8.Sınıf Matematik 2.Dönem 1.Değerlendirme Testi

29 Mart 2022 0 Yazar: testimiz.com

8.Sınıf Matematik 2.Dönem 1.Değerlendirme

8.Sınıf Matematik 2.Dönem 1.Değerlendirme

TEBRİKLER.

8.Sınıf Matematik 2.Dönem 1.Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Yandaki tabloda verilen x ile y arasındaki ilişkiyi veren doğrusal denklem aşağıdakilerden hangisidir?    
A
y = 3x -1
B
y = 2x-1
C
y = 3x+1
D
y = 2x+1
Soru 2

 ise x’in değeri hangisidir?

   
A
11
B
15
C
12
D
9
Soru 3
Yüzme kursunda 200 ve Futbol kursunda 500 öğrenci vardır. Yüzme kursuna her yıl 30 öğrenci kayıt yaptırırken, Futbol kursundan her yıl 20 öğrenci kaydını sildiriyor. Buna göre, kaç yıl sonra Yüzme ve Futbol kurslarının öğrenci sayıları eşit olur?        
A
7
B
6
C
5
D
8
Soru 4
Arda bir yolun önce 2 /7 ’sini, sonra kalan yolun 1/5’ini gidiyor. Geriye 320 m yolu kaldığına göre yolun tamamı kaç metredir?    
A
240
B
360
C
560
D
420
Soru 5
Aşağıda verilen denklemlerden hangisinin çözümü yoktur?    
A
3x + 6 = 3(2 + x)
B
2x - 7 = 4 + 2x
C
x – 3 = 2(x-3/2)-x
D
2 · (x - 3) = 2x - 6
Soru 6
  • I. 2x + 5 = 3 denklemi 1. dereceden bir denklemdir.
  • 3x - 11 = 3x + 9 denklemi bilinmeyenin her değeri için doğrudur.
  • III. 8x + 12 = 4 · (2x + 3) denklemi bilinmeyenin her değeri için doğrudur.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?  
A
I - III
B
II - III
C
Yalnız III
D
I - II
Soru 7
ise x’in değeri kaç olur?  
A
12
B
9
C
15
D
18
Soru 8
 Yanda verilen koordinat sisteminde verilen T noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?    
A
(1, -3)
B
(-1, -3)
C
(1, 3)
D
(-1, 3)
Soru 9
Aşağıdaki noktalardan hangisi 2x - y = 5 doğrusunun üzerindedir?      
A
(3, 1)
B
(3, -2)
C
(-2, 1)
D
(-2, 3)
Soru 10
Bir kümesteki tavuk sayısı 3x - 4, horoz sayısı x + 1’dir. Bu kümesteki tavuk sayısı horoz sayısından fazla olduğuna göre bu kümeste en az kaç tavuk vardır?    
A
5
B
6
C
7
D
8
Soru 11
Aşağıdaki doğrusal denklemlerden hangisinin grafiği orijinden geçmez?      
A
2x - 2 = -2
B
3x + y = 0
C
y - 2 = x
D
x = -2y
Soru 12
  denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir?    
A
– 10
B
- 11
C
- 12
D
- 13
Soru 13
Kevser, arkadaşlarına sekizer ceviz verirse 5 cevizi kalıyor, onar ceviz verirse bir kişi 7 tane cevizi eksik alıyor. Buna göre, Kevser’in kaç cevizi vardır?    
A
37
B
42
C
47
D
53
Soru 14
Y (12 4a, 3) noktası koordinat sisteminde y ekseni üzerinde olduğuna göre a kaçtır?  
A
4
B
5
C
6
D
3
Soru 15
A (3, 7) noktasının koordinat sisteminde x eksenine uzaklığı ile y eksenine uzaklığının toplamı kaç birimdir?
A
14 br
B
10 br
C
4 br
D
11 br
Soru 16
ise x’in değeri kaç olur?    
A
25
B
23
C
13
D
17
Soru 17
Yandaki koordinat sisteminde verilen K,L,M,N noktalarından hangisi aşağıda yanlış verilmiştir?    
A
L(4, - 1)
B
M(-2, 3)
C
N(-3, 0)
D
K(2, 2)
Soru 18
Bir mağazada bir eldivenin fiyat 30 liradır. Buna göre satılan eldiven sayısı (x) ile kazanılan para (y) arasındaki doğrusal ilişkinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A
x - y = 30
B
y = 30x
C
y + 30x = 0
D
x + y = 30
Soru 19
3 · (2 - x) - 2 · (x + 5) < 3 · (x + 4) eşitsizliğinin çözü mü aşağıdakilerden hangisidir?    
A
x < 2
B
x > 2
C
x > -2
D
x < -2
Soru 20
  ise x’in değeri kaç olur?    
A
67
B
48
C
54
D
74
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön