8.Sınıf İnkılap Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme Test

5 Eylül 2023 6 By testimiz.com

8.Sınıf İnkılap Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme

Test Çöz

İndir

 

Aşağıda adları verilen okullardan hangisi Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü okullar arasında yer almaz?
Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı başladığı zaman nerede, hangi görevde bulunuyordu?
8.Sınıf Bir Kahraman Doğuyor Mustafa Kemal, Şam’da kurduğu Vatan ve Hürriyet Cemiyetini İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birleştirmiştir. Ancak daha sonra kendisi bu cemiyetten ayrılmıştır.

Bu ayrılışın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Mustafa Kemal aşağıdaki cephelerden hangisinde görev almamıştır?
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü kentler arasında yer almaz?
Atatürk’ün fikirlerinin oluşmasında etkili olan faktörler hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Mustafa Kemal ilk askerî başarısını hangi cephede kazanmıştır?
Ya da Mustafa Kemal, askerî öğrenimini bitirdiğinde rütbesi ne idi?
Mustafa Kemal Atatürk’ün aile hayatı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Mustafa Kemal, Balkan Savaşlarından sonra hangi göreve atanmıştır?
8.Sınıf Bir Kahraman Doğuyor

I. Manastır Askerî İdadisine girişi

II. Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığına getirilişi

III. Selanik Askerî Rüştiyesine girişi

IV. Harp Okuluna girişi

Mustafa Kemal’in hayatı ile ilgili yukarıda verilen olayların kronolojik sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

testimiz.com

Mustafa Kemal binbaşı rütbesine hangi savaş sırasında terfi etmiştir?
Mustafa Kemal Şam’da bulunduğu sırada hangi cemiyeti kurmuştur?
Meşrutiyet yönetimine karşı İstanbul’da çıkan ayaklanma hangi ordu tarafından bastırılmıştır?
Aşağıda verilen kentlerden hangi ikisi Mustafa Kemal tarafından Birinci Dünya Savaşı sırasında işgalden kurtarılmıştır?
Mustafa Kemal’in Birinci Dünya Savaşı’na ilişkin görüşü aşağıdakilerden hangisi ile örtüşmektedir?
20. yüzyıl başlarında Balkanların durumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün öğrenim hayatıyla ilgili doğru bir olgudur?
31 Mart Olayı’nın bastırılmasında M.Kemal’in önemli bir katkısı olmuştur.Bu onun askerlik mesleğindeki ilk başarısıdır. Yukarıdaki bahsedilen ayaklanmaya Mustafa Kemal hangi ordu ile katılmıştır?
Aşağıdakilerden hangisi 20.yüzyıl başlarında Balkanların özellikleri arasında yer almaz?

      8.Sınıf İnkılap Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme Test Hakkında:

      Etkileşimli Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme Testinin Hazırlanışı:

İnteraktif Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme konu testi özellikle sanal bir çalışmadır. Ancak Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme testi internet bağlantısı ile etkinleşir. Etkileşimli Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme testi yalnız MEB kazanımları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Çevrimiçi Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme testi hazırlanırken genellikle ders kitapları esas alınmıştır. Aynı zamanda Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme testi hazırlanırken sınıf içi uygulamalar da örnek alınmıştır. Çünkü Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme testi bireysel başarıyı artırmayı hedeflemektedir. Kısacası Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme kazanım testi öğrenme hedeflidir. Bunun yanında Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme testi konusunda uzman öğretmenlerin katkı ve görüşleri alınmıştır. İnteraktif Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme testi için öğrenci ya da öğretmen görüşü önemlidir. Son olarak Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme testi sizin görüşleriniz doğrultusunda geliştirilecektir.

testimiz.com

      Online Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme Test Çalışmasının Yapısı:

Testlerimiz programlar doğrultusunda sürekli yenilenmekte ya da güncellenmektedir. İnteraktif Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme test soruları genellikle çoktan seçmelidir. Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme konu testi hazırlanırken 1.2. ve 3.Sınıflar için genellikle 3 seçenek tercih edilmiştir. Çünkü Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme testinin zorluk seviyesini seçenek sayısı belirler. Etkileşimli Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme testi için 4.sınıf ya da ikinci kademede 4 seçenek tercih edilmiştir. Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme testinde her sorunun özellikle bir cevap hakkı vardır. Aynı zamanda istediğiniz zaman cevap tercihinizi değiştirebilirsiniz. Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme konu testi özellikle dinamik bir yapıya sahiptir. Yani Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme testini tekrar tekrar çözebilirsiniz. Çünkü Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme testini yenilediğinizde soru ve seçeneklerin yerleri değişmektedir. Böylelikle her tekrarda Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme konusunda farklı bir test çözmüş gibi olacaksınız. Ancak bağlantı verilen testlerde bu özellik yoktur.

      İnteraktif Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme Test Çalışmasının Genel Özellikleri:

Çevrimiçi Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme testi özellikle bireysel başarıyı artırmak için hazırlanmıştır. Etkileşimli Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme testi genellikle çevrim içidir. Ancak sanal ortamda etkileşimli olarak çözülmektedir. Çünkü Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme çalışma testi interaktif bir çalışmadır. Ancak Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme konu testini yazdırmak isterseniz dokümanlar bölümünden indirebilirsiniz. Testimiz indir bölümünde PDF olarak açılacaktır. İnteraktif Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme testi özellikle ekonomik ve çevrecidir. Çünkü Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme kazanım testini çevrimiçi çözerken kâğıt israfı olmaz. Ancak indirilen dokümanlarda da içerik sıkıştırılarak kâğıt israfı önlemiştir. Böylelikle Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme testi atık oluşturmaz.

.

      Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme Testi Telif Hakkı:

İlk olarak Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme testi genel eğitim amacı ile hazırlanmıştır. İnteraktif Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme testi genellikle özgün bir çalışmadır. Özellikle intihal denetimi yapılarak oluşturulmuştur. Telif hakkı ile ilgili bilgilendirmek kanuni gerekliliktir. Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme testini internetten ücretsiz çözebilirsiniz. Ayrıca sitemizi uygulama olarak mobil cihazınıza ekleyebilirsiniz. Özellikle Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme konu testi telif hakkı aksi ispatlanmadıkça testimiz.com sitesine aittir. Ancak testimiz.com Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme kazanım testi telif hakkını saklı tutar. Sonuç olarak Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirme testinin kullanımı izne tabidir.