SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER

 

  1. 
A)
B)
C)
D)
1) Sözcüğün “ temel anlamı” ilk kullanım anlamı, sözlük birinci sırada yer alan anlamıdır. Buna göre, aşağıdaki koyu yazılı sözcüklerden hangisi temel anlamda kullanılmıştır?
A)Onun soğuk davranışlarından anlaşılıyor.
B)Aramızdaki tüm bağlar koptu.
C)Evini satarak daha büyük bir ev alacakmış.
D)Haberi duyunca birden gözleri parladı.
2.
A)
B)
C)
D)
2).Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “özlem” duygusu hakimdir?
A)Ah nerede o eski İstanbul.
B) Gelecekte kim bilir neler olacak.
C)Tatil bir gelse...
D)Bu şehir pek güzelmiş.
3.
A)
B)
C)
D)
3)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?
A) Defter almak için eve gitti.
B )Öğrenciler sınavdan önce hazırlıkları tamamladı.
C) O mesafe yakın mı, yoksa uzak mı?
D )Kolumdaki ağrı bir türlü geçmedi.
4.
A)
B)
C)
D)
4- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘kara’ sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır?
a-Hasan Bey kara gün dostu olarak gösterilecek tek insandır.
b-Hava kararıyor biz yavaş yavaşgidelim.
c-Kara haber tez duyulur.
d-Her şeyi kara düşünen ters bir adamdı.
5.
A)
B)
C)
D)
5- Aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece özne-yüklem-dolaylı tümleç sıralamasına uygun dizilmiştir?
a-Şu uçan kuşlara baksana.
b-Selam dahi vermeden kahvenin önünden geçti.
c-Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.
d-Yeni aldığı habere çok sevindi.
6.
A)
B)
C)
D)
6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözü söyleyenin duygusu ağır basmaktadır?
a)Tiyatro sinemadan daha faydalı bir sanat dalıdır.
b)Toplantıya yine gecikmişti.
c)Romanlarında insanların günlük yaşamını ele almış.
d)Düzenlenen toplantıya herkes katılmıştı.
7.
A)
B)
C)
D)
7. “Bu kadar” sözü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “az” anlamında kullanılmıştır?
A. Bu kadar zaman nerelerdeydin?
B. Bu kadar kalemi ne yapacaksın?
C. Bu kadar zamanda ödevimi bitiremem ki!
D. Bu kadar öğrenciyi nereye sığdıracaksın?
8.
A)
B)
C)
D)
8- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır?
A. Hayattaki en değerli şeyin mutluluk olduğunu biliyorsun.
B. Eskisi kadar yorgun hissetmiyorum kendimi.
C. En çok bu konuyu anladım.
D. Kendi kararlarını kendi vermek istiyor.
9.
A)
B)
C)
D)
9-. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde hem yapım hem de çekim eki almış bir sözcük vardır?
A)Ağacın kurdu içinde olur.
B)El ile gelen düğün bayram.
C)Dağ başına kış gelir, insanın başına iş gelir.
D)Bin bilsen de bir bilene danış.
10.
A)
B)
C)
D)

10. .
“Her şey insanla güzel
Doğan güne karşı gerinen evler
Mavi rüzgarların koştuğu sokak
İnsan olmazsa kötü resimler gibi
Lacivert bahçelerde başlayan bahar
Temmuz tarlalarında başak.” Şiirin teması nedir?
A)Yaşama sevinci
B)İnsan sevgisi
C)Doğaya bağlılık
D)Mutluluk özlemi

11.
A)
B)
C)
D)
11- “ Sanat güneşimiz on yıl önce aramızdan ayrıldı.”cümlesinde altı çizili sözcük grubunda yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dolaylama
B) Abartma
C) Dolaylı anlatım
D) Seslenme
12.
A)
B)
C)
D)
12-.Sözcüklerle resim çizme sanatı olarak açıklanan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öyküleme
B) Açıklama
C) Betimleme
D) Tanımlama
13.
A)
B)
C)
D)
13-“Temizlik işlerinde annesine yardımcı olurdu.”cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Olurdu
B) Yardımcı olurdu
C) Annesine yardımcı olurdu
D) Temizlik işlerinde annesine yardımcı olurdu.
14.
A)
B)
C)
D)
14-”Halk şiiri halkın içinden çıkan ozanlarca oluşturulmuş ve yaşatılmıştır. Sözlü geleneğe bağlı bu ürünler saz eşliğinde çalınır, söylenir. Halkın duygularını yine onun anlayabileceği bir dilde anlatır.” Paragraftan Aşağıdaki düşüncelerin hangisi çıkarılamaz?,
A) Halk şiiri halkın duygularını yansıtır.
B) Halk şiiri saz ve sözün bütünleşmesidir.
C) Halk şiirinde halkın konuşma dili kullanılır.
D) Halk şairleri iyi eğitim almıştır.
15.
A)
B)
C)
D)
15-“Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda!” Dizelerinde geçen şüheda sözcüğünün anlamı hangisidir?
A) Su
B) Ateş
C) Şehit kanı
D) Mermi
16.
A)
B)
C)
D)
16- “Dize sonlarında bulunan aynı anlam ve görevdeki sözcük veya eklerdir.”Şiirin biçimsel özelliklerinden hangisi bu tanıma uygundur?
A) Uyak
B) Nakarat
C) Ölçü
D) Redif
17.
A)
B)
C)
D)
17- “Vaktiyle bu Ada’ya bu zamanda kuşlar uğrardı.” Cümlesindeki öğe dizilişi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Dolaylı tümleç/Zarf tümleci/Belirtili nesne/Yüklem
B) Zarf tümleci/Zarf tümleci/Özne/Belirtili nesne/Yüklem
C) Zarf tümleci/Dolaylı tümleci/Zarf tümleci/Özne/Yüklem
D) Dolaylı tümleç/Zarf tümleci/Dolaylı tümleç/Belirtili Nesne/Yüklem
18.
A)
B)
C)
D)
18-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözün cümleye kattığı anlam Ötekilerden farklıdır?
A) Yeni evime gün geçtikçe alışıyordum.
B) Onu her gün biraz daha yakından tanıyor¬dum.
C) Kadıncağız gitgide sararıp soluyordu
D) Adam, gide gide bir köye vardı.
19.
A)
B)
C)
D)
19-“Geçmek" sözcüğü, aşağıdakilerden hangisinde "yolu düşmek" anlamıyla kullanıl¬mıştır?
A) Bizden geçti artık, böyle işlere girişmem.
B) Şu masaya geçerseniz daha rahat edersi¬niz.
C) Sen de bizim caddeden elbet geçersin, diyordu.
D) Geçti güzelim yaz, tadına doyamadan.
20.
A)
B)
C)
D)
20-.
“İptida Bağdat'a sefer olanda.
Atladı hendeği geçti Genç Osman.
Vuruldu sancaktar, kaptı bayrağı.
İletti bedene dikti Genç Osman.” Yukarıdaki dörtlük konusuna göre şiir türlerinden aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir?
A) lirik
B) epik
C) Didaktik
D)Satirik
******** HAZIRLAYAN:HamitBİÇERCEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

......