SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER

 

  1. 
A)
B)
C)
D)
1. Aşağıdakilerden hangisin yüklemi birleşik zamanlı bir eylem değildir.?
A) Sahasında örnek alınacak bir yazardı.
B) Konuları defterine yazardı.
C) Erkenden yatağından kalkarmış
D) İnsanlarla teker teker tokalaşırmış.
2.
A)
B)
C)
D)
2. Hangi cümlede bağlaç kullanılmamıştır?
A) Kendisi ne uğradı ne haber verdi.
B) Yaz geldi; ama havalar ısınmadı.
C) Tatile yeni arabaları ile çıktılar.
D) Bu evi beğenmedik ki kiralayalım.
3.
A)
B)
C)
D)
3. “Hayatta yanlışa düşmemek için attığın adımı……….. düşünmelisin.” Cümlesi, aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa “titizlenme” anlamı kazanmaz?
A) Uzun uzadıya
B) Enine boyuna
C) Sakin sakin
D) İnceden inceye
4.
A)
B)
C)
D)
4. Bütün bildiklerimi yeniden gözden geçiriyorum onun kitaplarını okurken. “Acaba, sahi mi, hay Allah deyip deyip duruyorum. Cümlede sözü edilen yazarın özellikleri hangisi olabilir?
A) Yerleşik kanıları sorgulaması
B) Sürprizleri sevmesi
C) Toplumdan kopuk olması
D) İlgi çekici bir anlatım seçmesi
5.
A)
B)
C)
D)
5. “Herkesin üzerinde yabancı sloganlar yazılı tişörtlerle dolaştığı bir ülkede, yani Türkiye’de, insanların Türk filmine gitmesini beklemek abesle iştigaldir. Birey olarak kimlik arayışı içinde olan toplıma bz niye Türk filmi seyrettirmeye çalışıyoruz ki?” Bu parçada yazar, aşağıdakilerden hangisinden yakınmaktadır?
A) Toplumun beklentilerine yönelik filmlerin yapılmayışından
B) Yabancı filmlerin kalitesine ulaşılamamasından
C) Gençlerin Türk filmlerine gitmemesinden
D) Türkiye’de bir kimlik sorunu yaşanmasından.
6.
A)
B)
C)
D)
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgulu öğe zarf tümlecidir?
A) Buraya nasıl geldiniz?
B) Çocuklara kaçar elma verdik?
C) Ben evde yokken kim aradı?
D) Bugüne kadar senden neyi gizledim?
7.
A)
B)
C)
D)
7.
“ Nice sultanları tahttan indirdi.
Nicesinin gül benzini soldurdu.
Nicelerin gelmez yola gönderdi.
Bir ayrılık bir yoksulluk, bir ölüm.”
Yukarıdaki dörtlüğün türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Didaktik
B) Epik
C) Lirik
D) Dramatik
8.
A)
B)
C)
D)
8. Hangi cümlede cümle vurgusu dolaylı tümleç(yer tamlayıcı) görevindedir?
A) Ayşe az önce Üsküdar’a vapurla geçti.
B) Az önce Üsküdar’a vapurla Ayşe geçti.
C) Ayşe az önce vapurla Üsküdar’a geçti.
D) Ayşe Üsküdar’a vapurla az önce geçti.
9.
A)
B)
C)
D)
9. ’İşe geçen hafta başlamış: ama büronun havasına alışamamış.’ Cümledeki altı çizili sözcüğün anlamı, aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Sınavı kazandığını öğrenince sevincinden havalara uçtu.
B) Havadaki bulutlara bakılırsa bugün yağmur yağacak
C) Odanın havası çok ağırlaşmış, pencereyi açalım biraz.
D) Mezuniyet balosunun havası, onu çok etkilemişti.
10.
A)
B)
C)
D)

10. ’ En küçük bir darbe bile evin cephesini yıkmaya yeterdi.’ Cümlesindeki altı çizili sözcüğün tamlama çeşidi hangisidir.
A) Sıfat tamlaması
B) Belirtisiz isim Tamlaması
C) Zincirleme isim tamlaması
D) Belirtili isim tamlaması

11.
A)
B)
C)
D)
11. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?
A) Masa
B) Ben
C) Yaş
D) Ekmek
12.
A)
B)
C)
D)
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir sözcük kullanılmıştır?
A) Kedi duvardan atlayıp kaçtı.
B) Kadıncağız çürük dişlerini çektirdi.
C) Bu boş sözlerle kimseyi kandıramazsın.
D) Parayı çekmecenin gözüne koymuştum.
13.
A)
B)
C)
D)
13. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi büyük ünlü uyumuna uyduğu halde küçük ünlü uyumuna uymaz?
A) Yalvarış
B) Büyüklenme
C) Özümseme
D) Kavurma
14.
A)
B)
C)
D)
14.
“Şimdi kılıksızım, fakat
Borçlarımı ödedikten sonra
İhtimal bir kat daha yeni esvabım (elbise) olacak
Ve ihtimal sen
Beni yine sevmeyeceksin.” Şair aşağıdakilerden hangisinden daha çok yakınmaktadır?
A) Parasız kalmaktan
B) Sevgi görememekten
C) Mutlu olamamaktan
D) Yalnız yaşamaktan
15.
A)
B)
C)
D)
15. Aşağıdakilerden hangisi sulh sözcüğünün karşıt anlamlısıdır ?
A) Savaş
B) Mutluluk
C) Savunma
D) Barış
16.
A)
B)
C)
D)
16. Aşağıdaki tümcelerden hangisi kurallı tümce değildir?
A) Eve gidince ödevimi yaptım
B) Bu gün çok çalıştım
C) Bu geçen hafta balık tutmaya gittim
D) Fakat çocuk bana haykırdı ekşitip yüzünü
17.
A)
B)
C)
D)
17. Bu konuda,Ali de az çok biziM gibi düşünüyor.” Yukarıdaki cümleye altılı çizili sözcüğün kattığı anlam aşıdakilerden hangisinde vardır?
A) Soruları, zorda olsa çözmeye çalışacağım.
B) Her halde, bu sınavın birincisi olurum.
C) Bizi darıldığını, daha sonra fark ettim.
D) Onun fikirlerine bir parça katılıyorum.
18.
A)
B)
C)
D)
18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim kullanılmıştır?
A) Bu konuda, ben konuşmak istemiyorum.
B) Böylece bir engeli daha aşmış bulunuyoruz.
C) Elinde bir demet çiçek vardı.
D) Çocuğun kızamık olduğunu söylemiştim size.
19.
A)
B)
C)
D)
19. ”Köye gittiği zaman yüzüne kan geldi.” Cümlesindeki deyimin yerine aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilirse cümlede anlatılmak istenenin tersi anlaşılır?
A) Yüzünden düşen bin parça oluyordu.
B) Yüzü sirke satıyordu.
C) Beti benzi uçmuştu.
D) Etekleri tutuştu.
20.
A)
B)
C)
D)
20. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi ünsüz yumuşamasına örnek olabilir?
A) Mektubunun gecikmesi beni üzdü.
B) Yükümüzü biraz olsun hafifletemez mi?
C) Herkes bu konuda devlete yardım etmeli.
D) Bugün yine açız evlatlarım, diyordu.
******** HAZIRLAYAN:HamitBİÇERCEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

......