SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER

 

  1. 
A)
B)
C)
D)
1. “Başkalarını kimi zaman ne yapmak gerektiğini, kimi zaman da ne yapmamak gerektiğini öğrenmek için izleriz.”Bu cümleden aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

a) İnsanlar, başkalarının hatalarını izleyerek de ders alabilirler.
b) Bir insanın davranışlarını izlemek onu mutlaka örnek alacağımız anlamına gelmez.
c) Çocuklar kişilik gelişiminde başkalarını örnek alarak doğru yola ulaşırlar.
d) Başkalarının hatlarını görmek doğruyu anlamamız için bize rehberlik eder.
2.
A)
B)
C)
D)
2. Aşağıdakilerin hangisinde bir sözcük benzetme amacı olmaksızın başka bir sözcük yerine kullanılmıştır?
a) Havuzun buz gibi soğuk suyu bizi kendimize getirdi.
b) Daha çok kazanmak için daha çok çalışmalıyız.
c) Toplantıda yumuşak davranışlarıyla herkesi kendine hayran bıraktı.
d) Adana insanların evinden olmasına öyle çok üzüldü ki.
3.
A)
B)
C)
D)
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı zamir olan bir ad tamlaması vardır?
a) Okulun duvarlarını büyük bir zevkle boyadık.
b) Güzelliğin resmini ben bu ovalarda gördüm.
c) Onun düşüncelerini anlamak için iyi dinlememiz gerekir.
d) Bebeğin resmini koltuğun altına saklamışlar.
4.
A)
B)
C)
D)
4-Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel bir görüş belirtiyor
a)Başkentimiz olan Ankara’yı çok beğeniyorum.
b)Şiir okumayı herkes beceremez.
c)’Yaprak Dökümü’ adlı roman Reşat Nuri Güntekin’in romanıdır.
d)Romanlar şiirlere göre daha zor yazılırlar.
5.
A)
B)
C)
D)
5-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelerin ayrımında yanlışlık yapılmıştır?
a)Doğanın her tarafında bir mucize vardır.
b)Eski arkadaşlarım beni okulda aramışlar.
c)İnsanlığı yüceltecek olan ilimdir.
d)Soruyu nasıl çözdüğümü hatırlamıyorum.
6.
A)
B)
C)
D)
6- Hangi sözcük çifti karşıt anlamlı değildir?
a) Sevgi-nefret
b) Acı-tatlı
c) Şair-ozan
d) Sönük-yanık
7.
A)
B)
C)
D)
7-.Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne ve yüklemden oluşmaktadır?
a) Çocuk babasını çok özlemişti.
b) Bu keskin tavrınla kendine zarar verirsin.
c) Bu ağır sözler onu üzdü.
d) Sınıfını geçemeyen öğrenci ağladı
8.
A)
B)
C)
D)
8-Aşağıdaki cümlelerden hangisi yalnız özne ve yüklemden oluşmuştur?
a)Bilim, insanların geleceğini etkiler.
b)İnsanın en tehlikelisi, en cahil olanıdır.
c)Cahil insandan her kötülük beklenir.
d)Halkı aydınlatmalı; ama ona gerçekleri öğretmeliyiz.
9.
A)
B)
C)
D)
9-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne vurgulanmıştır?
a)Dün okula arabayla Orhan geldi.
b)Orhan dün okula arabayla geldi.
c)Orhan arabayla okula dün geldi.
d)Arabayla Orhan dün okula geldi.
10.
A)
B)
C)
D)

10-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
a)Büyükbabası yaşlandıkça yeni huylar ediniyor.
b)Topladığı özdeyişleri ayrı fişlere yazıyordu.
c)Titreyen elleriyle kahve fincanına uzandı.
d)Onun çiğ davranışlarından rahatsız oluyorduk.

11.
A)
B)
C)
D)
11-) "Bitirdi" kelimesi, hangi cümlede "yormak, güçsüz duruma düşürmek" anlamında kullanılmıştır?
A)Üniversite tahsilini bitirdi.
B)Temizliği biraz önce bitirdi.
C)Bu zor yolculuğu da bitirdi.
D)Bu işlerde beni bitirdi.
12.
A)
B)
C)
D)
12.)Sana vereyim bir öğüt; Ununu kendin öğüt.
Yukarıdaki altı çizili kelimelerdeki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eş anlam
B) Zıt anlam
C) Eş ses
D) Terim anlam
13.
A)
B)
C)
D)
13-) “Sıcak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Yemeklerin çok sıcak olduğundan şikâyet etti.
B) Bu yıl havaların normalden sıcak olacağı söyleniyor.
C) Dün ziyaretine gittiğimiz aile bizi çok sıcak karşıladı.
D) Sıcaktan başı dönmeye başladı.
14.
A)
B)
C)
D)
14-)
Artık demir almak günü gelmişse zamandan,
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.
Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol;
Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.
Yukarıdaki dörtlüğün kafiye ve redifleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A) –mandan: Zengin Kafiye
-ol: Tam Kafiye
B) –dan :Redif
-ol:Redif
C) –mandan:Redif
-ol:Tam Kafiye
D)-dan:Redif
-man:Zengin Kafiye
-ol:Tam Kafiye
15.
A)
B)
C)
D)
15) “Çevre” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmamıştır?
a) İyi bir çevrede yetişen insan,başarılı olur.
b) Bu şiir , edebiyat çevresinde büyük yankı uyandıracak.
c) Çevremizdeki insanlarla daima iyi geçinmeliyiz.
d) Okulda kendisine iyi bir çevre edinmiş.
16.
A)
B)
C)
D)
16) Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz?
A)Hemen her gün yaptığımız işlerden biri de dinlenmektir.
B)Evde anne ve babamızı ;okulda öğretmenimizi dinleriz.
C)Radyoyu açar,haberleri bizi ilgilendiren konuşmaları dinleriz.
D)Hiç olmazsa günde üç dört saatimizi buna ayırırız
17.
A)
B)
C)
D)
17-)
1 Dik açılar doksan derecedir.
2 Hukuk fakültesini dereceyle bitirmiş.
3 Bugünkü kadar bu derece ilgi görmemiştim.
4 Geniş bir kadroyu bu derece daraltabileceğimi sanmıyordum Numaralandırılmış sözcüklere derece sözcüğü kaç değişik anlamda kullanılmıştır?
A)1
B)2
C)3
D)4
18.
A)
B)
C)
D)
18.“ Aydınlanmak” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır.
a) Panjurları açınca oda aydınlandı.
b) Sokakların aydınlığı elektrikler kesinlince kayboldu.
c) Öğretmenlerin asıl görevi yeni nesilleri aydınlatmaktır.
d) Gün artık erken aydınlanıyor.
19.
A)
B)
C)
D)
19-)Aşağıdaki cümlelerden hangisinin nesnesi isim tamlamasıdır.
a) Ali, Türkçe kitabını kaybetmiş.
b) Okulumuzu mavi renge boyamışlar.
c) Kitap okumayı oldum alası çok sevmişimdir.
d) Sabah erken İstanbul’a gideceğiz.
20.
A)
B)
C)
D)
20-)Atatürk, yurdu iç ve dış düşmanlardan kurtarmak için insana şaşkınlık,saygı ve korku verecek insanüstü bir iradeyle çalışmıştır. Savaş sonrasında,kendisine “Mutlu musunuz?” diye soran bir gazeteciye verdiği cevap ilginçtir: “Evet,mutluyum,çünkü başardım.” Bu parçaya konabilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mutluluğun Önemi
b) Atatürk’ün Başarısı
c) Çalışma ve Başarı
d) Çalışmanın Yöntemi
       CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

......