İNTERAKTİF TESTLER

 

1.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim,  nesne görevinde kullanılmıştır?
a-    Bunları sana kim söyledi.
b-    Uzun yollar sonra evini ziyaret etti.
c-    Sınavdan sonra anneanneme gittim.
d-    Burası eskiden beri güzeldir.

2.  Aşağıdaki kelimelerin hangisi yapım eki almamıştır?
A)Vatandaş
B)Yönetici
C)Kitaplar
D)Sorumsuzluk

3. Aşağıdaki kelimelerin hangisi basit yapılı bir sözcüktür?
A)Yazı
B)İnsanlar
C)Çalışkan
D)Üretken

4. Aşağıdakilerden hangisi emir kipindedir?
A ) gelesin.
B ) gelmeli.
C ) gelsin.
D ) gelse.
  
5.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde   özne – yüklem  uyumu yoktur?

A)Herkes kapının  önünde sıraya geçtiler.
B)Cumhurbaşkanımız  ilimize  geldiler.
C)Taşlar yuvarlandı,kuşlar uçuştu.
D)Babam seni yolda görmüş.

6.  “Patlamak” eylemi aşağıdakilerden hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?
    A) Aşağı mahallede patlama yaşanmış.
    B) Yaşadığı sıkıntıdan patlamış gibiydi.
    C) Düdüklü tencere tıkanınca patladı.
    D) Patlamayı duyduğumda hemen dışarı çıktım.

7.    “Attığımız her adım, bir sonraki adımı atmamızı kolaylaştıracaktır.”

         Bu cümlede vurgulanmak istenen nedir?

A)    Yapacağımız işleri önceden tasarlamamız gerekir.
B)    Yaptıklarımız, yapacaklarımız için dayanak oluşturur.
C)    Geçmişimizle geleceğimizin tutarlı olmasına özen göstermeliyiz.
D)    Başladığımız bir işten asla geri dönmemek gerekir.

8.      1.içinden çıkamamak
             2.içine kurt düşmek
             3.içine ret etmek
             4.içi içine sığmamak.

Bu deyimlerin hangisinde  “kaygı- endişelenme” söz konusudur?

A) 1         B)2            
C)3          D)4


9.   “Yerli yerinde konuşmayan kişi, konuşmaları doğru olsa da eleştirilir.”

Bu cümleye göre, söz konusu kişinin eleştirilme sebebi hangisi olamaz?

A)    Konuşma ortamını doğru ayarlayamamak
B)    Konuşacağı konuları doğru ayarlayamamak
C)    Konuşma süresini doğru ayarlayamamak
D)    Konuşacağı kişileri doğru ayarlayamamak.

10.    “-cı, -ci” ekleri isimlerden isim yaparken “-ıcı, -ici”  eylemlerden isim yapar.

Buna göre, altı çizili sözcüklerden hangisi farklı bir ek almıştır?

A)    Sunucu, bir yerde, dilinin sürçtüğünü fark etti.
B)    Atölyemizde iki ütücü daha alınacak.
C)    Kadın, büyücü olduğunu iddia ediyordu.
D)    Sucu ve salepçi çarşıda art arda geziyor.

11.  Okuduğunuz bir roman, izlediğiniz bir film, gördüğünüz bir resim, hayatınızda bir değişiklik yapmamışsa büyük bir sanat eseri değildir.

Bu cümleye göre sanat eserinin sahip olması gereken nitelik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kalıcılık      
B) İçtenlik       
C) Gerçekçilik                  
D)Etkileyicilik


12.    “ Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kafilelerle…
    Dizesinin öğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Nesne/Yüklem/Dolaylı Tümleç/Zarf Tümleci
B)    Zarf Tümleci/Yüklem/Zarf Tümleci/Dolaylı Tümleç
C)    Zarf Tümleci/Dolaylı Tümleç/Zarf Tümleci
D)    Gizli Özne/Zarf Tümleci/Yüklem/Dolaylı Tümleç/Zarf Tümleci


13.   Aşağıdaki kelimelerden hangisi soyut anlamlıdır?
A) ağaç                B) rüzgâr
C)sevgi                D) sıcak
14)Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi  ‘’ mecaz ‘’ anlamda kullanılmamıştır?
A)    Görüşme sırasında birbirlerine çok soğuk davrandılar.
B)    Onun yüreksiz olduğunu anlamıştım.
C)    Sınıf birincisi olunca havası değişti.
D)    Ses çıkarmadan okulun dışına çıktılar.

15) ‘’ Mahalle sakinleri hafta sonunda toplantıya çağrıldı.’’
Yukarıdaki cümlede aşağıdaki ögelerden  hangisi yoktur?

A) Özne           
B) Nesne         
C) Dolaylı tümleç       
D) Zarf tümleci

16)Hangi cümlede yapım ve çekim ekleri bir arada kullanılmıştır?

A) Öğretmenler bir aradaydılar.               
B)Havalar iyice soğudu.

C)Dönem tatilinde daha çok çalıştı.        
D)Giderek söndü.


17)Hangi cümlede türemiş bir sözcük bulunmaz?

A) Koşu hızlı başladı.             
B)Başarı çalışanındır.  
C)Babamla birlikte gideceğiz.        
D)Başarıya alıştı.

18) “Şöyle iki yanıma bakınıp kendimi bulmaya çalıştım: Kardeşlerim aydınlık yüzleriyle mışıl mışıl uyuyor. Annem kalkmış, yatağı toplanmış, Avluda yayık dövüyor olmalı. Biraz gerindim, sonra Yerimden yay gibi fırladım.”  Yandaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)    Benzetme
B)    Mecaz anlamlı bir kelime
C)    Eş sesli kelimeler
D)    Soyut anlamlı kelimeler

19) “Şâirlerin ilk şiirleri, gelecekteki şiir yaşamlarının ipuçlarıdır.” cümlesinin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)    Özne- yüklem
B)    Özne-nesne- yüklem
C)    Nesne- özne- yüklem
D)    Nesne- zarf tümleci- yüklem

20)Aşağıdaki cümlelerin hangisi "kim, ne zaman, neyi ve kime?" sorularının tümüne cevap vermektedir?

A) Okulun bahçesinde top oynarken gözlüğü kırılmıştı.
B) Bu kitabı, doğum günümde bana edebiyat öğretmenim almıştı.
C) Öğrenciler, akşamları ders çalışmayı pek sevmezler.
D) Sizde fazla olan kitapların bazısını bir arkadaşınıza verebilirsiniz.   


CEVAP ANAHTARI
01    B    11    D   
02    C    12    D   
03    B    13    C   
04    C    14    D   
05    A    15    B   
06    B    16    A       
07    B    17    C       
08    B    18    D       
09    C    19    A       
10    A    20    B

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER