ANA SAYFA

Din Kültürü 1.Dönem 2.Değerlendirme Testi

1 / 20
 1. Aşağıdakilerden hangisi iman esasları arasında yer almaz?
  A) Meleklere inanmak
  B) Peygamberlere inanmak
  C) Kaza ve kadere inanmak
  D) Namaz kılmak
   SEÇ
 2. • “... Kim Allah’tan sakınırsa, Allah ona bir çıkış gösterir ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Kim Allah’a dayanırsa Allah ona yeter.” (Talak suresi, 2-3. ayetler) • “... İnsanlar yalnız Allah’a dayanıp güvensinler.”(İbrahim suresi, 11. ayet) Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisi öğütlenmiştir?
  A) Çalışmak
  B) Tevekkül etmek
  C) Sadakat göstermek
  D) Diğergamlık
   SEÇ
 3. “Gökleri yedi kat üzerine yaratan O’dur. Rahman’ın bu yaratmasında bir düzensizlik bulamazsın. Gözünü bir çevir bak, bir çatlak görebilir misin?” (Mülk suresi, 3. ayet) Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
  A) İnsanoğlunun acizliği
  B) Göğün yedi kat olarak yaratıldığı
  C) Allah’ın her şeyin yaratıcısı olduğu
  D) Allah’ın yaratmasındaki mükemmellik
   SEÇ
 4. Evrende var olan herşey zamanı gelince önceden belirlenen şekliyle varlık sahnesine çıkar. Bu durumu ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kader
  B) Kaza
  C) Takdir
  D) Yaratma
   SEÇ
 5. “O (Allah), insanı alaktan (embriyodan) yarattı.” (Alak suresi, 2. ayet) Verilen ayet aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?
  A) Fiziksel Yasalara
  B) Toplumsal Yasalara
  C) Biyolojik Yasalara
  D) Sosyolojik Yasalara
   SEÇ
 6. Sorumluluk ve kader açısından değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
  A) Yaptığımız tercihler
  B) Kalbimizin çalışması
  C) Cinsiyetimizin ne olacağı
  D) Nerede ve ne zaman öleceğimiz
   SEÇ
 7. İnsanlara örnek olarak gönderilen peygamberler, kendi emekleriyle geçimlerini sağlamışlardır. Buna göre aşağıdaki seçeneklerin hangisinde peygamber ve yaptığı iş yanlış eşleştirilmiştir?
  A) Hz. İsa ― Terzilik
  B) Hz. Adem ― Çiftçilik
  C) Hz. Davut ― Demircilik
  D) Hz. Musa ― Çobanlık
   SEÇ
 8. Aşağıdaki kelimelerden hangisi zekât kavramının sözlük anlamları arasında yoktur?
  A) Arınma
  B) Çoğalma
  C) Acıma
  D) Bereket
   SEÇ
 9. Zekât, zengin sayılan bir müslümanın Allah rızası için yılda bir kere malının belli bir miktarını yoksul Müslümanlara vermesidir. Bu tanımda aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
  A) Zekâtın nasıl verileceği
  B) Zekâtı kimlerin vereceği
  C) Zekâtın kimlere verileceği
  D) Zekâtın ne zaman verileceği
   SEÇ
 10. “Dinen zengin sayılmanın ölçüsü veya serve-tin zekâtı gerektiren miktarı” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Nema
  B) Fıtır
  C) Nisap
  D) Büluğ
   SEÇ
 11. Aşağıdakilerden hangisi zekâta tabidir?
  A) İş araç-gereçleri
  B) Kullanılan araba
  C) İçinde oturulan ev
  D) Altın veya gümüş takılar
   SEÇ
 12. Umre ibadetinde, hac ibadetinden farklı olarak, aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
  A) Sa’y
  B) Vakfe
  C) Tavaf
  D) İhram’a girme
   SEÇ
 13. Aşağıdaki kavramlardan hangisi ihrama girme yerini ifade eder?
  A) Arafat
  B) Telbiye
  C) Mikat
  D) Şavt
   SEÇ
 14. Hac ibadetinde sa’y yapmanın hükmü nedir?
  A) Farz
  B) Vacip
  C) Sünnet
  D) Mübah
   SEÇ
 15. Küçükbaş hayvanların kurban edilebilmesi için kaç yaşını doldurmuş olması gerekir?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
   SEÇ
 16. Hz. İsa hayatta iken ona inanan kişilere ne denir?
  A) Hristiyan
  B) Havari
  C) Nasıra
  D) Ensar
   SEÇ
 17. “Yahova” aşağıdaki dinlerden hangisine ait bir kavramdır?
  A) Yahudilik
  B) Hristiyanlık
  C) Budizm
  D) Hinduizm
   SEÇ
 18. Ruhun bir bedenden başka bir bedene geçerek sürekli yaşadığına inanmak aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
  A) Nirvana
  B) Kşatriya
  C) Tenasüh
  D) Şiva
   SEÇ
 19. Budizm’in kutsal kitabı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Südra
  B) Vaisya
  C) Nirvana
  D) Tipitaka
   SEÇ
 20. Ganj Nehrin’de yıkanmak aşağıdaki dinlerin hangisinde temel ibadet olarak kabul edilir?
  A) Budizm
  B) Yahudilik
  C) Hinduizm
  D) Hristiyanlık
   SEÇ