8.Sınıf Sözcükte Çok Anlamlılık Test

6 Ekim 2022 0 By testimiz.com

8.Sınıf Sözcükte Çok Anlamlılık

Test Çöz

1 ‘‘Vurmak’’ sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde ‘‘olduğundan başka biçimde görünmek’’ anlamında kullanılmıştır?
2 Son romanı dün tanıtılan ünlü romancı, hayatını roman sanatına harcayan, edebiyata ışık olan kimliği ile bilinirdi.

Bu cümlede aşağıda verilen sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

3 Okçuluk yüzyıllar öncesine dayanan bir spordur. Yay ve ok, hem bir savaş aracı olarak hem de avlanmak için kullanılırmış. Malazgirt Savaşı’ndan sonra okçuluk öyle (I) kıymetli hâle gelmiş ki padişahlar birçok ok idman alanı (II) inşa ettirmiş. İstanbul’daki Ok Meydanı, bir zamanlar Kemankeşler Tekkesi’nin yani okçuların (III ) talim yeriymiş. Burada sadece bu amaçla değil, spor için de okçuluk (IV) müsabakaları yapılırmış.

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin sözlük anlamı aşağıda karışık olarak verilmiştir. Sözlük Anlamı

– Yetenek

– Alıştırma

– Yapı kurma

– Değerli

Buna göre numaralanmış sözcüklerden hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?

4 Bu vatan, toprağın kara bağrında

Sıradağlar gibi duranlarındır.

Bir tarih boyunca onun (uğrunda)

Kendini tarihe verenlerindir.

Bu şiirdeki belirtilen sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

5 I. Lüks bir araba bu fakirhanenin önünde durdu.

II. Sen bu iş üzerinde neden bu kadar duruyorsun?

III. Moğolistan’daki Göktürk Kitabeleri hâlâ duruyor.

Aşağıdakilerden hangisi “durmak” sözcüğünün numaralanmış cümlelerde kazandığı anlamlardan biri değildir?

6 Sıkmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde “Baskı altına almak, üzmek, bunaltmak” anlamında kullanılmıştır?
7 Kütlesi Güneş’inkinden en az bir milyon kat fazla olan kara delikler, süper kütleli kara delik olarak adlandırılıyor. Gök bilimciler çok küçük olanlar dışında hemen her gök adanın merkezinde bir süper kütleli kara delik bulunduğunu düşünüyor. Gök adamız Samanyolu’nda da 4 milyon Güneş kütlesine sahip bir süper kütleli kara delik var.

Bir terimler sözlüğü oluşturulmak istenirse parçada geçen sözcüklerden hangisine bu sözlükte yer verilmez?

8 “Oynamak” sözcüğünün sözlükteki anlamlarını defterine yazmak isteyen bir öğrenci, bu sözcüğün mecaz anlamı olarak aşağıdakilerden hangisini yazmalıdır?
9 Dergimizde yer alan yazıları, okuyucuyu boğmaması için görsellerle renklendiriyoruz.

“Boğmak” sözcüğünün bu cümledeki anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

10 “Çözmek” sözcüğünün fen ve teknoloji dersinde kullanılan anlamını defterine yazmak isteyen bir öğrenci bu sözcüğün aşağıdaki anlamlarından hangisini yazmalıdır?
11 Aşağıdaki cümlelerde belirtilen sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmamıştır?
12 Aşağıdaki belirtilen sözcüklerden hangisi ayraç içinde verilen anlamıyla kullanılmamıştır?