SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER

 

  1. 
A)
B)
C)
D)
1.-
1-Mavi dünyamda sen bir bulutsun .
2-Göğün mavisine dalar giderim.
3-En çok maviyi severim.
4-Mavi kalemlerden herhangi birisini seç. Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde ‘mavi’ kelimesi isimdir?
A)1-4
b)1-3
c)2-3
d)2-4
2.
A)
B)
C)
D)
2.-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?
A) Sinirli adamın gözü dönmüş gibiydi.
b) Ne yapacağını bilemiyor, etekleri zil çalıyordu.
c) Kendine geldiğinde arkadaşları gitmişti.
d) Kızcağız kulağından düşen küpeleri arıyordu.
3.
A)
B)
C)
D)
3.-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlama belirtili nesne görevindedir?
A) Ahmet dünkü sınavda da başarılı oldu.
b) Çocuk sesleri ortama neşe kattı.
c) Ayşe boş vakitlerinde resim yapmayı çok severdi.
d) Arkadaşımın kalemini okulda unutmuşum.
4.
A)
B)
C)
D)
4-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam,noktalama işaretine bağlı olarak değişmiştir.?
A) Ah,nerede o günler!
B) Ne güzel bir şiir!
C) Vah vah!Ne yayacak şimdi?
D) Bu kadar başarılı(!) bir öğrenci görmedim.
5.
A)
B)
C)
D)
5-)Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “yarın ” sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Yarın kar yağabilir,
b. Yarın işe başlayacağım.
c. Yarın beni endişelendiriyor.
d. Yarın size geleceğiz.
6.
A)
B)
C)
D)
6-)“Açık” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A) Balkon kapısını açık unutmuş
b. Muslukları açık unutunca evi su basmış
c. Köşedeki bakkal açık olabilir
d. Açık konuşan insanları severim
7.
A)
B)
C)
D)
7-) “Benzetme amacı olmaksızın bir sözcüğün, başka bir sözcüğün yerine kullanılmasına ad aktarması denir.” Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu tanıma uygun bir örnek vardır?
A) Ekmek teknesinin yanışını seyretmek zorunda kaldı.
B) Ömer Seyfettin’i okuduktan sonra hayatımda çok şey değişti.
C) Okulun duvarları bu yıl ikinci kez boyandı.
D) Bu konulara daha dikkatli çalışmalısın.
8.
A)
B)
C)
D)
8-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinin öznesi belirtisiz isim tamlamasıdır?
A) Okulun bilgisayar sayısı ikiye katlandı.
B) Eski günleri düşününce, bir hüzün sarıyor etrafımı.
C) Okul kapısı hatırlattı bana geç kaldığımı.
D) Mutlu insanlarla çalışmak, insana kuvvet veriyor.
9.
A)
B)
C)
D)
9-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses kaybına uğramış bir sözcük yoktur?
A) Çocuk küçücük ellerini ısıtmaya çalışıyordu.
b) Davete bütün öğrenciler çağrılacakmış.
c ) Davranışları yaşadığı devrin aynasıydı.
d) Ucu sivriltilmiş tahtayı yere sapladı.
10.
A)
B)
C)
D)

10-) “Hergün, soru çözerek başarılı olursun.” Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge dizilişi yukarıdaki gibidir?
A) Bir zamanlar buralarda da ağaçlar vardı.
b) Yorulduğunda oturarak dinlenebilirsin.
c) Bir köşeye çekilip bizi izledi.
d) Sabahları sağlıklı olmak için yürümeliyiz.

11.
A)
B)
C)
D)
11) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?
A) Yine boş düşüncelere daldın.
b) Sende bunu yapacak yürek var mı?
c) Kardeşim okumayı çabuk söktü.
d) Annem çamaşırları sermiş bile.
12.
A)
B)
C)
D)
12-)Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemine göre diğerlerinden farklıdır?
A) Evin içi de dışı da yeni boyandı.
b) Elindeki çapayı yere bıraktı.
c) Bahçede dolaşan çocuk caddeye çıktı.
d) Onun her zaman işi, en iyidir.
13.
A)
B)
C)
D)
13-) Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde mecazlı bir anlatım yoktur?
I ) Bugünün işini yarına bırakm
A)
II ) Ağaç yaş iken eğilir.
III ) Sakla samanı gelir zamanı.
IV ) Kedinin kanadı olsaydı serçenin adı kalmazdı.
A) I
B) II
C) III
D) IV
14.
A)
B)
C)
D)
14)
“Dünyaya geldiğim anda.
Yürüdüm aynı zamanda.
İki kapılı bir handa.
Gidiyorum gündüz gece.” Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
I ) Uyak düzeni aaab’ dir.
II ) Yarım uyakla yazılmıştır.
III ) 8’ li hece ölçüsü kullanılmıştır.
IV ) Redif vardır.
A) I
B) II
C) III
D) IV
15.
A)
B)
C)
D)
15)Anlam genişlemesiyle somut bir sözcük yeni bir somut anlam daha kazanabilir. Açıklamaya uygun anlam genişlemesi hangi sözcükte vardır?
A)İşleri düzelince burnu büyüdü.
b.Öyle özledim ki, burnumda tütüyor.
c.Kayığın burnunu iskeleye çevirdi.
d.Ona aldırma, burnu havalardadır.
16.
A)
B)
C)
D)
16) Acı olsa da güzel bir duygudur gurbet ve duygusu…Sevmek güzel,kavuşmak güzeldir.
Yalnız hiç kimseye bağlı olmayanlar,kopmuşlar,talihsizdirler. Paragraf aşağıdaki cümlelerden hangisiyle sürdürülebilir?
A)Bu durumda insan başkalarına yardımcı olmalıdır.
b.Bunların kimseye ihtiyaçları yoktur.
c.Böyleleri yalnız yaşamaktan zevk alırlar.
d.Şehir sokaklarını, kahvelerini, köprü altlarını böyleleri doldurur.
17.
A)
B)
C)
D)
17)‘’Yolun kenarında oturmuş annesini bekliyordu’’ cümlesinde özne aşağıdakilerden hangisidir?
A-gizli özne-o
B-gerçek özne-sen
C-gizli özne-ben
D-gerçek özne-oturmuş
18.
A)
B)
C)
D)
18) Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisi deyim değildir?
A)Çocuğunu dövdüğü için komşusuna ağza alınmaz sözler söyledi.
B)Sıkıştırılınca ağız değiştirmeye başladı.
C)Bir kenara çekip ağzını yoklamaya başladı.
D)İstanbul ağzıyla konuşmaya özen gösteriyordu.
19.
A)
B)
C)
D)
19-)“Silmek” sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A) Terlemiş gibi alnını elinin tersiyle sildi.
B) Türkü çağırarak evin camlarını siliyordu.
C) Genç şarkıcı, sesiyle diğerlerini sahneden sildi.
D) En sonunda listeden benim adımı silmişler
20.
A)
B)
C)
D)
20-)
“Ulu rüzgarlar esmedikçe
Yaşamak uyumak gibi.
Kişi ne zaman dinç?
Dalgalanırsa bayarak bayrak gibi.
Behçet NECATİGİL
Dörtlük, konusuna göre hangi şiir türüne girer?
A) Epik
B) Didaktik
C) Lirik
D) Pastoral
******** HAZIRLAYAN:HamitBİÇERCEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

......