İNTERAKTİF TESTLER

 

1)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir fiilimsi kullanılmış?

A)Tutuşmuş bir dal için ocaktan ötesi yok.
B)Yanan için çöllerde sıcaktan ötesi yok.
C)Nehirlerce denize varmaktan ötesi yok.
 D)Bitmeyen gecelerde şafaktan ötesi yok.

2)Aşağıdaki atasözlerin hangisinde sıfat-fiil yoktur?

A)Gün doğmadan neler doğar.
B)Akacak kan damarda durmaz.
C)İşleyen demir ışıldar.
D)Çıkmadık candan ümit kesilmez.
   

3) “Zenginle, iş başında olanla, herkes dostluk kurar. Çünkü orada çıkar söz konusudur. Zengin dost bir gün yoksul düşer; işler sarpa sarar; işte o zaman onun çevresinde pek kimse göremezsiniz. Hepsi onu yoksulluğuyla baş başa bırakmıştır bile.”
Parçada anlatılmak istenen asıl düşünce aşağıdakilerden hangisinde belirtilmektedir?

A) İyi dost kara günde belli olur.           
B) Düşman, düşmanın halinden bilmez.
C) Düşenin dostu olmaz.               
D) Zenginin ayranı açık olur.
                               
4)Aşağıdaki cümlelerin hangisi yalnızca özne ve yüklemden oluşmuştur?

A)    Tembellik bir veba salgını gibi bulaşır.
B)    Okumak boş zamanları değerlendirmede en kusursuz araçlardan biridir.
C)    Maddi güçlerin başaramadığı işlerde manevi güçler başarılı olur.
D)    Kavuşabildiğimiz zevk ve nimetlerin hepsi dertlerden üzüntülerden beslenmiştir.

5)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmış bir sözcük yoktur.

A)    Onun amacı benden bilgi sızdırmakmış
B)    Bu acı haberi ona nasıl söylemeli
C)    Yürekleri ısıtacak şiirler yazmış
D)    Dolaba yerleştirmediğimiz bütün sebzeler çürümüş

6)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad aktarması( mecaz-ı mürsel) yoktur?
 
A)Derya kuzuları bu sene canlıydı.             
B)Sobayı yak, ısınalım.
C)Tencerenin hepsini yemiş, bitirmiş.             
D)Köy, bu olaya sessiz kaldı.

7)“Bir işi hem yapıp hem de o işten etkilenen fiillere dönüşlü fiiller denir. Aşağıdaki fiillerden hangisi dönüşlü fiildir.”

A)Kitaptaki bütün soruları çözdü.                             
B)Evin badanası yapıldı.
C)Saatlerdir ayna karşısında taranıyor.               
D)Yağmur yağınca yollar ıslandı.

8) Aşağıdakilerden hangisinde belirtili isim tamlaması yoktur?

A) Bugün derste isim tamlamalarını işledik.
B) Ceketinin rengini hiç beğenmedim.
C) Arkadaşlarımla beraber okulun bahçesini temizledik.
D) Klavyenin tuşlarında sorun vardı.

9)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir vardır?

A) Birkaç öğrenci yüksek notlar aldı.
B) Hiçbiri bize yardımcı olmadı.
C) Kendi kendine konuşuyordu.
D) Senden arkadaşlarına yardım etmeni istiyorum.

10)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad aktarması (mecaz-ı mürsel)  vardır?

a)    Arabalıyla boğazın karşı yakasına geçtik.
b)    Yarım saat sonra jandarmalar Selim’i ve Kamil’i karakola götürdüler.
c)    Bu şiiri yağmur yağarken yazdım.
d)    Yavru vatandan sevgiler getirdim sizlere.
   

                                                                                         
11)Aşağıdaki altı çizili isim tamlamalarından  hangisi diğerlerinden farklıdır?

a)Hafız’ın kabri olan bahçede bir gül varmış.
b)Başımın üstünden yorgun bulutlar geçer.
c)Cihanın yurdu hep çiğnense çiğnenmez senin yurdun.
d)Bahçe kapısı aralandı.

12)‘’Yolun kenarında oturmuş annesini bekliyordu’’ cümlesinde özne aşağıdakilerden hangisidir?

A)gizli özne-o       
B)gerçek özne-sen
C)gizli özne-ben       
D)gerçek özne-oturmuş

13)Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisi deyim değildir?

A)Çocuğunu dövdüğü için komşusuna ağza alınmaz sözler söyledi
B)Sıkıştırılınca ağız değiştirmeye başladı
C)Bir kenara çekip ağzını yoklamaya başladı
D)İstanbul ağzıyla konuşmaya özen gösteriyordu

14)“Çevirmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

a)    Onu görünce çevirip, bize yemeğe götürdüm.
b)    Sopasını bize çevirdi ve bizi korkuttu.
c)    Kapının kolunu sağa çevirdi ve kapıyı açtı.
d)    O, muhakkak bir dolaplar çeviriyordur.

15) Aşağıdaki dörtlükte kullanılan uyak türü hangisidir?
        Sökülsün dağların buzu sökülsün,
        Öne insin çöl ovaya dökülsün,
        Erzurum dağının karı çekilsin,
        Ak koyunlar yürüsün de gidelim

A)Yarım uyak       
B)Tam uyak       
C)Zengin uyak   
D)Tunç uyak

16)Aşağıdakilerden hangisinde “görmek” sözcüğü temel anlamında kullanılmamıştır?

A)Onu ilk gördüğümde çok beğenmiştim.
B)Akşam gördüm hala ders çalışıyordu.
C)İşe girersen bizi de görürsün artık.
D)Hastanede dedemi görmeye annemle gittik.

17)"Bugünün şairleri dünkülerin söylediklerine benzer gazeller yazmaya kalktı mı bu isteği neye yarar anlamıyorum bir türlü. Güzellik çağdan çağa değişmezse, bizden önce gelenler bunu bulmuşlar da biz artık aramayacaksak bugün de şiir yazmanın ne manası var? Eskiden kalanlar, örneğin Karacaoğlan' ın üç beş koşmasıyla Baki' nin birkaç gazeli nemize yetmez?"

Yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Asıl beğenilen şiirler, uzun uzun düşünüldükten sonra anlaşılanlardır.
B) Şair eskileri taklit etmemeli, yenilikler getirip özgün olmalı.
C) Baki'nin gazelleri ile Karacaoğlan' ın koşmaları çağlarını yansıtan eserlerdir.
D) Eski şairlerin söylediği, yazdığı şiirler içinde çok güzel olanlar vardır.

18) Aşağıdakilerin hangi ikisinde, altı çizili sözcükler aynı anlamda kullanılmıştır?

1.    Tepeden tırnağa kırmızılar içindeydi.
2.    Konuşulanlara ister istemez misafir oldum.
3.    Eninde sonunda istediğini aldı.
4.    Evini baştan aşağı değiştirmişti.

A) I ve II           
B) I ve IV          
C) II ve III         
D) II ve IV

19)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük somut anlamlı olarak kullanılmıştır?

    A)Sorunun çözüm yolunu herkese anlat
    B)Yazılar küçük olduğundan okunamıyordu.
     C)Herkesin gönlünü almayı çok iyi bilirdi.
    D)Sana onun güvenilir olmadığını söylemiştim.

20)“Moda rüzgârı ortalığı kasıp kavuruyor. Bu esinti bir süre daha devam edecek gibi görünüyor.

Paragraftaki sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

A) Moda                     B) Rüzgârı     
C) Kavuruyor                   D) Esinti
   
   

   
CEVAP ANAHTARI
01    C    11    D   
02    A    12    A   
03    A    13    D   
04    B    14    D   
05    D    15    A   
06    A    16    C       
07    C    17    B       
08    A    18    B       
09    B    19    B       
10    A    20    A   

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER