8.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Değerlendirme Çalışma Testi

31 Ekim 2020 0 By testimiz.com

8.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Değerlendirme

Soru 1
24 ve A sayılarının en büyük ortak böleni 12 olduğuna göre en küçük üç basamaklı A sayısı kaçtır?

Soru 2
A ve 42 aralarında asal sayılar olduğuna göre A sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 3
54 kg şeker ve 96 kg nohut birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit büyüklükte torbalara doldurulacaktır. Bu iş için en az kaç torba gerekir?

Soru 4
Aralarında asal iki sayıdan biri 33 ise diğeri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Soru 5
Uzunlukları 120 cm ve 165 cm olan iki tahta parçası bir kesme makinesi ile santimetre cinsinden tam sayı olan eşit uzunlukta parçalara ayrılacaktır. Bu makine ile bir kesme işlemi 15 saniye sürdüğüne göre işin tamamı en az ne kadar zaman alacaktır?

Soru 6
0,000138 = 13,8 · 10a olduğuna göre a kaçtır?

Soru 7
Bir kutudaki bilyeler dörderli ve altışarlı sayıldığında her seferinde 3 bilye artıyor. Bu kutudaki bilye sayısının 400’den fazla olduğu bilindiğine göre bilye sayısı en az kaçtır?

Soru 8
Aşağıda verilen sayı çiftlerinden hangisi aralarında asal değildir?

Soru 9
48 ile 72 sayılarının en büyük ortak böleni kaçtır?

Soru 10
Otomatik iki zilden birincisi 36 dakika, ikincisi 45 dakika aralıkla çalmaktadır. İki zil saat 07.30’da birlikte çaldıktan sonra ilk kez saat kaçta yeniden birlikte çalar?

Soru 11
18 sayısını bölen pozitif tam sayıların toplamı kaçtır?

Soru 12
Aşağıdaki sayılardan hangisinin asal çarpan sayısı diğerlerinden fazladır?

Soru 13
126 ile A sayıları aralarında asal olduğuna göre A aşağıdakilerden hangisine kalansız bölünüyor olabilir?

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi 910 sayısının çarpanlarından biri değildir?

Soru 15
Ortak katlarınn en küçüğü 120 olan iki doğal sayının toplamı en az kaçtır?

Soru 16
Kenar uzunlukları 540 cm ve 780 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir salonun tabanı birbirine eş ve kenar uzunluğu santimetre cinsinden tam sayı olan kare şeklindeki mermerlerle hiç boşluk kalmayacak şekilde kaplanacaktır. Bu iş için en az kaç mermer gereklidir?

Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 18
Aslı Hemşire 9 günde bir, Elif Hemşire ise 12 günde bir nöbet tutmaktadır. İkisi birlikte nöbet tuttuktan en az kaç gün sonra tekrar birlikte nöbet tutarlar?

Soru 19
Aşağıdakilerden hangisinde verilen iki sayı aralarında asaldır?

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi 96 sayısının çarpanlarından biri değildir?