8.Sınıf İnkılap Tarihi 1.Dönem 1.Yazılı Test

1 Kasım 2022 0 By testimiz.com

8.Sınıf İnkılap Tarihi 1.Dönem 1.Yazılı

8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 1. Değerlendirme

TEBRİKLER.

8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 1. Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?  
A
İlk görev yeri Şam’daki 5.Ordudur.
B
İlk askeri başarısını Trablusgarp’ta elde etmiştir.
C
Osmanlı Ordusunda ilk olarak kurmay yüzbaşı olarak görev aldı.
D
İlk yenilgiyi Çanakkale Savaşı’nda yaşamıştır.
Soru 2
Aşağıda verilenlerden hangisi Almanya’nın I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ni kendi yanına savaşa sokmak istemesinin nedenlerinden değildir?    
A
Halifenin İslam dini üzerindeki gücünden yararlanmak.
B
Osmanlı’nın ekonomik gücünden faydalanmak.
C
Savaş alanını genişleterek savaştaki yükünü azaltmak.
D
İngiltere’nin sömürgeleriyle bağlantısını engellemek.
Soru 3
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi İtilaf Devletlerinin Anadolu’yu işgal etmelerine olanak sağlamıştır?  
A
Çanakkale ve İstanbul Boğazı İtilaf Devletlerinin denetiminde olacak.
B
Donanma İtilaf Devletlerinin gösterecekleri limanlarda gözaltında tutulacak.
C
İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek.
D
Toros tünelleri İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek.
Soru 4
Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Yunan işgaline karşı kurulmuştur?    
A
Doğu Anadolu Müdafaai Hukuk Cemiyeti
B
Klikyalılar Cemiyeti
C
İzmir Reddi İlhak Cemiyeti
D
Trakya Paşaeli Cemiyeti
Soru 5
Mustafa Kemal hangi cephede Ruslarla mücadele etmiş ve Muş, Bitlis gibi şehirlerin kurtarılmasında etkili olmuştur?    
A
Suriye Cephesi
B
Kafkas Cephesi
C
Hicaz-Yemen Cephesi
D
Çanakkale Cephesi
Soru 6
Mustafa Kemal okumayı çok severdi. Bu sayede eğitim hayatı boyunca birçok aydının eserlerini okumuştu. Okuldaki arkadaşları ve öğretmenleri konuşma ve yazma yeteneğini geliştirmişlerdi. Bu anlatıma göre Mustafa Kemal İle ilgili aşağıdaki yargılarından hangisine ulaşamayız?    
A
Askeri eğitim alırken siyasi açıdan da kendini geliştirmiştir.
B
Fikir hayatı gelişmiştir.
C
İleri görüşlülüğü ortaya çıkmıştır.
D
Askeri tecrübeler kazanmıştır.
Soru 7
Aşağıda verilen zararlı cemiyetlerle ilgili eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
A
Pontus Rum= Batum’dan Sinop’a kadar Rum devleti kurmayı amaçlar.
B
Hınçak ve Taşnak Sütyun= Doğuda bir Ermeni Devleti kurmayı amaçlar.
C
Mavri Mira= Batı Anadolu ve Trakya’yı Yunanistan’a katmayı amaçlar.
D
Etnik-i Eterya= Saltanatı ve hilafeti korumayı amaçlar.
Soru 8
Mustafa Kemal’in hangi cephede kazandığı başarı Anadolu’da tanınmasını sağlamıştır?    
A
Trablusgarp Savaşı
B
Balkan Savaşları
C
Kafkas Cephesi
D
Çanakkale Cephesi
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşı’nın sonuçlarından birisi değildir?    
A
I. Dünya Savaşı’nın uzamasının neden olmuştur.
B
Rusya’da yönetimin değişmesinde etkili olmuştur.
C
Osmanlı Devleti Mondros Ateşkes Anlaşmasını kabul etmek zorunda kalmıştı.
D
Türklerin gücünü İtilaf Devlerine göstermiştir.
Soru 10
Mustafa Kemal’in eğitim hayatıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
Babasının ölümü sebebiyle kısa bir süre eğitimine ara verildi.
B
Askeri okullarda okumayı istememiştir.
C
Anne ve babası hangi okula gideceği konusunda fikir ayrılıklarına düşmüştür.
D
Selanik Mülkiye Rüştiyesinde bir süre okuduktan sonra ayrılmıştır.
Soru 11
Aşağıdaki cephelerin hangisinde alınan sonuç I. Dünya Savaşı’nın uzamasına neden olmuştur?    
A
Kanal Cephesi
B
Irak Cephesi
C
Kafkasya Cephesi
D
Çanakkale Cephesi
Soru 12
Mustafa Kemal’in okul yıllarında Selanik karışıklıklar içinde bulunuyordu. Farklı inançların, milletlerin ve kültürlerin uzun yıllar uyum içinde yaşadığı Balkanlar; isyanlar, ayaklanmalar ve ciddi fikir ayrılıklarının yaşandığı bir coğrafya haline gelmişti. Bu durum Mustafa Kemal’in fikir hayatını nasıl etkilemiştir?    
A
Osmanlının yıkıldığını kabul etmiş ve ideallerinden vazgeçmiştir.
B
Gelecekte ülkenin kurtuluşu için düşünceler üretmiştir.
C
Yaşanan olaylara çok duyarsız kalmıştır.
D
Arkadaşlarıyla sürekli tartışarak kötü vakit geçirmiştir.
Soru 13
Mustafa Kemal buraya gizlice gönüllü subay olarak geldi. Burada halkı işgallere karşı örgütledi. Büyük bir direniş göstererek İtalyanların geri çekilmesini sağladı. Mustafa Kemal’in yukarıda anlatılan askeri başarısı hangi cephede yaşanmıştır?    
A
Çanakkale
B
Suriye
C
Trablusgarp
D
Balkanlar
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi milli cemiyetlerin özelliklerinden biri değildir?
A
Mandacılık fikrini benimsemiş ve desteklemişlerdir.
B
Kendi bölgelerini savunmak için kurulmuşlardır.
C
Sivas Kongresi’nde birleştirilmişlerdir.
D
Başlangıçta aralarında iletişim bulunmamaktadır.
Soru 15
Mustafa Kemal’in I. Dünya Savaşı’nın başladığı yıllarda Almanya’nın kesin yenileceğine inanması ve sık sık bunu söylemesi hangi kişilik özelliği öne çıkmaktadır?    
A
Hayalperestliği
B
İdealistliği
C
Vatanseverliği
D
İleri görüşlülüğü
Soru 16
Birinci Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri gizli antlaşmalarla Osmanlı’ya ait Boğazları ve Doğu Anadolu’yu Rusya’ya vermiştir. Mondros Ateşkes Antlaşmasında böyle bir hüküm yer almamasının nedeni hangisidir?    
A
Osmanlının bu toprakları bırakmaması.
B
Rusya’nın I. Dünya Savaşı’ndan çekilmesi.
C
İtilaf Devletlerinin savaştan yenik çıkması.
D
İngiltere’nin Ermenileri daha uygun görmesi.
Soru 17
I. Dünya Savaşı’nın sebeplerinden birisi de sanayileşmedir. Sanayileşme hammadde ihtiyacını artırmıştır. Hızla sanayileşen ülkeler hammadde arayışına girmişti. Bu durum aşağıdakilerden hangisine sebep olmuştur?    
A
Yeni fabrikalar kurulması.
B
Silahlanma yarışı.
C
Üretimi artırma isteği.
D
Sömürgecilik yarışı.
Soru 18
Mustafa Kemal’in hayatı ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
A
İstanbul: Mustafa Kemalin harekat ordusuyla geldiği yer.
B
Manastır: Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısını kazandığı yer.
C
Sofya: Mustafa Kemal’in ateşemiliter olarak görev yaptığı yer.
D
Şam: Mustafa Kemal’in ilk kez görev yaptığı yer.
Soru 19
Mondros Ateşkes Anlaşmasının 5. Maddesine göre Osmanlı’ya ait silah, cephane, donatım ve taşıtlar itilaf Devletlerinin emrine verilecektir. Bu maddenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?    
A
İtilaf Devletleri kendi aralarında sorun çıkabileceğini düşünerek Osmanlı’yı silahsızlaştırmışlardır.
B
Osmanlı Devleti savaşı kazanmıştır.
C
İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti topraklarını işgal ederken hiçbir engelle karşılaşmak istememişlerdir.
D
Osmanlı topraklarına itilaf devletleri girmemiştir.
Soru 20
Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na Almanların yanında katılmasının nedenlerinden birisi değildir?  
A
Almanya’nın savaşı kazanacağına duyulan inanç.
B
İngiltere’nin Osmanlı’yı itilaf devletlerine istememesi.
C
Yeni sömürgeler elde etmek istemesi.
D
İttihat-terakki ileri gelenlerinin Alman hayranlığı.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

İndir

Mustafa Kemal’in eğitim hayatıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? 
Mustafa Kemal’in okul yıllarında Selanik karışıklıklar içinde bulunuyordu. Farklı inançların, milletlerin ve kültürlerin uzun yıllar uyum içinde yaşadığı Balkanlar; isyanlar, ayaklanmalar ve ciddi fikir ayrılıklarının yaşandığı bir coğrafya haline gelmişti. Bu durum Mustafa Kemal’in fikir hayatını nasıl etkilemiştir?
Mustafa Kemal okumayı çok severdi. Bu sayede eğitim hayatı boyunca birçok aydının eserlerini okumuştu. Okuldaki arkadaşları ve öğretmenleri konuşma ve yazma yeteneğini geliştirmişlerdi. Bu anlatıma göre Mustafa Kemal İle ilgili aşağıdaki yargılarından hangisine ulaşamayız?  
Mustafa Kemal buraya gizlice gönüllü subay olarak geldi. Burada halkı işgallere karşı örgütledi. Büyük bir direniş göstererek İtalyanların geri çekilmesini sağladı. Mustafa Kemal’in yukarıda anlatılan askeri başarısı hangi cephede yaşanmıştır?
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
Mustafa Kemal’in hayatı ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
Mustafa Kemal’in I. Dünya Savaşı’nın başladığı yıllarda Almanya’nın kesin yenileceğine inanması ve sık sık bunu söylemesi hangi kişilik özelliği öne çıkmaktadır? 
Mustafa Kemal hangi cephede Ruslarla mücadele etmiş ve Muş, Bitlis gibi şehirlerin kurtarılmasında etkili olmuştur?
Mustafa Kemal’in hangi cephede kazandığı başarı Anadolu’da tanınmasını sağlamıştır? 
I. Dünya Savaşı’nın sebeplerinden birisi de sanayileşmedir. Sanayileşme hammadde ihtiyacını artırmıştır. Hızla sanayileşen ülkeler hammadde arayışına girmişti. Bu durum aşağıdakilerden hangisine sebep olmuştur?
Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na Almanların yanında katılmasının nedenlerinden birisi değildir?
Aşağıda verilenlerden hangisi Almanya’nın I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ni kendi yanına savaşa sokmak istemesinin nedenlerinden değildir?
Aşağıdaki cephelerin hangisinde alınan sonuç I. Dünya Savaşı’nın uzamasına neden olmuştur?
Birinci Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri gizli antlaşmalarla Osmanlı’ya ait Boğazları ve Doğu Anadolu’yu Rusya’ya vermiştir. Mondros Ateşkes Antlaşmasında böyle bir hüküm yer almamasının nedeni hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşı’nın sonuçlarından birisi değildir?
Mondros Ateşkes Anlaşmasının 5. Maddesine göre Osmanlı’ya ait silah, cephane, donatım ve taşıtlar itilaf Devletlerinin emrine verilecektir. Bu maddenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi milli cemiyetlerin özelliklerinden biri değildir?
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi İtilaf Devletlerinin Anadolu’yu işgal etmelerine olanak sağlamıştır? 
Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Yunan işgaline karşı kurulmuştur?
Aşağıda verilen zararlı cemiyetlerle ilgili eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?