SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER

 

  1. 
A)
B)
C)
D)
1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce olumsuz olmasına rağmen anlamca olumludur?
A) O çok vurdumduymaz bir insandı.
B) Neslihan, derslerine çalışmıyor değil.
C) Sende de hiç para yok mu?
D) Yakında buluşacağız onunla.
2.
A)
B)
C)
D)
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde,“açık” sözcüğü diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Açıkça konuşmalısın dedim Erkan’a.
B) İlişkilerinde gayet açık ve net olmalısın.
C) Açıktan açığa kopya çekerken yakaladım.
D)Açık denizlerden gelen bu balık korkunçtu.
3.
A)
B)
C)
D)
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tahmin söz konusudur?
A) Bu yıl havalar çok sıcak olacağa benziyor.
B) Onun bu işlerin üstesinden geleceğini biliyoruz.
C) Onun bizi ele vereceğini halinden anlamıştım.
D) Onun da geziye gelmesi hepimizi çok sevindirdi.
4.
A)
B)
C)
D)
4. “Büyümek” kelimesi “Çalışkan çocukların sevgisi yüreğimde büyür.” Cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
A) Yapacağım çalışma gözümde büyüdü.
B) Çocuklar sevgi ile büyür.
C) İnsan çalıştıkça başarıları büyür.
D) Ağaçlar bakımla büyür.
5.
A)
B)
C)
D)
5. Hangi cümlede farklı türde bir adıl kullanılmıştır.
a- Tümünü alsaydı indirim yapardım.
b- Herkes yere yatsın,kimse kımıldamasın.
c- Kendi düşen ağlamaz derler.
d- Kimisi olayı bile hatırlamadı.
6.
A)
B)
C)
D)
6. “Hasta hemşireyi odasında görmek istemiyor; her geldiğinde ona, bu sevecen kızcağıza bağırıyordu.”
Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A) Ünsüz yumuşaması
B) Ünsüz benzeşmesi
C) Ünlü daralması
D) Kaynaştırma ünsüzü
7.
A)
B)
C)
D)
7.
“Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli
Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli.’’
Yukarıdaki dizelerde bulunan ses olayları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
A)sessiz benzeşmesi- sessiz yumuşaması- hece düşmesi
B)sessiz benzeşmesi-ulama- hece düşmesi
C)kaynaşma- hece düşmesi-ulama
D)sessiz benzeşmesi-ulama-ses daralması
8.
A)
B)
C)
D)
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla yapım eki almış Bir kelime vardır?
a)Sınava böyle yatarak hazırlanılmaz.
b)Sorulara müthiş yoğunlaşıyorum.
c)Sen de yapabilirsin.
d)Kimseye güvenme kendinden başka.
9.
A)
B)
C)
D)
9. Aşağıdakilerden hangisi soyut bir isimdir?
A) Kömürlük
B) Önlük
C) İnsanlık
D) Gözlük
10.
A)
B)
C)
D)

10. ''Sizi uçağa tam saatinde yetiştiririm.''cümlesinde,aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur?
A) Belirtisiz nesne
B) Zarf tümleci
C) Belirtili nesne
D) Dolaylı tümleç

11.
A)
B)
C)
D)
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç sonuç ilişkisi vardır?
A) Bir haftadır okula gitmiyor; çünkü çok hasta.
B) Param bittiği için arkadaşımdan borç aldım.
C) Çok çalışıyor; çünkü sınavda başarılı olmak istiyor.
D) İyi uyuyamadığımdan başım çok ağrıyor.
12.
A)
B)
C)
D)
12. “Bu kitabı okuyan herkes ondan çok şey bulur. Üzerinde iyice düşünülmesi gereken önemli saptamalar var. Yazarın asıl amacı dünyayı bize tanıtmak. Ama bu dünyanın çirkin değil, iyi yönlerini seriyor gözler önüne. Biz de doğal olarak güzel şeyler düşünüyoruz.” Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur?
A) Yazarın kitaptaki temel amacı nedir?
B) Kitap okur üzerinde nasıl bir etki bırakıyor?
C) Yazar, kitapta neleri öne çıkarıyor?
D) Okur, yazarın saptamalarına katılıyor mu?
13.
A)
B)
C)
D)
13. Soru: Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kök durumundadır?
A) Gözlük
B) Kitaplar
C) Zeka
D) Çalışkan
14.
A)
B)
C)
D)
14. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi basit sözcüktür?
A) Akşam
B) Saatçi
C) Çanakkale
D) Yazlık
15.
A)
B)
C)
D)
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansımadan türemiş sözcük yoktur?
A) Sakin bir günde kayığımız kıyıya doğru yol alıyordu.
B) Gök gürlemesini duyunca yüzü sapsarı kesilmişti.
C) Salonda bir çıtırtı işitince hepimiz kulak kesildik.
D) Sabaha kadar kedi miyavlamasından uyuyamadık.
16.
A)
B)
C)
D)
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim sayısı diğerlerinden fazladır?
A) İyi ki otomobilleri var.
B) Onu dünyalar kadar seviyorum
C) Annemler yarın İzmir’e gidecekler.
D) Biz ne insanlar tanıdık.
17.
A)
B)
C)
D)
17. “ Sen, ceylan bakışlı tatlı bir insansın.” Cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) insansın
B) bir insansın
C) tatlı bir insansın
D) ceylan bakışlı tatlı bir insansın
18.
A)
B)
C)
D)
18. “ Gülen gözleriyle çevreye mutluluk saçıyordu.” Cümlesinde altı çizili ekler, sırasıyla aşağıdakilerden hangisine uygundur?
A) Hal eki-yapım eki- çekim eki
B) Çekim eki- yapım eki- tamlayan eki
C) Yapım eki- hal eki- şahıs eki
D) Şahıs eki- kip eki- hal eki
19.
A)
B)
C)
D)
19. “Kalıcılığın yolu,her zaman okunabilen eserler oluşturmaktan geçer.” Cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle anlamca aynı doğrultudadır?
A) Kalıcı sanatçılar her dönemde okuyucuyla buluşan sanatçılardır.
B) Kalıcılık sanatçının özgünlüğünde gizlidir.
C) Evrensel konulara dayanmayan sanat eseri ölmeye mahkûmdur.
D) Yazıldığı dönemde çok okunmak, kalıcılığın ilk adımıdır
20.
A)
B)
C)
D)
20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “o” sözcüğü kişi zamiri olarak kullanılmıştır?
A) Ona bu konuyu anlatmalısın.
B) Onu vazonun içine koy.
C) O günler çok zor günlerdi.
D) Onu bana getirir misin?
******** HAZIRLAYAN:HamitBİÇERCEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

......