8.Sınıf Matematik 3.Ünite Değerlendirme Testi

14 Kasım 2020 0 By testimiz.com

 

8.Sınıf Matematik 3.Ünite Değerlendirme

TEBRİKLER.

8.Sınıf Matematik 3.Ünite Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bir zar atıldığında kaç farklı çıktı elde edilir?    
A
12
B
8
C
6
D
2
Soru 2
(a + 1)2 22 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?    
A
(a + 1 – 2)
B
(a + 1)(a + 4)
C
(a – 1)(a + 4)
D
(a – 1)(a + 3)
Soru 3
Bir zarın atılması işleminde kaç tane çıktı elde edilebilir?    
A
12
B
36
C
18
D
6
Soru 4
x2 + 8x + 16 ifadesinin çarpanlarına ayrılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?    
A
(4 – x) · (x – 4)
B
(x + 4) · (x + 4)
C
(x – 4) · (x + 4)
D
(x – 4) · (x – 4)
Soru 5
36x 27 ifadesinin çarpanlarına ayrılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?  
A
9(4x – 3)
B
3x(12x – 9)
C
3 · (12x + 9)
D
9x(4x – 3)
Soru 6
Bir torbada aynı büyüklükte 2 kırmızı, 3 sarı top vardır. Torbadan çekilen bir topun kırmızı yada sarı olma olayının çıktıları kaç tanedir?      
A
6
B
3
C
5
D
2
Soru 7
Aşağıdaki olaylardan hangilerinin olasılıkları birbirine eşittir?

I. Bir madenî paranın atılmasında paranın tura gelmesi.

II. Bir zarın atılmasında zarın çift sayı gelmesi.

III. Aynı büyüklükte 3 mavi 2 siyah top bulunan torbadan rastgele seçilen topun siyah olması.

     
A
I ve III
B
I ve II
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 8
Bir zarın atılması işleminde üst yüze gelen sayının 3’ten küçük olma olasılığı kaçtır?      
A
3/5
B
1
C
1/3
D
1/2
Soru 9
x2 + ax + 169 ifadesinin iki terimin toplamının karesi olması için a doğal sayısı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A
36
B
16
C
10
D
26
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi (a2 25) · (6x + 18) ifadesinin çarpanlarından biri değildir?      
A
2x + 1
B
x + 3
C
(a + 5)
D
(a – 5)
Soru 11
4(x2 + 1) 6x = 4x2 + £ eşitliğinin bir özdeşlik olması için kutucuğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?    
A
6x + 1
B
–6x + 4
C
6x
D
–6x – 1
Soru 12
Bir madenî paranın atılması işleminde paranın yazı gelmesi olayının olasılığı kaçtır?      
A
3/4
B
1
C
1/2
D
2/3
Soru 13
16 4x2 ifadesinin çarpanlarına ayrılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?    
A
(4 – 2x) · (4 + 2x)
B
(9 – 2x) · (9 + 2x)
C
(2x – 6) · (2x + 6)
D
(x – 6) · (x + 6)
Soru 14
MARMARA kelimesini oluşturan harfler aynı büyüklükte kâğıtlara yazıldıktan sonra bir tor baya atılıyor. Torbadan çekilen harfin A olması olayının çıktıları kaç tanedir?      
A
3
B
1
C
2
D
4
Soru 15
Bir torbada 5 kırmızı, 3 mavi, 2 siyah top vardır. Torbadan rastgele çekilen topun siyah olmama olasılığı kaçtır?    
A
%50
B
%90
C
%60
D
%80
Soru 16
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?    
A
Olasılığı 0 olan olaylara kesin olay denir.
B
Olasılığı 1 olan olaya kesin olay denir.
C
Bir olayın olma olasılığı 0 ile 1 arasındadır.
D
Eş olasılıklı bir olayda n tane çıktı var ise bir çıktının olasılığı 1/n’dir.
Soru 17
992 972 = 4 · a olduğuna göre a sayısı kaçtır?    
A
95
B
97
C
96
D
98
Soru 18
Faul atışı yapan iki basketbolcudan birincinin sayı yapma olasılığı %60, ikincinin sayı yapmama olasılığı %30’dur. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

I. İkisinin de sayı yapma olasılığı eşittir.

II. Birincinin sayı yapma olasılığı daha azdır.

III. İkincinin sayı yapma olasılığı daha fazladır.

   
A
II ve III
B
I ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız II
Soru 19
Bir hesap makinesinde 0’dan 9’a kadar olan rakam tuşlarına bir defa rastgele basılıyor. Hesap makinesinin ekranında yazılan sayının tek sayı olma olayının çıktıları kaç tanedir?      
A
4
B
3
C
6
D
5
Soru 20
Aşağıdaki eşitliklerden hangisi a değişkenine verilen her gerçek sayı için doğrudur?
  1.  a2 + a = 2a2
  2.  a2 + a2 = a4
  3.  3(a + 1) – a = 2a + 1
  4.  (a – 1) · (a – 1) = a2 – 2a + 1
   
A
4
B
3
C
1
D
2
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Bir zarın atılması işleminde kaç tane çıktı elde edilebilir?
MARMARA kelimesini oluşturan harfler aynı büyüklükte kâğıtlara yazıldıktan sonra bir tor baya atılıyor. Torbadan çekilen harfin A olması olayının çıktıları kaç tanedir?
Bir torbada aynı büyüklükte 2 kırmızı, 3 sarı top vardır. Torbadan çekilen bir topun kırmızı yada sarı olma olayının çıktıları kaç tanedir?
Bir hesap makinesinde 0’dan 9’a kadar olan rakam tuşlarına bir defa rastgele basılıyor. Hesap makinesinin ekranında yazılan sayının tek sayı olma olayının çıktıları kaç tanedir?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Faul atışı yapan iki basketbolcudan birincinin sayı yapma olasılığı %60, ikincinin sayı yapmama olasılığı %30’dur. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

I. İkisinin de sayı yapma olasılığı eşittir.

II. Birincinin sayı yapma olasılığı daha azdır.

III. İkincinin sayı yapma olasılığı daha fazladır.

Aşağıdaki olaylardan hangilerinin olasılıkları birbirine eşittir?

I. Bir madenî paranın atılmasında paranın tura gelmesi.

II. Bir zarın atılmasında zarın çift sayı gelmesi.

III. Aynı büyüklükte 3 mavi 2 siyah top bulunan torbadan rastgele seçilen topun siyah olması.

Aşağıdaki eşitliklerden hangisi a değişkenine verilen her gerçek sayı için doğrudur?

1.         a2 + a = 2a2

2.         a2 + a2 = a4

3.         3(a + 1) – a = 2a + 1

4.         (a – 1) · (a – 1) = a2 – 2a + 1

992 – 97= 4 · a olduğuna göre a sayısı kaçtır?
(a + 1)2 – 22 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
36x – 27 ifadesinin çarpanlarına ayrılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Bir zar atıldığında kaç farklı çıktı elde edilir?
Bir torbada 5 kırmızı, 3 mavi, 2 siyah top vardır. Torbadan rastgele çekilen topun siyah olmama olasılığı kaçtır?
Bir zarın atılması işleminde üst yüze gelen sayının 3’ten küçük olma olasılığı kaçtır?
Bir madenî paranın atılması işleminde paranın yazı gelmesi olayının olasılığı kaçtır?
4(x2 + 1) – 6x = 4x2 + £ eşitliğinin bir özdeşlik olması için kutucuğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
16 – 4x2 ifadesinin çarpanlarına ayrılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi (a2 – 25) · (6x + 18) ifadesinin çarpanlarından biri değildir? 
x2 + 8x + 16 ifadesinin çarpanlarına ayrılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?
x+ ax + 169 ifadesinin iki terimin toplamının karesi olması için a doğal sayısı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?