8.Sınıf İnkılap Tarihi Demokratikleşme Çabaları Ünite Testi

7 Şubat 2021 0 Yazar: testimiz.com

8.Sınıf İnkılap Tarihi Demokratikleşme Çabaları Ünite Testi

8.Sınıf Demokratikleşme Çabaları

TEBRİKLER.

8.Sınıf Demokratikleşme Çabaları

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Atatürk’ün Halkçılık ilkesiyle ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
A
Kanun önünde eşitliğin kabulü anlamındadır.
B
Cumhuriyetçilikle yakından ilgilidir.
C
Belli bir grubun hakimiyeti demektir.
D
Milliyetçilikle bütünleşir.
Soru 2
Doğrudan doğruya millet egemenliğine dayanan, yöneticileri halkın oyu ile belli bir süre için seçilen devlet şekline ne ad verilir?
A
Monarşi
B
Teokrasi
C
Krallık
D
Cumhuriyet
Soru 3
Atatürk döneminin en önemli hedeflerinden biri de yerli sanayi kuruluşlarına öncelik vermekti. Ancak bu sırada Türk halkı yeterince sermayeye sahip değildi. Bu durum aşağıdaki ilkelerden hangisini zorunlu hale getirmiştir?
A
Milliyetçilik
B
Devletçilik
C
Laiklik
D
Halkçılık
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğün niteliklerinden biri değildir?
A
Atatürk ilkeleri birbirinin devamı ve tamamlayıcısıdır.
B
Akıl ve bilime dayanır.
C
Yayılmacı bir politika izlenmesini öngörür.
D
Milli birlik ve beraberliğe önem verir.
Soru 5
Ülkemizde herkesin kanunlar önünde eşit olması, hak ve özgürlüklerin açısından aynı haklara sahip bulunması Atatürk ilkelerinden hangisiyle daha çok ilgilidir?
A
Laiklik
B
Devletçilik
C
Milliyetçilik
D
Halkçılık
Soru 6
Ülkemizde din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, devlet yönetiminde ve siyasette din kurallarına yer verilmemesi Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?
A
Laiklik
B
Milliyetçilik
C
Devletçilik
D
Halkçılık
Soru 7
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Atatürk ilkelerinden “Halkçılıkla” daha çok ilgilidir?
A
Soyadı Kanunu’nun kabulü
B
Türk Dil Kurumu’nun kurulması
C
Tekke ve Zaviyelerin kapatılması
D
Türk Dil Kurumu’nun kurulması
Soru 8
Atatürk’ün en hassas olduğu ve taviz verilmesini asla istemediği ilkeleri hangileridir?
A
Devletçilik – Halkçılık
B
Laiklik – Cumhuriyetçilik
C
Halkçılık – Milliyetçilik
D
Milliyetçilik – Devletçilik
Soru 9
Bir ülkenin idaresindeki çeşitli toplumsal gruplara kanun önünde kesin eşitlik tanıması, aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulandığı gösterir?
A
Laiklik
B
Halkçılık
C
İnkılâpçılık
D
Milliyetçilik
Soru 10
Yeni Türk Devleti’nde ağa, paşa, bey, efendi gibi ayrıcalık ifade eden unvan ve lâkapları kaldırılarak yerine Soyadı Kanunu kabul edilmiştir. Bu durum Atatürk İlkelerinden hangisine paralel bir gelişmedir?
A
Milliyetçilik
B
Laiklik
C
Devletçilik
D
Halkçılık
Soru 11
Atatürkçü Düşünce Sistemine durağan olmama özelliği kazandıran ilke hangisidir?
A
Milliyetçilik
B
Laiklik
C
İnkılâpçılık
D
Devletçilik
Soru 12
Atatürk ilkelerine canlılık ve süreklilik kazandıran ve Atatürk’ün çizdiği yolda durmadan ilerlememizi sağlayan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A
Laiklik
B
Devletçilik
C
İnkılâpçılık
D
Milliyetçilik
Soru 13

– Milli birlik ve beraberliğimizin temel taşıdır.

– Bu ilke Kurtuluş Savaşı’nın başarıya ulaşmasında başlıca rol oynamıştır.

Yukarıda sözü edilen Atatürk ilkelerinden hangisidir?
A
Cumhuriyetçilik
B
Halkçılık
C
Laiklik
D
Milliyetçilik
Soru 14
Atatürk ilkelerinden “Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik” ilkelerinin doğal sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Halkçılık
B
Devletçilik
C
İnkılâpçılık
D
Laiklik
Soru 15
Laikliğin kabul edilmesi yolunda atılan en önemli adım hangisidir?
A
Tekke ve zaviyelerin kapatılması
B
Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
C
Soyadı Kanunu’nun kabulü
D
Halifeliğin kaldırılması
Soru 16
Atatürk; “Ordumuz, Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir.” sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?
A
Halkın zorunlu olarak askerlik yapması gerektiğini
B
Ordumuzda modernizasyona gidilmesi gerektiğini
C
Ordumuzun yeni ihtiyaçları olduğunu
D
Türk Silahlı Kuvvetlerine verdiği önemi
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğe aykırıdır?
A
Kalkınmada bilim ve aklı rehber alır.
B
Ülkenin bağımsızlığından taviz vermez.
C
Çağdaş uygarlık seviyesinin üstünü hedef alır.
D
Ekonomik kalkınmayı yabancı sermayeye dayandırır.
Soru 18
“Türk, milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare,………..idaresidir.” Atatürk’ün yukarıdaki veciz sözünde boşluk bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi geldiğinde ifade doğru olur?
A
Cumhuriyet
B
Monarşi
C
Krallık
D
Teokrasi
Soru 19
Türkiye’de,

I. Ayrıcalık işareti olan unvanların yasaklanması

II. Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi

III. Miladi Takvimin kabulü

gelişmelerinden hangisi ya da hangilerinin “toplumsal kaynaşma ve sınıfsız bir ülke” oluşturmayı amaçladığı savunulabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
II ve III
D
I ve III
Soru 20

– 1931 yılında Türk Tarihi Tetkik Cemiyetinin kurulması

– 1932’ de Türk Dil Kurumu’nun kurulması

Yukarıdaki olaylar aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisine paralel gelişmelerdir?
A
Milliyetçilik
B
Laiklik
C
Halkçılık
D
Devletçilik
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

 

Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğün niteliklerinden biri değildir?
Yeni Türk Devleti’nde ağa, paşa, bey, efendi gibi ayrıcalık ifade eden unvan ve lâkapları kaldırılarak yerine Soyadı Kanunu kabul edilmiştir. Bu durum Atatürk İlkelerinden hangisine paralel bir gelişmedir?
Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğe aykırıdır?
Bir ülkenin idaresindeki çeşitli toplumsal gruplara kanun önünde kesin eşitlik tanıması, aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulandığı gösterir?
Atatürk’ün Halkçılık ilkesiyle ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
Atatürkçü Düşünce Sistemine durağan olmama özelliği kazandıran ilke hangisidir?
Atatürk döneminin en önemli hedeflerinden biri de yerli sanayi kuruluşlarına öncelik vermekti. Ancak bu sırada Türk halkı yeterince sermayeye sahip değildi. Bu durum aşağıdaki ilkelerden hangisini zorunlu hale getirmiştir?
Atatürk ilkelerinden “Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik” ilkelerinin doğal sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
– 1931 yılında Türk Tarihi Tetkik Cemiyetinin kurulması 

– 1932’ de Türk Dil Kurumu’nun kurulması

Yukarıdaki olaylar aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisine paralel gelişmelerdir?

Atatürk’ün en hassas olduğu ve taviz verilmesini asla istemediği ilkeleri hangileridir?
Laikliğin kabul edilmesi yolunda atılan en önemli adım hangisidir?
Ülkemizde herkesin kanunlar önünde eşit olması, hak ve özgürlüklerin açısından aynı haklara sahip bulunması Atatürk ilkelerinden hangisiyle daha çok ilgilidir?
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Atatürk ilkelerinden “Halkçılıkla” daha çok ilgilidir?
Ülkemizde din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, devlet yönetiminde ve siyasette din kurallarına yer verilmemesi Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?
Atatürk ilkelerine canlılık ve süreklilik kazandıran ve Atatürk’ün çizdiği yolda durmadan ilerlememizi sağlayan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Türkiye’de, 

I. Ayrıcalık işareti olan unvanların yasaklanması

II. Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi

III. Miladi Takvimin kabulü

gelişmelerinden hangisi ya da hangilerinin “toplumsal kaynaşma ve sınıfsız bir ülke” oluşturmayı amaçladığı savunulabilir?

– Milli birlik ve beraberliğimizin temel taşıdır. 

– Bu ilke Kurtuluş Savaşı’nın başarıya ulaşmasında başlıca rol oynamıştır.

Yukarıda sözü edilen Atatürk ilkelerinden hangisidir?

“Türk, milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare,………..idaresidir.” Atatürk’ün yukarıdaki veciz sözünde boşluk bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi geldiğinde ifade doğru olur?
Doğrudan doğruya millet egemenliğine dayanan, yöneticileri halkın oyu ile belli bir süre için seçilen devlet şekline ne ad verilir?
Atatürk; “Ordumuz, Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir.” sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

 

 

       8.Sınıf İnkılap Tarihi Demokratikleşme Çabaları Testi Hakkında:

      Etkileşimli Demokratikleşme Çabaları Testinin Hazırlanışı:

      İnteraktif Demokratikleşme Çabaları konu testi özellikle sanal bir çalışmadır. Ancak Demokratikleşme Çabaları testi internet bağlantısı ile etkinleşir. Etkileşimli Demokratikleşme Çabaları testi yalnız MEB kazanımları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Çevrimiçi Demokratikleşme Çabaları testi hazırlanırken genellikle ders kitapları esas alınmıştır. Aynı zamanda Demokratikleşme Çabaları testi hazırlanırken sınıf içi uygulamalar da örnek alınmıştır. Çünkü Demokratikleşme Çabaları testi bireysel başarıyı artırmayı hedeflemektedir. Kısacası Demokratikleşme Çabaları kazanım testi öğrenme hedeflidir. Bunun yanında Demokratikleşme Çabaları testi konusunda uzman öğretmenlerin katkı ve görüşleri alınmıştır. İnteraktif Demokratikleşme Çabaları testi için öğrenci ya da öğretmen görüşü önemlidir. Son olarak Demokratikleşme Çabaları testi sizin görüşleriniz doğrultusunda geliştirilecektir.

testimiz.com

      Online Demokratikleşme Çabaları Test Çalışmasının Yapısı:

      Testleriimiz programlar doğrultusunda sürekli yenilenmekte ya da güncellenmektedir. İnteraktif Demokratikleşme Çabaları test soruları genellikle çoktan seçmelidir. Demokratikleşme Çabaları konu testi hazırlanırken 1.2. ve 3.Sınıflar için genellikle 3 seçenek tercih edilmiştir. Çünkü Demokratikleşme Çabaları testinin zorluk seviyesini seçenek sayısı belirler. Etkileşimli Demokratikleşme Çabaları testi için 4.sınıf ya da ikinci kademede 4 seçenek tercih edilmiştir. Demokratikleşme Çabaları testinde her sorunun özellikle bir cevap hakkı vardır. Aynı zamanda istediğiniz zaman cevap tercihinizi değiştirebilirsiniz. Demokratikleşme Çabaları konu testi özellikle dinamik bir yapıya sahiptir. Yani Demokratikleşme Çabaları testini tekrar tekrar çözebilirsiniz. Çünkü Demokratikleşme Çabaları testini yenilediğinizde soru ve seçeneklerin yerleri değişmektedir. Böylelikle her tekrarda Demokratikleşme Çabaları konusunda farklı bir test çözmüş gibi olacaksınız. Ancak bağlantı verilen testlerde bu özellik yoktur.

      İnteraktif Demokratikleşme Çabaları Test Çalışmasının Genel Özellikleri:

      Çevrimiçi Demokratikleşme Çabaları testi özellikle bireysel başarıyı artırmak için hazırlanmıştır. Etkileşimli Demokratikleşme Çabaları testi genellikle çevrim içidir. Ancak sanal ortamda etkileşimli olarak çözülmektedir. Çünkü Demokratikleşme Çabaları çalışma testi interaktif bir çalışmadır. Ancak Demokratikleşme Çabaları konu testini yazdırmak isterseniz dokümanlar bölümünden indirebilirsiniz. Testimiz indir bölümünde PDF olarak açılacaktır. İnteraktif Demokratikleşme Çabaları testi özellikle ekonomik ve çevrecidir. Çünkü Demokratikleşme Çabaları kazanım testini çevrimiçi çözerken kâğıt israfı olmaz. Ancak indirilen dokümanlarda da içerik sıkıştırılarak kâğıt israfı önlemiştir. Böylelikle Demokratikleşme Çabaları testi atık oluşturmaz.

.

      Demokratikleşme Çabaları Testi Telif Hakkı:

      İlk olarak Demokratikleşme Çabaları testi genel eğitim amacı ile hazırlanmıştır. İnteraktif Demokratikleşme Çabaları testi genellikle özgün bir çalışmadır. Özellikle intihal denetimi yapılarak oluşturulmuştur. Telif hakkı ile ilgili bilgilendirmek kanuni gerekliliktir. Demokratikleşme Çabaları testini internetten ücretsiz çözebilirsiniz. Ayrıca sitemizi uygulama olarak mobil cihazınıza ekleyebilirsiniz. Özellikle Demokratikleşme Çabaları konu testi telif hakkı aksi ispatlanmadıkça testimiz.com sitesine aittir. Ancak testimiz.com Demokratikleşme Çabaları kazanım testi telif hakkını saklı tutar. Sonuç olarak Demokratikleşme Çabaları testinin kullanımı izne tabidir.