8.Sınıf Madde Döngüleri Konu Testi

1 Mayıs 2021 0 By testimiz.com

8.Sınıf Madde Döngüleri

8.Sınıf Madde Döngüleri

TEBRİKLER.

8.Sınıf Madde Döngüleri

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıda verilen döngülerin hangisinde fotosentez olayı etkili değildir?        
A
oksijen döngüsü
B
Azot döngüsü
C
Karbon döngüsü
D
Su döngüsü
Soru 2
Azot döngüsü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?    
A
Tüketiciler üreticilerden aldıkları proteini kaynak olarak kullanıp kendi proteinlerini üretir.
B
Baklagiller havada bulunan serbest azotu, köklerinde bulunan azot bağlayıcı bakteriler aracılığıyla yapılarına katarlar.
C
Organizmalar öldüklerinde azotun doğaya dönüşü için ayrıştırıcıların etkinlikleri başlar.
D
Bitkiler azotlu bileşikleri havadan alarak protein üretiminde kullanır.
Soru 3
Solunum, ayrışma, yanma, fotosentez gibi unsurlar aşağıdaki oluşumlardan hangisinde yer alır?
A
oksijen döngüsü
B
Azot döngüsü
C
Su döngüsü
D
Karbon döngüsü
Soru 4
Solunum, terleme, buharlaşma, yağış gibi unsurlar aşağıdaki oluşumlardan hangisinde yer alır?    
A
Karbon döngüsü
B
Azot döngüsü
C
Su döngüsü
D
oksijen döngüsü
Soru 5

Yeryüzünde bulunan su, sürekli hâl değiştirir. Bu hâl değişimleri su döngüsünün bir parçasıdır. Su; bitki ve hayvanların solunum ve terleme gibi faaliyetleri, özellikle de yeryüzündeki suların buharlaşarak havaya karışması, bulutları oluşturması ve havadaki su buharının yoğuşması ile yağış hâlinde yeryüzüne geri döner. Yağışın bir kısmı toprak tarafından emilerek yer altı sularını oluşturur. Yer altı suları da tekrar deniz, okyanus vb. yerlere karışır. Bu sürece su döngüsü denir.
Su döngüsünde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?      
A
Yağışlar
B
Buharlaşma ve yoğuşma
C
Gök gürültüsü ve şimşek
D
Bitkilerde terleme
Soru 6

Canlıların yapısında bulunan karbon elementinin kaynağı, atmosferde bulunan karbondioksittir. Üretici canlılar, atmosferde bulunan karbondioksiti fotosentez yolu ile besinlerin yapısına karbon elementi olarak katar. Besinlerin yapısına katılan karbonun belli bir miktarı besin zinciri yoluyla tüketicilere aktarılır.
Karbondioksit döngüsü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?      
A
Ayrıştırıcı canlılar ölü organizmaları parçalayarak yapılarındaki karbonu karbondioksite çevirir.
B
Çürüme, yanma ve solunum olayları atmosferdeki CO2 miktarını artırır.
C
Atmosferdeki CO2 oranını azaltan etkenlerden biri de fotosentezdir.
D
Atmosferde %33oranında CO2 gazı bulunur.
Soru 7

Canlı ve cansız çevre arasında karbonun bu şekilde dolanımına karbon döngüsü denir.
Aşağıdakilerden hangisi bu olayı etkilemez?    
A
Ayrıştırıcı canlılar
B
Isınmada fosil yakıt kullanılması
C
Suyun buharlaşması
D
Canlıların solunum yapması
Soru 8

Doğada bulunan elementlerin bir kısmı, canlı ve cansız çevre arasında sürekli hareket hâlindedir. Canlılar, kendileri için gerekli elementleri çeşitli şekillerde ortamdan alır ve bu elementleri kullanıp çeşitli şekillerde ortama geri verir. Canlıların yapısında bulunan elementlerin tekrar tekrar doğada kullanılmasına madde döngüsü denir.
 Aşağıdakilerden hangisinin döngüsü yoktur?    
A
Oksijen döngüsü
B
Azot döngüsü
C
Su döngüsü
D
Bitki döngüsü
Soru 9
Aşağıda verilen olaylardan hangisi havadaki karbondioksit oranını azaltır?    
A
Fosil yakıtların oluşması
B
Isınmada doğal gaz kullanımının artması
C
Oksijensiz solunum
D
Hayvan ve bitki atıklarının çürümesi
Soru 10

Yaşamımızı sürdürmek için madde ve enerjiye gereksinimimiz vardır. Bu maddelerden biri de proteinlerdir. Çok atomlu karmaşık yapılı bir molekül olan proteinlerin yapısındaki önemli bir bileşen de azot elementidir. 
Azotla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
Azotun kullanılabilmesi için dönüşüme gerek yoktur.
B
Azot besin zinciri yoluyla bitkilerden otçullara geçer.
C
Havadaki azotu canlılar doğrudan kullanamazlar.
D
Şimşek ve yıldırım gibi hava olayları topraktaki azot miktarını artırır.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda karbon etkisi yoktur?    
A
Petrol
B
Doğal gaz
C
Kömür
D
Yağmur
Soru 12
Aşağıda verilen madde döngülerinden hangisi birbirinin tersi olarak çalışır?    
A
Azot – Oksijen
B
Oksijen - Karbon
C
Su - Karbon
D
Azot - Karbon
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

8.Sınıf Madde Döngüleri Konu Testi Hakkında:

1. Etkileşimli 8.Sınıf Madde Döngüleri Konu Testinde Çoktan Seçmeli Sorular ve Cevapları Yer Almaktadır. Etkileşimli Testi Çözmek İçin Başlat Düğmesine Basınız

2. 8.Sınıf Madde Döngüleri Konu Testi Neye Göre Hazırlamıştır?

Çözümlü Madde Döngüleri Testi MEB kazanımları dikkate alınarak hazırlanmıştır. İnteraktif veya etkileşimli Madde Döngüleri Konu Testi kazanım temelli bir çalışmadır. Kazanım temelli yada etkileşimli Madde Döngüleri Çalışma Testi 4 seçenekli 12 sorudan oluşmaktadır. Madde Döngüleri Testi soruları kısa veya uzun olabilir. Madde Döngüleri testinde sorular bir yada iki cümle olabilir. Ancak 15 cümleyi de içerebilir. Online Madde Döngüleri Konu ve Tarama Testi gibi çalışmalar konuyu anlama, öğrenme ve pekiştirme amacı taşımaktadır.

3. 8.Sınıf Madde Döngüleri Konu Testinin Amacı Nedir?

Etkileşimli Madde Döngüleri Testi etkinliğimiz test çözerken öğrenmeyi amaçlamıştır. İnteraktif veya Çözümlü Madde Döngüleri Kazanım Testi müfredatta yer alan ders kazanımları doğrultusunda hazırlanmıştır. Çünkü İnteraktif Madde Döngüleri Testi ders kitabındaki bilgiler esas alınarak özgün olarak hazırlanmıştır. Ancak Madde Döngüleri testini interaktif çözdüğünüz gibi dokümanlardan indirip de çözebilirsiniz. Sonuçta Madde Döngüleri Testini yazdırıp çözmek de başka bir deneyimdir. Ancak Madde Döngüleri çözdükten sonra cevapları aynı sayfadan kontrol etmeyi unutmayın. Çünkü cevap anahtarı Madde Döngüleri Testini indirme sayfasında yer alacaktır.

4. 8.Sınıf Madde Döngüleri Konu Testini Nasıl Çözebiliriz?

Online veya interaktif Madde Döngüleri Çalışma Testini çözmek için başla butonuna basmanız yeterli olacaktır. Çözümlü Madde Döngüleri Testini yeniden çözmek istediğinizde soru ve seçeneklerin yeri değişecektir. Böylece Madde Döngüleri kazanım testini yepyeni bir testmiş gibi yeniden çözebilirsiniz. Ancak bağlantı verilen bazı testlerimizde bu özellik yoktur.

5. 8.Sınıf Madde Döngüleri Konu Testi Bize Ne Kazandırır?

Etkileşimli Madde Döngüleri Testimiz öğrenme hedeflidir. Okul ders ortamında işlenen konulardan sonra Madde Döngüleri Konu Testi yapılması kalıcı öğrenmeyi sağlayacaktır. İnteraktif Madde Döngüleri Testini en az üç tekrar yaparak çözmek faydalı olacaktır. Madde Döngüleri Testinde sorular kısa konu anlatımları yapılarak hazırlamıştır. Online Madde Döngüleri Kazanım Testi zengin içerikli soru çeşitleriyle oluşturulmuştur. Gerekli olduğunda Etkileşimli Madde Döngüleri Testinde konular gif formatında animasyonlar ve çeşitli görsellerle desteklenmektedir. Çözümlü Madde Döngüleri Testini çözdükten sonra değerlendir butonuna bastıktan sonra karşınıza sonuç değerlendirme ekranı çıkacaktır.

6. 8.Sınıf Madde Döngüleri Konu Testi Değerlendirme Raporunda Neler Yer Almaktadır?

Sonuç raporunda Madde Döngüleri Testindeki başarınızı yüzdelik olarak görebilirsiniz. Ayrıca kaç doğru kaç yanlış yaptığınızı da görebilirsiniz. Etkileşimli veya interaktif Madde Döngüleri Testini değerlendirdiğinizde öğretmen görüşlerine de yer verilmiştir. Öğretmen görüşü doğrultusunda online Madde Döngüleri Testini gerekli ise yeniden çözmek sizin yararınıza olacaktır. İnteraktif yada etkileşimli Madde Döngüleri Testini değerlendirdikten sonra ekrana doğru ve yanlış cevaplarınız gelecektir. İnteratif Madde Döngüleri Çalışma Testi sorularını tekrar inceleyerek öğrenme beceriniz hakkında bilgi edinebilirsiniz. Etkileşimli Madde Döngüleri Testinde sorular ip ucu verilerek doğru sonuca ulaşmanız amaçlanmıştır. Ancak İnteraktif Madde Döngüleri Değerlendirme Testi sadece değerlendirme amacı taşımamaktadır Online çözüm gibi etkileşimli Madde Döngüleri testi de aynı zamanda test çözerken öğrenmeyi de amaçlamaktadır. İnteraktif veya online çözümlü Madde Döngüleri Testini çözdükten sonra arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Çünkü paylaşılan bilgi değerlidir.

7. 8.Sınıf Madde Döngüleri Konu Testinin Telif Hakkı Var mıdır?

İnteraktif veya etkileşimli Madde Döngüleri Kazanım Tarama Testi testimiz.com sitesi için hazırlanmıştır. Etkileşimli yada interaktif Madde Döngüleri Testinin telif hakkı testimiz.com sitesine aittir. Ancak online çözülen Madde Döngüleri Yaprak Testi genel eğitim amaçlı olup ticari amaçla kullanılamaz.