İNTERAKTİF TESTLER

1.Gerin, bedenim, gerin; 
Doğan güne karşı Duyur duyurabilirsen 
Elinin, kolunun gücünü, 
Ele güne karşı.
Dörtlüğün kaçıncı mısrasında birleşik fiil vardır?

A) I                   C) III
B) II                  D) IV
 
 

2.    Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi yapısı yönüyle diğerlerinden farklıdır?
 A) Hakem kornele hükmetti.
  B)Bir kız çocukları daha oldu. 
C)Abimin kitabı dün kayboldu. 
D) Herkes onu katil zannetti.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilin şahsı, diğerlerinden farklıdır?
  A)Bu soruyu Sezin'le çözdük.
 B) Ekler konusuna ne kadar çalıştınız.
 C) Damla ve Burak'la geldik.
  D)Biz bu soruyu rahat çözeriz.

4.Sevinçli martılarla güzel
Kıyılan okşayan denizin sesi
I                                             II

Şarkılı bir rüzgâr penceremizde
                                                   III
içimizde ılık bahar gülümsemesi IV

Dörtlükte numaralandırılmış eklerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) I                     B) II
C) III                   D) IV

 
5.Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde yapım ve çekim eki bir aradadır?
  A)Kitaplıktan
  B)Çiçekçilik
  C)Dalgıçlık
  D)Bilgili
 
  
6.Aşağıdaki sözcüklerden  hangisinin  kökü, farklı türde bir sözcüktür?
 A) İzlemek
  B)Çözülmek
  C)Kırılmak
  D)Sevinmek
 
7.    "Armudun iyişjni ayılar yerler"
Cümlesindeki altı çizili eklerin çeşidi, hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
  A) Hâl eki-çoğul eki-çoğul eki
 B) iyelik eki-çoğul eki-çoğul eki 
C)Hâl eki-şahıs eki şahıs eki 
D) iyelik eki-çoğul eki-şahıs eki
 
8.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi türemiş fiil değildir?
  A) Yolda Mahur Beste'yi mırıldanıyordu 
  B) Her gün düzenli olarak denize giriyordu.
 C)   işlerini zorlanmadan yaptırdı.
  D) Ümitsizlik içinde etrafına bakındı.
 
9. Yaşamak zevki nedir bilmez ölümden korkan,
  Gür bir imanla damarlarda ateşten bir kan Birleşip böyle diyorlardı, derin bir sesle,
III Yeri fethetmek için gelmiş o fatih nesle.
IV Yukarıdaki dizelerde geçen altı çizili sözcük¬lerden hangileri yapım eki almıştır?
A) I ve II                  B) II ve III
C) III ve IV               D) I ve IV

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, yapıca diğerlerinden farklıdır?
 A) Çocuklar oynarken çok gülüyorlardı.
  B) Soruları hiç kimse bilmiyordu.
 C) Hiç hesapta yokken, aniden geliverdi. 
D)Büyükler devam etmenizi ister.


11.Her yerde seni arayıp soruyordu. Yine evden çıkmış, sokak sokak dolaşıyordu. Yukarıdaki cümlede kaç isim, çekim eki almıştır?
  A)1            B)2            C)3            D) 4

 
12.      I. Tatlı
           II. Gözlük
              Güzellerden
               Gazeteci
Yukarıdaki sözcüklerden hangisi yapı yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) I                B) II
C) III               D) IV
 

13. Aşağıdakilerin hangisinde "-a (-e)" eki sözcü¬ğe farklı bir anlam katmıştır?
  A) Onların gittiğini haber vermeye geldim.
  B) Arpa biçmeye erkenden gittik. 
C)Olanları ona anlatmaya gittim. 
D)Ceketi çok pahalıya almışsın.
 
 

14. Aşağıdaki altı çizili eklerden hangisi asıl gö¬reviyle kullanılmıştır?
  A) O, yemekte yalandan bir kavga çıkardı.
  B) Güzelim kardeşimi dövmüşler.
  C) Üzerinde yünden bir kazak vardı.
 D) Hiç kimseye doğruluktan zarar gelmez.
 

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi birleşik fiil değildir?
  A) Günler ne de çabuk geçiveriyor.
 B) Ben bu işin üstesinden gelemem. 
C) Beni zaten bir sen anlamazsın.
D) Elime bir çiçek alsam mutlu olurum.
 
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi ya¬pısı yönünden farklıdır?
 A) Suçu hep başkalarında arıyoruz.
 B) Derslerini hiç unutmamıştı.
 C) Yitip gidenlere yıllarca ağladık. 
D)Çocuğun yüzü korkudan sarardı.

17. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi türemiş fiil değildir?
 A) Beni her gün okula bırakırdı.
 B) Bütün parasını bitirmiş. 
C)Bu konuyu müdürle görüşmüş.
D)Seni göremeyince hayalleri yıkılmış.
  
18. Aşağıdaki fiillerden hangisi yapısı bakımın¬dan basittir?
 A) Üzüldü
 B) Çıldırdı
 C) Sevindi
  D) Gülüştük
 
19. Aşağidakilerin hangisinde yüklemin kökü sözcük türü bakımından diğerlerinden farklı-djr?
  A) İçimde sebebini bilmediğim bir neşe canlandı.
  B) Kalbim hızlı hızlı atmaya başladı benim.
  C)Her taraf beyaz, parlak bir aydınlık içindeydi.
  D)Tacımı, gittikçe kırmızılaşan gökte giyindim.
 
20. -da (-de) eki cümleye aşağıdakilerden hangi¬sinde "zaman" anlamı katmıştır?
  A) Seni çağırdığımda yanımda Yılmaz da vardı.
  B) Büyük bir hata yaptığının farkında değildi. 
C)Bu kitapta aradığın her şeyi bulabilirsin. 
D) Bu yıl yeni bir dizide oynayacakmış.
 


                                  CEVAPLAR
1.C 2. B 3. B 4. A 5. A 6. A 7. D 8. B 9. A 10. C 11.B 12. C 13. D 14. D 15. C 16. D 17. A 18. B 19. D 20. A 



1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER