ANA SAYFA

Din Kültürü 1.Dönem 3.Değerlendirme Testi

1 / 20
 1. Hz. Muhammed (s.a.v.) peygamberliğini Mekke halkına ilk olarak nerede açıklamıştır?
  A) Mescid-i Nebi’de
  B) Safa Tepe’sinde
  C) Arafat Dağı’nda
  D) Hıra Mağara’sında
   SEÇ
 2. Hz. Muhammed (sav)’e “Muhammedü’l-Emin” lakabı aşağıdakilerden hangisi tarafından verilmiştir?
  A) Haşimiler
  B) Medine halkı
  C) Ensar
  D) Mekke halkı
   SEÇ
 3. Arkadaşları Hz. Muhammed’e “Allah katında en sevgili kullar kimlerdir?” diye sordu. Hz. Muhammed’in bu soruya cevabı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
  A) Cihad edenler
  B) Allah’a tevekkül edenler
  C) Ahlakı en güzel olanlar
  D) Çok ibadet edenler
   SEÇ
 4. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in gençlik döneminde Hılfu’l-Fudul teşkilatında görev almasının nedenlerindendir?
  A) Mekke’nin ticaret kervanlarına hâkim olmak
  B) Müslümanları tek çatı altında toplamak
  C) Haksızlığa uğrayanlara yardım etmek
  D) Boş vakitlerini değerlendirmek
   SEÇ
 5. Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir?
  A) Ayrıştırıcıdır.
  B) Toplumsaldır.
  C) Süreklidir.
  D) Değişkendir.
   SEÇ
 6. Selçuklular ve Osmanlılar döneminde mimari yapıtların yanına, o sanat eserinin korunması ve bakımı için yapılan eserlere ne denir?
  A) Kervansaray
  B) Vakıf
  C) Mülk
  D) Hastane
   SEÇ
 7. Yüce Allah’ın önceden takdir ve tayin ettiği olayların yeri ve zamanı geldiğinde ortaya çıkmasına ne denir?
  A) Kaza
  B) Kader
  C) Ecel
  D) İrade
   SEÇ
 8. Canlıların oluşumu, beslenmesi, korunması, gelişmesi ve üremesiyle ilgili Allah tarafından konulan yasalara ne denir?
  A) Evrenin yasaları
  B) Biyolojik yasalar
  C) Fiziksel yasalar
  D) Toplumsal yasalar
   SEÇ
 9. Hayatın son bulması, ölüm vaktinin gelmesi anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kıyamet
  B) Ecel
  C) Kader
  D) Ömür
   SEÇ
 10. İslam medeniyetindeki vakıf müessesini aşağıdakilerden hangisi içinde değerlendirebiliriz?
  A) Tevekkül
  B) Fidye
  C) Fitre
  D) Sadaka-i cariye
   SEÇ
 11. Kur’an-ı Kerim “iyi ve yararlı işler yapmayı” aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirmektedir?
  A) Takva
  B) Salih amel
  C) Tevekkül
  D) Hüsnü zan
   SEÇ
 12. Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından biridir?
  A) Oruç tutmak
  B) Namaz kılmak
  C) Salih amel işlemek
  D) Peygamberlere inanmak
   SEÇ
 13. “Sizin en hayırlınız, dünyası için ahiretini terketmeyen, ahireti için de dünyasını terketmeyen, her ikisi için çalışan ve insanlara yük olmayandır.” Hz. Muhammed bu sözüyle İslam’ın hangi özelliğine dikkat çekmektedir?
  A) Tevhid ilkesi
  B) Zekat ibadeti
  C) Tevekkül anlayışı
  D) Dünya - ahiret dengesi
   SEÇ
 14. “Veren el, alan elden üstündür.” Hz. Muhammed’in bu sözü aşağıdakilerden hangisi ile çelişir?
  A) Yoksulları gözetme
  B) Ticaret yaparken dürüst davranma
  C) Başkalarının sırtından geçinme
  D) Helal rızık kazanmak için gayret gösterme
   SEÇ
 15. “Şartları yerine getirip gerekli önlemleri aldıktan sonra sonucu Allah’tan beklemek” şeklinde tarif edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Dua
  B) Tövbe
  C) Tevekkül
  D) Sabır
   SEÇ
 16. Aşağıdakilerden hangisi din ve din anlayışı arasındaki farkı en iyi şekilde ifade etmektedir?
  A) Din evrenseldir. Dinî anlayışlar ise kişilerin yaşadıkları zaman dilimiyle sınırlıdır.
  B) İslam dini, Allah katından Hz. Muhammed´e geldiği ilk şekliyle korunan vahiylere dayalıdır.
  C) Din anlayışı dinin sosyal, coğrafi, toplumsal vb. nedenlerle farklı anlaşılma biçimleridir.
  D) Din, insanlık tarihi kadar eskidir. Çünkü inanma ihtiyacı insanın doğasında vardır.
   SEÇ
 17. Hz. Muhammed’in vefatından sonra din bilginleri ortaya çıkan sorunları farklı yorumlar getirerek çözmeye çalışmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi dinin farklı anlaşılması sonucu ortaya çıkan oluşumlardan ilkidir?
  A) Mezhepler
  B) Tarikatlar
  C) Cemaatler
  D) Dernekler
   SEÇ
 18. Tasavvufa dayanan, Allah’a yakınlaşmak için kendilerine göre bazı yöntemler benimseyen yollardan her birine ne ad verilir?
  A) Zikir
  B) Mezhep
  C) Tarikat
  D) Cemaat
   SEÇ
 19. “Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, Dostunun yüz karası, düşmanının maskarası.” Mehmet Akif Ersoy yukardaki şiirinde öncelikle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir?
  A) Tembellerin başarılı olamayacağını
  B) Onurlu bir yaşam için çalışmak gerektiğini
  C) Çalışmayan kişilerin çevresindekilere muhtaç olacağını
  D) İnsanların mesleklerini en iyi şekilde icra etmesi gerektiğini
   SEÇ
 20. Küs insanları barıştırmak, caddeden geçen birine yardım etmek, iyi ve güzel sözler söylemek gibi davranışlar dinimizde aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilmiştir?
  A) Tevekkül
  B) Hüsnü zan
  C) Sadaka
  D) Fitre
   SEÇ