8.Sınıf Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Tehditler Konu Testi

7 Şubat 2021 0 Yazar: testimiz.com

8.Sınıf Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Tehditler Konu Testi

8. Sınıf İnkılap Tarihi Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Tehditler Testi

TEBRİKLER.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Tehditler Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Şeyh Sait İsyanı’nın “Din elden gidiyor.” sloganıyla hareket etmeleri aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?        
A
Osmanlı yönetiminin geri getirilmek istenmesi.
B
Çok partili hayata karşı çıkılması.
C
Ayaklanmaya yurtdışı güçlerden destek almak.
D
Dini değerlerin siyasi araç olarak kullanılması.
Soru 2
Musul’un Irak’a bırakılmasına neden olan tarihi olay hangisidir?        
A
Menemen olayı.
B
Şeyh Sait İsyanı.
C
Atatürk’e suikast düzenlenmesi.
D
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması.
Soru 3

▪ İlk genel başkanı: Kâzım Karabekir’dir.

▪ Liberal ekonomik modeli savundu.

▪ Tek dereceli seçim sistemini savundu.

▪ Cumhuriyetçilik ilkesine bağlıdır.

▪ İnkılapların zamana yayılarak yapılmasını savundu.

▪ Cumhurbaşkanı seçilen kişinin, üyesi olduğu partiden istifa etmesi gerektiğini savundu.

Yukarıda özellikleri verilen siyasi parti hangisidir?      
A
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
B
Cumhuriyet Halk Fırkası
C
İthat ve Terakki Fırkası
D
Serbest Cumhuriyet Fırkası
Soru 4
Şeyh Sait olayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?  
A
Şeyh Sait İsyanı nedeniyle hükûmet ve Meclis olağanüstü önlemler alarak Takrir-i Sükun Kanunu’nu çıkarmıştır.
B
Şeyh Sait İsyanı, cumhuriyet rejimine karşı çıkan ilk isyandır.
C
Şeyh Sait İsyanı, Musul sorunu üzerinde yeterli baskının kurulmasını engellediği için sorunun Türkiye aleyhine sonuçlanmasında etkili olmuştur.
D
Şeyh Sait İsyanı’nın önemli sonuçlarından biri isyanla bağlantılı olduğu gerekçesi ile Serbest Cumhuriyet Fırkasının kapatılmasıdır.
Soru 5
İstiklal mahkemelerinin kurulmasına neden olan olay hangisidir?        
A
Atatürk’e suikast düzenlenmesi.
B
Menemen olayı.
C
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması.
D
Şeyh Sait İsyanı.
Soru 6
1926 yılında, Mustafa Kemal’in şahsı üzerinden Cumhuriyet rejimini tehdit eden olay hangisidir?        
A
Şeyh Sait İsyanı.
B
Menemen olayı.
C
Atatürk’e suikast düzenlenmesi.
D
Derviş Mehmet İsyanı
Soru 7
Hangi olaydan sonra Takrir-i Sükun kanunu çıkarılmıştır?      
A
Şeyh Sait İsyanı.
B
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması.
C
Menemen olayı.
D
Atatürk’e suikast düzenlenmesi.
Soru 8

▪ İlk genel başkanı: Fethi Bey’dir.

▪ Liberal ekonomik modeli savundu.

▪ Tek dereceli seçim sistemini savundu.

▪ Cumhuriyetçilik ve laiklik anlayışına bağlıdır.

▪ Vergilerin yeniden düzenlenmesini gerekli görür.

▪ Kadınlara siyasi haklar verilmesini savundu.

Yukarıda özellikleri verilen siyasi parti hangisidir?      
A
Serbest Cumhuriyet Fırkası
B
İthat ve Terakki Fırkası
C
Cumhuriyet Halk Fırkası
D
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
Soru 9
Hangi siyasi partinin kapanması sonrası Mustafa Kemal Atatürk’e suikast düzenlenmek istenmiştir?      
A
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
B
İthat ve Terakki Fırkası
C
Cumhuriyet Halk Fırkası
D
Serbest Cumhuriyet Fırkası
Soru 10
Şeyh Sait İsyanı aşağıdaki siyasi partilerden hangisinin kapatılmasına neden olmuştur?    
A
İthat ve Terakki Fırkası
B
Serbest Cumhuriyet Fırkası
C
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
D
Cumhuriyet Halk Fırkası
Soru 11
Aşağıdaki olaylardan hangisi Cumhuriyet’in ilk yıllarında doğuda bir Kürt Devleti kurmaya yöneliktir?        
A
Atatürk’e suikast düzenlenmesi.
B
Şeyh Sait İsyanı.
C
Menemen olayı.
D
Sütçü İmam Ayaklanması
Soru 12

▪ İlk genel başkanı: Mustafa Kemal’dir.

▪ 1930’lu yıllarda devletçi ekonomik modeli savundu.

▪ İki dereceli seçim sistemini savundu.

▪ Cumhuriyetçilik ve laiklik anlayışına bağlıdır.

▪ Köklü inkılapları gerekli görür.

Yukarıda özellikleri verilen siyasi parti hangisidir?    
A
İthat ve Terakki Fırkası
B
Serbest Cumhuriyet Fırkası
C
Cumhuriyet Halk Fırkası
D
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 İlk genel başkanı: Mustafa Kemal’dir.

1930’lu yıllarda devletçi ekonomik modeli savundu.

İki dereceli seçim sistemini savundu.

Cumhuriyetçilik ve laiklik anlayışına bağlıdır.

Köklü inkılapları gerekli görür.

Yukarıda özellikleri verilen siyasi parti hangisidir?  

 İlk genel başkanı: Kâzım Karabekir’dir.

Liberal ekonomik modeli savundu.

Tek dereceli seçim sistemini savundu.

Cumhuriyetçilik ilkesine bağlıdır.

İnkılapların zamana yayılarak yapılmasını savundu.

Cumhurbaşkanı seçilen kişinin, üyesi olduğu partiden istifa etmesi gerektiğini savundu.

Yukarıda özellikleri verilen siyasi parti hangisidir?    

 İlk genel başkanı: Fethi Bey’dir.

Liberal ekonomik modeli savundu.

Tek dereceli seçim sistemini savundu.

Cumhuriyetçilik ve laiklik anlayışına bağlıdır.

Vergilerin yeniden düzenlenmesini gerekli görür.

Kadınlara siyasi haklar verilmesini savundu.

Yukarıda özellikleri verilen siyasi parti hangisidir?    

Hangi siyasi partinin kapanması sonrası Mustafa Kemal Atatürk’e suikast düzenlenmek istenmiştir?    
Hangi olaydan sonra Takrir-i Sükun kanunu çıkarılmıştır?
Şeyh Sait İsyanı aşağıdaki siyasi partilerden hangisinin kapatılmasına neden olmuştur?
1926 yılında, Mustafa Kemal’in şahsı üzerinden Cumhuriyet rejimini tehdit eden olay hangisidir?      
Aşağıdaki olaylardan hangisi Cumhuriyet’in ilk yıllarında doğuda bir Kürt Devleti kurmaya yöneliktir?      
Şeyh Sait İsyanı’nın “Din elden gidiyor.” sloganıyla hareket etmeleri aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
İstiklal mahkemelerinin kurulmasına neden olan olay hangisidir?      
Musul’un Irak’a bırakılmasına neden olan tarihi olay hangisidir?      
Şeyh Sait olayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

       8.Sınıf Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Tehditler Konu Testi Hakkında:

       Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Tehditler uzaktan eğitim testini çözmek için Başla‘ya tıklayınız.

       1. 8.Sınıf Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Tehditler Konu Testi Nasıl Hazırlanmıştır?

Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Tehditler konu testi özellikle sanal etkileşimli bir çalışmadır. Bunun yanında Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Tehditler testi içerik geliştirme uzmanları tarafından özenle oluşturulmuştur. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Tehditler testi MEB eğitim programlarına göre hazırlanmıştır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Tehditler testi hazırlanırken program hedefleri dikkate alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Tehditler kazanım testinde özellikle ders kitapları esas alınmıştır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Tehditler çalışma testi öğrenme hedeflidir. İnteraktif Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Tehditler testi hazırlanırken özellikle sınıf içi uygulamalardan yararlanılmıştır. Böylelikle sınıf içi uygulamalar Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Tehditler testinin başarısını artıracaktır. Online Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Tehditler testi için öğrenci ya da öğretmen görüşü önemlidir. Son olarak bizimle yorumlarınızı paylaşınız.

testimiz.com

       2. 8.Sınıf Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Tehditler Kazanım Testinin Yapısal Özellikleri:

Testlerimiz sürekli güncellenmekte ya da yenilenmektedir. İnteraktif Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Tehditler test soruları genellikle çoktan seçmelidir. Ancak sınıf seviyesine göre 3 ya da 4 seçenekli olabilir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Tehditler konu testi hazırlanırken 1.2. ve 3. Sınıflar için genellikle 3 seçenek tercih edilmiştir. Çünkü seçenek sayısı Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Tehditler kazanım testinin zorluk seviyesini belirler. Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Tehditler çalışma testi için 4.sınıf ya da ikinci kademede 4 seçenek tercih edilmiştir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Tehditler etkileşim testinde her sorunun özellikle bir cevap hakkı vardır. Aynı zamanda istediğiniz zaman tercihinizi değiştirebilirsiniz. Uzaktan eğitim Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Tehditler testini özellikle tekrar tekrar çözebilirsiniz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Tehditler testini yenilediğinizde soru ve cevapların yerleri değişmektedir. Her seferinde Böylece her tekrarda aynı konuda başka bir test çözeceksiniz. Ancak bazı bağlantılı testlerde bu özellik yoktur. Etkileşimli Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Tehditler testinde genellikle süre kısıtlaması yoktur. Ancak siz kendi sürenizi tutabilirsiniz.

testimiz.com

       3. 8.Sınıf Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Tehditler Çalışma Testinin Genel Özellikleri:

Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Tehditler konu testi özellikle bireysel öğrenmeye katkı sağlamak için hazırlanmıştır. İnteratif Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Tehditler testi genellikle çevrimiçi çözülür. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Tehditler çalışma testi sanal etkileşimli bir çalışmadır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Tehditler konu testini yazarak çözmek isterseniz dokümanlar bölümünden indirebilirsiniz. Etkileşimli Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Tehditler test çalışması özellikle çevrecidir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Tehditler kazanım testini çevrimiçi çözerken kâğıt israfı olmaz. Ancak yazdırılan çalışmalarda da içerik sıkıştırılarak kâğıt israfı önlemiştir. Böylece Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Tehditler testini çözerken atık oluşmaz.

testimiz.com.tr

       4. Etkileşimli Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Tehditler Testi Telif Hakkı:

Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Tehditler etkileşim testi ilk olarak genel eğitim amacı ile hazırlanmıştır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Tehditler testini sanal ortamda ücretsiz çözebilirsiniz. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Tehditler konu testi telif hakkı aksi ispatlanmadıkça testimiz.com sitesine aittir. Ancak testimiz.com Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Tehditler kazanım testi telif hakkını saklı tutar. Sonuç olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Tehditler testinin kullanımı özel izne tabidir.