İNTERAKTİF TESTLER

1.Aşağıdakilerden hangisi isim cümlesidir?
A) İnsanın aklını başından alan nedir?
B) Tecrübelerimizle bunun cevabını bulabiliriz. 
C) Önce soruyu anlayalım, sonra gözeriz.
D) Anlatılanları iyi dinlemelisin.

2. Dante gibi ortasındayız ömrün.
Yukarıdaki dize hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)Olumlu-isim -basit-devrik 
B) Olumsuz-fiil -birleşik-devrik 
C)Olumlu-fiil -bağlı-devrik 
D)OlumIu-fiil -bağlı-kurallı

3.Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısı bakı¬mından diğerlerinden farklıdır?
A) Bu derse; planlı bir şekilde çalışmalısın.
B) Kartalın beğenmediğini kargalar kapışır.
C) Hava güzel olursa maça gideriz.
D) Dünyanın kimseye kalmadığını bilmelisin.

4."Kim demiş bitmez ileride dertler." cümlesinin kurallı cümleye çevrilmiş hali aşağıdakiler¬den hangisidir?
A) ileride dertler kim bitmez demiş.
B) Dertler ileride bitmez kim demiş. 
C) Kim ileride dertler bitmez demiş. 
D) Bitmez ileride dertler kim demiş.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisi diğerlerinden farklı bir yapıdadır?
A) Balıkçılar oltaları ümitle salladılar.
B) Teknemiz azgın dalgalarla boğuşuyor. 
C) Bu şiiri okuyup yorumlayın hemen.
D) Balıkçılar derin derin iç çekiyordu.

6."Artık o eski kışlar, çoktan hatıralara karışmış¬tı."cümlesi için aşağıdakilerden hangisi doğ¬rudur?
A) Olumlu-basit-kurallı-fiil cümlesi
B) Olumsuz-basit-kurallı-fiil cümlesi 
C) Olumlu-birleşik-kurallı-isim cümlesi 
D) Olumlu-birleşik-kurallı-fiil cümlesi

7.Aşağıdaki cümlelerden hangisi yükleminin çeşidi yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Kardelen, hızlı koşan bir atmış. 
A) Suçu, arkadaşının üzerine atmış.
B) Gidip gurbette kazandım, diye hava atmış.
C) Cevapları bilemeyince kafadan atmış.

8. I. Rüyalar her zaman dolar boşalır.
Temaşa eder insan sahilsiz enginleri.
Ağlarım görünce sessizce gidenleri.
Eskiyenin yerini bir bir alır yeniler.
Yukarıdakilerden hangisi öge dizilişi bakı¬mından farklıdır?
A) I B) II C) III D) IV

9. "En azgın taylardan, en iyi atlar yetişir." cümlesi için hangisi söylenebilir?
A) Kurallı-fiil-olumlu
B) Kuralsız-isim-olumlu 
C) Kurallı-isim-olumlu 
D) Kuralsız-fiil-olumsuz

10. Aşağıdakilerden hangisi fiil cümlesidir?
A) Sınıfın en iyisi sensin.
B) Yanımda hiç para yok.
C) Bugün onu hiç görmedim.
D) Bebeğin çok ateşi var.

11. Yüklemine göre farklı olan cümle aşağıdaki¬lerden hangisidir?
A) Kıskançlık bizim mayamızda yok değil mi?
B) Buz gibidir ormandaki pınarın suyu.
C) Dünkü toplantıda ne kadar kişi vardı?
D) iyilik yapmadan geçer, iyilik görmenin yolu.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapı bakımın¬dan diğerlerinden farklıdır?
A) Neler söylediğini, kimse duymadı.
B) Seninle arkadaş olmaktan mutluyum.
C) Dergideki haberi duyunca çok şaşırmıştım. 
D) Tembellikten yakınıyor, çare arıyordu.

13. "Haykırsam duysa sesimi ufuklar" cümlesinin kurallı cümleye çevrilmiş hali aşağıdakileden hangisidir?
A) Sesimi duysa haykırsam ufuklar
B) Ufuklar haykırsam sesimi duysa
C) Ufuklar sesimi duysa haykırsam
D) Haykırsam sesimi ufuklar duysa

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisi soru cümlesi değildir?
A) Tek üzüntüm nedir bilir misiniz.
B) Neden bu soruyu çözemiyorum.
C) Bilmiyorum şimdi kim duyar beni.
D) En yakın dostların mı kırdı seni.

15. "Kendisine gerçekten güvenen adam, kendisini beğenmeyenlerin sözünü öfke ile değil, şaşıra¬rak karşılar."
Yukarıdaki cümle ile ilgili olarak aşağıdaki¬lerden hangisi söylenebilir?
A) Yapısına göre bağlı cümledir.
B) Anlamına göre olumsuz cümledir.
C) Öğelerin dizilişine göre devrik cümledir. 
D) Yüklemine göre fiil cümlesidir.

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, yükleminin çeşidine göre diğerlerinden farklıdır?
A) Piknikte yediler, içtiler, top oynadılar.
B) İçeri girdi, seni aradı ama, bulamadı.
C) Sabah olsun da öyle konuşalım seninle.
D) Öğretmenler, fedakâr, cana yakın insanlardır.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisi isim cümlesidir?
A) Dökülür köpüklü sular yarından.
B) Baharlar yaratır kışın karından. 
C) Bir ıssız ev gibi gezdiğin bu yurt. 
D) Vatan derdiyle ah eder Bayburt.

18. "Seninle oturup uzun uzun konuşalım" cümlesi hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) istek cümlesi
B) Fiil cümlesi
C) Devrik cümle
D) Olumlu cümle

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısına göre diğerlerinden farklıdır?
A) Ona danışmaktansa hiçbir şey yapmamayı tercih ederim.
B) Gün geçtikçe bu sorunun karşılığını kendi kendime buluyorum.
C) 0 her zaman çok yer gezip görmüş olmakla övünür.
D) Her ay iki üç defa Mehmet Ali'yi kasabaya götürürdü.

20. I. Bastığın yerleri "Toprak" diyerek geçme tanı
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı
Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı
Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı
Yukarıdaki dörtlükte kaçıncı mısrada kurallı cümle kullanılmıştır?
A) I 
B) II 
C) III 
D) IV

 

 

OPTİK FORM