8.Sınıf İnkılap Tarihi 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Çalışma Testi

26 Ekim 20210Yazar:testimiz.com

8.Sınıf İnkılap Tarihi 1.Dönem 1.Yazılı

8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 1. Değerlendirme

TEBRİKLER.

8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 1. Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Mustafa Kemal’in I. Dünya Savaşı’nın başladığı yıllarda Almanya’nın kesin yenileceğine inanması ve sık sık bunu söylemesi hangi kişilik özelliği öne çıkmaktadır?   
A
Hayalperestliği
B
Vatanseverliği
C
İleri görüşlülüğü
D
İdealistliği
Soru 2
Mustafa Kemal’in okul yıllarında Selanik karışıklıklar içinde bulunuyordu. Farklı inançların, milletlerin ve kültürlerin uzun yıllar uyum içinde yaşadığı Balkanlar; isyanlar, ayaklanmalar ve ciddi fikir ayrılıklarının yaşandığı bir coğrafya haline gelmişti. Bu durum Mustafa Kemal’in fikir hayatını nasıl etkilemiştir?   
A
Gelecekte ülkenin kurtuluşu için düşünceler üretmiştir.
B
Arkadaşlarıyla sürekli tartışarak kötü vakit geçirmiştir.
C
Osmanlının yıkıldığını kabul etmiş ve ideallerinden vazgeçmiştir.
D
Yaşanan olaylara çok duyarsız kalmıştır.
Soru 3
Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Yunan işgaline karşı kurulmuştur?   
A
Klikyalılar Cemiyeti
B
Doğu Anadolu Müdafaai Hukuk Cemiyeti
C
İzmir Reddi İlhak Cemiyeti
D
Trakya Paşaeli Cemiyeti
Soru 4
Aşağıda verilenlerden hangisi Almanya’nın I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ni kendi yanına savaşa sokmak istemesinin nedenlerinden değildir?   
A
Halifenin İslam dini üzerindeki gücünden yararlanmak.
B
Savaş alanını genişleterek savaştaki yükünü azaltmak.
C
İngiltere’nin sömürgeleriyle bağlantısını engellemek.
D
Osmanlı’nın ekonomik gücünden faydalanmak.
Soru 5
Aşağıdaki cephelerin hangisinde alınan sonuç I. Dünya Savaşı’nın uzamasına neden olmuştur?   
A
Çanakkale Cephesi
B
Irak Cephesi
C
Kanal Cephesi
D
Kafkasya Cephesi
Soru 6
I. Dünya Savaşı’nın sebeplerinden birisi de sanayileşmedir. Sanayileşme hammadde ihtiyacını artırmıştır. Hızla sanayileşen ülkeler hammadde arayışına girmişti. Bu durum aşağıdakilerden hangisine sebep olmuştur?   
A
Silahlanma yarışı.
B
Sömürgecilik yarışı.
C
Yeni fabrikalar kurulması.
D
Üretimi artırma isteği.
Soru 7
Mustafa Kemal hangi cephede Ruslarla mücadele etmiş ve Muş, Bitlis gibi şehirlerin kurtarılmasında etkili olmuştur?   
A
Çanakkale Cephesi
B
Suriye Cephesi
C
Kafkas Cephesi
D
Hicaz-Yemen Cephesi
Soru 8
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? 
A
İlk görev yeri Şam’daki 5.Ordudur.
B
İlk yenilgiyi Çanakkale Savaşı’nda yaşamıştır.
C
Osmanlı Ordusunda ilk olarak kurmay yüzbaşı olarak görev aldı.
D
İlk askeri başarısını Trablusgarp’ta elde etmiştir.
Soru 9
Mustafa Kemal buraya gizlice gönüllü subay olarak geldi. Burada halkı işgallere karşı örgütledi. Büyük bir direniş göstererek İtalyanların geri çekilmesini sağladı. Mustafa Kemal’in yukarıda anlatılan askeri başarısı hangi cephede yaşanmıştır?   
A
Çanakkale
B
Suriye
C
Balkanlar
D
Trablusgarp
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi milli cemiyetlerin özelliklerinden biri değildir?
A
Kendi bölgelerini savunmak için kurulmuşlardır.
B
Sivas Kongresi’nde birleştirilmişlerdir.
C
Başlangıçta aralarında iletişim bulunmamaktadır.
D
Mandacılık fikrini benimsemiş ve desteklemişlerdir.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşı’nın sonuçlarından birisi değildir?   
A
Rusya’da yönetimin değişmesinde etkili olmuştur.
B
Osmanlı Devleti Mondros Ateşkes Anlaşmasını kabul etmek zorunda kalmıştı.
C
Türklerin gücünü İtilaf Devlerine göstermiştir.
D
I. Dünya Savaşı’nın uzamasının neden olmuştur.
Soru 12
Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na Almanların yanında katılmasının nedenlerinden birisi değildir? 
A
Almanya’nın savaşı kazanacağına duyulan inanç.
B
İngiltere’nin Osmanlı’yı itilaf devletlerine istememesi.
C
İttihat-terakki ileri gelenlerinin Alman hayranlığı.
D
Yeni sömürgeler elde etmek istemesi.
Soru 13
Mustafa Kemal’in hangi cephede kazandığı başarı Anadolu’da tanınmasını sağlamıştır?   
A
Kafkas Cephesi
B
Trablusgarp Savaşı
C
Çanakkale Cephesi
D
Balkan Savaşları
Soru 14
Mustafa Kemal okumayı çok severdi. Bu sayede eğitim hayatı boyunca birçok aydının eserlerini okumuştu. Okuldaki arkadaşları ve öğretmenleri konuşma ve yazma yeteneğini geliştirmişlerdi. Bu anlatıma göre Mustafa Kemal İle ilgili aşağıdaki yargılarından hangisine ulaşamayız?  
A
Fikir hayatı gelişmiştir.
B
İleri görüşlülüğü ortaya çıkmıştır.
C
Askeri eğitim alırken siyasi açıdan da kendini geliştirmiştir.
D
Askeri tecrübeler kazanmıştır.
Soru 15
Mondros Ateşkes Anlaşmasının 5. Maddesine göre Osmanlı’ya ait silah, cephane, donatım ve taşıtlar itilaf Devletlerinin emrine verilecektir. Bu maddenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?   
A
Osmanlı Devleti savaşı kazanmıştır.
B
Osmanlı topraklarına itilaf devletleri girmemiştir.
C
İtilaf Devletleri kendi aralarında sorun çıkabileceğini düşünerek Osmanlı’yı silahsızlaştırmışlardır.
D
İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti topraklarını işgal ederken hiçbir engelle karşılaşmak istememişlerdir.
Soru 16
Mustafa Kemal’in eğitim hayatıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?   
A
Askeri okullarda okumayı istememiştir.
B
Selanik Mülkiye Rüştiyesinde bir süre okuduktan sonra ayrılmıştır.
C
Anne ve babası hangi okula gideceği konusunda fikir ayrılıklarına düşmüştür.
D
Babasının ölümü sebebiyle kısa bir süre eğitimine ara verildi.
Soru 17
Aşağıda verilen zararlı cemiyetlerle ilgili eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
A
Hınçak ve Taşnak Sütyun= Doğuda bir Ermeni Devleti kurmayı amaçlar.
B
Etnik-i Eterya= Saltanatı ve hilafeti korumayı amaçlar.
C
Mavri Mira= Batı Anadolu ve Trakya’yı Yunanistan’a katmayı amaçlar.
D
Pontus Rum= Batum’dan Sinop’a kadar Rum devleti kurmayı amaçlar.
Soru 18
Mustafa Kemal’in hayatı ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
A
Sofya: Mustafa Kemal’in ateşemiliter olarak görev yaptığı yer.
B
İstanbul: Mustafa Kemalin harekat ordusuyla geldiği yer.
C
Şam: Mustafa Kemal’in ilk kez görev yaptığı yer.
D
Manastır: Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısını kazandığı yer.
Soru 19
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi İtilaf Devletlerinin Anadolu’yu işgal etmelerine olanak sağlamıştır? 
A
Donanma İtilaf Devletlerinin gösterecekleri limanlarda gözaltında tutulacak.
B
Toros tünelleri İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek.
C
Çanakkale ve İstanbul Boğazı İtilaf Devletlerinin denetiminde olacak.
D
İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek.
Soru 20
Birinci Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri gizli antlaşmalarla Osmanlı’ya ait Boğazları ve Doğu Anadolu’yu Rusya’ya vermiştir. Mondros Ateşkes Antlaşmasında böyle bir hüküm yer almamasının nedeni hangisidir?   
A
Rusya’nın I. Dünya Savaşı’ndan çekilmesi.
B
İngiltere’nin Ermenileri daha uygun görmesi.
C
İtilaf Devletlerinin savaştan yenik çıkması.
D
Osmanlının bu toprakları bırakmaması.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Mustafa Kemal’in eğitim hayatıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? 
Mustafa Kemal’in okul yıllarında Selanik karışıklıklar içinde bulunuyordu. Farklı inançların, milletlerin ve kültürlerin uzun yıllar uyum içinde yaşadığı Balkanlar; isyanlar, ayaklanmalar ve ciddi fikir ayrılıklarının yaşandığı bir coğrafya haline gelmişti. Bu durum Mustafa Kemal’in fikir hayatını nasıl etkilemiştir?
Mustafa Kemal okumayı çok severdi. Bu sayede eğitim hayatı boyunca birçok aydının eserlerini okumuştu. Okuldaki arkadaşları ve öğretmenleri konuşma ve yazma yeteneğini geliştirmişlerdi. Bu anlatıma göre Mustafa Kemal İle ilgili aşağıdaki yargılarından hangisine ulaşamayız?  
Mustafa Kemal buraya gizlice gönüllü subay olarak geldi. Burada halkı işgallere karşı örgütledi. Büyük bir direniş göstererek İtalyanların geri çekilmesini sağladı. Mustafa Kemal’in yukarıda anlatılan askeri başarısı hangi cephede yaşanmıştır?
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
Mustafa Kemal’in hayatı ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
Mustafa Kemal’in I. Dünya Savaşı’nın başladığı yıllarda Almanya’nın kesin yenileceğine inanması ve sık sık bunu söylemesi hangi kişilik özelliği öne çıkmaktadır? 
Mustafa Kemal hangi cephede Ruslarla mücadele etmiş ve Muş, Bitlis gibi şehirlerin kurtarılmasında etkili olmuştur?
Mustafa Kemal’in hangi cephede kazandığı başarı Anadolu’da tanınmasını sağlamıştır? 
I. Dünya Savaşı’nın sebeplerinden birisi de sanayileşmedir. Sanayileşme hammadde ihtiyacını artırmıştır. Hızla sanayileşen ülkeler hammadde arayışına girmişti. Bu durum aşağıdakilerden hangisine sebep olmuştur?
Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na Almanların yanında katılmasının nedenlerinden birisi değildir?
Aşağıda verilenlerden hangisi Almanya’nın I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ni kendi yanına savaşa sokmak istemesinin nedenlerinden değildir?
Aşağıdaki cephelerin hangisinde alınan sonuç I. Dünya Savaşı’nın uzamasına neden olmuştur?
Birinci Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri gizli antlaşmalarla Osmanlı’ya ait Boğazları ve Doğu Anadolu’yu Rusya’ya vermiştir. Mondros Ateşkes Antlaşmasında böyle bir hüküm yer almamasının nedeni hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşı’nın sonuçlarından birisi değildir?
Mondros Ateşkes Anlaşmasının 5. Maddesine göre Osmanlı’ya ait silah, cephane, donatım ve taşıtlar itilaf Devletlerinin emrine verilecektir. Bu maddenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi milli cemiyetlerin özelliklerinden biri değildir?
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi İtilaf Devletlerinin Anadolu’yu işgal etmelerine olanak sağlamıştır? 
Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Yunan işgaline karşı kurulmuştur?
Aşağıda verilen zararlı cemiyetlerle ilgili eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?