8.Sınıf Fen Bilimleri Mevsimler ve İklim Ünite Değerlendirme Testi

29 Eylül 2021 11 By testimiz.com

8.Sınıf Fen Bilimleri Mevsimler ve İklim

8.Sınıf Mevsimler ve İklim

TEBRİKLER.

8.Sınıf Mevsimler ve İklim

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Dünya’nın dönme ekseni ile Güneş etrafındaki dolanma düzlemi arasındaki açının değişmesi sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşur?
A
Mevsimler
B
Gece-Gündüz
C
İklim
D
Isı enerjisi
Soru 2

- Kuzey Yarım Küre İlkbahar başlangıcıdır,

- Kuzey Kutup Noktası’ nda Güneş doğar ve 6 ay sürecek gündüz başlar.

- Bu tarihten sonra gündüzler gecelerden uzun olmaya başlar

- Bu tarihten sonra, Güneş’e doğru dönmeye başlar.

- Bu tarihten sonra, güneş ışınlarının düşme açısı Güney Yarım Küre’den daha fazladır.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?
A
23 Eylül
B
21 Haziran
C
21 Mart
D
21 Aralık
Soru 3
21 Aralık tarihi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Güneş ışınları öğle vakti, Ekvator'un 23 derece 27 dakika güneyindeki Oğlak dönencesine dik açıyla düşer.
B
21 Aralık günü Dünya'nın Kuzey Yarım Küresi Güneş'e dönüktür.
C
Bu tarih Güney Yarım Küre için yaz mevsiminin başlangıcı yani yaz gün dönümü (solstis)dür.
D
Kuzey Yarım Küre'de ise kış mevsiminin başlangıcı yani kış gün dönümü (solstis)dür.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi iklim bilimidir?
A
arkeoloji
B
klimatoloji
C
biyoloji
D
sismoloji
Soru 5

- Güney Yarım Küre İlkbahar başlangıcıdır,

- Güney Kutup Noktası’ nda Güneş doğar ve 6 ay sürecek gündüz başlar.

- Bu tarihten sonra, Güneş’e doğru dönmeye başlar.

- Bu tarihten sonra gündüzler gecelerden uzun olmaya başlar.

- Bu tarihten sonra, güneş ışınlarının düşme açısı Güney Yarım Küre’den daha fazladır.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?
A
21 Mart
B
21 Haziran
C
21 Aralık
D
23 Eylül
Soru 6

- Kuzey Yarım Kürede Yaz başlangıcıdır.

- En uzun gündüz yaşanır.

- Kuzey Kutup Dairesi’nde 24 saat gündüz yaşanır.

- Kuzey Kutup Çemberi tamamen aydınlıktır.

- Güneş ışınları en büyük açıyla düşer.

- Öğle vakti, yıl içinde en kısa gölge oluşur.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?
A
21 Mart
B
23 Eylül
C
21 Haziran
D
21 Aralık
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi iklimi etkileyen faktörlerden birisi değildir?
A
Bir bölgedeki dağlar ve diğer fiziki faktörler
B
Bir bölgenin enlemi
C
Bir bölgenin denize yakınlığı
D
Atmosferin yapısı
Soru 8

- Kuzey Yarım Küre Sonbahar başlangıcıdır.

- Kuzey Kutup Noktası’nda Güneş batar ve 6 ay sürecek gece başlar.

- Bu tarihten sonra, geceler gündüzlerden uzun olmaya başlar.

- Bu tarihte, Güneş’e dönük olma özelliğini kaybeder.

- Bu tarihten sonra, güneş ışınlarının düşme açısı Kuzey Yarım Küre’den daha azdır.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?
A
21 Mart
B
21 Haziran
C
21 Aralık
D
23 Eylül
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde görülen iklim tiplerinden birisi değildir?
A
Akdeniz iklimi
B
Ilıman iklim
C
Sıcak iklim
D
Karasal iklim
Soru 10
21 Mart tarihi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
21 Mart Kuzey Yarım Küre için sonbahar mevsiminin başlangıcı (ekinoks), Güney Yarım Küre'de ise ilkbahar mevsiminin başlangıcı (ekinoks)dır.
B
Aydınlanma çemberi kutup noktalarından geçtiğinden, Dünya'nın her yerinde gece ve gündüz eşitliği yaşanır. Bu duruma bağlı olarak, aynı meridyen üzerindeki bütün noktalarda, Güneş aynı anda doğar ve aynı anda batar.
C
Dünya'nın 21 Mart günü geldiği konumda, güneş ışınları öğle vakti, Ekvator'a dik açıyla düşer.
D
21 Mart günü her iki yarım küre güneş ışınlarını aynı açılarla alır.
Soru 11

- Güney Yarım Küre Sonbahar başlangıcıdır.

- Güney Kutup Noktası’nda Güneş batar ve 6 ay sürecek gece başlar.

- Bu tarihten sonra, geceler gündüzlerden uzun olmaya başlar.

- Bu tarihte, Güneş’e dönük olma özelliğini kaybeder.

- Bu tarihten sonra, güneş ışınlarının düşme açısı Kuzey Yarım Küre’den daha azdır.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?
A
21 Mart
B
21 Aralık
C
21 Haziran
D
23 Eylül
Soru 12

- Güney Yarım Küre Yaz başlangıcıdır.

- En uzun gündüz yaşanır.

- Güney Kutup Dairesi’nde 24 saat gündüz yaşanır.

- Güney Kutup Çemberi tamamen aydınlıktır.

- Güneş ışınları en büyük açıyla düşer.

- Öğle vakti, yıl içinde en kısa gölge oluşur.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?
A
21 Mart
B
21 Aralık
C
23 Eylül
D
21 Haziran
Soru 13
21 Haziran tarihinde gerçekleşen olaydan hangisi yanlış verilmiştir?
A
Yıllık hareket sırasında Dünya'nın 21 Haziran günü geldiği konumda, Kuzey Yarım Küre Güneş'e dönüktür.
B
Güneş ışınları öğle vakti, Ekvator'un 23derece 27 dakika kuzeyindeki Yengeç dönencesine dik açıyla düşer.
C
Bu tarih Kuzey Yarım Küre için yaz mevsiminin başlangıcı yani yaz gün dönümü (solstis)dür.
D
Güney Yarım Küre'de ise sonbahar mevsiminin başlangıcı (ekinoks)dır.
Soru 14
“Dünya ekseninin yörünge düzlemine eğik olması ve bu açıyla birlikte Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketinin en önemli sonucu mevsimlerin oluşmasıdır. “ Yukarıdaki anlatıma göre mevsimlerin oluşumunda aşağıdakilerden hangisi etkilidir?
A
Yörünge düzlemi
B
Dönenceler
C
Dönme ekseni
D
Dünyanın ekseni
Soru 15
“Bir yerde uzun bir süre boyunca gözlemlenen sıcaklık, nem, hava basıncı, rüzgar, yağış, yağış şekli gibi meteorolojik olayların ortalamasına verilen addır.” Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır?
A
Hava Durumu
B
Hava Tahmini
C
İklim
D
Hava Olayı
Soru 16
23 Eylül tarihi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Aydınlama çemberi kutup noktalarından geçtiğinden, Dünya'nın her yerinde gece ve gündüz eşitliği yaşanır. Bu duruma bağlı olarak, aynı meridyen üzerindeki bütün noktalarda, Güneş aynı anda doğar ve aynı anda batar.
B
Kuzey Yarım Küre için sonbahar mevsiminin başlangıcı (ekinoks)dır. Güney Yarım Küre'de ise ilkbahar mevsiminin başlangıcı (ekinoks)dır.
C
23 Eylül’de her iki yarım küre güneş ışınlarını aynı açılarla alır.
D
Dünya'nın 23 Eylül günü geldiği konumda, güneş ışınları öğle vakti, Yengeç Dönencesi’ne dik açıyla düşer.
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın hareketlerinden birisi değildir?
A
Eliptik Hareketi
B
Eksen Hareketi
C
Yörünge Hareketi
D
Dönence Hareketi
Soru 18
Kuzey Yarım Kürede yere dik olarak dikilen çubuğun gölgesinden faydalanarak o yer ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşamayız?
A
Boylam derecesine
B
Yerel saatine
C
Yükseltisine
D
Güneş ışınlarının düşme açısına
Soru 19

- Kuzey Yarım Küre Kış başlangıcıdır.

- En uzun gece yaşanır.

- Kuzey Kutup Dairesi’nde 24 saat gece yaşanır.

- Kuzey Kutup Çemberi tamamen karanlıktır.

- Güneş ışınları en küçük açıyla düşer.

- Öğle vakti, yıl içinde en uzun gölge oluşur.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?
A
21 Haziran
B
23 Eylül
C
21 Mart
D
21 Aralık
Soru 20

- Güney Yarım Kürede Kış başlangıcıdır.

- En uzun gece yaşanır.

- Güney Kutup Dairesi’nde 24 saat gece yaşanır.

- Güney Kutup Çemberi tamamen karanlıktır.

- Güneş ışınları en küçük açıyla düşer.

- Öğle vakti, yıl içinde en uzun gölge oluşur.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?
A
21 Aralık
B
21 Haziran
C
23 Eylül
D
21 Mart
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

       8.Sınıf Fen Bilimleri Mevsimler ve İklim Ünite Değerlendirme Konu Testi Hakkında:

      Not: Mevsimler ve İklim Ünite Değerlendirme testimizi hemen çözmek için Başla düğmesine basınız.       Bu metin kısacası bir tanıtım yazısıdır. Çünkü Mevsimler ve İklim Ünite Değerlendirme test çalışmasını tanıtmak için hazırlanmıştır. Ancak teknik bir metindir. Bununla birlikte Mevsimler ve İklim Ünite Değerlendirme testinde yer alan sorular aşağıda verilmiştir. Ancak testi çevrimiçi çözmek için başlat düğmesine basmalısınız.

     

8.Sınıf Fen Bilimleri Mevsimler ve İklim Test Soruları:

“Dünya ekseninin yörünge düzlemine eğik olması ve bu açıyla birlikte Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketinin en önemli sonucu mevsimlerin oluşmasıdır. “ Yukarıdaki anlatıma göre mevsimlerin oluşumunda aşağıdakilerden hangisi etkilidir?
Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın hareketlerinden birisi değildir?
Dünya’nın dönme ekseni ile Güneş etrafındaki dolanma düzlemi arasındaki açının değişmesi sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşur?
21 Haziran tarihinde gerçekleşen olaydan hangisi yanlış verilmiştir?
– Kuzey Yarım Kürede Yaz başlangıcıdır.

 

– En uzun gündüz yaşanır.

– Kuzey Kutup Dairesi’nde 24 saat gündüz yaşanır.

– Kuzey Kutup Çemberi tamamen aydınlıktır.

– Güneş ışınları en büyük açıyla düşer.

– Öğle vakti, yıl içinde en kısa gölge oluşur.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?

– Güney Yarım Kürede Kış başlangıcıdır.

 

– En uzun gece yaşanır.

– Güney Kutup Dairesi’nde 24 saat gece yaşanır.

– Güney Kutup Çemberi tamamen karanlıktır.

– Güneş ışınları en küçük açıyla düşer.

– Öğle vakti, yıl içinde en uzun gölge oluşur.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?

21 Aralık tarihi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
– Güney Yarım Küre Yaz başlangıcıdır.

 

– En uzun gündüz yaşanır.

– Güney Kutup Dairesi’nde 24 saat gündüz yaşanır.

– Güney Kutup Çemberi tamamen aydınlıktır.

– Güneş ışınları en büyük açıyla düşer.

– Öğle vakti, yıl içinde en kısa gölge oluşur.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?

– Kuzey Yarım Küre Kış başlangıcıdır.

 

– En uzun gece yaşanır.

– Kuzey Kutup Dairesi’nde 24 saat gece yaşanır.

– Kuzey Kutup Çemberi tamamen karanlıktır.

– Güneş ışınları en küçük açıyla düşer.

– Öğle vakti, yıl içinde en uzun gölge oluşur.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?

21 Mart tarihi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

– Kuzey Yarım Küre İlkbahar başlangıcıdır,

 

– Kuzey Kutup Noktası’ nda Güneş doğar ve 6 ay sürecek gündüz başlar.

– Bu tarihten sonra gündüzler gecelerden uzun olmaya başlar

– Veya Bu tarihten sonra, Güneş’e doğru dönmeye başlar.

– Bu tarihten sonra, güneş ışınlarının düşme açısı Güney Yarım Küre’den daha fazladır.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?

– Güney Yarım Küre Sonbahar başlangıcıdır.

 

– Güney Kutup Noktası’nda Güneş batar ve 6 ay sürecek gece başlar.

– Bu tarihten sonra, geceler gündüzlerden uzun olmaya başlar.

– Ya da Bu tarihte, Güneş’e dönük olma özelliğini kaybeder.

– Bu tarihten sonra, güneş ışınlarının düşme açısı Kuzey Yarım Küre’den daha azdır.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?

23 Eylül tarihi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

– Güney Yarım Küre İlkbahar başlangıcıdır,

 

– Güney Kutup Noktası’ nda Güneş doğar ve 6 ay sürecek gündüz başlar.

– Bu tarihten sonra, Güneş’e doğru dönmeye başlar.

– Veya Bu tarihten sonra gündüzler gecelerden uzun olmaya başlar.

– Bu tarihten sonra, güneş ışınlarının düşme açısı Güney Yarım Küre’den daha fazladır.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?

– Kuzey Yarım Küre Sonbahar başlangıcıdır.

 

– Kuzey Kutup Noktası’nda Güneş batar ve 6 ay sürecek gece başlar.

– Bu tarihten sonra, geceler gündüzlerden uzun olmaya başlar.

– Ya da Bu tarihte, Güneş’e dönük olma özelliğini kaybeder.

– Bu tarihten sonra, güneş ışınlarının düşme açısı Kuzey Yarım Küre’den daha azdır.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşir?

Kuzey Yarım Küre’de yere dik olarak dikilen çubuğun gölgesinden faydalanarak o yer ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşamayız?
“Bir yerde uzun bir süre boyunca gözlemlenen sıcaklık, nem, hava basıncı, rüzgar, yağış, yağış şekli gibi meteorolojik olayların ortalamasına verilen addır.” Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır?
Aşağıdakilerden hangisi iklim bilimidir?
Ya da Aşağıdakilerden hangisi iklimi etkileyen faktörlerden birisi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde görülen iklim tiplerinden birisi değildir?

      Mevsimler ve İklim Ünite Değerlendirme Testi:

      Test çözmek aynı zamanda etkili bir öğrenme yöntemidir. İnteraktif Mevsimler ve İklim Ünite Değerlendirme testi özellikle eğitim programları doğrultusunda hazırlanmıştır. Üstelik güncel ve özenli bir çalışmadır. Mevsimler ve İklim Ünite Değerlendirme çalışması oluşturulurken genellikle MEB kazanımları dikkate alınmıştır. Başka bir deyişle ders kitabı içeriklerinden yararlanılmıştır. Ancak Mevsimler ve İklim Ünite Değerlendirme testi kazanım temelli sorulardan oluşmaktadır. Bununla birlikte Mevsimler ve İklim Ünite Değerlendirme testinde kısa konu anlatımlarına da yer verilmiştir. Böylelikle öğrenme sürecinin devamlılığı planlanmıştır. Diğer yandan Mevsimler ve İklim Ünite Değerlendirme testi hazırlanırken sınıf içi uygulamalardan da yararlanılmıştır. Böylelikle çalışma verimliliği artmaktadır.

testimiz.com

      Test ve Çalışma Yapısı:

      Test yazmak uzmanlık ister. Konu ya da ünite testleri 10, 12, 15 veya 20 çoktan seçmeli sorudan oluşturulmuştur. Sorular sınıf seviyesine göre 3 ya da 4 seçenekten meydana gelmektedir. Genellikle 1,2 ve 3.sınıflarda 3 seçenekli sorular tercih edilmiştir. Diğer yandan 4.sınıflarda ve ikinci kademede özellikle 4 seçenekli sorular kullanılmıştır. Bu nedenle Mevsimler ve İklim Ünite Değerlendirme testi için seçenek sayısı zorluk seviyesini belirlemektedir. Ancak Mevsimler ve İklim Ünite Değerlendirme testi için her sorunun bir cevap hakkı vardır. Ancak istediğiniz zaman cevap seçeneğini değiştirebilirsiniz.

     

8.Sınıf Fen Bilimleri Mevsimler ve İklim İnteraktif Test:

       İnteraktif veya online test çalışması sanal etkileşimli bir çalışmadır. Mevsimler ve İklim Ünite Değerlendirme testi aynı zamanda öğrenci başarısını artırmayı amaçlamaktadır. Genellikle interaktif testler dinamik bir yapıya sahiptir. Yani tekrar tekrar çözme imkanı verir. Diğer yandan Mevsimler ve İklim Ünite Değerlendirme testinde soru ve seçenekler her tekrarda yer değiştirecektir. Yani Mevsimler ve İklim Ünite Değerlendirme testini her tekrarda yeni bir çalışma karşınıza çıkacaktır. Ancak bağlantı verilen bazı çalışmalarda bu özellik yoktur. Ayrıca Mevsimler ve İklim Ünite Değerlendirme testini akıllı tahtalarda kullanabilirsiniz. Çünkü akıllı tahtalarla yüzde yüz uyumludur. Mevsimler ve İklim Ünite Değerlendirme testini tablet ya da telefonlardan da rahatlıkla çözebilirsiniz. Yani Mevsimler ve İklim Ünite Değerlendirme testi mobil uyumludur. Diğer yandan cihazınıza mobil uygulamayı indirip yükleyebilirsiniz.

      Uygulama ve Değerlendirme:

      Etkileşimli Mevsimler ve İklim Ünite Değerlendirme testini çözerken özellikle alttaki yön oklarını kullanarak önceki ve sonraki soruya geçebilirsiniz. Aynı zamanda dilerseniz listeden seçerek istediğiniz soruyu görebilirsiniz. Ayrıca Mevsimler ve İklim Ünite Değerlendirme testini değerlendirmeden liste bölümünden doğru-yanlış cevapları görebilirsiniz. Ancak sonuçları al butonuna basınca karşınıza Mevsimler ve İklim Ünite Değerlendirme testini değerlendirme ekranı çıkacaktır. Böylece ekranda Mevsimler ve İklim Ünite Değerlendirme testi değerlendirme raporu ve öğretmen görüşü yer alacaktır. Bu görüşleri dikkate almanız özellikle öğrenmenize katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte alt ekranda Mevsimler ve İklim Ünite Değerlendirme testi ile ilgili cevapları kontrol edebilirsiniz.

testimiz.com.tr

    

8.Sınıf Fen Bilimleri Mevsimler ve İklim Telif Hakkı:

      Çalışmaların intihal denetimine özellikle önem verilmektedir. İnteraktif Mevsimler ve İklim Ünite Değerlendirme testi genellikle intihal denetimi yapılarak hazırlanmıştır. Özellikle Mevsimler ve İklim Ünite Değerlendirme testinin özgün olmasına özen gösterilmiştir. Diğer yandan Mevsimler ve İklim Ünite Değerlendirme testinin telif hakkı testimiz.com sitesine aittir. Başka bir deyişle Mevsimler ve İklim Ünite Değerlendirme testi ticari bir amaçla kullanılamaz. Ancak bireysel öğrenme amacı taşımaktadır. Başarılar…