8.Sınıf İnkılap Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları Test

31 Mart 2023 0 By testimiz.com

8.Sınıf İnkılap Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

Test Çöz

8.Sınıf İnkılap Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

TEBRİKLER.

8.Sınıf İnkılap Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Atatürk’ün en hassas olduğu ve taviz verilmesini asla istemediği ilkeleri hangileridir?
A
Devletçilik – Halkçılık
B
Milliyetçilik – Devletçilik
C
Halkçılık – Milliyetçilik
D
Laiklik – Cumhuriyetçilik
Soru 2
Ülkemizde din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, devlet yönetiminde ve siyasette din kurallarına yer verilmemesi Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?
A
Devletçilik
B
Milliyetçilik
C
Halkçılık
D
Laiklik
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğe aykırıdır?
A
Çağdaş uygarlık seviyesinin üstünü hedef alır.
B
Kalkınmada bilim ve aklı rehber alır.
C
Ülkenin bağımsızlığından taviz vermez.
D
Ekonomik kalkınmayı yabancı sermayeye dayandırır.
Soru 4
Atatürk döneminin en önemli hedeflerinden biri de yerli sanayi kuruluşlarına öncelik vermekti. Ancak bu sırada Türk halkı yeterince sermayeye sahip değildi. Bu durum aşağıdaki ilkelerden hangisini zorunlu hale getirmiştir?
A
Halkçılık
B
Milliyetçilik
C
Devletçilik
D
Laiklik
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğün niteliklerinden biri değildir?
A
Yayılmacı bir politika izlenmesini öngörür.
B
Akıl ve bilime dayanır.
C
Milli birlik ve beraberliğe önem verir.
D
Atatürk ilkeleri birbirinin devamı ve tamamlayıcısıdır.
Soru 6
Laikliğin kabul edilmesi yolunda atılan en önemli adım hangisidir?
A
Halifeliğin kaldırılması
B
Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
C
Tekke ve zaviyelerin kapatılması
D
Soyadı Kanunu’nun kabulü
Soru 7
Yeni Türk Devleti’nde ağa, paşa, bey, efendi gibi ayrıcalık ifade eden unvan ve lâkapları kaldırılarak yerine Soyadı Kanunu kabul edilmiştir. Bu durum Atatürk İlkelerinden hangisine paralel bir gelişmedir?
A
Milliyetçilik
B
Laiklik
C
Halkçılık
D
Devletçilik
Soru 8
Atatürk; “Ordumuz, Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir.” sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?
A
Ordumuzda modernizasyona gidilmesi gerektiğini
B
Türk Silahlı Kuvvetlerine verdiği önemi
C
Ordumuzun yeni ihtiyaçları olduğunu
D
Halkın zorunlu olarak askerlik yapması gerektiğini
Soru 9
Atatürk ilkelerinden “Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik” ilkelerinin doğal sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A
İnkılâpçılık
B
Devletçilik
C
Laiklik
D
Halkçılık
Soru 10
Atatürkçü Düşünce Sistemine durağan olmama özelliği kazandıran ilke hangisidir?
A
Devletçilik
B
Laiklik
C
İnkılâpçılık
D
Milliyetçilik
Soru 11

– Milli birlik ve beraberliğimizin temel taşıdır.

– Bu ilke Kurtuluş Savaşı’nın başarıya ulaşmasında başlıca rol oynamıştır.

Yukarıda sözü edilen Atatürk ilkelerinden hangisidir?
A
Laiklik
B
Halkçılık
C
Cumhuriyetçilik
D
Milliyetçilik
Soru 12
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Atatürk ilkelerinden “Halkçılıkla” daha çok ilgilidir?
A
Türk Dil Kurumu’nun kurulması
B
Türk Dil Kurumu’nun kurulması
C
Soyadı Kanunu’nun kabulü
D
Tekke ve Zaviyelerin kapatılması
Soru 13
Bir ülkenin idaresindeki çeşitli toplumsal gruplara kanun önünde kesin eşitlik tanıması, aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulandığı gösterir?
A
Halkçılık
B
İnkılâpçılık
C
Milliyetçilik
D
Laiklik
Soru 14
Atatürk’ün Halkçılık ilkesiyle ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
A
Milliyetçilikle bütünleşir.
B
Kanun önünde eşitliğin kabulü anlamındadır.
C
Cumhuriyetçilikle yakından ilgilidir.
D
Belli bir grubun hakimiyeti demektir.
Soru 15

– 1931 yılında Türk Tarihi Tetkik Cemiyetinin kurulması

– 1932’ de Türk Dil Kurumu’nun kurulması

Yukarıdaki olaylar aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisine paralel gelişmelerdir?
A
Halkçılık
B
Devletçilik
C
Milliyetçilik
D
Laiklik
Soru 16
Türkiye’de,

I. Ayrıcalık işareti olan unvanların yasaklanması

II. Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi

III. Miladi Takvimin kabulü

gelişmelerinden hangisi ya da hangilerinin “toplumsal kaynaşma ve sınıfsız bir ülke” oluşturmayı amaçladığı savunulabilir?
A
I ve III
B
II ve III
C
Yalnız III
D
Yalnız I
Soru 17
Doğrudan doğruya millet egemenliğine dayanan, yöneticileri halkın oyu ile belli bir süre için seçilen devlet şekline ne ad verilir?
A
Teokrasi
B
Cumhuriyet
C
Monarşi
D
Krallık
Soru 18
Atatürk ilkelerine canlılık ve süreklilik kazandıran ve Atatürk’ün çizdiği yolda durmadan ilerlememizi sağlayan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A
Laiklik
B
İnkılâpçılık
C
Milliyetçilik
D
Devletçilik
Soru 19
“Türk, milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare,………..idaresidir.” Atatürk’ün yukarıdaki veciz sözünde boşluk bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi geldiğinde ifade doğru olur?
A
Teokrasi
B
Monarşi
C
Cumhuriyet
D
Krallık
Soru 20
Ülkemizde herkesin kanunlar önünde eşit olması, hak ve özgürlüklerin açısından aynı haklara sahip bulunması Atatürk ilkelerinden hangisiyle daha çok ilgilidir?
A
Halkçılık
B
Laiklik
C
Milliyetçilik
D
Devletçilik
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön