8.Sınıf İnkılap Tarihi 1.Dönem 2.Yazılı Değerlendirme Testimiz

29 Aralık 2021 0 By testimiz.com

8.Sınıf İnkılap Tarihi 1.Dönem 2.Yazılı

8.Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 2. Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

8.Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 2. Değerlendirme Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Süveyş Kanalı’nı ele geçirmek amacıyla açılan cephe hangisidir?    
A
Irak Cephesi
B
Hicaz – Yemen Cephesi
C
Suriye Cephesi
D
Kanal Cephesi
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele’ye topyekün savaş özelliği kazandırmıştır?    
A
Tekalifi Milliyi Emirleri
B
Büyük Taarruz
C
Mondros Mütarekesi
D
Lozan Barış Antlaşması
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Mondros Ateşkes Antlaşması’nı istemesini hızlandıran nedenlerden birisi değildir?    
A
Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi ile Almanya - Osmanlı arasındaki bağlantının kesilmesi,
B
Osmanlı’nın yenilgiler alması ve savaşacak gücünün kalmaması,
C
Wilson İlkeleri’nin maddelerine ve İngiltere’ye güvenilmesi,
D
Osmanlı Devleti’nin sorunları barışçıl yoldan çözmek istemesi.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetlerden birisi değildir?    
A
Trakya Paşaeli
B
Kilikyalılar
C
İzmir Reddi İlhak
D
Sulh Selameti Osmaniye
Soru 5
Aşağıda verilenlerden hangisi I. İnönü Savaşı’nın sonuçlarından birisidir?    
A
İngiltere’nin Yunanlılara duyduğu güven sarsılmıştır.
B
Londra Konferansı toplandı.
C
İtalya kuvvetlerini geri çekmeye başlamıştır.
D
Sovyet Rusya vadettiği yardımları göndermeyi hızlandırmıştır.
Soru 6
Aşağıda verilenlerden hangisi TBMM’ye karşı çıkarılan ayaklanmaların sonuçlarından birisi değildir?  
A
Gereksiz yere insan, zaman ve malzeme kaybı oldu.
B
Yunanlılar işgal bölgelerini genişletti.
C
Ayaklanmalar bastırıldı, Meclisin gücü ve otoritesi arttı.
D
Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasını hızlandırdı.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin sınırları dışında, müttefiklerine yardım amacıyla açtığı cephelerden birisi değildir?    
A
Kanal Cephesi
B
Galiçya Cephesi
C
Romanya Cephesi
D
Makedonya Cephesi
Soru 8
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hangi maddesiyle Osmanlı Devleti’ni savunmasız bırakmak ve işgalleri kolaylaştırmak amaçlanmıştır?    
A
Haberleşme ve ulaşım araçları İtilaf Devletlerinin denetimine bırakılacaktır.
B
İtilaf Defletleri, güvenliklerini tehlikede gördükleri yerleri işgal edeceklerdi.
C
Osmanlı Hükûmeti, başka devletlerle ilişkilerini kesecekti.
D
Sınırların korunması ve iç güvenliğin sürdürülmesi için gerekli askerî kuvvetlerin dışındakilerin hemen terhis edilmesi sağlanacaktır.
Soru 9
Amasya Genelgesinde yer alan “Vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir.” Maddesi ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?    
A
Millî Mücadele’nin gerekçesi açıklanmıştır.
B
Kurtuluş Savaşı’nın amaç ve yöntemi belirtilmiştir.
C
Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesi açıklanmıştır.
D
Tam bağımsızlık kararı alınmıştır.
Soru 10
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
Tüm yararlı cemiyetlerin tek çatı altında toplanması Sivas Kongresi’nde olmuştur.
B
Erzurum Kongresi, Doğu İlleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin çağrısı ile toplanmıştır.
C
Balıkesir ve Alaşehir kongreleri Batı Cephesi’nin oluşmasında etkili olmuştur.
D
General Harbord Raporu, Millî Mücadele’nin haklılığını ortaya koyan ilk uluslararası belgedir.
Soru 11
Aşağıda verilenlerden hangisi Mudanya Ateşkes Antlaşması ile ilgili değildir?    
A
Mondros Antlaşması’nın uygulanamayacağını resmi olarak kanıtlamıştır.
B
Kurtuluş Savaşı’nın askeri safhasını bitmiş diplomatik süreç başlatmıştır.
C
İstanbul Doğu Trakya savaşılmadan alınmıştır.
D
Ermeni Yurdu ve kapitülasyonlar sorunu resmen ortadan kalkmıştır.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi azınlıkların kurduğu cemiyetlerden birisi değildir?      
A
Taşnak Hınçak
B
Etniki Eterya
C
İngiliz Muhipleri
D
Mavri Mira
Soru 13
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin izlediği politika nedir?    
A
Almanya’nın savaşı kazanacağını düşünerek savaşa girmiştir.
B
Osmanlı yönetimi halka işgallerin geçici olduğunu söyleyerek işgaller karşısında teslimiyetçi bir politika izlemiştir
C
Kaybettiği toprakları geri alma politikası gütmüştür.
D
Mondros Ateşkes Antlaşması’na uymayacağını belirterek savaş açmıştır.
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Doğu Cephesi’nin Sonuçlarından birisi değildir?    
A
Sevr Antlaşması’nın geçersiz olduğunu kabul edildi.
B
Gümrü Antlaşması ile cephe kapandı.
C
Doğudaki birlikler Batı Cephesi’ne kaydırıldı.
D
Çok sayıda silah ve cephane ele geçirildi.
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Ordusu’nun Kut’ül Amâre de İngilizlere karşı başarı kazandığı cephedir?    
A
Suriye Cephesi
B
Hicaz – Yemen Cephesi
C
Irak Cephesi
D
Kanal Cephesi
Soru 16
Misakımillî’nin önemi ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
Kapitülasyonlara ilk kez tepki gösterilmiş, böylece bağımsızlık anlayışı vurgulanmıştır.
B
Mustafa Kemal’in düşüncelerinin Mebusan Meclisinde kabul edilmesi Millî Mücadele yanlılarına büyük bir siyasi zafer kazandırmıştır.
C
Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın amaç - gerekçe ve yöntemi ilk defa dile getirilmiştir.
D
Erzurum ve Sivas Kongreleri’nin bağımsızlıkla ilgili kararları Meclis onayı ile yasallaşmıştır.
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi Batı Cephesinde meydana gelen gelişmelerden birisi değildir?      
A
Moskova Antlaşması ile Doğu sınırı kesinleşmiştir.
B
Avrupa’nın en güçlü devletlerinden biri olan Sovyet Rusya, TBMM’yi Moskova Antlaşması ile tanımıştır.
C
Kütahya ­ Eskişehir Savaşları sonunda Mustafa Kemal Atatürk’e Başkomutanlık yetkisi verilmiştir.
D
II. İnönü Savaşı’ndan sonra Antalya yöresindeki askerlerini geri çekme kararı alan İtalyanlar, Kütahya ­ Eskişehir Savaşları sonucunda bu kararlarından vazgeçmişlerdir.
Soru 18
Mustafa Kemal’in Millî Mücadele sırasında yaptığı çalışmalarla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?    
A
Havza Genelgesi; Millî Mücadele’nin amaç, gerekçe ve yöntemi açıklandı.
B
Sivas Kongresi; Millî Mücadele ile ilgili alınan kararlar ulusallaştırıldı.
C
Amasya Görüşmeleri; Temsil Heyeti, İstanbul Hükûmeti tarafından hukuken tanındı.
D
Erzurum Kongresi; Millî Mücadele ile ilgili kararlar alındı.
Soru 19
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?      
A
İlk Kuvayımilliye cephesi İstanbul’da kurulmuştur.
B
Yararlı cemiyetler azınlıkların çalışmalarına tepki olarak doğmuştur.
C
Kuvayımilliye, Osmanlı Devleti tarafından oluşturulan düzenli birliklerdir.
D
Yararlı cemiyetlerin tamamı kurulma şekli açısından ulusaldır.
Soru 20
Aşağıda verilen yerlerden hangisi İngilizler tarafından işgal edilmemiştir?    
A
Urfa, Antep, Kars ve Batum
B
Afyon, Eskişehir, İzmit
C
Samsun
D
Konya, Antalya ve çevresi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin sınırları dışında, müttefiklerine yardım amacıyla açtığı cephelerden birisi değildir?
Süveyş Kanalı’nı ele geçirmek amacıyla açılan cephe hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Ordusu’nun Kut’ül Amâre de İngilizlere karşı başarı kazandığı cephedir?
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin izlediği politika nedir?
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Mondros Ateşkes Antlaşması’nı istemesini hızlandıran nedenlerden birisi değildir?
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hangi maddesiyle Osmanlı Devleti’ni savunmasız bırakmak ve işgalleri kolaylaştırmak amaçlanmıştır?
Aşağıda verilen yerlerden hangisi İngilizler tarafından işgal edilmemiştir?
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetlerden birisi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi azınlıkların kurduğu cemiyetlerden birisi değildir?
Mustafa Kemal’in Millî Mücadele sırasında yaptığı çalışmalarla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
Amasya Genelgesinde yer alan “Vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir.” Maddesi ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
Misakımillî’nin önemi ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
Aşağıda verilenlerden hangisi TBMM’ye karşı çıkarılan ayaklanmaların sonuçlarından birisi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Doğu Cephesi’nin Sonuçlarından birisi değildir?
Aşağıda verilenlerden hangisi I. İnönü Savaşı’nın sonuçlarından birisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Batı Cephesinde meydana gelen gelişmelerden birisi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele’ye topyekün savaş özelliği kazandırmıştır?
Aşağıda verilenlerden hangisi Mudanya Ateşkes Antlaşması ile ilgili değildir?