İNTERAKTİF TESTLER

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir yoktur?

A) Bu soruyu size sormak isterim.
B) Benim anladığım bu değildi.
C) Bu sorularda bize yardımcı olabilir misiniz?
D) Bu şair çok sevilir.

2. “O” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri olarak kullanılmıştır?

A) O arkadaşlarımı nasıl unuturum.
B) Onun yüzünü bir kere daha görebilsem.
C) O benim en değerli elbisemdir.
D) Bize gelenler o çocuğu tanımadılar.

3. Aşağıdaki dizelerde geçen ikilemelerden hangisi sıfat olarak kullanılmıştır?

A) Ahmet arkadaşını sık sık azarlıyordu.
B) Onun gözleri yavaş yavaş dolmaya başladı.
C) Zorluklar karşısında kolay kolay pes etmiyordu.
D) Bahçemizde çeşit çeşit çiçekler vardı.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat kullanılmamıştır?

A) Onunla tatlı tatlı konuştuk.
B) Amcam bu kötü durumdan kurtuldu.
C) Bu mahallede kiralık ev bulmazsınız
D) Herkes bu kötü durumdan kurtuldu.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf yoktur?

A) Bu tür hikayeleri pek sevmem
B) Aşağı inince onu görürsün.
C) Bugün okula gidemedim.
D) Sana büyük bir iş düşmektedir

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum zarfı yoktur?

A) Onlarla olan arkadaşlığımı tamamen kesiyorum.
B) Elbiselerini odaya gelişigüzel atıvermişti.
C) Bana lütfen bu şekilde bakma.
D) Yukarı çıktığında babaannene de uğra.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ile” sözcüğü edat görevinde kullanılmıştır?

A) Buraya gelmesiyle gitmesi bir oldu.
B) Bu konuyu Zeynep’le Hatice tartışacak.
C) Öğretmenin göreviyle müdürün görevi farklıdır
D) Bu gece seyahate otobüsle gideceğim

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç kullanılmamıştır?

A) Bugün hava o kadar güzel ki anlatamam
B) Buraya Ahmet veya Hasan gelsin.
C) Bu soruyu yalnız o cevaplayabildi.
D) Bu söylediklerinizi yaparım; ama bana biraz süre vermeniz şartıyla.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem vardır?

A) Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor
B) Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer
C) Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor
D) Düşman vatanın bağrına taşımış hançerini

10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi birleşik zamanlıdır?

A) Birden benzi sarardı.
B) Çayırlar, bayırlar bozardı
C) Harika bir yemek pişirdi.
D) Bu olayın sırrını ona sorardı

 

11) “Acı” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Acı biberlerin kokusu her yana dağılmıştı.
B) Kesilmiş elinin acısına dayanamıyordu.
C) Acı soğuk ciğerlerine kadar işledi.
D) Acılılar bitince,sıra tatlılara gelmişti.

12) Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi ,anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) unutmak- anımsamak
B) güvenmek-araştırmak
C) bulmak-yitirmek
D) dağıtmak-toplamak

13) Hangi birleşik sözcük ,ad tamlaması biçiminde yapılmıştır?

A) atasözü
B) uyurgezer
C) dedikodu
D) biçerdöver

14) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi durum eki almamıştır?

A) Yazısını gazeteye teslim etmiş.
B) Çizmesi çamurlu,elbisesi ıslaktı.
C) Kıyıyı adım adım dolaştılar
D) Alnını güneşe çevirdi.

15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ,öznenin yaptığı iş yine özneyi etkilemiştir?

A) Aceleyle giyinip hazırlandı.
B) Ağır ağır merdivenleri iniyordu.
C) Duvarlar,ilkbaharla birlikte boyanmış.
D) Kadınlar,çeşmeye doğru koşuştular

16) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem kullanılmamıştır?

A) Arkadaşlarına yardım etmektedir.
B) Bunlar,daha sonra,önemsiz gözükecek.
C) Savunmalarını istemem mümkün değil.
D) Enver,Şamlı Mehmet’in küçük oğludur.

17) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zarfla sağlanmıştır?

A) Nasıl bir görev değişikliği oldu?
B) Ne kadar depremzedeye yardım edildi?
C) Yolculuğunuz nasıl geçti?
D) Alacağının ne kadarını istiyorsun?

18) “ Kadın çiçeğe tam su dökerken,su bağrı verdi:
-Boğuluyorum.”

Yukarıdaki anlatımda aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır?

A) Tanımlama      
B)
Kişileştirme     
C)
Açıklama      
D)
Benzetme

19) Aşağıdakilerden hangisi FABL türünün özelliği değildir?

A) Hayvan,bitki ve cansız varlıkların konuşturulması
B) Çoğunlukla manzum olarak yazılması
C) Ortaya atılan savların kanıtlanması
D) Okuyucuya olumlu yönde ders vermesi

20) Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi ,bir ad tamlamasıdır?

A) Gençlik,kolay mutluluklar için parlak bir çağrıdır.
B) Yaşamak,insanı çıldırtacak kadar tatlı bir şeydir.
C) Gençlik,çok dayanmayan bir kumaştır.
D) Hiç bitmeyen savaş,cehennemin oğludur.1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10. A) B) C) D)
11. A) B) C) D)
12. A) B) C) D)
13. A) B) C) D)
14. A) B) C) D)
15. A) B) C) D)
16. A) B) C) D)
17. A) B) C) D)
18. A) B) C) D)
19. A) B) C) D)
20. A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER