8.Sınıf Matematik 1.Dönem 2.Yazılı Değerlendirme Testimiz

29 Aralık 20210Yazar:testimiz.com

8.Sınıf Matematik 1.Dönem 2.Yazılı

8.Sınıf Matematik 1.Dönem 2.Yazılı

TEBRİKLER.

8.Sınıf Matematik 1.Dönem 2.Yazılı

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Bir buketteki 20 çiçekten 5 tanesi kırmızı diğerleri sarı veya beyaz renklidir.”

Buketten rastgele seçilen bir çiçeğin kırmızı olma olasılığı sarı olma olasılığına eşit olduğuna göre bukette kaç tane beyaz renkli çiçek vardır? 
A
10
B
20
C
5
D
15
Soru 2
işleminin sonucu hangisidir? 
A
12
B
14
C
13
D
15
Soru 3
Ondalık gösterimi 5 · 101 + 8 · 100 + 3 · 101 + 6 · 102 + 7 · 103 şeklinde olan sayı hangisidir?   
A
580,367
B
58,367
C
5,8367
D
583,67
Soru 4
357 400 000 000 sayısı aşağıdaki verilenlerden hangisi ile gösterilemez?

A) 357,4 · 1010

B) 35,74 · 1010

C) 3574 · 108

D) 3,574 · 1011

   
A
B
B
A
C
C
D
D
Soru 5
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) 0,15 = 0 · 100 + 1 · 101 + 5 · 102

B) 2,204 = 2 · 100 + 2 · 101 + 0 · 102 + 4 · 103

C) 4,682=4 · 101 + 6 · 100 + 8 · 101 + 2 · 102

D) 1,003=1 · 100 + 0 · 101 + 0 · 102 + 3 · 103

     
A
C
B
D
C
A
D
B
Soru 6
30 kişilik bir sınıfta 15 erkek, 15 kız öğrenci vardır. Öğrencilerden 4 tanesi gözlüklüdür. Buna göre sınıf listesinden rastgele seçilen bir öğrencinin gözlüklü olmaması ihtimali hangisidir?  
A
15
B
4
C
26
D
30
Soru 7
işleminin sonucu hangisine eşittir?   
A
15
B
12
C
16
D
14
Soru 8

5 · 101 + 7 · 101 + 2 · 102 + 4 · 103

Yukarıda çözümlenmiş olarak verilen sayının ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? 
A
5,7024
B
50,724
C
50,704
D
5,724
Soru 9
işleminin sonucu hangisine eşittir? 
A
0
B
5
C
1
D
2
Soru 10
34 · 106 = …….· 104 eşitliğinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?     
A
34000
B
34
C
340
D
3400
Soru 11
işleminin sonucu hangisine eşittir?
A
100
B
120
C
80
D
140
Soru 12
Aşağıdaki olaylardan hangisi imkânsız olaya örnek olarak verilebilir?   
A
Rakamlar arasından rastgele seçilen bir rakamın iki basamaklı olması.
B
Akdeniz Bölgesi’nin illerinin yazılı olduğu kartlardan rastgele seçilen bir kartın üzerinde yazan ilin A harf ile başlaması.
C
Rastgele seçilen bir ortaokul öğrencisinin 15 yaşından küçük olması .
D
Haftanın günlerinin yazılı olduğu kartlardan rastgele seçilen bir kartın üzerinde yazan günün 4 harfli olması.
Soru 13
işleminin sonucu hangisine eşittir?   
A
6
B
4
C
5
D
7
Soru 14
ise a kaçtır?   
A
8
B
7
C
5
D
6
Soru 15
0,128 · 105 = …… · 106 eşitliğinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?     
A
0,0128
B
0,128
C
0,1280
D
0,00128
Soru 16

I. (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 özdeşliğine iki terimin toplamının karesi özdeşliği denir.

II. (a – b)2 = a2 – 2ab + b2 özdeşliğine iki terimin farkının karesi özdeşliği denir.

III. a2 – b2 = (a – b) · (a + b) özdeşliğine iki kare farkı özdeşliği denir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve III
Soru 17
Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

A) 5,9 107<  1,28 • 1010 <  9 • 108  < 5,247 • 1015

B) 1,28 1010< 5,9 • 107 <  9 • 108  <  5,247 • 1015

C) 5,9 107<  9 • 108< 5,247 • 1015  <  1,28 • 1010

D) 5,9 • 107 <  9 • 108  <  1,28 • 1010 < 5,247 • 1015

A
C
B
D
C
A
D
B
Soru 18
0,00000127 sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1,27 · 105

B) 1,27 · 106

C) 1,27 · 108

D) 1,27 · 109

  
A
B
B
A
C
D
D
C
Soru 19
0,8 · 103 = · 104 eşitliğinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?   
A
0,8
B
0,80
C
0,008
D
0,08
Soru 20
işleminin sonucu hangisine eşittir?  
A
18
B
22
C
24
D
20
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

0,00000127 sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1,27 • 10–5
B) 1,27 • 10–6
C) 1,27 • 10–8
D) 1,27 • 10–9

Ondalık gösterimi 5 • 101 + 8 • 100 + 3 • 10–1 + 6 • 10–2 + 7 • 10–3 şeklinde olan sayı hangisidir?
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) 0,15 = 0 • 100 + 1 • 10–1 + 5 • 10–2
B) 2,204 = 2 • 100 + 2 • 10–1 + 0 • 10–2 + 4 • 10–3
C) 4,682=4 • 101 + 6 • 100 + 8 • 10–1 + 2 • 10–2
D) 1,003=1 • 100 + 0 • 10–1 + 0 • 10–2 + 3 • 10–3

0,8 • 103 = … • 104 eşitliğinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
0,128 • 105 = …… • 106 eşitliğinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
34 • 106 = …….• 104 eşitliğinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
A) 5,9 107<  1,28 • 1010 <  9 • 108  < 5,247 • 1015
B) 1,28 1010< 5,9 • 107 <  9 • 108  <  5,247 • 1015
C) 5,9 107<  9 • 108< 5,247 • 1015  <  1,28 • 1010
D) 5,9 • 107 <  9 • 108  <  1,28 • 1010 < 5,247 • 1015
5 • 101 + 7 • 10–1 + 2 • 10–2 + 4 • 10–3
Yukarıda çözümlenmiş olarak verilen sayının ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
357 400 000 000 sayısı aşağıdaki verilenlerden hangisi ile gösterilemez?
A) 357,4 • 1010
B) 35,74 • 1010
C) 3574 • 108
D) 3,574 • 1011

işleminin sonucu hangisine eşittir?
işleminin sonucu hangisine eşittir?
işleminin sonucu hangisine eşittir?
işleminin sonucu hangisine eşittir?
işleminin sonucu hangisidir?
işleminin sonucu hangisine eşittir?
ise a kaçtır?
Aşağıdaki olaylardan hangisi imkânsız olaya örnek olarak verilebilir?
“Bir buketteki 20 çiçekten 5 tanesi kırmızı diğerleri sarı veya beyaz renklidir.”
Buketten rastgele seçilen bir çiçeğin kırmızı olma olasılığı sarı olma olasılığına eşit olduğuna göre bukette kaç tane beyaz renkli çiçek vardır?
30 kişilik bir sınıfta 15 erkek, 15 kız öğrenci vardır. Öğrencilerden 4 tanesi gözlüklüdür. Buna göre sınıf listesinden rastgele seçilen bir öğrencinin gözlüklü olmaması ihtimali hangisidir?
I. (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 özdeşliğine iki terimin toplamının karesi özdeşliği denir.
II. (a – b)2 = a2 – 2ab + b2 özdeşliğine iki terimin farkının karesi özdeşliği denir.
III. a2 – b2 = (a – b) • (a + b) özdeşliğine iki kare farkı özdeşliği denir.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?