8.Sınıf Matematik 2.Dönem 1.Değerlendirme Testi

29 Mart 2022 0 By testimiz.com

8.Sınıf Matematik 2.Dönem 1.Değerlendirme

8.Sınıf Matematik 2.Dönem 1.Değerlendirme

TEBRİKLER.

8.Sınıf Matematik 2.Dönem 1.Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kevser, arkadaşlarına sekizer ceviz verirse 5 cevizi kalıyor, onar ceviz verirse bir kişi 7 tane cevizi eksik alıyor. Buna göre, Kevser’in kaç cevizi vardır?    
A
47
B
53
C
42
D
37
Soru 2
ise x’in değeri kaç olur?  
A
15
B
9
C
18
D
12
Soru 3
Bir kümesteki tavuk sayısı 3x - 4, horoz sayısı x + 1’dir. Bu kümesteki tavuk sayısı horoz sayısından fazla olduğuna göre bu kümeste en az kaç tavuk vardır?    
A
6
B
5
C
7
D
8
Soru 4
Arda bir yolun önce 2 /7 ’sini, sonra kalan yolun 1/5’ini gidiyor. Geriye 320 m yolu kaldığına göre yolun tamamı kaç metredir?    
A
360
B
420
C
560
D
240
Soru 5
 Yanda verilen koordinat sisteminde verilen T noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?    
A
(-1, 3)
B
(-1, -3)
C
(1, 3)
D
(1, -3)
Soru 6
Aşağıda verilen denklemlerden hangisinin çözümü yoktur?    
A
3x + 6 = 3(2 + x)
B
2x - 7 = 4 + 2x
C
x – 3 = 2(x-3/2)-x
D
2 · (x - 3) = 2x - 6
Soru 7
  ise x’in değeri kaç olur?    
A
67
B
54
C
74
D
48
Soru 8
ise x’in değeri kaç olur?    
A
17
B
13
C
25
D
23
Soru 9
Aşağıdaki noktalardan hangisi 2x - y = 5 doğrusunun üzerindedir?      
A
(3, 1)
B
(-2, 1)
C
(-2, 3)
D
(3, -2)
Soru 10
Yüzme kursunda 200 ve Futbol kursunda 500 öğrenci vardır. Yüzme kursuna her yıl 30 öğrenci kayıt yaptırırken, Futbol kursundan her yıl 20 öğrenci kaydını sildiriyor. Buna göre, kaç yıl sonra Yüzme ve Futbol kurslarının öğrenci sayıları eşit olur?        
A
6
B
8
C
7
D
5
Soru 11
A (3, 7) noktasının koordinat sisteminde x eksenine uzaklığı ile y eksenine uzaklığının toplamı kaç birimdir?
A
11 br
B
10 br
C
4 br
D
14 br
Soru 12
Bir mağazada bir eldivenin fiyat 30 liradır. Buna göre satılan eldiven sayısı (x) ile kazanılan para (y) arasındaki doğrusal ilişkinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A
x + y = 30
B
y + 30x = 0
C
x - y = 30
D
y = 30x
Soru 13
Yandaki koordinat sisteminde verilen K,L,M,N noktalarından hangisi aşağıda yanlış verilmiştir?    
A
M(-2, 3)
B
L(4, - 1)
C
K(2, 2)
D
N(-3, 0)
Soru 14
Yandaki tabloda verilen x ile y arasındaki ilişkiyi veren doğrusal denklem aşağıdakilerden hangisidir?    
A
y = 3x+1
B
y = 2x+1
C
y = 2x-1
D
y = 3x -1
Soru 15
  • I. 2x + 5 = 3 denklemi 1. dereceden bir denklemdir.
  • 3x - 11 = 3x + 9 denklemi bilinmeyenin her değeri için doğrudur.
  • III. 8x + 12 = 4 · (2x + 3) denklemi bilinmeyenin her değeri için doğrudur.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?  
A
I - III
B
Yalnız III
C
I - II
D
II - III
Soru 16
3 · (2 - x) - 2 · (x + 5) < 3 · (x + 4) eşitsizliğinin çözü mü aşağıdakilerden hangisidir?    
A
x > 2
B
x > -2
C
x < -2
D
x < 2
Soru 17
Y (12 4a, 3) noktası koordinat sisteminde y ekseni üzerinde olduğuna göre a kaçtır?  
A
4
B
6
C
3
D
5
Soru 18
Aşağıdaki doğrusal denklemlerden hangisinin grafiği orijinden geçmez?      
A
y - 2 = x
B
2x - 2 = -2
C
3x + y = 0
D
x = -2y
Soru 19
  denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir?    
A
– 10
B
- 12
C
- 11
D
- 13
Soru 20

 ise x’in değeri hangisidir?

   
A
11
B
9
C
12
D
15
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön