8.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1. Yazılı Değerlendirme Çalışma Testi

31 Ekim 2020 0 By testimiz.com

8.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1. Yazılı

Soru 1
“Yazın başı pişenin kışın aşı pişer.” ata sözündeki kullanılan zaman aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?

Soru 3
Aşağıdaki numaralanmış ifadeleri hangi seçenekteki gibi sıralarsak anlamlı ve kurallı bir cümle olur?
I. dağlarla çevrili bir vadiye kurulmuş

II. dünyanın çatısı Himalaya sıradağlarının himayesindeki bu küçük ülke,

III. “Ana Kraliçe” anlamına gelen Everest Dağı’nı içeren,

IV. Katmandu’ya iner inmez gülen gözlerle karşılıyor bizi…

Soru 4
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?

Soru 5
YOZGAT

( I ) Bir rivayete göre; Aşiret Reisi Ömer Cabbar Ağa’nın yüzü çopurdu. ( II ) Bu yüzden kendisine çopur veya çapar koca derlerdi. ( III ) Söylentiye göre Cabbar Ağa, sürülerini bir yaz günü yaylakta otlatırken karşısına hızır çıkar ve davar sahibi Cabbar Ağa’dan içmek için süt ister. ( IV) Güler yüzlü Ömer Ağa hemen misafirine ikramda kusur etmeyerek gönül hoşluğu ile sütü ikram eder. ( V ) Hızır sütü içtikten sonra çok memnun kalır ve Cabbar Ağa’ya “Çobanoğlu, yozuna yoz katılsın, memleketinin adı Yoz-Kat olsun” der. ( VI ) Bu sözü söyleyerek kaybolur. ( VII ) Temeli böyle olan “yoz-kat” söylene söylene “Yozgat” hâlini alır.

Aşağıdakilerden hangisi metinden çıkarılamaz?

Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil isimleşmiştir?

Soru 7
“Sıra benim konuşmama gelince dudak büküp geçti”. cümlesinde “dudak büküp geçmek” hangi anlamda kullanılmıştır?

Soru 8
“Giyecek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem olarak kullanılmıştır?

Soru 9
Bir sözcüğün anlamını öğrenmek için aşağıdaki kaynaklardan hangisine başvurmalıyız?

Soru 10
Aşağıdaki terimlerin hangisi dil bilgisiyle ilgili değildir?

Soru 11
“Adam işe erkenden gelince kimseyi bulamadı.” cümlesinde altı çizili kelime aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı şekilde kullanılmıştır?

Soru 12
Aşağıdaki şiirde hangi duygu hâkimdir?
Ne ekmek kaygısı ne para derdi

Ana kucağıydı bizce mutluluk

O günlerden kalan bugüne bize

Bir tatlı hatıra, acı burukluk…

İhsan SEZAL

Soru 13
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öfke duygusu anlatılıyor?

Soru 14
“Geleceksin” fiilinin kişisi ve zamanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 15
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi şimdiki zamanlı bir fiildir?

Soru 16
Aşağıdaki parçada kaç yerde yazım yanlışı yapılmıştır?
“– Arkadaş, Çatalca nerede?

– Ta şu karşı tepelerin ardın da.

– Arabalar, otomobiller nerede durur?

– Karşı da durur ama bu gün yok… Yol fena olduğu için otomobiller yanlız güzel havalarda işler.

– Ben şimdi ne yapacağım?

– Şimdi de bir tane var.”

Soru 17

Soru 18
YOZGAT

( I ) Bir rivayete göre; Aşiret Reisi Ömer Cabbar Ağa’nın yüzü çopurdu. ( II ) Bu yüzden kendisine çopur veya çapar koca derlerdi. ( III ) Söylentiye göre Cabbar Ağa, sürülerini bir yaz günü yaylakta otlatırken karşısına hızır çıkar ve davar sahibi Cabbar Ağa’dan içmek için süt ister. ( IV) Güler yüzlü Ömer Ağa hemen misafirine ikramda kusur etmeyerek gönül hoşluğu ile sütü ikram eder. ( V ) Hızır sütü içtikten sonra çok memnun kalır ve Cabbar Ağa’ya “Çobanoğlu, yozuna yoz katılsın, memleketinin adı Yoz-Kat olsun” der. ( VI ) Bu sözü söyleyerek kaybolur. ( VII ) Temeli böyle olan “yoz-kat” söylene söylene “Yozgat” hâlini alır.

“İkram” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde metindeki anlamıyla kullanılmıştır?

Soru 19
YOZGAT

( I ) Bir rivayete göre; Aşiret Reisi Ömer Cabbar Ağa’nın yüzü çopurdu. ( II ) Bu yüzden kendisine çopur veya çapar koca derlerdi. ( III ) Söylentiye göre Cabbar Ağa, sürülerini bir yaz günü yaylakta otlatırken karşısına hızır çıkar ve davar sahibi Cabbar Ağa’dan içmek için süt ister. ( IV) Güler yüzlü Ömer Ağa hemen misafirine ikramda kusur etmeyerek gönül hoşluğu ile sütü ikram eder. ( V ) Hızır sütü içtikten sonra çok memnun kalır ve Cabbar Ağa’ya “Çobanoğlu, yozuna yoz katılsın, memleketinin adı Yoz-Kat olsun” der. ( VI ) Bu sözü söyleyerek kaybolur. ( VII ) Temeli böyle olan “yoz-kat” söylene söylene “Yozgat” hâlini alır.

Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümlelerin hangileri büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

Soru 20
“Kafasının içi bomboştu.” cümlesinin taşıdığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?