İNTERAKTİF TESTLER

1.Hangi mısrada, ünlü düşmesine uğrayan bir sözcük vardır?
A)Gözlerinde aksi bir derin hiçin
B)Kanadın yayılmış çırpınmak için 
C)Bu kış yolculuk var diyorsa için 
D) Beni de beraber al anneciğim
 
 


2.Aşağıdakilerin hangisinde ulama yoktur?
A)Marketten üç ekmek aldım.
B)Çantanı, sakın elinden bırakma. 
C)Bir daha seni burada görmeyeyim. 
D) Yeniden işe başlamış.
 

3.Aşağıdakilerden hangisi büyük ünlü uyumuna uyar?
A) Kalem                      C) Kader
B) Keman                     D) Güzellik
 

4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hece düşmesi olmamıştır?
A)Bu parayı alın teriyle kazandım.
B)Kahrımdan ne yaptığımı biliyor muyum?                        C)Güzellik konusundaki fikrini çok beğendim.                   
D) Nabzımı ölçerken acele etme.
 

5.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünsüz yumuşamasına uğrayan bir sözcük yoktur?
A)Kasabayla birleşen yol iyice bozulmuştu.
B)Sokağın sonundaki evler yeni yapıldı.
C)Gömleğinin rengi çok güzeldi.
D)Elindeki tarağı masaya bıraktı.

6. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili olan sözcüklerin hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmıştır?
A)Kişilerin birbirlerine saygılı olması gerekir.
B)Cevabını bulamadığım bu soru aklıma takıldı.
C)Dikeni elimden çıkarabilmek için uğraştım. 
D)Olayı görür görmez oradan uzaklaştı.

7.Aşağıdaki mısraların hangisinde ulama yoktur?
A)Aylarca senelerce
B)En büyük ümit sence
C)Bendim her şeyden önce
DDeğil mi bir tek anne

8.Aşağıdakilerin hangisinde, aldığı ekten dolayı büyük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük kullanılmamıştır?
A)Çiçeklerin kokusu akşam olurken iyice arttı.
B)Yola sabahleyin erkenden çıkıyoruz.
C)Ağaçtaki yavru kuşlar ötüşüyor. 
D)Ayrılıklar sevgileri daha da çoğaltır.
 


 
9.Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde hem ses düşmesi, hem de ünsüz yumuşaması vardır?
A) Kaybolmak 
B) Salıvermek
C) Zannetmek 
D) Uzanıvermek
 


10. Aşağıdaki hangi cümlede, aldığı ekten dolayı ses (hece) düşmesine uğramış sözcük yoktur?
A)Başım ağrıdan çatlıyor.
B)Karnımda ağrılar belirdi. 
C)Zihnim allak bullak oldu. 
D) Beyni sulanmış.

 


11. Ovada ince yollar gölgeleniyor işte;
Karşıdan renk içinde solgun ay görünüyor! 
Güneşin son ışığından bir damlacık içmiş de 
Şu karşıki kulübe bir saray görünüyor.
Dörtlükte kaç tane ulama vardır?
A) 4         B)5         C)6          D) 7
 
 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğramış bir sözcük yoktur?
A)Dağıldı kara bulutlar, açıldı gonca.
B)Bir aydınlık geleceğe bakıyordu.  
C)Saklayamadı sevincini, gülümsedi. 
D)Tanrım güzelliği vermiş ülkemize.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmıştır?
A)Sakla samanı, gelir zamanı
B)Ateş düştüğü yeri yakar.
C)Duvarı nem, insanı gam yıkar.
D)Gülü seven, dikenine katlanır.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüzlerin benzeşmesi (sertleşme) kuralına uyulmamıştır?
A)Çocuklar artık soğuktan titriyordu.
B)işçiler saat 12.00'de yemek molası verdiler.
C)Hakan, kafasını sıranın kenarına çarptı.
D)Dün öğlen yemeğimizi kebapçıda yedik.


15.Aşağıdakilerden hangisinde ünsüzlerin uyumundan kaynaklanan bir yazım hatası yapılmıştır?
A)işten artmaz, dişten artar.
B)Artık bu ilaçtan vazgeçelim.
C)Sanatçının görevi sanatını yaşamaktır.
D)Kendine hakiki ipekden elbise diktirmiş.

16.Damla damla akan sudan Koca göller dolup taşar, Tutumsuzlar kalır yolda, Tutumlular dağlar aşar.
Dörtlüğün hangi mısrasında ulama vardır?
A) I         B) II     C) III          D) IV
 

 
17.Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi, kaynaştırma harfi almıştır?
A)Adamın bakışı çok çirkin.
B)Zamanı iyi değerlendirdi. 
C)Mal, müşteriye göre satılır. 
D) Mevsimlik bir elbise giymişti.
 

18.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesine uğramış bir sözcük yoktur?
A)Bunlar zihnimi çok meşgul ediyor.
B)Resmi işleri yetiştirmek zamanımı alıyor.
C)Ekrandaki şekle dikkat edelim. 
D)Bir kenara kıvrılıp yattı zavallı.
 

 

19.Garibim han içinde Gözlerim kan içinde Benim ancak perişan Bütün cihan içinde
Yukarıdaki dörtlükte büyük ünlü uyumu kuralına uymayan kaç sözcük vardır?
A)1
B)2
C)3
D) 4

 

20.Aşağıdakilerin hangisinde hece düşmesine uğrayan bir sözcük vardır?
A)Alsınlar gönlümü yer yüzünden.
B)Yeniden dokusunlar.
C)Öz versinler yeniden,
D) Doğanın sonsuz maviliğinden.
 

                               CEVAPLAR
TEST: 1.A 2. C 3. D 4. A 5. A 6. B 7. A 8. D 9. A 10. A 11. B 12. A 13. D 14. D 15.D 16. D 17. C 18. B 19. C 20. A   1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER