
Adenin bazı içerir.
D
Glikoza dönüştürülerek kullanılır.
Soru 8
Ayrıştırıcılar (Saprofit, çürükçül) canlılar için aşağıdaki ifadelerden hangisini söylemek doğru olmaz?
A
Ölü canlılar ve canlı atıklarını parçalayarak beslenirler.
B
Ayrıştırıcı canlılar da üreticidirler.
C
Ayrıştırıcılar bazı bakteri ve mantarlardır (Küf mantarı, şapkalı mantar, maya mantarı).
D
Madde döngüsü tamamlanmış olur.
Soru 9
Fotosentez için hangisi gerekli değildir?
A
Güneş ışığı
B
Oksijen
C
Karbondioksit
D
Klorofil
Soru 10
Üretici canlılar (Ototroflar) ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Üretici canlılar güneş enerjisindeki enerjiyi kimyasal enerjiye dönüştürür.
B
Bitkiler, mavi-yeşil algler, siyano bakteriler, öglena ototrof canlılardır.
C
Üretici canlılar inorganik maddeler ve güneş enerjisi ile organik maddeye çevirerek besin üretir.
D
Sadece kendileri için besin yapan canlılardır.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarından değildir?
A
Jeotermal
B
Rüzgar
C
Biyokütle
D
Doğal gaz
Soru 12
Atmosferdeki nem miktarı aşağıdaki ölçü aletlerinden hangisi ile ölçülür?
A
Higrometre
B
Sismograf
C
Barometre
D
Termometre
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi atmosferdeki azotun canlılar tarafından kullanılmasını sağlar?
A
Fotosentez
B
Buharlaşma
C
Solunum
D
Şimşek
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünü şekillendiren iç etkenlerden biri değildir?
A
Kırılma
B
İklim
C
Volkanizma
D
Kıvrılma
Soru 15
Atmosferdeki nem oranı ile sıcaklık arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
Atmosfer sıcaklığı arttıkça atmosferdeki nem oranı azalır.
B
Atmosfer sıcaklığı arttıkça atmosferdeki nem oranı artar.
C
Atmosferdeki nem oranı atmosfer sıcaklığına bağlı değildir.
D
Atmosfer sıcaklığı azaldıkça nem oranı artar.
Soru 16
“Bütün canlıların yaşamsal faaliyetleri için enerjiye ihtiyacı vardır. Canlılar enerji ihtiyacını besinlerle karşılar. Bütün enerjilerin kaynağı güneştir. Güneş ışınları ile gelen enerji fotosentez olayı ile besinlere aktarılır. Canlılar bu enerjinin bir kısmını kullanır, bir kısmını depo eder. Besin zinciri sayesinde bir canlıdan diğer canlıya vücudunda depo ettiği bu enerji aktarılır.” Aşağıdaki besin zincirlerinden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A
Buğday - Fare - Yılan - Kartal
B
Ot -Çekirge - Kurbağa - Yılan - Kartal
C
Su yosunu – plankton – küçük balık – alabalık – insan
D
Meşe ağacı – tırtıl – baykuş – fare
Soru 17
Oksijenli solunumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Az enerji elde edilir.
B
Karbondioksit kullanılır.
C
Işık gereklidir.
D
Glikoz kullanılır.
Soru 18
Oksijensiz solunumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Tüm canlı hücrelerde gerçekleşir.
B
Yoğurt yapımında faydalanılır.
C
Az enerji elde edilir.
D
Yorgunluk asidi oluşur.
Soru 19
Aşağıdaki canlılardan hangisi bir besin zincirinin başlangıcında bulunur?
A
Mantar
B
Çekirge
C
Yonca
D
Alabalık
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarının özelliklerindendir?
A
Doğada sınırlı miktardadır.
B
Ucuz yakıt sağlar.
C
Ekosisteme zarar verir.
D
Havayı kirletir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

 

Aşağıdaki canlılardan hangisi bir besin zincirinin başlangıcında bulunur?
Fotosentezde aşağıdakilerden hangisi üretilir?
Fotosentez için hangisi gerekli değildir?
Aşağıdakilerden hangisi ATP’nin özelliklerinden biri değildir?
Oksijensiz solunumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Oksijenli solunumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi atmosferdeki azotun canlılar tarafından kullanılmasını sağlar?
Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarından değildir?
Ya da Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarının özelliklerindendir?
Aşağıdaki enerji türlerinin hangisinin kökeninde fotosentez vardır?
“Bütün canlıların yaşamsal faaliyetleri için enerjiye ihtiyacı vardır. Canlılar enerji ihtiyacını besinlerle karşılar. Bütün enerjilerin kaynağı güneştir. Güneş ışınları ile gelen enerji fotosentez olayı ile besinlere aktarılır. Canlılar bu enerjinin bir kısmını kullanır, bir kısmını depo eder. Besin zinciri sayesinde bir canlıdan diğer canlıya vücudunda depo ettiği bu enerji aktarılır.” Aşağıdaki besin zincirlerinden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?
Üretici canlılar (Ototroflar) ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Tüketici canlılar (Heterotroflar) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Ayrıştırıcılar (Saprofit, çürükçül) canlılar için aşağıdaki ifadelerden hangisini söylemek doğru olmaz?
Fotosentez ile ilgili: 

I. Bitkiler fotosentez ile inorganik moleküllerden organik besin moleküllerini sentezler.

Fotosentezde karbon kaynağı olarak havadan alınan karbon dioksit kullanılır.

III. Fotosentez ile ışık enerjisi, kimyasal bağ enerjisine dönüştürülerek besin molekülünde depolanır.

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

Aşağıdaki canlılardan hangisi, fotosentez yapabilen ototof bir canlı değildir?
Atmosferdeki nem miktarı aşağıdaki ölçü aletlerinden hangisi ile ölçülür?
Ya da Atmosferdeki nem oranı ile sıcaklık arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünü şekillendiren iç etkenlerden biri değildir?

 

 

 

       8.Sınıf Fen Bilimleri Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi Testi Hakkında:

      Etkileşimli Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi Testinin Hazırlanışı:

      İnteraktif Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi konu testi özellikle sanal bir çalışmadır. Ancak Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi testi internet bağlantısı ile etkinleşir. Etkileşimli Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi testi yalnız MEB kazanımları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Çevrimiçi Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi testi hazırlanırken genellikle ders kitapları esas alınmıştır. Aynı zamanda Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi testi hazırlanırken sınıf içi uygulamalar da örnek alınmıştır. Çünkü Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi testi bireysel başarıyı artırmayı hedeflemektedir. Kısacası Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi kazanım testi öğrenme hedeflidir. Bunun yanında Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi testi konusunda uzman öğretmenlerin katkı ve görüşleri alınmıştır. İnteraktif Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi testi için öğrenci ya da öğretmen görüşü önemlidir. Son olarak Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi testi sizin görüşleriniz doğrultusunda geliştirilecektir.

testimiz.com

      Online Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi Test Çalışmasının Yapısı:

      Testleriimiz programlar doğrultusunda sürekli yenilenmekte ya da güncellenmektedir. İnteraktif Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi test soruları genellikle çoktan seçmelidir. Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi konu testi hazırlanırken 1.2. ve 3.Sınıflar için genellikle 3 seçenek tercih edilmiştir. Çünkü Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi testinin zorluk seviyesini seçenek sayısı belirler. Etkileşimli Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi testi için 4.sınıf ya da ikinci kademede 4 seçenek tercih edilmiştir. Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi testinde her sorunun özellikle bir cevap hakkı vardır. Aynı zamanda istediğiniz zaman cevap tercihinizi değiştirebilirsiniz. Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi konu testi özellikle dinamik bir yapıya sahiptir. Yani Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi testini tekrar tekrar çözebilirsiniz. Çünkü Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi testini yenilediğinizde soru ve seçeneklerin yerleri değişmektedir. Böylelikle her tekrarda Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi konusunda farklı bir test çözmüş gibi olacaksınız. Ancak bağlantı verilen testlerde bu özellik yoktur.

      İnteraktif Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi Test Çalışmasının Genel Özellikleri:

      Çevrimiçi Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi testi özellikle bireysel başarıyı artırmak için hazırlanmıştır. Etkileşimli Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi testi genellikle çevrim içidir. Ancak sanal ortamda etkileşimli olarak çözülmektedir. Çünkü Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi çalışma testi interaktif bir çalışmadır. Ancak Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi konu testini yazdırmak isterseniz dokümanlar bölümünden indirebilirsiniz. Testimiz indir bölümünde PDF olarak açılacaktır. İnteraktif Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi testi özellikle ekonomik ve çevrecidir. Çünkü Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi kazanım testini çevrimiçi çözerken kâğıt israfı olmaz. Ancak indirilen dokümanlarda da içerik sıkıştırılarak kâğıt israfı önlemiştir. Böylelikle Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi testi atık oluşturmaz.

.

      Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi Testi Telif Hakkı:

      İlk olarak Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi testi genel eğitim amacı ile hazırlanmıştır. İnteraktif Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi testi genellikle özgün bir çalışmadır. Özellikle intihal denetimi yapılarak oluşturulmuştur. Telif hakkı ile ilgili bilgilendirmek kanuni gerekliliktir. Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi testini internetten ücretsiz çözebilirsiniz. Ayrıca sitemizi uygulama olarak mobil cihazınıza ekleyebilirsiniz. Özellikle Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi konu testi telif hakkı aksi ispatlanmadıkça testimiz.com sitesine aittir. Ancak testimiz.com Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi kazanım testi telif hakkını saklı tutar. Sonuç olarak Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi testinin kullanımı izne tabidir.